Thông báo

Danh mục sách mới năm 2014

Tiếp sách mới 2014


THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI

100 - TRIẾT HỌC

001.      Những câu hỏi hóc búa về cuộc sống, vũ trụ và vạn vật / Stephen Law ; Nishant Choksi minh họa ; Tô Phong dịch. - H. : Kim Đồng, 2014. - 64 tr. ; 24 cm    

Môn loại: 100 - M 26893/M 26892/TN 9139/TN 9140

133 - ĐỀ TÀI CỤ THỆ VỀ CẬN TÂM LÝ VÀ THUYẾT HUYỀN BÍ

002.      Phong thủy và khoa học ứng dụng : Sự kết hợp giữa phong thủy cổ truyền và Khoa học hiện đại / Vũ Văn Bằng. - H. : Lao động, 2013. - 378 tr. ; 21 cm    

Môn loại: 133 - VL 8002/M 26622/M 26621

133.5 - CHIÊM TINH HỌC

003.      Những ngôi sao nói gì cho bạn? : Các cung đất. Ứng dụng hiểu biết về 12 cung hoàng đạo trong các mối quan hệ / G. Goldschneider ; Asbooks Team dịch. - H. : Lao động, 2013. - 251 tr. ; 19 cm    

Môn loại: 133.52 - Vv 4783/M 26975/M 26976 

004.      Những ngôi sao nói gì cho bạn? : Các cung khí. Ứng dụng hiểu biết về 12 cung hoàng đạo trong các mối quan hệ / G. Goldschneider ; Asbooks Team dịch. - H. : Lao động, 2013. - 245 tr. ; 19 cm    

Môn loại: 133.52 - M 26982/M 26981/KC 3621/KC 3622/Vv 4780

005.      Những ngôi sao nói gì cho bạn? : Các cung lửa. Ứng dụng hiểu biết về 12 cung hoàng đạo trong các mối quan hệ / G. Goldschneider ; Asbooks Team dịch. - H. : Lao động, 2013. - 242 tr. ; 19 cm    

Môn loại: 133.52 - M 26978/M 26977/KC 3625/KC 3626/Vv 4782

006.      Những ngôi sao nói gì cho bạn? : Các cung nước. Ứng dụng hiểu biết về 12 cung hoàng đạo trong các mối quan hệ / G. Goldschneider ; Asbooks Team dịch. - H. : Lao động, 2013. - 243 tr. ; 19 cm    

Môn loại: 133.52 - M 26980/M 26979/KC 3623/KC 3624/Vv 4781

007.      Vận mệnh viết trên những vì sao tử vi 12 cung Hoàng đạo 2014 / Kim Roger - Gallagher ; Hoàng Hương dịch. - H. : Thế giới, 2014. - 549 tr. ; 18 cm    

Môn loại: 133.52 - KC 3642/KC 3641/M 27002/M 27001/Vv 4779

155.3 - TÂM LÝ HỌC TÌNH DỤC VÀ TÂM LÝ HỌC GIỚI TÍNH

008.      Nghệ thuật ứng xử trong tình yêu / Viên Chi b. s.. - H. : Văn hoá thông tin, 2014. - 208 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách tâm lý bạn trai - bạn gái)    

Môn loại: 155.3 - VL 7979/M 26600/M 26599/KC 3474/KC 3475

158 - TÂM LÝ HỌC ỨNG DỤNG

009.      Chúng ta tạo nên số phận / Tùng Lâm, Bảo Ngọc, Hoài Thanh, Lê Minh tuyển chọn và b.s. - H. : Văn học, 2013. - 123 tr. ; 21 cm. - (Giá trị sống)    

Môn loại: 158 - VL 7880/KC 3491/KC 3492/KC 3493/KC 3494/KC 3495

010.      Đạo gia đình / Dương Ái Thu, Nguyễn Kim Hành b. s.. - H. : Nxb. Thời đại, 2013. - 332 tr. ; 21 cm. - (Trí tuệ người xưa)    

Môn loại: 158 - VL 7980/M 26602/M 26601/KC 3454/KC 3455

174 - ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP

011.      Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm. - H. : Dân trí, 2014. - 94 tr. ; 19 cm    

Môn loại: 174.93242597075 - M 26679/M 26678/KC 3552/ KC 3553/Vv 4775

305.8 - NHÓM SẮC TỘC VÀ DÂN TỘC

012.      Truyện kể người Mạ ở Đồng Nai / Huỳnh Văn Tới, Phan Đình Dũng. - H. : Văn hoá thông tin, 2014. - 355 tr. ; 21 cm     Hội văn nghệ dân gian Việt Nam    

Môn loại: 305.89593 - VL 8053

306.8 - HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

013.      Sách xanh Gia đình Việt Nam / Huỳnh Vĩnh Ái, Trần Tuyết Ánh, Trần Hướng Dương, Hoa Hữu Vân......b.s. - H. : Lao động, 2013. - 200 tr. ; 19 cm     Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch    

Môn loại: 306.8 - KC 3644/KC 3645/M 27014/M 27013/Vv 4789/Vv 4790

320.1 - NHÀ NƯỚC

014.      Chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc / Trần Hoàng Tiến b.s, Nguyên Minh, Văn Kình, Minh Lân..... - H. : Quân đội nhân dân, 2013. - 223 tr. ; 21 cm. - (Biển Việt Nam mến yêu)    

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện sinh động về con người, sự kiện gắn liền với những phần lãnh hải của đất nước Việt Nam. Hình ảnh người chiến sỹ hải quân nhân dân kiên cường bảo vệ chủ quyền biển đảo. Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của đất liền với quân dân trên các đảo...     

Môn loại: 320.1509597 - VL 8078/M 26713/M 26712/KC 3558/KC 3559

015.      Cuộc hải chiến huyền thoại trên đảo Gạc Ma. - H. : Văn hoá thông tin, 2014. - 454 tr. ; 27 cm    

Tóm tắt: Cuốn sách gồm 5 phần giới thiệu về cuộc hải chiến huyền thoại bảo vệ Trường Sa và ký ức về trận hải chiến Gạc Ma năm 1988 và Luật biển, Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển    

Môn loại: 320.109597 - VL 7990

016.      Lẽ phải - Luật quốc tế và chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa / Nguyễn Việt Long. - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2013. - 258 tr. ; 23 cm    

Môn loại: 320.1509597 - M 26999/M 26998

017.      Lẽ phải - Luật quốc tế và chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa / Nguyễn Việt Long. - Tái bản lần thứ nhất. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2013. - 258 tr. ; 23 cm. - (Biển đảo Việt Nam)    

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách toát lên sức mạnh của lẽ phải, góp phần xây dựng nền tảng pháp lý cho công cuộc đấu tranh bảo vệ biển đảo của Tổ quốc ta    

Môn loại: 320.1509597 - VL 8111

324.2 - ĐẢNG PHÁI CHÍNH TRỊ

018.      Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, một tấm gương bất diệt / Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh.... - Xuất bản lần thứ hai, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị quốc gia, 2014. - 923 tr. ; 24 cm    

Tóm tắt: Gồm các bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đồng chí lão thành cách mạng, các nhà khoa học...viết về thân thế, sự nghiệp cũng như những cống hiến to lớn của đồng chí Trần Phú cho Đảng, cho cách mạng và lịch sử nước nhà    

Môn loại:  324.25970750092 - VL 8118

324.5 - ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN

019.      Nghiên cứu mối quan hệ không bình thường giữa một bộ phận cán bộ, đảng viên có chức, có quyền với các doanh nghiệp để trục lợi : Sách tham khảo / Lê Hồng Liêm c.b, Hà Hữu Đức, Nguyễn Xuân Phương.... - H. : Chính trị quốc gia, 2014. - 655 tr. ; 24 cm     Ủy ban kiểm tra Trung ương    

Tóm tắt: Cơ sở hình thành và tiêu chí xác định các mối quan hệ không bình thường giữa cán bộ, đảng viên có chức, có quyền với các doanh nghiệp để trục lợi. Nhận diện mối quan hệ không bình thường giữa cán bộ, đảng viên có chức, có quyền trong các lĩnh vực chuyên trách như: công tác Đảng, lĩnh vực tài chính, xuất - nhập khẩu, lĩnh vực đầu tư nước ngoài. Thực trạng công tác kiểm tra cùng những giải pháp của các cơ quan, tổ chức về công tác phòng ngừa, xử lí các mối quan hệ không bình thường trên     

Môn loại: 324.597075 - VL 8113

327 - QUAN HỆ QUỐC TẾ

020.      Quá trình đổi mới đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam (1986-2012) / Đinh Xuân Lý. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013. - 2013 ; 411 tr.. - (21 cm)    

Môn loại: 327.597 - M 27030

330.9 - TÌNH HÌNH VÀ HOÀN CẢNH KINH THẾ

021.      Chủ trương của Đảng về xây dựng, phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ hội nhập quốc tế thời kỳ đổi mới / Nguyễn Văn Sáu. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013. - 263 tr. ; 21 cm    

Tóm tắt: Cuốn sách hệ thống hóa quan điểm, chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; Nêu những thành tựu nổi bật, làm rõ những hạn chế, bất cập, và đúc kết những bài học kinh nghiệm chủ yêu có giá trị tham khảo; trình bày phương hướng và giải pháp xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ.    

