Thông báo

Thư mục sách mới tháng 9/2015

Sách mới


THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI

025 - HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN, CƠ QUAN LƯU TRỮ, TRUNG TÂM THÔNG TIN

001.      Tổ chức thông tin = The organization of information / Taylor, Arlene G., Daniel N. Joudrey ; Nguyễn Thị Ngọc Mai, Nguyễn Thị Trang Nhung... ; Nghiêm Xuân Huy hiệu đính bản dịch. - H. : Thế giới, 2014. - 621 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách nghiệp vụ thư viện)     Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch     025 - M 28095/M 28094/M 28093/M 28092

025.3 - PHÂN TÍCH VÀ KIỂM SOÁT THƯ MỤC

002.      Phân loại và biên mục = Cataloging and classification / Lois Mai Chan ; Phạm Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Nhị, Nguyễn Thị Hạnh... dịch ; Nguyễn Thị Kim Loan hiệu đính. - H. : Thế giới, 2014. - 780tr. ; 21 cm. - (Tủ sách nghiệp vụ thư viện)     Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch     025.3 - M 28091/M 28090/M 28089/M 28088

079 - NGHỀ LÀM BÁO VÀ BÁO CHÍ Ở KHU VỰC ĐỊA LÝ KHÁC

003.      Lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam / Đỗ Hoàng Linh, Nguyễn Thu Hằng, Đỗ Xuân Tuất biên soạn. - H. : Khoa học xã hội, 2015. - 303 tr. ; 21 cm. - (70 năm thành lập nước. Nhà sách Thăng Long)     079.597 - VL 8521/M 28382

155.3 - TÂM LÝ HỌC TÌNH DỤC VÀ TÂM LÝ HỌC GIỚI TÍNH

004.      101 tình huống tình yêu - hôn nhân - phòng the : Quyển 1: Tình yêu / Trịnh Trung Hòa. - H. : Phụ nữ, 2014. - 123 tr. ; 21 cm     155.3 - VL 8396/M 28136/M 28137

005.      101 tình huống tình yêu - hôn nhân - phòng the : Quyển 2: Hôn nhân / Trịnh Trung Hòa. - H. : Phụ nữ, 2014. - 154 tr. ; 21 cm     155.3 - VL 8394/M 28135/M 28134

006.      101 tình huống tình yêu, hôn nhân, phòng the : Quyển 3: Phòng the / Trịnh Trung Hòa. - H. : Phụ nữ, 2014. - 107 tr. ; 21 cm     155.3 - VL 8395/M 28099/M 28098

320.1 - NHÀ NƯỚC

007.      Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Những mốc son lịch sử (1945-2015) / Minh Khánh, Hạnh Nguyên b.s. - H. : Thanh Niên, 2015. - 251 tr. ; 21 cm. - (70 năm thành lập nước. Nhà sách Thăng Long)     Nội dung cuốn sách là những mốc sự kiện quan trọng trong lịch sử dân tộc Việt Nam từ 1945-2015     320.109597 - M 28374/VL 8520

352 - NGHIÊN CƯU CHUNG VỀ HÀNH CHÍNH CÔNG

008.      Kỹ năng tổ chức các sự kiện quan trọng và tuyển tập các mẫu diễn văn, bài phát biểu, mẫu văn bản thường dùng trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, diễn đàn tại cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp - doanh nghiệp / Tài Thành, Vũ Thanh t.c và s.t.. - H. : Dân trí, 2015. - 429 tr. ; 28 cm     352.238 - VL 8418

394 - PHONG TỤC CHUNG

009.      Sản vật miền Nam / Sông Lam Châu sưu tầm, b.s. - H. : Thanh Niên, 2014. - 191 tr. : hình ảnh ; 21 cm     394.12095977 - M 28425

495 - NGÔN NGỮ ĐÔNG Á VÀ ĐÔNG NAM Á   NGÔN NGỮ HÁN-TẠNG

010.      Ngữ pháp tiếng Nhật / Nguyễn Xuân Trung. - H. : Văn hoá thông tin, 2015. - 166 tr. ; 21 cm     495.65 - VL 8432/M 28138

808 - TU TỪ HỌC VÀ SƯU TẬP VĂN BẢN VĂN HỌC CỦA HAI NỀN VĂN HỌC TRỞ LÊN

011.      Những câu chuyện khơi nguồn trí tuệ : Cô bé và cát biển / Trương Thiết Thành. - H. : Nxb. Hồng Đức, 2015. - 238 tr. ; 21 cm     808.83 - VL 8401/M 28175/M 28174

813 - TIÊU THUYẾT MỸ BẰNG TIẾNG ANH

012.      Bí mật tội lỗi = A secrets in silk novel / M. Willingham ; Nguyễn Thị Linh dịch. - H. : Lao động, 2014. - 478 tr. ; 21 cm     813 - VL 8457/M 28432

013.      Canh bạc hôn nhân : Tiểu thuyết / S. MacLean ; Tô Trần Thủy Tiên dịch. - H. : Lao động, 2014. - 500 tr. ; 24 cm     813 - M 28464/VL 8487

014.      Cây thập tự ven đường / J. Deaver ; Lê Đình Chi dịch. - H. : Nxb. Thời đại, 2014. - 604 tr. ; 24 cm     813 - VL 8506/M 28473

015.      Chàng có thể hủy hoại em không? : Tiểu thuyết / S. MacLean ; Nguyễn Mai Trang dịch. - H. : Lao động, 2014. - 472 tr. ; 24 cm     813 - M 28476/VL 8501

016.      Đánh cược với tình yêu / S. Enoch ; Mai Tâm dịch. - H. : Lao động, 2014. - 440 tr. ; 21 cm     813 - M 28446/VL 8451

017.      Điều bí mật /  Julie Garwood ; Rubi Thúy dịch. - H. : Văn học, 2014. -  543 tr. ; 21 cm     813 - VL 8492/M 28396

018.      Đời không như là mơ / Kristan Higgins ; Trần Mạnh Hà dịch. - H. : Văn học, 2015. - 467 tr. ; 21 cm     813 - VL 8494/M 28398

019.      Giá nào cũng yêu / Lisa Kleypas ; Tâm Thủy dịch. - H. : Lao động, 2015. - 359 tr. ; 21 cm     813 - M 28444/VL 8453

020.      Kẻ phóng đãng bất trị /  Suzanne Enoch ; Lộc Diệu Linh dịch. - H. : Lao động, 2014. - 451 tr. ; 21 cm     813 - VL 8530/M 28404

021.      Là điều anh muốn / Lynn Kurland ; Ficland dịch. - H. : Văn học, 2015. - 564 tr. ; 21 cm     813 - M 28453/VL 8472

022.      Người anh hùng mất tích / R. Riordan ; Thiên Tứ dịch. - In tái bản lần 2. - H. : Nxb. Thời đại, 2014. - 555 tr. ; 21 cm. - (Các vị thần của đỉnh Olympus ; P. 1)     813 - VL 8469/M 28412

023.      Rồi cũng khép những tháng ngày đơn độc / Julia Quinn ; Nguyễn Thị Hiền Thảo dịch. - H. : Hội nhà văn, 2013. - 434 tr. ; 21 cm     813 - VL 8495/M 28397

