Hướng dẫn

Hướng dẫn bạn đọc sử dụng thư viện

1. Bạn đọc đến làm thẻ tại thư viện cần:

* Đối với thẻ đọc tại chỗ: Bạn đọc là những em học sinh, sinh viên

* Đối với thẻ mượn: Yêu cầu bạn đọc phải mang hộ khẩu hoặc là giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức nơi công tác.

2. Bạn đọc sử dụng tra cứu sách tại địa chỉ trang web của thư viện:

 http://thuvien.hanam.gov.vn

Sau đó bạn đọc vào mục (Tìm sách) làm theo hướng dẫn như trong hình dưới đây:

 

Khi bạn đọc đã tìm được cuốn sách mình cần tìm thì bạn đọc phải ghi vào phiếu yêu cầu ở trên bàn của Thủ thư.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tìm sách