Môn loại: 330.95970442 - M 27028

333.9 - TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN KHÁC

022.      Cùng em tìm hiểu Hoàng Sa - Trường Sa / Nguyễn Như Mai, Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Quốc Tín. - In lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2014. - 157 tr. ; 19 cm. - (Tủ sách biển đảo Việt Nam)    

Môn loại: 333.91009597 - M 26875/M 26874

335.434 - HỒ CHÍ MINH

023.      Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam cuộc đời, sự nghiệp và đạo đức / Đinh Xuân Lý, Trần Minh Trường đồng c.b. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013. - 293 tr. ; 21 cm    

Môn loại: 335.4346 - M 27029

338.9 - PHÁT TRIỂN VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

024.      Văn kiện Đảng về phát triển kinh tế - xã hội từ đổi mới (năm 1986) đến nay. - H. : Chính trị quốc gia, 2014. - 1410 ; 24 cm    

Tóm tắt: Cuốn sách gồm những bài trích, bài phát biểu của các lãnh đạo Đảng và Nhà nước; những Nghị quyết và báo cáo về tình hình kinh tế xã hội từ năm 1986 đến nay    

Môn loại: 338.9597 - VL 8114

341.4 - QUYỀN XÉT XỬ TRONG KHÔNG GIAN TỰ NHIÊN; NHÂN QUYỀN

025.      Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982 / Hà Phương sưu tầm, b.s. - H. : Dân trí, 2014. - 223 tr. ; 20 cm    

Môn loại: 341.45 - M 26683/M 26682/KC 3548/KC 3549/Vv 4772

026.      Luật xuất bản 2012 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động xuất bản. - H. : Văn học, 2014. - 359 tr. ; 21 cm     Bộ Thông tin và truyền thông. Cục xuất bản, in và phát hành    

Môn loại: 343.5970998 - M 26705/M 26704/KC 3526/KC 3527/VL 8068/VL 8069

344 - LUẬT LAO ĐỘNG, DỊCH VỤ XÃ HỘI, GIÁO DỤC, VĂN HOÁ

027.      Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và hình thức xử lý / Huy Thông b.s. - H. : Dân trí, 2014. - 192 tr. ; 19 cm     

Môn loại: 344.597 - M 26650/M 26649/Vv 4760

028.      Tìm hiểu luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí / Hà Phương tuyển soạn. - H. : Dân trí, 2014. - 187 tr. ; 19 cm    

Môn loại: 344.597 - M 26648/M 26647/Vv 4758

029.      Tìm hiểu quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về tiền lương / Hà Phương tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2013. - 148 tr. ; 19 cm    

Tóm tắt: Giới thiệu Bộ luật lao động của Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành cụ thể liên quan tới việc làm, hợp đồng lao động, học nghề, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề, đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thoả ước lao động, kỷ luật lao động... cùng các điều khoản thi hành và các văn bản liên quan     

Môn loại: 344.5970123602632 - KC 3564/KC 3565/M 26719/M 26718/Vv 4769

351 - HÀNH CHÍNH CÔNG

030.      Quản lý Nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển, hải đảo / Đặng Xuân Phương, Nguyễn Lê Tuấn b.s. - H. : Chính trị quốc gia, 2014. - 523 tr. ; 24 cm    

Tóm tắt: Những nội dung cơ bản về công tác quản lí nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển, hải đảo cũng như phương hướng và giải pháp hoàn thiện công tác này     

Môn loại: 351.597 - VL 8122

355 - KHOA HỌC QUÂN SỰ

031.      Thời kỳ đầu chiến tranh và những vấn đề đặt ra đối với Quốc phòng Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Đình Chiến. - H. : Chính trị quốc gia, 2014. - 579 tr. ; 24 cm    

Tóm tắt: Cuốn sách gồm 4 chương: phân tích một số vấn đề lý luận về thời kỳ đầu chiến tranh; Một số cuộc chiến tranh trên thế giới và những cuộc chiến tranh giữ nước tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam; Những vấn đề đặt ra đối với Quốc phòng VN    

Môn loại: 355.009597 - VL 8110

032.      Văn hóa quân sự Việt Nam - Truyền thống và hiện đại / Văn Đức Thanh c.b, Nguyễn Văn Hữu, Nguyễn Mạnh Hưởng .... - H. : Chính trị quốc gia, 2014. - 530 tr. ; 24 cm     Viện khoa học xã hội nhân văn quân sự    

Tóm tắt: Cuốn sách gồm 5 chương tập trung luận giải những khía cạnh bản chất vả văn hóa quân sự Việt Nam; các thời kỳ lịch sử lớn của dân tộc; dự báo những nhân tố tác động và đề xuất định hướng, giải pháp phát huy văn hóa quân sự Việt Nam trong tình hình mới    

Môn loại: 355.009597 - VL 8109

363.4 - VẤN NẠN LIÊN QUAN TỚI PHONG TỤC VÀ ĐẠO ĐỨC CÔNG CỘNG

033.      Ma túy học đường và hiểm họa / Nguyễn Khánh Phương, Nguyễn Tú Phương, Nguyễn Thanh Lâm. - H. : Dân trí, 2014. - 99 tr. ; 19 cm    

Tóm tắt: Cuốn sách phổ biến tới các bậc phụ huynh và nhà trường những hiểu biết nhất định về ma túy để có biện pháp quản lý, hướng dẫn, cảnh báo hoặc kịp thời ngăn ngừa cho con em mình    

Môn loại: 363.45 - KC 3562/KC 3563/M 26717/M 26716/Vv 4767

363.7 - VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG

034.      Giáo dục học sinh bảo vệ nước sạch và vệ sinh môi trường / Nguyễn Khánh Phương, Nguyễn Tú Phương, Nguyễn Thanh Lâm. - H. : Dân trí, 2014. - 99 tr. ; 20 cm    

Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp những thông tin cơ bản về vai trò của nước và môi trường sạch cũng như tác hại của nước và môi trường ô nhiễm đến sức khỏe con người,...    

Môn loại: 363.7 - M 26685/M 26684/KC 3557/KC 3556/Vv 4773

371 - TRƯỜNG HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG HỌC ĐƯỜNG; GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT

035.      Con đường trở thành thủ khoa / Lê Văn Tùng, Nguyễn Chí Long, Chu Văn Tạo, Bùi Đức Ngọt..... - H. : Dân trí, 2014. - 238 tr. ; 21 cm    

Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp cho các sĩ tử những kiến thức cơ bản nhất, cần thiết và quan trọng về một mùa tuyển sinh Đại học, Cao đẳng. Những kinh nghiệm học tập, tư duy ghi nhớ, khắc phục tâm lý căng thẳng trước khi vào phòng thi, cung cấp những bi kíp học tập siêu đẳng, áp dụng những công thức nhớ nhanh và áp dụng hiệu quả dành cho các môn tự nhiên cũng như những phương pháp ôn luyện trong giai đoạn nước rút.    

Môn loại: 371.30281 - VL 8067/M 26701/M 26700/KC 3524/KC 3525

372 - GIÁO DỤC SƠ ĐẲNG VÀ TIỂU HỌC

036.      Bí ẩn về con người / Diệu Thúy lời ; Thùy Dung minh họa. - H. : Kim Đồng, 2014. - 32 tr. ; 26 cm. - (Thắc mắc của bé)    

Môn loại: 372.21 - TN 9141/TN 9142/M 26935/M 26934

037.      Con người phức tạp thật / Diệu Thúy lời ; Thùy Dung tranh. - H. : Kim Đồng, 2014. - 31 tr. ; 26 cm. - (Thắc mắc của bé)    

Môn loại: 372.21 - TN 9157/TN 9158/M 26951/M 26950

038.      Động vật có vũ khí riêng / Diệu Thúy lời ; Thùy Dung tranh. - H. : Kim Đồng, 2014. - 32 tr. ; 26 cm. - (Thắc mắc của bé)    

Môn loại: 372.21 - TN 9155/TN 9156/M 26949/M 26948

039.      Khoa học kỳ thú / Diệu Thúy lời ; Thùy Dung tranh. - H. : Kim Đồng, 2014. - 32 tr. ; 26 cm. - (Thắc mắc của bé)   

Môn loại: 372.21 - TN 9151/TN 9152/M 26945/M 26944

040.      Những hiện tượng vật lí hóa học / Diệu Thúy lời ; Thùy Dung minh họa. - H. : Kim Đồng, 2014. - 32 tr. ; 26 cm. - (Thắc mắc của bé)    