024.      Săn lùng quý cô thừa kế : Tiểu thuyết / J. Quinn ; Thùy Nhi dịch. - H. : Lao động, 2015. - 504 tr. ; 21 cm     813 - VL 8483/M 28435

025.      Sát nhân mạng : Tiểu thuyết / J. Deaver ; Nguyễn Việt Dũng dịch. - H. : Nxb. Trẻ, 2014. - 532 tr. ; 24 cm     813 - M 28465/VL 8488

026.      Sự im lặng của bầy cừu / Thomas Harris ; Phạm Hồng Anh dịch. - H. : Hội nhà văn, 2014. - 347 tr. ; 24 cm     813 - M 28475/M 28474/VL 8502

027.      Tay sát thủ mù /  M. Atwood ; An Lý dịch. - H. : Hội nhà văn, 2015. - 474 tr. ; 24 cm. - (Cuốn sách giành giải Man Booker 2000)     813 - M 28463/VL 8486

028.      Thề ước thầm lặng / C. Bybee ; Mai Trang dịch. - H. : Lao động, 2014. - 432 tr. ; 21 cm     813 - VL 8456/M 28433

029.      Trời sinh quyến rũ / S. E. Phillips ; Rubi Thúy dịch. - H. : Hội nhà văn, 2014. - 482 tr. ; 21 cm     813 - M 28454/VL 8473

823 - TIỂU THUYẾT ANH

030.      Ba đêm tội lỗi / A. Mallory ; Takya Đỗ dịch. - H. : Hội nhà văn, 2014. - 388 tr. ; 21 cm     823 - VL 8462

031.      Ba đêm tội lỗi / Anne Mallory ; Takya Đỗ dịch. - H. : Hội nhà văn, 2014. - 388 tr. ; 21 cm     823 - M 28434

032.      Còn sữa là còn hy vọng / Neil Gaiman ; Kay dịch ; Chris Riddell minh họa. - H. : Hội nhà văn, 2015. - 134 tr. ; 19 cm     823 - M 28428/Vv 4860

853 - TIỂU THUYẾT ITALIA

033.      Anh khát khao em / F. Moccia ; Hồ Thủy An dịch. - H. : Nxb. Thời đại, 2014. - 469 tr. ; 24 cm     853 - M 28472/VL 8505

891 - VĂN HỌC ĐÔNG ÂU - ÂU VÀ CELT

034.      Ba sai lầm của đời tôi = The 3 mistakes of my life / C. Bhagat ; Kay dịch. - H. : Văn học, 2014. - 301 tr. ; 21 cm     891.433 - VL 8458/M 28409

895 - VĂN HỌC ĐÔNG Á VÀ ĐÔNG NAM Á  VĂN HỌC HÁN- TẠNG

035.      "Cuộc chiến giữa Nhíp và Quần đùi hoa" / Lini Thông Minh. - H. : Văn học, 2014. - 321 tr. ; 21 cm     895.9223 - M 28167/M 28166

036.      Ai sẽ mang giày cao gót cho em? / Hạc Xanh. - H. : Văn học, 2014. – 238 tr. ; 21 cm     895.9223 - VL 8439/M 28131/M 28130

037.      Ai sẽ ôm em khi thấy em buồn : Tiểu thuyết. 2 tập / Ngải Mễ ; Rainyalice dịch. - H. : Nxb. Thời đại, 2015. - 383 tr. ; 21 cm     895.13 - M 28402/M 28401

038.      Ai sẽ ôm em khi thấy em buồn 1 : Tiểu thuyết / Ngải Mễ ; Rainyalice dịch. - H. : Nxb. Thời đại, 2015. - 383 tr. ; 21 cm     T.1.     895.13 - VL 8513

039.      Ai sẽ ôm em khi thấy em buồn 2 : Tiểu thuyết / Ngải Mễ ; Rainyalice dịch. - H. : Nxb. Thời đại, 2015. - 383 tr. ; 21 cm     T.2.     895.13 - VL 8514

040.      Anh cưa em nhé được không? / Septiny. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Văn học, 2015. - 252 tr. ; 20 cm     895.92234 - M 28386/Vv 4850

041.      Anh dám cầu hôn em dám cưới / Di Tương Linh ; Trần Thanh Loan dịch. - H. : Văn học, 2014. - 360 tr. ; 21 cm     895.13 - M 28450/VL 8474

042.      Anh là đồ khốn nhưng tôi yêu anh / Sam. - H. : Văn học, 2014. - 355 tr. ; 21 cm     895.92234 - M 28448/VL 8476

043.      Asori cô bé tinh nghịch : Từ tập 69 đến tập 74 / Mayumi Muroyama ; Lưu Huyền Trang, Rin dịch. - H. : Kim Đồng, 2015. - 188 tr. : tranh vẽ ; 18 cm     895.63 - M 28294/M 28295/M 28296/M 28297/M 28298/M 28299/M 28300/M 28301/M 28302/M 28303/M 28304/M 28305

044.      Bài học yêu của Tiểu Ma Vương : Tập 1 / Minh Nguyệt Thính Phong ; Lam Nguyệt dịch. - H. : Nxb. Thời đại, 2014. - T.1. - 464 tr. ; 21 cm     895.13 - M 28461

045.      Bài học yêu của Tiểu Ma Vương 1 / Minh Nguyệt Thính Phong ; Lam Nguyệt dịch. - H. : Nxb. Thời đại, 2014. - 464 tr. ; 21 cm     T.1.     895.13 - VL 8484

046.      Bản hùng ca xuân 1975 / Nguyễn Minh Đức, Văn Phác, Phạm Bá Nhiễu.... - H. : Quân đội nhân dân, 2015. - 216 tr. ; 21 cm. - (40 năm đại thắng mùa xuân 1975 - 2015. Nhà sách Thăng Long)     895.922808 - M 28424

047.      Basara : 3 tập / Yumi Tamura ; Hồng Vân hiệu đính. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2015. - 192 tr. : tranh vẽ ; 18 cm     895.63 - M 28235/M 28234/M 28233/M 28232/M 28231/M 28230

048.      Bầu trời nhìn ngược / Mayy. - H. : Văn học, 2014. - 160 tr. ; 20 cm     895.92234 - M 28394/Vv 4855

049.      Black cat : Từ tập 1 đến tập 7 / Kentaro Yabuki ; Nguyễn Bảo Anh, Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng, 2015. - 208 tr. : tranh vẽ ; 18 cm     895.63 - M 28314/M 28315/M 28316/M 28317/M 28318/M 28319/M 28320/M 28321/M 28322/M 28323/M 28324/M 28325/M 28326/M 28327

050.      Bữa trưa tình yêu / Cố Mạn ; Mai Quyên dịch. - Tái bản, chính sửa, bổ sung. - H. : Văn học, 2015. - 456 tr. ; 21 cm     895.13 - M 28451/VL 8478

051.      Chẳng thể nói lời yêu : Tiểu thuyết / Lâm Phỉ Nhiên ; Vương Thanh Tâm dịch. - H. : Văn học, 2014. - 405 tr. ; 21 cm     895.13 - VL 8398/M 28165/M 28164

052.      Chỉ cần thôi một cái nắm tay : Tản văn / Hoàng Yến Anh. - H. : Văn học, 2014. - 188 tr. ; 21 cm     895.9228408 - VL 8407/M 28115/M 28114