Môn loại: 372.21 - TN 9147/TN 9148/M 26941/M 26940

041.      Thế giới động vật / Diệu Thúy lời ; Thùy Dung minh họa. - H. : Kim Đồng, 2014. - 32 tr. ; 26 cm. - (Thắc mắc của bé)    

Môn loại: 372.21 - TN 9145/TN 9146/M 26939/M 26938

042.      Thế giới thực vật / Diệu Thúy lời ; Thùy Dung minh tranh. - H. : Kim Đồng, 2014. - 32 tr. ; 26 cm. - (Thắc mắc của bé)    

Môn loại: 372.21 - TN 9143/TN 9144/M 26937/M 26936

043.      Thế giới tự nhiên / Diệu Thúy lời ; Thùy Dung minh họa. - H. : Kim Đồng, 2014. - 32 tr. ; 26 cm. - (Thắc mắc của bé)    

Môn loại: 372.21 - TN 9149/TN 9150/M 26943/M 26942

044.      Thực vật rất nhạy cảm / Diệu Thúy lời ; Thùy Dung tranh. - H. : Kim Đồng, 2014. - 32 tr. ; 26 cm. - (Thắc mắc của bé)    

Môn loại: 372.21 - TN 9159/TN 9160/M 26953/M 26952

045.      Tự nhiên biến ảo muôn màu / Diệu Thúy lời ; Thùy Dung tranh. - H. : Kim Đồng, 2014. - 32 tr. ; 26 cm. - (Thắc mắc của bé)    

Môn loại: 372.21 - TN 9153/TN 9154/M 26947/M 26946

390 - PHONG TỤC, NGHI THỨC, PHONG TỤC HỌC (HAY KHOA HỌC VỀ VĂN HÓA DÂN GIAN)

046.      Biển trong văn hóa người Việt / Nguyễn Thị Hải Lê. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Quân đội nhân dân, 2013. - 274 tr. ; 21 cm. - (Biển Việt Nam mến yêu)    

Môn loại: 390.09597 - M 26731/M 26730/KC 3584/KC 3583/VL 8081

047.      Cọp trong văn hóa dân gian / Nguyễn Thanh Lợi. - H. : Văn hoá thông tin, 2014. - 651 tr. ; 21 cm     Hội văn nghệ dân gian Việt Nam    

Môn loại: 390.09597 - VL 8045

048.      Lễ tá thổ ở Phú Yên / Nguyễn Đình Chúc. - H. : Văn hoá thông tin, 2014. - 415 tr. ; 21 cm     Hội văn nghệ dân gian Việt Nam    

Môn loại: 390.0959755 - VL 8054

049.      Một số làng nghề Hà Nội / Trần Việt Ngữ, Hà Danh Khuyết, Mặc Danh Thị,.... - H. : Văn hoá thông tin, 2014. - 215 tr. ; 21 cm     Hội văn nghệ dân gian Việt Nam    

Môn loại: 390.0959731 - VL 8061

050.      Nghề thủ công truyền thống Việt Nam và các vị tổ nghề / Trần Quốc Vượng, Đỗ Thị Hảo. - H. : Văn hoá thông tin, 2014. - 211 tr. ; 21 cm     Hội văn nghệ dân gian Việt Nam    

Môn loại: 390.09597 - VL 8062

051.      Những điều cơ bản trong lệ làng truyền trống của người Tày Cao Bằng / Dương Sách, Dương Thị Đào. - H. : Văn hoá thông tin, 2014. - 339 tr. ; 21 cm     Hội văn nghệ dân gian Việt Nam    

Môn loại: 390.09597 - VL 8040

052.      Những vùng văn hóa dân gian tiêu biểu ở Hiệp Hòa / Nguyễn Thu Minh, Đỗ Thị Thanh Thủy. - H. : Văn hoá thông tin, 2014. - 511 tr. ; 21 cm     Hội văn nghệ dân gian Việt Nam    

Môn loại: 390.0959725 - VL 8046

053.      Thuần phong mỹ tục phụ nữ Quảng Bình / Đặng Thị Kim Liên. - H. : Văn hoá thông tin, 2014. - 371 tr. ; 21 cm     Hội văn nghệ dân gian Việt Nam    

Môn loại: 390.09597 - VL 8044

054.      Tìm hiểu làng nghề thủ công điêu khắc - cổ truyền / Chu Quang Trứ. - H. : Văn hoá thông tin, 2014. - 123 tr. ; 21 cm     Hội văn nghệ dân gian Việt Nam    

Môn loại: 390.09597 - VL 8039

055.      Văn hóa dân gian làng ven đầm Ô Loan / Nguyễn Đình Chúc. - H. : Văn hoá thông tin, 2014. - 287 tr. ; 21 cm     Hội văn nghệ dân gian Việt Nam    

Môn loại: 390.0959755 - VL 8047

056.      Văn hoá làng Phú Nghĩa - Nghệ An / Phan Đình Phương c.b, Phan Hồng Sơn. - H. : Văn hoá thông tin, 2014. - 259 tr. ; 21 cm     Hội văn nghệ dân gian Việt Nam    

Môn loại: 390.0959742 - VL 8057

057.      Văn hóa tín ngưỡng Tày, các bài mo cho chủ hộ - chủ họ nghi lễ then tảo mộ / Mai Văn Vịnh. - H. : Văn hoá thông tin, 2014. - 355 tr. ; 21 cm     Hội văn nghệ dân gian Việt Nam    

Môn loại: 390.09597 - VL 8042

393 - PHONG TỤC MA CHAY

058.      Ai kinh Tày - Nùng / Đàm Văn Hiển. - H. : Văn hoá thông tin, 2014. - 147 tr. ; 21 cm     Hội văn nghệ dân gian Việt Nam    

Môn loại: 393.09597 - VL 8026

059.      Lễ tang họ Lò bản Tặt : Quyển 1, 2 / Lò Xuân Dừa. - H. : Văn hoá thông tin, 2014. - Q.1. - 687 tr. ; Q.2. - 503 tr. ; 21 cm    

Môn loại: 393.09597 - VL 8035/VL 8036

060.      Nghi lễ tang ma của người Hà Nhì ở Lào Cai / Tuấn Nghĩa. - H. : Văn hoá thông tin, 2014. - 203 tr. ; 21 cm     Hội văn nghệ dân gian Việt Nam    

Môn loại: 393.09597167 - VL 8059

394 - PHONG TỤC CHUNG

061.      Văn hoá ẩm thực của người Tu Dí huyện Mường Khương - tỉnh Lào Cai / Nguyễn Thị Minh Tú. - H. : Văn hoá thông tin, 2014. - 317 tr. ; 21 cm     Hội văn nghệ dân gian Việt Nam    

Môn loại: 394.109597167 - VL 8058

062.      Văn hóa ẩm thực Kinh Bắc : Quyển 1,2 / Trần Quốc Thịnh. - H. : Văn hoá thông tin, 2014. - Q.1. - 479 tr. ; Q.2. - 313 tr. ; 21 cm     Hội văn nghệ dân gian Việt Nam    

Môn loại: 394.12 - VL 8037/VL 8038

398 - VĂN HOÁ DÂN GIAN

063.      Alibaba và bốn mươi tên cướp : Truyện cổ Châu Á / Ferri tranh ; Huyền Trâm dịch. - H. : Kim Đồng, 2014. - 24 tr. ; 26 cm. - (Tuyển tập cổ tích thế giới)    

Môn loại: 398.209597 - M 26923/M 26922

064.      Bà lão bông gòn : Truyện cổ Grimm / Pinardi tranh ; Huyền Trâm dịch. - H. : Kim Đồng, 2014. - 24 tr. ; 26 cm. - (Tuyển tập cổ tích thế giới)    

Môn loại: 398.2 - M 26919/M 26918

065.      Ba sợi tóc vàng của con quỷ : Truyện cổ Grimm / Sergio tranh ; Huyền Trâm dịch. - H. : Kim Đồng, 2014. - 24 tr. ; 26 cm. - (Tuyển tập cổ tích thế giới)    

Môn loại: 398.209597 - M 26921/M 26920

066.      Bạch Tuyết và Hồng Hoa : Truyện cổ Grimm / Lima tranh ; Huyền Trâm dịch. - H. : Kim Đồng, 2014. - 24 cm ; 26 cm. - (Tuyển tập cổ tích thế giới)    

Môn loại: 398.2 - M 26929/M 26928

067.      Bài chòi / Đoàn Việt Hùng. - H. : Văn hoá thông tin, 2014. - 234 tr. ; 21 cm     Hội văn nghệ dân gian Việt Nam    

Môn loại: 398.809597 - VL 8032

068.      Bảy con quạ : Truyện cổ Grimm / Sergio tranh ; Huyền Trâm dịch. - H. : Kim Đồng, 2014. - 24 tr. ; 26 cm. - (Tuyển tập cổ tích thế giới)    