053.      Chie cô bé hạt tiêu : Từ tập 32 đến tập 37 / Etsumi Haruki ; Lê Thu Trang, Trang Tempo dịch. - H. : Kim Đồng, 2015. - 246 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 15+)     895.63 - M 28218/M 28219/M 28220/M 28221/M 28222/M 28223/M 28224/M 28225/M 28226/M 28227/M 28228/M 28229

054.      Chốn đào hoa : Tập truyện ngắn / Lê Văn Thê. - H. : Nxb. Hà Nội, 2015. - 214 tr. ; 21 cm     895.92234 - VL 8414/M 28097/M 28096

055.      Chưa từng hẹn ước : Tiểu thuyết / Lục Xu ; Vương Thanh Tâm dịch. - H. : Hội nhà văn, 2015. - 381 tr. ; 21 cm     895.13 - M 28163/M 28162/VL 8422

056.      Chúng ta đã đi qua nhau như thế! / Lạc Hi, Cade, Hạc xanh. - H. : Văn học, 2014. - 274 tr. ; 21 cm     895.9223408 - VL 8440/M 28129/M 28128/KC 3700

057.      Chúng ta ở đó, còn tình yêu thì không / Hạc Xanh. - H. : Văn học, 2015. - 172 tr. ; 21 cm     895.9223 - M 28179/M 28178/VL 8443

058.      Chuyện đêm vong xuyên đường / Thất Nhật Minh ; Lục Bình dịch. - H. : Văn học, 2013. - 503 tr. ; 21 cm     895.13 - M 28437

059.      Chuyến xe đò cuối năm : Tập truyện ngắn / Thái Dương t.c.. - H. : Văn học, 2015. - 183 tr. ; 21 cm     895.92230108 - VL 8409/M 28113/M 28112

060.      Có anh ở đây rồi hạnh phúc cũng ở đây! / Du Phong. - H. : Văn học, 2015. - 211 tr. ; 20 cm     895.9223 - M 28187/M 28186/VL 8434/KC 3694/KC 3695

061.      Có chút gì để nhớ : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 31. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 212 tr. ; 20 cm     895.9223 - M 28389

062.      Có duyên mới gặp có nợ mới yêu / Phạm Anh Thư. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Văn học, 2015. - 79 tr. ; 21 cm     895.9228408 - VL 8493/M 28384

063.      Có duyên nhất định sẽ có phận / Tào Đình ; Nguyễn Thị Thúy Ngọc dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Văn học, 2014. - 328 tr. ; 21 cm     895.13 - M 28449/VL 8455

064.      Cô gái đến từ hôm qua : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 31. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 172 tr. ; 20 cm     895.922334 - M 28392/Vv 4854

065.      Có một thời như thế : Tập truyện ngắn / Bảo Lâm t.c.. - H. : Văn học, 2015. - 197 tr. ; 21 cm     895.92230108 - VL 8411/M 28111/M 28110

066.      Con gái phải mạnh mẽ : Tản văn / Ploy. - H. : Văn học, 2014     895.9228408 - M 28199/M 28198

067.      Con sâu tình yêu của con mèo trừu tượng / Nhĩ Nhã ; Lục Hoa dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Văn học, 2014. - 304 tr. ; 21 cm     895.13 - VL 8463/M 28411

068.      Công tử vô sỉ : Tập 1 / Duy Hòa Công Tử ; Nguyễn Hương Nhiên dịch. - H. : Nxb. Thời đại, 2014. - T.1. - 324 tr. ; 21 cm     895.13 - M 28455

069.      Công tử vô sỉ : Tập 2 / Duy Hòa Tông Tử ; Nguyễn Hương Nhiên dịch. - H. : Nxb. Thời đại, 2014. - T.2. - 406 tr. ; 21 cm     895.13 - M 28456

070.      Công tử vô sỉ : Tập 3 / Duy Hòa Tông Tử ; Nguyễn Hương Nhiên dịch. - H. : Nxb. Thời đại, 2015. - T.3. - 452 tr. ; 21 cm     895.13 - M 28457

071.      Cũng chỉ là hạt bụi : Tiểu thuyết / Mộc Phù Sinh ; Vương Thanh Tâm dịch. - H. : Văn học, 2014. - 484 tr. ; 21 cm     895.13 - M 28149/VL 8403

072.      Cuộc chiến chinh đoạt : Tiểu thuyết / Kim Bình ; Yunie dịch. - H. : Văn học, 2014. - 676 tr. ; 24 cm     895.13 - M 28143

073.      Cuộc chiến giữa Nhíp và Quần đùi hoa / Li Ni thông minh. - H. : Văn học, 2014. - 324 tr. ; 21 cm     895.9223 - VL 8446

074.      Cuộc đấu trí mười hai năm / Võ Khắc Nghiêm. - H. : Công an nhân dân, 1995. - 308 tr. ; 19 cm     895.9223 - M 8442

075.      Cuộc đời tròn hay méo? : Tản văn châm biếm / Cu Trí. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Phụ nữ, 2015. - 157 tr. ; 20 cm     895.922808 - VL 8431/M 28119/M 28118

076.      Dám yêu : Tiểu thuyết / Quỳnh Thi. - H. : Văn học, 2014. - 283 tr. ; 21 cm     895.9223 - VL 8447/M 28171/M 28170

077.      Đằng sau bức tranh / Sri Boorapha ; Trần Quỳnh Trang dịch. - H. : Văn học, 2014. - 184 tr. ; 21 cm     895.913 - VL 8466/M 28426

078.      Danh tướng Trần Hưng Đạo : Tiểu thuyết lịch sử / Hoàng Công Khanh. - H. : Văn học, 1995. - 352 tr. ; 18 cm     895.9223 - M 8479

079.      Đạo tình / Chu Ngọc ; Greenrosetq dịch. - H. : Văn học, 2014. - T.1. – 479 tr. ; 24 cm     895.13 - M 28467

080.      Đạo tình / Chu Ngọc ; Greenrosetq dịch. - H. : Văn học, 2014. - T.2. – 463 tr. ; 24 cm     895.13 - M 28468

081.      Dắt tôi về phía mặt trời : Truyện dài / Ploy, Mèo mốc. - H. : Hội nhà văn, 2015. - 127 tr. ; 21 cm     895.9223 - VL 8427/M 28123/M 28122

082.      Đi qua hoa cúc : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 22. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 228 tr. ; 20 cm     895.922334 - M 28393/Vv 4851

083.      Đi về phía an yên / Bùi Cẩm Linh. - H. : Văn học, 2015. - 251 tr. ; 21 cm     895.9223 - VL 8435/M 28133/M 28132

084.      Dragon ball - 7 viên ngọc rồng : Từ tập 27 đến tập 32 / Akira Toriyama ; Nhóm Yaki dịch; Barbie Ayumi hiệu đính. - H. : Kim Đồng, 2015. - 188 tr. : tranh vẽ ; 18 cm     895.63 - M 28351/M 28350/M 28349/M 28348/M 28347/M 28346/M 28345/M 28344/M 28343/M 28342/M 28341/M 28340

085.      Đừng gọi anh là người yêu cũ / Du Phong. - H. : Văn hoá thông tin, 2014. - 264 tr. ; 20 cm     895.9223 - M 28169/M 28168/KC 3691/KC 3692/KC 3677/VL 8426

086.      Đừng nhân danh tình yêu / Bất Kinh Ngữ ; Đỗ Uyên Chi dịch. - H. : Văn học, 2014. - 650 tr. ; 24 cm     895.13 - M 28466/VL 8489

087.      Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu : Tiểu thuyết / Lục Xu ; Vương Thanh Tâm dịch. - H. : Văn học, 2013. - 543 tr. ; 21 cm     895.13 - M 28146/M 28145/VL 8405

088.      Đừng vội nói lời yêu : Tiểu thuyết / Tự Do Hành Tẩu ; Greenrosetq dịch. - Tái bản. - H. : Văn học, 2015. - 448 tr. ; 21 cm     895.13 - M 28445/VL 8452

089.      Duyên đến chính là em : Tiểu thuyết / Mặc Ngư Tử 1123 ; Nguyễn Thu Phương dịch. - H. : Văn học, 2015. - 586 tr. ; 21 cm     895.13 - M 28160/VL 8421

090.      Em là tất cả những gì anh khao khát : Tiểu thuyết / Tùy Hầu Châu ; Tô Ngọc Hà dịch. - H. : Văn học, 2014. - 600 tr. ; 21 cm     895.13 - VL 8399/M 28161

091.      Giá lại có một người như em : Tiểu thuyết / Lâm Phỉ Phiên ; Vương Thanh Tâm dịch. - H. : Văn học, 2014. - 525 tr. ; 21 cm     895.13 - M 28159/VL 8423

092.      Gia sư Hitman Reborn! : Từ tập 23 đến 28 / Akira Amano ; M.H. dịch. - H. : Kim Đồng, 2015. - 208 tr. : tranh vẽ ; 18 cm     895.63 - M 28246/M 28247/M 28248/M 28249/M 28250/M 28251/M 28252/M 28253/M 28254/M 28255/M 28256/M 28257

093.      Giao thừa : Tập truyện ngắn / Nguyễn Ngọc Tư. - Tái bản lần thứ 16. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 180 tr. ; 20 cm     895.92234 - M 28385/Vv 4849

094.      Gió xuân mười dặm không bằng anh : Tiểu thuyết / Mộc Thanh Vũ ; Nhi Trần dịch. - H. : Văn học, 2015. - 518 tr. ; 21 cm     895.13 - M 28154/VL 8400

095.      Giọt nước mắt hạnh phúc : Tập truyện ngắn / Lê Minh Khuê, Cao Hạnh, Nguyễn Thị Anh Thư.... - H. : Văn học, 2014. - 267 tr. ; 19 cm     895.9223408 - M 28191/M 28190/VL 8448

096.      Giữa chúng mình từng có một tình yêu / Hạ Ân, Bùi Cẩm Linh, Hạ Lam.... - H. : Văn học, 2015. - 255 tr. ; 21 cm     895.9223408 - VL 8442/M 28172/M 28173

097.      Giữa đôi ngả yêu thương / CaDe. - H. : Văn học, 2015. - 218 tr. ;  20 cm     895.92234 - Vv 4861/Vv 4853

098.      Hai nửa chông chênh / Nguyễn Phước Huy. - H. : Văn học, 2014. – 206 tr. ; 19 cm     895.92234 - M 28195/M 28194

099.      Hảo mộc vọng thiên : Tập 1 / Nhĩ Nhã ; Uyên Uyên dịch. - H. : Lao động, 2014. - T.1. - 390 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách văn học Trung Quốc đương đại)     895.13 - M 28439

100.      Hảo mộc vọng thiên : Tập 2 / Nhĩ Nhã ; Uyên Uyên dịch. - H. : Lao động, 2014. - T.2. - 438 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách văn học Trung Quốc đương đại)     895.13 - M 28440

101.      Hảo mộc vọng thiên 1 / Nhĩ Nhã ; Uyên Uyên dịch. - H. : Lao động, 2014. - 390 tr. ; 21 cm     T.1.     895.13 - VL 8479

102.      Hảo mộc vọng thiên 2 / Nhĩ Nhã ; Uyên Uyên dịch. - H. : Lao động, 2014. - 438 tr. ; 21 cm     T.2.     895.13 - VL 8480

103.      Hạt lép : Truyện ngắn / Lê Tấn Hiển. - H. : Nxb. Hà Nội, 2015. - 198 tr. ; 21 cm     895.9223 - VL 8429/M 28127/M 28126

104.      Hồ sơ Onepiece red = Red grand characters / Eiichiro Oda ; Thúy Kim dịch. - H. : Kim Đồng, 2015. - 262 tr. ; 18 cm     895.63 - M 28267/M 28266

105.      Hoa hồng xứ khác : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 25. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 280 tr. ; 20 cm     895.922334 - M 28427/Vv 4862

106.      Hoán Nhật Tiễn : Tiểu thuyết. Hai tập / Thời Vị Hàn ; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - H. : Nxb. Thời đại, 2014. - T.1. - 400 tr. ; T.2. - 351 tr. ; 21 cm. - (Minh tướng quân hệ liệt)     895.13 - M 28431/M 28429

107.      Hoán Nhật tiễn 1 : Tiểu thuyết / Thời Hàn Vi ; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - H. : Nxb. Thời đại, 2014. - 399 tr. ; 21 cm     T.1.     895.13 - VL 8470

108.      Hoán Nhật tiễn 2 : Tiểu thuyết / Thời Hàn Vi ; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - H. : Nxb. Thời đại, 2014. - 350 tr. ; 21 cm     T.2.     895.13 - VL 8471

109.      Hoàng đạo vương triều : Tập 1 / Thư Quân. - H. : Thế giới, 2014. – 387 tr. ; 15 cm     895.92234 - M 28201/M 28200

110.      Hoàng đạo vương triều : Tập 2 / Thư Quân. - H. : Thế giới, 2014. – 335 tr. ; 15 cm     895.92234 - M 28203/M 28202

111.      Hoàng đạo vương triều : Tập 3 / Thư Quân. - H. : Thế giới, 2014. – 320 tr. ; 15 cm     895.92234 - M 28205/M 28204

112.      Honey and clover : Từ tập 5 đến tập 9 / Chica Umino ; Phạm Thị Cẩm Vân dịch ; Nguyễn Bảo Anh hiệu đính. - H. : Kim Đồng, 2015. - 192 tr. : tranh vẽ ; 18 cm     895.13 - M 28245/M 28244/M 28243/M 28242/M 28241/M 28240/M 28239/M 28238/M 28237/M 28236

113.      Itto cơn lốc sân cỏ : Ngoại truyện / Motoki Monma ; Kiều Mạnh Linh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2015. - 204 tr. : tranh vẽ ; 18 cm     895.63 - M 28290/M 28291

114.      Itto cơn lốc sân cỏ : Từ tập 45 đến tập 46 / Motoki Monma ; Kiều Mạnh Linh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2015. - 192 tr. : tranh vẽ ; 18 cm     895.63 - M 28289/M 28288/M 28287/M 28286