Môn loại: 398.2 - M 26931/M 26930

069.      Chim họa mi : Truyện cổ Andersen / Sergio tranh ; Huyền Trâm dịch. - H. : Kim Đồng, 2014. - 24 tr. ; 26 cm. - (Tuyển tập cổ tích thế giới)    

Môn loại: 398.209489 - M 26916/M 26917

070.      Chú bé người gỗ Pinoccbio = Pinoccbio : Song ngữ Việt - Anh / Ariana Candell ; Daniel Howarth minh họa ; Trần Ngọc Diệp dịch. - H. : Kim Đồng, 2014. - 33 tr. ; 21 cm. - (Truyện cổ tích nổi tiếng)    

Môn loại: 398.2 - M 26876/M 26877

071.      Chuyện anh hùng nghĩa sĩ : Thạch Sanh và những truyện cổ tích khác / Phùng Phẩm, Tạ Thúc Bình... tranh ; Hồng Hà, Thụy Anh,... lời. - In lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2014. - 43 tr. ; 24 cm. - (Truyện cổ tích Việt Nam hay nhất)    

Môn loại: 398.209597 - M 26911/M 26910

072.      Cô bé ngón cái : Truyện cổ Andersen / Sani tranh ; Huyền Trâm dịch. - H. : Kim Đồng, 24 tr.. - 26 cm ; Tuyển tập cổ tích thế giới   

Môn loại: 398.2 - M 26927/M 26926

073.      Cô bé quàng khăn đỏ = Little Red Riding Hood : Song ngữ Việt - Anh / Arianna Candell ; Daniel Howarth minh họa ; Trần Ngọc Diệp dịch. - H. : Kim Đồng, 2014. - 33 tr. ; 21 cm. - (Truyện cổ tích nổi tiếng)    

Môn loại: 398.2 - M 26879/M 26878

074.      Cô bé tóc vàng = Goldilocks : Song ngữ Việt - Anh / Arianna Candell ; Daniel Howarth minh họa ; Trần Ngọc Diệp dịch. - H. : Kim Đồng, 2013. - 33 tr. ; 21 cm. - (Truyện cổ tích nổi tiếng)    

Môn loại: 398.2 - M 26881/M 26880

075.      Con chim vàng : Truyện cổ Grimm / Una tranh : Huyền Trâm dịch. - H. : Kim Đồng, 2014. - 24 tr. ; 26 cm. - (Tuyển tập cổ tích thế giới)    

Môn loại: 398.2 - M 26933/M 26932

076.      Đền ơn đáp nghĩa : Cây khế và những truyện cổ tích khác / Hồng Hà, Thụy Anh,... lời ; Nguyễn Bích, Phạm Ngọc Tuấn,... tranh. - In lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2014. - 43 tr. ; 24 cm. - (Truyện cổ tích Việt Nam hay nhất)    

Môn loại: 398.209597 - M 26908/M 26909

077.      Khảo sát văn hóa truyền thống Đông Sơn / Trần Thị Liên c.b, Phạm Văn Đấu, Phạm Minh Trị. - H. : Văn hoá thông tin, 2014. - 330 tr. ; 21 cm     Hội văn nghệ dân gian Việt Nam    

Môn loại: 398.09597 - VL 8041

078.      Kho tàng văn học dân gian dân tộc Tà Ôi ở Việt Nam : Quyển 1 / Trần Nguyễn Khánh Phong sưu tầm, b.s. - H. : Văn hoá thông tin, 2014. - 611 tr. ; 21 cm     Hội văn nghệ dân gian Việt Nam   

Môn loại: 398.209597 - VL 8031

079.      Nàng công chúa khoác tấm áo da lừa / Bellow ; Ferri tranh ; Huyền Trâm dịch. - H. : Kim Đồng, 2014. - 24 tr. ; 26 cm. - (Tuyển tập cổ tích thế giới)    

Môn loại: 398.20944 - M 26925/M 26924

080.      Nghề thủ công truyền thống của các dân tộc Tây Nguyên / Linh Nga Niê KDam. - H. : Văn hoá thông tin, 2014. - 283 tr. ; 21 cm     Hội văn nghệ dân gian Việt Nam    

Môn loại: 398.095976 - VL 8051

081.      Nghiên cứu tư liệu lý luận văn hóa dân gian Việt Nam : Quyển 1 / Trần Gia Linh. - H. : Văn hoá thông tin, 2014. - 213 tr. ; 21 cm     Hội văn nghệ dân gian Việt Nam    

Môn loại: 398.09597 - VL 8063

082.      Người lùn Domi : Truyện cổ Anh / Sani tranh ; Huyền Trâm dịch. - H. : Kim Đồng, 2014. - 24 tr. ; 26 cm. - (Tuyển tập cổ tích thế giới)    

Môn loại: 398.20942 - M 26915/M 26914

083.      Phân loại, đánh giá ca dao sưu tầm ở Phú Yên / Trần Xuân Toàn, Võ Thị Lệ Quyên. - H. : Văn hoá thông tin, 2014. - 382 tr. ; 21 cm     Hội văn nghệ dân gian Việt Nam    

Môn loại: 398.809597 - VL 8029

084.      Sử thi Ê Đê : Quyển 5, Quyển 6 / Đỗ Hồng Kỳ c.b, Y' Kô Niê b.s. - H. : Khoa học xã hội, 2014. - Q. 5. - 700 tr. ; Q.6. - 687 tr. ; 21 cm     Hội văn nghệ dân gian Việt Nam    

Môn loại: 398.209597 - VL 8033/VL 8034

085.      Thành ngữ - Tục ngữ ca dao dân tộc Tày / Hoàng Triều ân, Hoàng Quyết b.s. - H. : Văn hoá thông tin, 2014. - 710 tr. ; 21 cm     Hội văn nghệ dân gian Việt Nam    

Môn loại: 398.2 - VL 8050

086.      Tình cảm gia đình : Tìm mẹ và những truyện cổ tích khác / Nguyễn Huy Tưởng, Tô Hoài,.. lời ; Nguyễn Công Hoan, Ngô Mạnh Lân,... tranh. - In lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2014. - 47 tr. ; 24 cm. - (Truyện cổ tích Việt Nam hay nhất)    

Môn loại: 398.209597 - M 26897/M 26896

087.      Truyện cổ dân gian dân tộc Thái tỉnh Điện Biên : Quyển 1, quyển 3 / Lương Thị Đại sưu tầm và b.s. - H. : Văn hoá thông tin, 2014. - Q. 1. - 447 tr. ; Q.3. - 303 ; 21 cm     Hội văn nghệ dân gian Việt Nam    

Môn loại: 398.209597 - VL 8027/VL 8028

088.      Truyện cổ tích các dân tộc thiểu số Việt Nam : Truyện cổ tích loài vật / Nguyễn Thị Yên c.b, Trần Thị An b.s. - H. : Khoa học xã hội, 2014. - 503 tr. ; 21 cm     Hội văn nghệ dân gian Việt Nam    

Môn loại: 398.209597 - VL 8049

089.      Truyện cổ tích các dân tộc thiểu số Việt Nam : Truyện cổ tích sinh hoạt / Nguyễn Thị Yên c.b, Trần Thị An b.s. - H. : Khoa học xã hội, 2014. - 605 tr. ; 21 cm     Hội văn nghệ dân gian Việt Nam    

Môn loại: 398.209597 - VL 8048

090.      Truyện cổ tích người Việt : Từ  Q.2 đến Q.6 / Nguyễn Thị Huế  c.b, Trần Thị An b.s. - H. : Khoa học xã hội, 2014. - Q.2 - 439 tr.; Q.3 - 399 tr. ; Q.4 - 470 tr. ; Q.5 - 442 tr. ; Q.6 - 390 tr. ; 21 cm     Hội văn nghệ dân gian Việt Nam    

Môn loại: 398.209597 - VL 8020/VL 8021/VL 8022/VL 8023/VL 8024/VL 8025

091.      Truyện cười dân gian người Việt : Quyển 5 / Nguyễn Chí Bền c.b , Phạm Lan Oanh b.s. - H. : Khoa học xã hội, 2014. - 418 tr. ; 21 cm     Hội văn nghệ dân gian Việt Nam    

Môn loại: 398.209597 - VL 8056

092.      Truyện kể dân gian đất Quảng : Quyển 1 / Hoàng Hương Việt c.b, Bùi Văn Tiếng, Trương Đình Quang, Lê Duy Anh..... - H. : Văn hoá thông tin, 2014. - 491 tr. ; 21 cm     Hội văn nghệ dân gian Việt Nam    

Môn loại: 398.2095975 - VL 8052

093.      Truyền thuyết - truyện cổ dân gian dân tộc Mường vùng huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình / Bùi Huy Vọng. - H. : Văn hoá thông tin, 2014. - 345 tr. ; 21 cm     Hội văn nghệ dân gian Việt Nam     

Môn loại: 398.209597 - VL 8030

094.      Truyền thuyết các dân tộc thiểu số Việt Nam / Trần Thị An b.s. - H. : Khoa học xã hội, 2014. - 313 tr. ; 21 cm     Hội văn nghệ dân gian Việt Nam    

Môn loại: 398.209597 - VL 8064

095.      Tục ngữ người Việt : Từ Q.1 đến Q.5 / Nguyễn Xuân Kính c.b , Phan Lan Hương b.s. - H. : Khoa học xã hội, 2014. - Q.1 - 450 tr.; Q.2 - 508 tr.; Q.3 - 452 tr.; Q.4 - 524 tr.; Q.5 - 537 tr. ; 21 cm     Hội văn nghệ dân gian Việt Nam    

Môn loại: 398.995922 - VL 8015/VL 8016/VL 8017/VL 8018/VL 8019

096.      Tục xưa nếp cũ : Bánh chưng, bánh dày và những truyện cổ tích khác / Hồng Hà, Nguyễn Huy Tưởng,... lời ; Nguyễn Bích, Nguyễn Công Hoan,... tranh. - In lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2014. - 47 tr. ; 24 cm. - (Truyện cổ tích Việt Nam hay nhất)    

Môn loại: 398.209597 - M 26903/M 26902

097.      Tuyển tập cổ tích Disney : Mười truyện kinh điển nhất. - In lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2014. - 182 tr. ; 21 cm. - (Walt Disney's)    

Môn loại: 398.20942 - M 26884/M 26885

098.      Vua hiền tướng giỏi : Sự tích Hồ Gươm và những truyện cổ tích khác / Hồng Hà, Vũ Tú Nam,.. lời ; Lý Thu Hà, Hồ Quảng,... tranh. - In lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2014. - 43 tr. ; 24 cm. - (Truyện cổ tích Việt Nam hay nhất)    

Môn loại: 398.209597 - M 26899/M 26898

523 - CÁC THIÊN THỂ VÀ HIỆN TƯỢNG THIÊN VĂN CỤ THỂ

099.      Những câu hỏi hóc búa về không gian và thời gian / Mark Brake ; Nishant Choksi minh họa ; Doãn Ngọc Khanh dịch ; Nguyễn Việt Long hiệu đính. - H. : Kim Đồng, 2014. - 64 tr. ; 24 cm    

Môn loại: 523.1 - M 26888/M 26889/TN 9135/TN 9136

590 - ĐỘNG VẬT HỌC

100.      Tình phụ tử / Melina Gerosa Bellows ; Kate Hudson lời tựa ; Catherine Trần dịch. - H. : Kim Đồng, 2014. - 86 tr. ; 17 cm. - (Cuốn sách về tình yêu thương)    

Môn loại: 590 - M 26870/M 26871

101.      Tình yêu đích thực : 24 câu chuyện bất ngờ về tình yêu trong thế giới động vật / Rachel Buchholz ; Catherine Trần dịch. - H. : Kim Đồng, 2014. - 85 tr. ; 17 cm. - (Cuốn sách về tình yêu thương)    

Môn loại: 590 - M 26869/M 26868

616 - BỆNH TẬT

102.      175 câu hỏi - đáp phòng, chữa các bệnh về huyết áp / Nguyễn Trung Phước. - H. : Phụ nữ, 2013. - 331 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách Chăm sóc sức khỏe)    

Tóm tắt: Gồm 175 câu hỏi - đáp các bệnh về huyết áp: cơ chế mắc bệnh, nguyên nhân gây bệnh, các loại bệnh về huyết áp, cách điều trị hiệu quả bằng sử dụng thuốc kết hợp với điều chỉnh chế độ ăn uống và rèn luyện lối sống lành mạnh     

Môn loại: 616.1 - VL 7994/M 26626/M 26625

103.      Đông dược xoa bóp phòng, chữa bệnh nam giới / Nguyễn Hữu Đảng. - H. : Phụ nữ, 2013. - 227 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách chăm sóc sức khỏe)   

Môn loại: 616.6 - M 26571/M 26572/M 26632/M 26631/KC 3482/KC 3483/VL 7998/VL 7973

104.      Đông dược xoa bóp phòng, chữa bệnh phụ nữ / Nguyễn Hữu Đảng. - H. : Phụ nữ, 2013. - 227 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách chăm sóc sức khỏe)    

Tóm tắt: Giới thiệu 350 bài thuốc Đông dược và một số phương pháp xoa bóp, bấm huyệt giúp phòng, chữa các bệnh về kinh nguyệt, bệnh trong thời kỳ phụ nữ mang thai, sau khi sinh nở và một số bệnh lý rất thường gặp ở phụ nữ như: U xơ tử cung, u nang buồng trứng, ung thư phụ khoa...     

Môn loại: 616.6 - VL 7997/M 26630/M 26629

105.      Liệu pháp nâng cao sức khỏe tình dục nam giới / Vũ Minh. - H. : Phụ nữ, 2013. - 155 tr. ; 19 cm    

Môn loại: 616.6 - Vv 4754/M 26610/M 26609

618 - CÁC NGÀNH Y HỌC KHÁC  PHỤ KHOA VÀ SẢN KHOA

106.      Bách khoa chăm sóc sức khỏe thời kỳ mãn kinh - mãn dục / Thu Nga, Tuệ Văn b.s. - H. : Phụ nữ, 2013. - 434 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách Chăm sóc sức khỏe)     

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu những biến đổi về tâm sinh lý, phương pháp chăm sóc sức khỏe, điều chỉnh ăn uống và phòng chống bệnh tật, cách phòng và chữa trị các bệnh phụ khoa và nam khoa thường gặp    

Môn loại: 618.1 - VL 7996/M 26624/M 26623

624 - KỸ THUẬT XÂY DỰNG

107.      Hướng dẫn xây dựng phòng chống thiên tai / Nguyễn Xuân Chính c.b, Nguyễn Đại Minh, Nguyễn Đăng Bích.... - H. : Xây dựng, 2014. - 152 tr. ; 27 cm     Bộ Xây dựng. Viện khoa học công nghệ xây dựng    

Môn loại: 624.028 - VL 7992/M 26638/M 26637

108.      Máy làm đất và cơ giới hóa công tác đất / Lưu Bá Thuận. - H. : Xây dựng, 2014. - 505 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 624.1 - VL 7991/M 26640/M 26639

628 - KỸ THUẬT VỆ SINH VÀ ĐÔ THỊ  KỸ THUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

109.      Sổ tay khảo sát - thiết kế - quản lý - vận hành các hệ thống cấp nước nông thôn / Trịnh Xuân Lai. - H. : Xây dựng, 2014. - 111 tr. ; 27 cm    

Tóm tắt: Đánh giá thực trạng mô hình các công trình của hệ thống cấp nước, mục đích, nhiệm vụ của người quản lý vận hành; khảo sát thu thập số liệu, xác định quy mô công suất của hệ thống, khảo sát và lựa chọn nguồn nước, lựa chon vị trí công trình thu, khu xử lý và các tuyến ống chính, lựa chọn sơ đồ dây truyền công nghệ xử lý nước...     

Môn loại: 628.72 - VL 7993/M 26636/M 26635

641 - THỨC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG

110.      Nước dùng và cách chế biến cho người sành ăn / Thu Quỳnh b.s. - H. : Nxb. Hồng Đức, 2013. - 232 tr. ; 21 cm    

Môn loại: 641.8 - VL 8007/M 26654/M 26653

649 - NUÔI DẠY CON; CHĂM SÓC NGƯỜI THIỂU NĂNG VÀ ỐM ĐAU TẠI NHÀ

111.      Làm gì khi con không nghe lời : 50 đối sách hữu hiệu giải quyết vấn đề của con bạn / Lương Chân Mai b.s. - H. : Phụ nữ, 2014. - 279 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách nuôi dạy con)    

Môn loại: 649 - M 26607/M 26606/VL 7986/KC 3480/KC 3481

658 - QUẢN LÝ NÓI CHUNG

112.      Chiến lược bom tấn / Anita Elberse ; Lê Đắc Lâm dịch. - H. : Dân trí, 2014. - 412 tr. ; 21 cm    

Môn loại: 658.4092 - M 27000

113.      Chiến lược bom tấn : Chiến lược táo bạo trong kinh doanh ngôi sao và showbiz ở Mỹ / Anita Elberse ; Lê Đắc Lâm dịch. - H. : Dân trí, 2014. - 413 tr. ; 21 cm    

Môn loại: 658.4092 - VL 8106

746 - NGHỆ THUẬT DỆT MAY

114.      Tri thức dân gian với nghề dệt của người Tày Nghĩa Đô / Nguyễn Hùng Mạnh, Nguyễn Thị Lan Phương, Ma Thanh Sợi. - H. : Văn hoá thông tin, 2014. - 191 tr. ; 21 cm     Hội văn nghệ dân gian Việt Nam    