115.      Không có gì ngăn cách nổi tình yêu : Tiểu thuyết / Hàn Bằng Vũ. - H. : Nxb. Thời đại, 2014. - 304 tr. ; 21 cm     895.92234 - VL 8477

116.      Không gì ngăn cách nổi tình yêu / Hàn Băng Vũ. - H. : Nxb. Thời đại, 2014. - 304 tr. ; 21 cm     895.92234 - M 28447

117.      Không yêu thì "biến" / Cửu Lộ Phi Hương ; Lục Hoa dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Văn học, 2015. - 488 tr. ; 21 cm     895.13 - M 28462/VL 8449

118.      Khu rừng cuộc đời : Tập truyện ngắn / Hội An. - H. : Nxb. Hà Nội, 2015. - 195 tr. ; 21 cm     895.9223 - M 28189/M 28188/VL 8433

119.      Lạc lối giữa cô đơn : Một tuyển tập truyện ngắn của Minh Nhật / Minh Nhật. - H. : Văn học, 2014. - 206 tr. ; 20 cm     895.92234 - VL 8413/M 28193/M 28192

120.      Lửa yêu / Kanittaya ; Nguyễn Thùy Châu dịch. - H. : Văn học, 2013. – 383 tr. ; 24 cm     895.9 - M 28144/VL 8424

121.      Mảnh vá trái tim / Đản Đản ; Hương Nhiên dịch. - H. : Văn học, 2013. - 639 tr. ; 24 cm     895.13 - M 28477/VL 8504

122.      Mở lòng và yêu đi / Blogradio.vn tuyển chọn. - H. : Văn học, 2015. – 247 tr. ; 21 cm     895.9223 - VL 8428/M 28125/M 28124

123.      Nếu như yêu / Born. - H. : Văn học, 2014. - T.2. - 368 tr. ; 21 cm     895.92234 - M 28458

124.      Nếu như yêu : Tập 1 / Born. - H. : Văn học, 2014. - T.1. - 400 tr. ; 21 cm     895.92234 - M 28430

125.      Nếu tình yêu trở thành niềm đau / Mi Bảo ; Dương Kiểm dịch. - H. : Nxb. Hồng Đức, 2014. - 362 tr. ; 21 cm     895.13 - M 28443/VL 8465

126.      Ngập tràn yêu thương = All in love / Cố Tây Tước ; Hà Giang dịch. - Tái bản. - H. : Phụ nữ, 2015. - 400 tr. ; 21 cm     895.13 - M 28438/VL 8481

127.      Ngày ấy vì ai mà đổi thay / Cẩm Thương. - H. : Văn học, 2015. - 298 tr. ; 21 cm     895.92234 - VL 8415/M 28101/M 28100

128.      Ngay từ đầu em đã thuộc về anh / Himami Trần. - H. : Văn học, 2015. - 414 tr. ; 21 cm     895.92234 - VL 8507/M 28408

129.      Người ta dễ buồn những điều đã cũ : Tuyển tập truyện ngắn / Lê Ngọc Minh, Mai Thảo Nguyên, Nguyễn Khuyên.... - H. : Văn hoá thông tin, 2014. – 218 tr. ; 21 cm     895.9223408 - M 28177/M 28176/VL 8444

130.      Nói yêu em bảy lần / Born. - H. : Văn học, 2014. - 351 tr. ; 21 cm     895.9223 - VL 8430/M 28142/M 28141

131.      Nữ sinh : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 29. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 162 tr. ; 20 cm     895.922334 - M 28391/Vv 4852

132.      Nửa kiếp hồng trần, một khúc du ca : Tiểu thuyết / Diệp Lạc Vô Tâm ; Hồng Phúc dịch. - H. : Văn học, 2015. - 304 tr. ; 21 cm     895.13 - M 28442/VL 8464

133.      Ôm tim anh bỏ chạy / Hồng Diệu. - H. : Văn học, 2014. - 359 tr. ; 21 cm     895.92234 - VL 8410/M 28109/M 28108/KC 3690/KC 3691

134.      Onepiece : Từ tập 28 đến tập 33 / Eiichiro Oda ; Takara hiệu đính. - H. : Kim Đồng, 2015. - 192 tr. : tranh vẽ ; 18 cm     895.63 - M 28268/M 28269/M 28270/M 28271/M 28272/M 28273/M 28274/M 28275/M 28276/M 28277/M 28278/M 28279

135.      Q.E.D. : Từ tập 9 đến tập 12 / Motohiro Katou ; Nguyễn Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 2015. - 224 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     895.63 - M 28306/M 28307/M 28308/M 28309/M 28310/M 28311/M 28312/M 28313

136.      Qua mùa nhớ gặp mùa thương / Tôi Thích Viết. - H. : Văn học, 2015. - 288 tr. ; 21 cm     895.92214 - M 28410

137.      Qua mùa nhớ gặp mùa thương : Truyện ngắn và thơ / Tôi Thích Việt. - H. : Văn học, 2015. - 288 tr. ; 21 cm     895.92214 - VL 8454

138.      Quân tử chi giao : Hai tập / Lam Lâm ; Tiểu Vi dịch. - H. : Văn hoá thông tin, 2014. - T.1. - 452 tr. ; T.2. - 460 tr. ; 21 cm     895.13 - M 28460/M 28459

139.      Quyền thuật vô song : 4 tập / Takeshi Maekawa ; Hải Hà dịch. - H. : Kim Đồng, 2015. - 192 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 13+)     895.63 - M 28258/M 28259/M 28260/M 28261/M 28262/M 28263/M 28264/M 28265

140.      Rừng hổ phách / Thập Tứ Khuyết ; Nguyễn Thị Thại dịch. - H. : Văn học, 2014. - 615 tr. ; 21 cm     895.13 - M 28157/VL 8420

141.      Say đắm / Lâm Phương Lam. - H. : Văn học, 2014. - 359 tr. ; 21 cm     895.9223 - M 28153/M 28152/VL 8402

142.      Sẽ có thiên thần thay anh yêu em / Minh Hiểu Khê ; Nguyễn Thúy Ngọc dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Văn học, 2015. - 595 tr. ; 21 cm     895.13 - VL 8529/M 28395

143.      Sự cám dỗ cuối cùng : Tiểu thuyết / Diệp Lạc Vô Tâm ; Greenrosetq dịch. - H. : Văn học, 2015. - 623 tr. ; 21 cm     895.13 - VL 8496/M 28405

144.      Sương khói quê nhà : Tạp văn / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 11. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 214 tr. ; 20 cm     895.922334 - M 28387/Vv 4848

145.      Thế gian này từng chút đều là anh / Phạm Anh Thư. - H. : Văn học, 2014. - 399 tr. ; 21 cm     895.92234 - VL 8510/M 28407

146.      Theo những dấu chân : Truyện ký / Vân Hạ. - H. : Nxb. Hà Nội, 2015. - 207 tr. ; 21 cm     895.922803 - M 28183/M 28182/VL 8445

147.      Thiên thần hộ vệ : Từ tập 1 đến tập 6 / Peach Pit ; Vương Ngô Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 2015. - 196 tr. : tranh vẽ ; 18 cm     895.63 - M 28328/M 28329/M 28330/M 28331/M 28332/M 28333/M 28334/M 28335/M 28336/M 28337/M 28338/M 28339