Môn loại: 746.09597 - VL 8043

794 - TRÒ CHƠI KỸ NĂNG TRONG NHÀ

115.      Cờ vua cho mọi người / Trịnh Chí Trung b.s. - H. : Thể dục thể thao, 2014. - 152 tr. ; 19 cm    

Môn loại: 794.1 - M 26725/M 26724/KC 3580/KC 3579/Vv 4763

796 - ĐIỀN KINH, THỂ THAO VÀ TRÒ CHƠI NGOÀI TRỜI

116.      Huấn luyện thể lực vận động viên cầu lông / Nguyễn Hạc Thúy, Nguyễn Quý Bình. - Xuất bản lần 1. - H. : Thể dục thể thao, 2014. - 336 tr. ; 19 cm    

Tóm tắt: Cuốn sách hướng dẫn về lý thuyết và thực hành chuẩn bị thế lực cho VĐV trong các giai đoạn huấn luyện và thi đấu, có giải thích và đưa ra những ví dụ, những lời khuyên và phương pháp cụ thể cho từng lĩnh vực    

Môn loại: 796.345 - KC 3560/KC 3561/M 26715/M 26714/Vv 4768

117.      Kỹ thuật và phương pháp tập luyện bóng đá / Mạnh Dương b.s. - H. : Thể dục thể thao, 2014. - 152 tr. ; 19 cm    

Môn loại: 796.3342 - M 26721/M 26720/KC 3573/KC 3572/Vv 4764

118.      Tập đánh bóng bàn / Trịnh Chí Trung b.s. - H. : Thể dục thể thao, 2014. - 152 tr. ; 19 cm    

Môn loại: 796.346 - M 26723/M 26722/KC 3575/KC 3574/Vv 4765

813 - TIÊU THUYẾT MỸ BẰNG TIẾNG ANH

119.      Bí mật bạc : Tiểu thuyết / Laurie Faria Stolarz ; Ngô Hà Thu dịch. - H. : Phụ nữ, 2014. - 338 tr. ; 21 cm   

Môn loại: 813 - M 26586/M 26585/VL 7963/KC 3470/KC 3471

120.      Chỉ có kẻ ngốc mới chọn tình yêu / Tera Lynn Childs. - H. : Phụ nữ, 2013. - 334 tr. ; 21 cm. - (Văn học Teen)    

Môn loại: 813 - M 26590/M 26589/VL 7983/KC 3450/KC 3451

121.      Cô gái bí ẩn : Vụ án thứ 3 / Shane Peacock ; Hoàng Anh dịch. - In lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2014. - 387 tr. ; 19 cm. - (Thời niên thiếu của Sherlock Holmes)    

Môn loại: 813 - M 26749/M 26748

122.      Con rồng ma quái : Vụ án thứ năm / Shane Peacock ; Hoàng Anh dịch. - H. : Kim Đồng, 2013. - 299 tr. ; 19 cm. - (Thời niên thiếu của Sherlock Holmes)    

Môn loại: 813 - M 26739/M 26738

123.      Cú ngã tử thần : Tập 2 / Shane Peacock ; Hoàng Anh dịch. - In lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2012. - 326 tr. ; 19 cm. - (Thời niên thiếu của Sherlock Holmes)    

Môn loại: 813 - M 26745/M 26744

124.      Giáng sinh ngọt ngào. - In lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2014. - 152 tr. ; 21 cm. - (Walt Disney's)    

Môn loại: 813 - M 26883/M 26882

125.      Hung thủ giấu mặt : Vụ án thứ tư / Shane Peacock ; Hoàng Anh dịch. - H. : Kim Đồng, 2013. - 315 tr. ; 19 cm. - (Thời niên thiếu của Sherlock Holmes)    

Môn loại: 813 - M 26741/M 26740

126.      Jake Ransom và Chúa Sọ : Tiểu thuyết / James Rollins ; Khang Vinh dịch. - H. : Văn học, 2014. - 349 tr. ; 23 cm    

Tóm tắt: Cuốn sách chứa đựng tất cả - những cuộc phiêu lưu, sự nguy hiểm, sự thám hiểm khám phá, hứng thú, lịch sử, nhân vật tuyệt vời và hiều hơn nữa.... Đây là câu chuyện có sức lôi cuốn nhất.    

Môn loại: 813 - VL 8091/M 26995/M 26994/KC 3650/KC 3651

127.      Mắt quạ tinh tường : Tập 1 / Shane Peacock ; Hoàng Anh dịch. - In lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2012. - 329 tr. ; 19 cm. - (Thời niên thiếu của Sherlock Holmes)    

Môn loại: 813 - M 26747/M 26746

128.      Ngủ ngon nhé, công chúa!. - In lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2014. - 156 tr. ; 21 cm    

Môn loại: 813 - M 26873/M 26872

129.      Nơi ngập tràn tình yêu / Billie Letts ;  Đinh Thanh Vân dịch. - H. : Phụ nữ, 2014. - 419 tr. ; 21 cm    

Môn loại: 813 - VL 7982/VL 8085/M 26592/M 26964

130.      Phép thuật trắng : Tiểu thuyết / L. F. Stolarz ; Ngô Hà Thu dịch. - H. : Phụ nữ, 2014. - 359 tr. ; 21 cm    

Môn loại: 813 - M 26594/M 26593/VL 7984/KC 3452/KC 3453

131.      Trưởng thành : Vụ án thứ 6 / Shane Peacock ; Hoàng Anh dịch. - H. : Kim Đồng, 2013. - 323 tr. ; 19 cm. - (Thời niên thiếu của Sherlock Holmes)    

Môn loại: 813 - M 26743/M 26742

839 - CÁC NỀN VĂN HỌC GIECMANH KHÁC

132.      Cô nàng mộ bên : Tiểu thuyết / Katarina Mazetti ; Hoàng Anh dịch. - H. : Phụ nữ, 2014. - 270 tr. ; 21 cm    

Môn loại: 839.73 - VL 7978/M 26598/M 26597/KC 3447

133.      Đôi bạn tinh nghịch Jip và Janneke : Từ tập 1 đến tập 5 / Annie M.G. Schimidt ; Fiep Westendorp minh họa ; Lê Mai Hương dịch. - H. : Kim Đồng, 2014. - 152 tr. ; 19 cm    

Môn loại: 839.313 - M 26797/M 26796/M 26795/M 26794/M 26793/M 26792/M 26791/M 26790/M 26789/M 26788

134.      Frozen - Công chúa băng tuyết / Lisa Marsoli ; Nhóm họa sĩ truyện tranh Disney minh họa ; Nguyễn Kim Diệu dịch. - H. : Kim Đồng, 2014. - 115 tr. ; 24 cm. - (Tranh truyện mày đồng hành với phim hoạt hình)    

Môn loại: 839.813 - M 26886/M 26887

843 - TIỂU THUYẾT PHÁP

135.      Một tuần trong đời tỉ phú Nicolas Savinski / Thierry Séchan ; Hiệu Constant dịch. - H. : Nxb. Thời đại, 2014. - 203 tr. ; 21 cm    

Môn loại: 843 - VL 8100/M 27006/M 27005/KC 3635/KC 3636

895 - VĂN HỌC ĐÔNG Á VÀ ĐÔNG NAM Á  VĂN HỌC HÁN- TẠNG

136.      20 truyện ngắn hay về cuộc sống / Khuê Việt Trường, Vũ An, Mẫn..... - H. : Văn học, 2014. - 228 tr. ; 21 cm    

Tóm tắt: Cuốn sách viết về các câu chuyện xoay quanh niềm hạnh phúc, sự trắc trở, nỗi đau, niềm tuyệt vọng và hi vọng của nhiều thân phận khác nhau    

Môn loại: 895.92230108 - VL 8087/M 26965/M 26966/KC 3609/KC 3610

137.      Ai cũng có một chuyện tình để nhớ / Mỹ Việt, Huyền Nhung, Bạch Tử,.... - H. : Văn hoá thông tin, 2014. - 282 tr. ; 15 cm    

Môn loại: 895.9223 - M 26642/M 26641/Vv 4762

138.      Asori cô bé tinh ngịch : Từ tập 46 đến tập 50 / Mayumi Muroyama ; Rin dịch. - H. : Kim Đồng, 2014. - 186 tr. ; 18 cm    

Môn loại: 895.9 - M 26840/M 26841/M 26842/M 26843/M 26844/M 26845/M 26846/M 26847/M 26848/M 26849

139.      Bảy ngày mở hội : Tập truyện ngắn / Nam Ninh. - H. : Hội nhà văn, 2013. - 266 tr. ; 21 cm    

Môn loại: 895.9223 - VL 8099/M 27012/M 27011/KC 3639/KC 3640

140.      Các nữ nhà thơ, từ Lưỡng Tống / Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm b.s. - H. : Lao động, 2014. - 250 tr. ; 21 cm    