148.      Thiên vương / Triệt Dạ Lưu Hương ; Hy Hy dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Lao động, 2015. - 407 tr. ; 21 cm     895.13 - M 28452/VL 8475

149.      Thịnh Yến : Tiểu thuyết / Chu Loan Loan ; Mai Dung dịch. - H. : Văn học, 2014. - T.1. - 400 tr. ; T.2. - 550 tr. ; 21 cm     895.13 - M 28400/M 28399

150.      Thức dậy trên mái nhà / Minh Mẫn. - H. : Văn học, 2014. - 192 tr. ; 20 cm     895.9223 - M 28185/M 28184/VL 8425

151.      Tiểu thu bình tĩnh / Lạc Tiểu Thất ; Trần Quỳnh Hương dịch. - H. : Văn học, 2014. - 540 tr. ; 21 cm     895.13 - VL 8485

152.      Tiểu thư bình tĩnh / Lạc Tiểu Thất ; Trần Quỳnh Hương dịch. - H. : Văn học, 2014. - 590 tr. ; 21 cm     895.13 - M 28436

153.      Tiểu thư hoàn hảo : Từ tập 19 đến tập 21 / Tomoko Hayakawa ; Đặng Phương Linh dịch. - H. : Kim Đồng, 2015. - 172 tr. : tranh vẽ ; 18 cm     895.63 - M 28285/M 28284/M 28283/M 28282/M 28281/M 28280

154.      Tin em đi rồi anh sẽ lại yêu! / September Rain. - H. : Văn học, 2013. – 174 tr. ; 20 cm     895.9221 - VL 8416/M 28107/M 28106

155.      Tình nhân không bao giờ đòi cưới / Trang Hạ. - In lần thứ 4. - H. : Phụ nữ, 2015. - 190 tr. ; 18 cm     895.92234 - M 28478/Vv 4859

156.      Tình yêu nhỏ trong thành phố lớn : Tuyển tập truyện ngắn / Lê Ngọc Minh. - H. : Văn học, 2015. - 193 tr. ; 21 cm     895.922301 - VL 8408/M 28105/M 28104/KC 3686/KC 3687

157.      Tình yêu sét đánh : Truyện vui / Nguyễn Trọng Huân. - H. : Lao động, 2015. - 199 tr. ; 21 cm     895.9227 - VL 8438/M 28117/M 28116

158.      Toraji phiêu lưu kí : Tập 7 / Yumi Tamura ; Nguyễn Thị Thanh Ngân dịch. - H. : Kim Đồng, 2015. - 188 tr. : tranh vẽ ; 18 cm     895.63 - M 28293/M 28292

159.      Trạm xe buýt lãng mạn / Lâm Tử Tự ; Chi Diệc dịch. - H. : Văn học, 2015. - 451 tr. ; 21 cm     895.13 - VL 8450/M 28441

160.      Trăng đêm : Tiểu thuyết / Tích Lam Thành ; Lam Nguyệt dịch. - H. : Lao động, 2014. - T.1. - 552 tr. ; 24 cm     895.13 - M 28470

161.      Trăng đêm : Tiểu thuyết / Tích Lam Thành ; Lam Nguyệt dịch. - H. : Lao động, 2014. - T.2. - 500 tr. ; 24 cm     895.13 - M 28469

162.      Trở lại yêu thương / Gemi. - H. : Văn học, 2014. - 257 tr. ; 20 cm     895.92234 - M 28390/Vv 4858

163.      Trọn kiếp yêu : Tiểu thuyết / Huyền Mặc ; Greenrosetq dịch. - H. : Văn học, 2014. - 522 tr. ; 21 cm     895.13 - M 28158/KC 3693/VL 8419

164.      Trước vòng chung kết : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 23. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 254 tr. ; 20 cm     895.922334 - M 28388/Vv 4857

165.      Trường ca hành : 7 tập / Hạ Đạt ; Leo Chen dịch. - H. : Kim Đồng, 2015. - 153 tr. : tranh vẽ ; 21 cm     895.13 - M 28034/M 28033/M 28217/M 28216/M 28215/M 28214/M 28213/M 28212/M 28211/M 28210/M 28209/M 28208/M 28207/M 28206

166.      Truy tìm anh chàng cực phẩm / Jung Soo Hyun ; Thu Trần dịch. - H. : Văn học, 2013. - 255 tr. ; 21 cm     895.7 - M 28151/M 28150/VL 8404

167.      Truyện ngắn hay về kháng chiến chống Mỹ / Tạ Duy Anh, Nguyễn Minh Châu, Trung Trung Đỉnh... ; Thụy An, Hạnh Nguyên tuyển chọn. - H. : Văn học, 2015. - 291 tr. ; 21 cm. - (40 năm đại thắng mùa xuân 1975-2015. Nhà sách Thăng Long)     895.92230108 - M 28364

168.      Tướng râu kẽm : Tiểu thuyết / Hàn Thế Dũng. - Tái bản. - H. : Công an nhân dân, 2015. - 383 tr. ; 21 cm. - (40 năm đại thắng mùa xuân 1975-2015. Nhà sách Thăng Long)     895.92234 - M 28366

169.      Tương tư mùa hạ năm ấy : Tiểu thuyết / Vân Ngao ; Vương Thanh Tâm dịch. - H. : Văn học, 2014. - 324 tr. ; 18 cm     895.13 - M 28156/M 28155/VL 8441

170.      Vầng sáng bên kia sông : Tập truyện ngắn / Khánh Chi, Mai Phương, Nguyễn Nguyên An.... - H. : Văn học, 2015. - 205 tr. ; 21 cm     895.92230108 - VL 8412/M 28103/M 28102

171.      Vợ bé nhỏ anh yêu em / Mai Lê. - H. : Văn học, 2015. - 319 tr. ; 21 cm     895.9223 - VL 8436/M 28140/M 28139

172.      Yêu đi thôi, muộn lắm rồi : Tuyển tập thơ tác giả mạng xã hội văn học / Bích Nga, Đỗ Thành Nam, Nguyễn Hải Nhân.... - H. : Văn hoá thông tin, 2014. - 135 tr. ; 21 cm     895.9221408 - VL 8437/M 28121/M 28120

173.      Yêu em từ cái nhìn đầu tiên / Cố Mạn ; Nguyễn Trang, Thúy Thúy dịch ; Nguyễn Thành Phước h.đ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Văn học, 2015. – 508 tr. ; 21 cm     895.13 - VL 8508/M 28406

174.      Yêu nàng mê trai / Bút chì và cục gôm. - H. : Văn hoá thông tin, 2014. - 209 tr. ; 21 cm     895.9223 - VL 8397/M 28181/M 28180

175.      Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế / Nguyễn Sông Lam biên soạn. - H. : Thanh Niên, 2015. - 231 tr. ; 21 cm. - (70 năm thành lập nước. Nhà sách Thăng Long)     915.97 - VL 8518/M 28373

950 - LỊCH SỬ CHÂU Á, PHƯƠNG ĐÔNG, VIỄN ĐÔNG

176.      Hỏi - đáp về lịch sử cách mạng Việt Nam (1945 - 2015) / Nguyễn Sông Lam biên soạn. - H. : Thanh Niên, 2015. - 207 tr. ; 21 cm. - (70 năm thành lập nước. Nhà sách Thăng Long)     Nội dung cuốn sách nêu lên những mốc sự kiện quan trọng trong lịch sử dân tộc Việt Nam từ 1945-2015 thông qua dạng câu hỏi - đáp.     950.704 - VL 8527/M 28381

959.7 - HỒ CHÍ MINH - LỊCH SỬ

177.      40 năm thiên anh hùng ca giải phóng / Nguyễn Văn Minh, Trọng Phúc, Phan Doãn Nam... ; Vũ Kim Yến sưu tầm, b.s. - H. : Văn hoá thông tin, 2015. - 200 tr. ; 21 cm. - (40 năm đại thắng mùa xuân 1975-2015. Nhà sách Thăng Long)     959.7043 - M 28371

178.      70 năm mùa thu cách mạng / Vũ Kim Yến sưu tầm và biên soạn. - H. : Văn hoá thông tin, 2015. - 198 tr. ; 21 cm. - (70 năm thành lập nước. Nhà sách Thăng Long)     Cuốn sách tái hiện cuộc vận động Cách mạng tháng Tám đầy gian lao, thử thách của nhân dân ta từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.     959.704 - VL 8522/M 28376

179.      Các cuộc khởi nghĩa do Đảng Cộng Sản Việt Nam lãnh đạo (1930-1945) / Trần Nhu biên soạn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 314 tr. ; 21 cm. - (70 năm thành lập nước. Nhà sách Thăng Long)     959.703 - VL 8515/M 28379

180.      Cách mạng tháng 8 / Đỗ Hoàng Linh, Nguyễn Văn Dương, Vũ Kim Yến biên soạn. - H. : Văn hoá thông tin, 2015. - 186 tr. ; 27 cm. - (Qua tư liệu ảnh)     959.7041 - VL 8498

181.      Cách mạng tháng tám những giờ phút lịch sử / Đinh Xuân Lâm, Nguyễn Văn Khoan chủ biên. - H. : Thanh Niên, 2015. - 299 tr. ; 21 cm. - (70 năm thành lập nước. Nhà sách Thăng Long)     Cuốn sách bao gồm hai phần: Phần I: Hà Nội - những cơ sở hình thành và diễn biến cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 gồm một số bài viết về tình hình quốc tế và trong nước trước năm 1945... Phần II: Hồi ký và nhân chứng với các bài viết của những người trực tiếp hoạt động trong phong trào...     959.704 - VL 8524/M 28378

182.      Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa : Sách tham khảo / Đặng Việt Thủy, Đặng Thành Trung biên soạn. - Tái bản, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 241 tr. ; 21 cm. - (70 năm thành lập nước. Nhà sách Thăng Long)     Cuốn sách nêu lên những sự kiện lịch sử trọng đại trong cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa     959.704 - VL 8523/M 28375

183.      Con đường thiên lý : Từ bến nhà Rồng đến quảng trường Ba Đình lịch sử / Lường Thị Lan, Trần Thị Thu Hương, Nguyễn Huy Hoan.... sưu tầm và biên soạn. - H. : Văn hoá thông tin, 2015. -  216 tr. ; 21 cm. - (70 năm thành lập nước. Nhà sách Thăng Long)     959.704092 - VL 8525/M 28377

184.      Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Việt Nam : Sự lựa chọn lịch sử / Nguyễn Thị Việt Nga b.s. - H. : Khoa học xã hội, 2015. - 298 tr. ; 21 cm. - (40 năm đại thắng mùa xuân 1975 - 2015. Nhà sách Thăng Long)     Cuốn sách tái hiện lại cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử     959.7043 - M 28423

185.      Đi qua những cuộc chiến tranh / Lưu Văn Lợi. - Tái bản. - H. : Công an nhân dân, 2015. - 262 tr. ; 21 cm. - (40 năm đại thắng mùa xuân 1975-2015. Nhà sách Thăng Long)     959.704 - M 28370

186.      Địa danh kháng chiến Nam Bộ / Minh Khánh, Hạnh Nguyên tuyển chọn, b.s. - H. : Văn học, 2015. - 207 tr. ; 21 cm. - (40 năm đại thắng mùa xuân 1975 -2015. Nhà sách Thăng Long)     959.77 - M 28419

187.      Giải mật chính trường miền Nam sau đảo chính Ngô Đình Diệm / Nông Huyền Sơn. - H. : Công an nhân dân, 2015. - 223 tr. ; 21 cm     959.7043 - M 28355

188.      Hội nghị Genève năm 1954 về Đông Dương / Hoàng Nguyên. - H. : Công an nhân dân, 2015. - 159 tr. ; 21 cm. - (40 năm đại thắng mùa xuân 1975-2015. Nhà sách Thăng Long)     959.7041 - M 28368

189.      Không phải huyền thoại : Tiểu thuyết lịch sử đầu tiên về đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ / Hữu Mai. - Tái bản lần thứ 8. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 572 tr. ; 24 cm     959.704092 - M 28471/VL 8503

190.      Nam Bộ - Những nhân vật lịch sử / Nguyễn Hùng. - Tái bản. - H. : Công an nhân dân, 2015. - 383 tr. ; 21 cm. - (40 năm đại thắng mùa xuân 1975 - 2015. Nhà sách Thăng Long)     Cuốn sách tập hợp các bài viết về 40 nhân vật từng tham gia vào hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc Việt Nam     959.77 - M 28420

191.      Năm cánh quân thần tốc tiến về Sài Gòn / Phạm Bá Toàn sưu tầm, b.s. - H. : Quân đội nhân dân, 2015. - 236 tr. ; 21 cm. - (40 năm đại thắng mùa xuân 1975 - 2015. Nhà sách Thăng Long)     959.7043 - M 28413

192.      Năm đời tổng thống Mỹ trong chiến tranh xâm lược Việt Nam / Bùi Hạnh Cẩn. - H. : Quân đội nhân dân, 2015. - 211 tr. ; 21 cm. - (40 năm đại thắng mùa xuân 1975-2015. Nhà sách Thăng Long)     959.7043 - M 28359

193.      Người ba lần mưu sát Ngô Đình Diệm : Truyện ký / Nông Huyền Sơn. - Tái bản. - H. : Công an nhân dân, 2015. - 215 tr. ; 21 cm. - (Nhà sách Thăng Long)     959.7042 - M 28414

194.      Những cội nguồn của cách mạng tháng Tám / Đinh Xuân Lâm, Nguyễn Văn Khoan c.b. - H. : Thanh Niên, 2015. - 300 tr. ; 21 cm. - (70 năm thành lập nước. Nhà sách Thăng Long)     959.704 - M 28372/VL 8519

195.      Những điều ít biết về chiến tranh Việt Nam 1945-1975 / Tường Hữu biên soạn. - Tái bản. - H. : Công an nhân dân, 2015. - 351 tr. ; 21 cm. - (40 năm đại thắng mùa xuân 1975-2015. Nhà sách Thăng Long)     959.704 - VL 8528/M 28361

196.      Những khoảnh khắc lịch sử / Nguyễn Đăng Tiến, Phan Sỹ Phúc, Nguyễn Hà Hải.... - H. : Quân đội nhân dân, 2015. - 199 tr. ; 21 cm. - (40 năm đại thắng mùa xuân 1975-2015. Nhà sách Thăng Long)     959.704 - M 28365