Môn loại: 895.1 - VL 7975/M 26588/M 26587/KC 3443/KC 3444

141.      Cát nơi đảo xa : Tiểu thuyết / Trần Ngọc Dương. - H. : Hội nhà văn, 2014. - 203 tr. ; 21 cm   

Môn loại: 895.9223 - VL 8094/M 26992/M 26991/KC 3617/KC 3618

142.      Chie - cô bé hạt tiêu : Từ tập 9 đến tập 12 / Etsumi Haruki ; Trang Tempo dịch. - H. : Kim Đồng, 2014. - 259 tr. ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 15+)    

Môn loại: 895.63 - M 26780/M 26781/M 26782/M 26783/M 26784/M 26785/M 26786/M 26787

143.      Cơm áo chợ đời : Tiểu thuyết / Phan Thái. - H. : Văn học, 2014. - 239 tr. ; 19 cm    

Môn loại: 895.9223 - Vv 4756/M 26612/M 26611

144.      Cơn bão đi qua : Tiểu thuyết. Cuồng phong phần II / Nguyễn Phan Hách. - H. : Dân trí, 2014. - 347 tr. ; 21 cm    

Môn loại: 895.9223 - M 26735/M 26734/KC 3588/KC 3587/VL 8080

145.      Cười để sống : Tập truyện vui / Nguyễn Trần Bé. - H. : Hội nhà văn, 2014. - 131 tr. ; 19 cm    

Môn loại: 895.9223 - KC 3597/KC 3598/Vv 4776/M 26959/M 26958

146.      Đất Mường thời dông lũ : Tiểu thuyết / Trần Cao Đàm. - H. : Công an nhân dân, 2014. - 215 tr. ; 21 cm    

Môn loại: 895.9223 - VL 8001/M 26674/M 26673

147.      Đi xa ngoảnh lại : Chuyện kể về Trung đoàn Không quân ở Đồi Cọ / Nguyễn Công Huy. - H. : Văn học, 2014. - 199 tr. ; 19 cm    

Tóm tắt: Ghi lại tình cảm gắn bó, tình đồng chí - đồng đội cũng như những kỉ niệm của tác giả đối với Trung đoàn Không quân tiêm kích MiG-21     

Môn loại: 895.9223 - KC 3600/KC 3599/Vv 4777/M 26957/M 26956

148.      Đời du học : Tiểu thuyết / Hiệu Constant. - H. : Dân trí, 2014. - 278 tr. ; 21 cm    

Môn loại: 895.92234 - VL 8093/M 26989/M 26990/KC 3615/KC 3616

149.      Đối mặt : Tiểu thuyết / Hoàng Thiềng. - H. : Hội nhà văn, 2014. - 102 tr. ; 21 cm    

Môn loại: 895.9223 - VL 8088/M 26972/M 26971/KC 3611/KC 3612

150.      Dragon ball - 7 viên ngọc rồng : Từ tập 4 đến tập 8 / Akira Toriyama ; Nhóm Yaki dịch ; Barbie Ayumi hiệu đính. - H. : Kim Đồng, 2014. - 186 tr. ; 18 cm    

Môn loại: 895.63 - M 26759/M 26758/M 26757/M 26756/M 26755/M 26754/M 26753/M 26752/M 26751/M 26750

151.      Em chờ anh ở nơi sâu thẳm / Tâm Thường. - H. : Phụ nữ, 2013. - 534 tr. ; 24 cm    

Môn loại: 895.1 - M 26605/VL 7985

152.      Gia sư Hitman Reborn! : Từ tập 1 đến tập 5 / Akira Amano ; Danna - Leo dịch. - H. : Kim Đồng, 2015. - 190 tr. ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 14+)    

Môn loại: 895.6 - M 26850/M 26851/M 26852/M 26853/M 26854/M 26855/M 26856/M 26857/M 26858/M 26859

153.      Gió cát miền Trung / Châu Thành An, Nguyễn Thị Thanh Bình, Tiểu Châu....... - H. : Văn học, 2014. - 204 tr. ; 21 cm    

Môn loại: 895.92230108 - VL 8071/M 26694/M 26695/KC 3542/KC 3543

154.      Gió nổi : Tiểu thuyết. Cuồng phong phần I / Nguyễn Phan Hách. - H. : Dân trí, 2014. - 338 tr. ; 21 cm   

Môn loại: 895.9223 - M 26733/M 26732/KC 3586/KC 3585/VL 8079

155.      Hạ tuyết / Võ Anh Thơ. - H. : Văn học, 2013. - 479 tr. ; 21 cm. - ( Tủ sách Người Trẻ Việt )    

Môn loại: 895.9223 - VL 8092/M 26993

156.      Hải Triều toàn tập /  Phạm Hồng Toàn s.t., giới thiệu ; Chu Giang tuyển chọn, giới thiệu. - H. : Chính trị quốc gia, 2014. - 703 tr. ; 24 cm    

Tóm tắt về cuộc đời và sự nghiệp của Hải Triều - Nguyễn Khoa Văn; Tập hợp 81 tác phẩm của ông gồm các cuốn sách, bài viết, bài báo...     

Môn loại: 895.922808 - VL 8124

157.      Hoa xuyến chi : Tập truyện ngắn / Nguyễn Ngọc Chiến. - H. : Nxb. Hà Nội, 2014. - 223 tr. ; 21 cm    

Môn loại: 895.9223 - VL 8006/M 26666/M 26665

158.      Hồi ức tình yêu qua những lá thư riêng / Thanh Hương, Vũ Tú Nam. - H. : Phụ nữ, 2012. - 379 tr. ; 21 cm   

Môn loại: 895.9226 - VL 8075/M 26711/M 26710/KC 3568/KC 3569

159.      Itto cơn lốc sân cỏ : Từ tập 1 đến tập 6 / Motoki Monma ; Song Tâm Quyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2014. - 177 tr. ; 18 cm    

Môn loại: 895.6 - M 26829/M 26828/M 26827/M 26826/M 26825/M 26824/M 26823/M 26822/M 26821/M 26820/M 26819/M 26818

160.      Itto sóng gió cầu trường : Từ tập 24 đến tập 26 / Motoki Monma ; Song Tâm Quyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2014. - 188 tr. ; 18 cm    

Môn loại: 895.63 - M 26765/M 26764/M 26763/M 26762/M 26761/M 26760

161.      Không xa đâu Trường Sa ơi !... : Tuyển chọn và giới thiệu thơ văn viết về Trường Sa /  Lê Thị Kim, Nguyễn Việt Chiến, Hà Dung.... - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013. - 446 tr. ; 21 cm    

Tóm tắt: Chọn lọc những vần thơ và bài viết hay về Trường Sa     

Môn loại: 895.92208 - VL 8105

162.      Không xa đâu Trường Sa ơi!... : Tuyển chọn và giới thiệu thơ văn viết về Trường Sa / Lê Thị Kim, Nguyễn Việt Chiến, Hà Dung,.... - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013. - 445 tr. ; 23 cm    

Môn loại: 895.92208 - M 27023

163.      Kimi ni Todoke nguyện ước yêu thương : Từ tập 6 đến tập 10 / Karuho Shiina ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng, 2014. - 170 tr. ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 16+)    

Môn loại: 895.63 - M 26839/M 26838/M 26837/M 26836/M 26835/M 26834/M 26833/M 26832/M 26831/M 26830

164.      Mỗi nhà văn một chuyện lạ / Phạm Khải. - H. : Dân trí, 2014. - 223 tr. ; 21 cm    

Môn loại: 895.92283409 - VL 8073/M 26691/M 26690/KC 3538/KC 3539

165.      Mùa về trên ngói : Tản văn / Hồ Minh Thông. - H. : Văn học, 2014. - 273 tr. ; 20 cm    

Môn loại: 895.922808 - Vv 4761/M 26616/M 26615

166.      Nàng công nữ Ngọc Vạn : Tiểu thuyết / Ngô Viết Trọng. - H. : Nxb. Thời đại, 2014. - 287 tr. ; 21 cm   

Môn loại: 895.9223 - VL 8095/M 26988/M 26987/KC 3613/KC 3614

167.      Nắng tím : Tiểu thuyết / Hoàng Luận. - H. : Văn học, 2014. - 211 tr. ; 19 cm    

Môn loại: 895.922334 - M 26643/M 26644/M 26680/M 26681/Vv 4757/Vv 4770/KC 3546/KC 3547

168.      Nếu anh chưa lấy vợ, em cũng chưa lấy chồng : Tiểu thuyết / Real Vân Thượng ; Quyên Nhi dịch. - H. : Văn học, 2014. - 450 tr. ; 24 cm    