197.      Những mốc son trong lịch sử kháng chiến Nam Bộ / Minh Khánh, Hạnh Nguyên tuyển chọn, b.s. - H. : Văn học, 2015. - 215 tr. ; 21 cm. - (40 năm đại thắng mùa xuân 1975-2015. Nhà sách Thăng Long)     959.77 - M 28353

198.      Những người con quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh của miền Nam anh hùng / Trần Mai Hạnh, Đức Kiều, Nguyễn Công Thuấn.... - H. : Quân đội nhân dân, 2015. - 224 tr. ; 21 cm. - (40 năm đại thắng mùa xuân 1975-2015. Nhà sách Thăng Long)     Báo Quân đội nhân dân     959.7043 - M 28367

199.      Những người con sáng mãi của miền Nam anh hùng / Thanh Giang, Hà Đức Trọng, Nguyễn Văn Lịch.... - H. : Quân đội nhân dân, 2015. - 220 tr. ; 21 cm. - (40 năm đại thắng mùa xuân 1975-2015. Nhà sách Thăng Long)     959.7043 - M 28369

200.      Những người con sắt đá, kiên trung của miền Nam anh hùng / Ba Minh, Minh Khuê, Nhị Nam.... - H. : Quân đội nhân dân, 2015. - 208 tr. ; 21 cm. - (40 năm đại thắng mùa xuân 1975-2015. Nhà sách Thăng Long)     959.7043 - M 28352

201.      Những trận đánh làm nên lịch sử / Phạm Bá Toàn sưu tầm, b.s. - H. : Quân đội nhân dân, 2015. - 211 tr. ; 21 cm. - (40 năm đại thắng mùa xuân 1975-2015. Nhà sách Thăng Long)     959.7043 - M 28358

202.      Nội các chính quyền Sài Gòn những ngày cuối tháng 4-1975 / Gabrien Côncô, Alen Oátmét, Nguyễn Văn Sự... ; Phạm Bá Toàn sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Quân đội nhân dân, 2015. - 212 tr. ; 21 cm. - (40 năm đại thắng mùa xuân 1975-2015. Nhà sách Thăng Long)     959.7043 - M 28360

203.      Pháp tái chiếm Đông Dương / Lưu Văn Lợi, Nguyễn Hồng Thạch. - Tái bản. - H. : Công an nhân dân, 2015. - 348 tr. ; 21 cm. - (Nhà sách Thăng Long)     959.7041 - M 28417

204.      Quyết định lịch sử / Phạm Bá Toàn sưu tầm, b.s. - H. : Quân đội nhân dân, 2015. - 216 tr. ; 21 cm. - (40 năm đại thắng mùa xuân 1975 - 2015. Nhà sách Thăng Long)     959.7043 - M 28422

205.      Sài Gòn - Gia Định một thời để nhớ : Tạp văn / Phan Thứ Lang. - Tái bản lần thứ 3, có bổ sung. - H. : Công an nhân dân, 2015. - 302 tr. ; 21 cm. - (40 năm đại thắng mùa xuân 1975-2015. Nhà sách Thăng Long)     959.779 - M 28354

206.      Sài Gòn trước và sau ngày giải phóng : Tập truyện và ký / Nguyễn Văn Bổng. - H. : Công an nhân dân, 2015. - 248 tr. ; 21 cm. - (40 năm đại thắng mùa xuân 1975-2015. Nhà sách Thăng Long)     959.7043 - M 28362

207.      Sự cáo chung của chế độ Việt Nam cộng hòa / Nguyễn Huy Thục. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Công an nhân dân, 2015. - 368 tr. ; 21 cm. - (40 năm đại thắng mùa xuân 1975 - 2015. Nhà sách Thăng Long)     959.7043 - M 28415

208.      Sự kiện và những con số lịch sử / Phạm Bá Toàn sưu tầm, b.s. - H. : Quân đội nhân dân, 2015. - 216 tr. ; 21 cm. - (40 năm đại thắng mùa xuân 1975 - 2015. Nhà sách Thăng Long)     959.7043 - M 28418

209.      Sự thật về chiến tranh Việt Nam / Tường Hữu b.s. - Tái bản. - H. : Công an nhân dân, 2015. - 319 tr. ; 21 cm40 năm đại thắng mùa xuân 1975 - 2015. Nhà sách Thăng Long     Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc một cái nhìn toàn cục về chiến tranh Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước.     959.704 - M 28416

210.      Sức mạnh văn hóa Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước / Lê Văn Dũng, Phan Ngọc, Võ Văn Đàn... ; Phạm Bá Toàn sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Quân đội nhân dân, 2015. - 224 tr. ; 21 cm. - (40 năm đại thắng mùa xuân 1975-2015. Nhà sách Thăng Long)     959.7043 - M 28357

211.      Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 : Sách tham khảo / Đặng Việt Thủy, Đặng Thành Trung b.s. - Tái bản, có sửa chữa bổ sung. - H. : Quân đội nhân dân, 2015. - 319 tr. ; 21 cm. - (40 năm đại thắng mùa xuân 1975-2015. Nhà sách Thăng Long)     Cuốn sách bao gồm hai phần: Phần I: Một số văn kiện của Đảng chỉ đạo Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Phần II: Đại thắng mùa xuân 1975 kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam     959.7043 - M 28356

212.      Trần Lệ Xuân thăng trầm quyền - tình / Lý Nhân. - Tái bản, có sửa chữa bổ sung. - H. : Công an nhân dân, 2015. - 223 tr. ; 21 cm. - (Nhà sách Thăng Long)     959.7043092 - M 28363

213.      Từ cách mạng tháng tám 1945 đến chiến dịch Hồ Chí MInh 1975 / Lường Thị Lan, Nguyễn Triều, Vương Kiêm Toàn... sưu tầm và biên soạn. - H. : Văn hoá thông tin, 2015. - 199 tr. ; 21 cm. - (70 năm thành lập nước. Nhà sách Thăng Long)     959.704 -  VL 8516/M 28380

214.      Từ phong trào Đồng Khởi đến đại thắng mùa xuân 1975 / Vũ Như Khôi, Nguyễn Văn Trường, Lê Thị Hồng. - H. : Quân đội nhân dân, 2015. - 228 tr. ; 21 cm. - (40 năm đại thắng mùa xuân 1975 - 2015. Nhà sách Thăng Long)     Cuốn sách bao gồm 3 chương được kết cấu theo thứ tự thời gian diễn ra các sự kiện mở đầu, các bước phát triển và kết thúc của cuộc kháng chiến chống Mỹ; đồng thời nêu lên ý nghĩa lịch sử vĩ đại và nguyên nhân căn bản dẫn đến thắng lợi của cuộc kháng chiến.     959.7043 - M 28421

215.      Việt Nam những sự kiện lịch sử nổi bật (1945-1975) / Hồng Thịnh, Thùy Dung, Thuận Yến biên soạn. - H. : Khoa học xã hội, 2015. - 294 tr. ; 21 cm. - (70 năm thành lập nước. Nhà sách Thăng Long)     959.704 - VL 8526/M 28383

 

 

 


Tìm sách