Môn loại: 895.136 - VL 8108/KC 3654/KC 3655

169.      Nếu anh nói anh yêu em / Lạc Hà ; Hoàng Mai Hương dịch. - H. : Công an nhân dân, 2014. - 434 tr. ; 24 cm    

Môn loại: 895.1 - M 26608/VL 7987

170.      Người ăn bóng : Những chuyện nhỏ / Nguyễn Hữu Hồng Minh. - H. : Hội nhà văn, 2013. - 343 tr. ; 21 cm    

Môn loại: 895.9223 - VL 8012/M 26618/M 26617

171.      Người đàn bà hát : Truyện ngắn 10 tác giả nữ đặc sắc năm 2013 / Phong Điệp, Tuệ Anh, Phạm Thanh Thúy....., Nguyệt Nga tuyển chọn. - H. : Văn học, 2014. - 204 tr. ; 21 cm    

Môn loại: 895.9223010804 - VL 8089/M 26968/M 26967/KC 3607/KC 3608

172.      Người in tiền âm phủ : Tập truyện ngắn / Bùi Hoa Nam. - H. : Hội nhà văn, 2014. - 127 tr. ; 21 cm    

Môn loại: 895.9223 - M 26652/M 26651/VL 8014

173.      Nhân gian : Tiểu thuyết / Thùy Dương. - H. : Nxb. Thời đại, 2014. - 299 tr. ; 21 cm    

Môn loại: 895.9223 - VL 8084/M 26970/M 26969/KC 3603/KC 3604

174.      Như núi như mây / Nguyễn Đông Thức. - Tái bản lấn thứ 1 có chỉnh sửa, bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2013. - 310 tr. ; 21 cm    

Môn loại: 895.9223 - VL 8090/M 26961/M 26960/KC 3605/KC 3606

175.      Noblesse : Từ tập 7 đến tập 11 / Son, Je-ho ; Lee, Kwang-su họa sĩ ; Thu Thủy, Trịnh Thu Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 2014. - 206 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)   

Môn loại: 895.73 - M 26807/M 26806/M 26805/M 26804/M 26803/M 26802/M 26801/M 26800/M 26799/M 26798

176.      Nỗi đau và tình thương / Chu Thị Phương Lan. - H. : Hội nhà văn, 2014. - 83 tr. ; 19 cm    

Môn loại: 895.9221 - M 26986/M 26985/Vv 4786

177.      Nước mắt sông Cầm : Tập truyện ngắn / Uông Triều. - H. : Nxb. Thời đại, 2014. - 170 tr. ; 19 cm    

Môn loại: 895.9223 - M 26974/M 26973

178.      Nước mắt Sông Cầm : Tập truyện ngắn / Uông Triều. - H. : Nxb. Thời đại, 2014. - 170 tr. ; 20 cm    

Môn loại: 895.9223 - KC 3630/KC 3629/Vv 4784

179.      One Piece : Từ tập 5 đến tập 9 / Eiichiro Oda ; Huyền Trang dịch ; Takara hiệu đính. - H. : Kim Đồng, 2014. - 189 tr. ; 18 cm    

Môn loại: 895.63 - M 26770/M 26771/M 26772/M 26773/M 26774/M 26775/M 26776/M 26777/M 26778/M 26779

180.      Quà tặng của thiên nhiên : Tập truyện ngắn / Nguyễn Phan Hách. - H. : Dân trí, 2013. - 295 tr. ; 21 cm    

Môn loại: 895.9223 - VL 8070/M 26687/M 26686

181.      Ranh giới : Tập truyện ngắn / Đỗ Công Tiềm, Trịnh Đình Khôi, Như Bình...... - H. : Dân trí, 2013. - 235 tr. ; 21 cm    

Môn loại: 895.9223008 - VL 8101/M 27022/M 27021

182.      Rừng chiều lộng gió : Truyện ngắn hay / Ma Văn Kháng, Võ Thị Hảo, Y Ban, Di Li...... - H. : Văn học, 2014. - 247 tr. ; 21 cm    

Môn loại: 895.92234 - VL 8077/M 26707/M 26706/KC 3566/KC 3567

183.      Shin cậu bé bút chì : Phiên bản màu. Từ tập 16 đến tập 20 / Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng, 2014. - 186 tr. ; 18 cm    

Môn loại: 895.6 - M 26808/M 26809/M 26810/M 26811/M 26812/M 26813/M 26814/M 26815/M 26816/M 26817

184.      Sống thật như máu : Phóng sự / Đỗ Quảng. - H. : Văn học, 2014. - 447 tr. ; 21 cm   

Môn loại: 895.922803 - VL 8076/M 26709/M 26708/KC 3570/KC 3571

185.      Tạm biệt nỗi buồn / Nguyễn Ngọc Phương Anh, Chi Chíp, Cù Thái Mỹ..... - H. : Văn hoá thông tin, 2014. - 220 tr. ; 21 cm    

Môn loại: 895.92230108 - VL 8096/M 27008/M 27007/KC 3633/KC 3634

186.      Thuận chưa hẳn đã lợi : Cẩm nang dành cho nhà báo trẻ / Phạm Khải. - H. : Dân trí, 2014. - 230 tr. ; 21 cm    

Tóm tắt: Cuốn sách bao gồm hai phần: Phần I: "Nghề báo" là tập hợp những bài viết có tính khái quát về chuyện bếp núc của nghề báo. Phần II: "Làng báo"Là những ghi chép, tường thuật, trao đổi, tranh luận về những vấn đề cụ thể của đời sống được phản ảnh trên các phương tiện thông tin đại chúng    

Môn loại: 895.922803 - M 26729/M 26728/VL 8083

187.      Tiếng dẻ cùi phía cây cơm vàng : Tạp văn / Hoàng Việt Hằng. - H. : Phụ nữ, 2013. - 153 tr. ; 21 cm    

Môn loại: 895.9228 - M 26656/M 26655/VL 8013

188.      Tiếng thở thời gian : Tập truyện ngắn / Nguyễn Thị Việt Nga. - H. : Văn học, 2014. - 247 tr. ; 21 cm    

Môn loại: 895.92234 - M 26737/M 26736/KC 3590/KC 3589/VL 8082

189.      Tiểu thư hoàn hảo : 2 tập / Tomoko Hayakawa ; Rin Rin dịch. - H. : Kim Đồng, 2014. - 199 tr. ; 18 cm    

Môn loại: 895.63 - M 26769/M 26768/M 26767/M 26766

190.      Tình nghĩa thầy trò / Hà Băng Vũ, Phương Yumi, Hà Nam.... - H. : Văn học, 2014. - 184 tr. ; 21 cm    

Tóm tắt: Cuốn sách tổng hợp những câu chuyện, những tâm sự, những lời tri ân từ tận đáy lòng của các thế hệ học sinh đã và đang được quan tâm dìu dắt bởi chính những thầy cô giáo của mình, như một thông điệp nhắc nhở chúng ta cần biết yêu thương, kính trọng những người đã tận tâm dạy dỗ ta, hướng ta đến những điều tốt đẹp    

Môn loại: 895.92230108 - VL 8097/M 27010/M 27009/KC 3631/KC 3632

191.      Tình yêu cổ phần : Tập truyện ngắn / Nguyễn Thị Bích Hạnh, Viễn Sơn, Vinh Huỳnh, Đào Bá Đoàn...... - H. : Nxb. Thời đại, 2014. - 338 tr. ; 21 cm    

Môn loại: 895.9223408 - VL 8098/M 27004/M 27003/KC 3637/KC 3638

192.      Trăm năm dâu bể : Ký chân dung / Nguyệt Hà. - H. : Văn học, 2014. - 227 tr. ; 21 cm    

Tóm tắt: Tập hợp một số chân dung nghệ sĩ mà tác giả trân quý dấu ấn hành trình của mỗi nụ cười và nước mắt của người nghệ sĩ như nghệ sĩ Kiều Hưng, nhà văn Hoàng Công Khanh và nhà thơ Lò Ngân Sủn...     

Môn loại: 895.922803 - VL 8086/M 26963/M 26962/KC 3601/KC 3602

193.      Trong giông gió Trường Sa : Những bút ký hay về Trường Sa / Duy Khán, Chu Lai, Nguyễn Trí Huân,.... - In lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2014. - 122 tr. ; 21 cm    

Môn loại: 895.922803 - M 26863/M 26862

194.      Trường Sa biển đảo yêu thương / Lê Thành Nghị, Cao Duy Thảo, Nguyễn Thị Như Trang..... - H. : Quân đội nhân dân, 2014. - 296 tr. ; 21 cm. - (Biển Việt Nam mến yêu)    

Tóm tắt: Tập hợp một số tác phẩm tiêu biểu viết về tình cảm, suy nghĩ của những người con từ đất liền đến với cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa     
Môn loại: 895.922808 - VL 8102/M 27020/M 27019/KC 3646/KC 3647

195.      Tuần trăng mật lỗi hẹn : Tập truyện ngắn / Nguyễn Phúc Ấm sưu tầm, b.s. - H. : Lao động, 2014. - 251 tr. ; 19 cm    

Môn loại: 895.922334 - M 26727/M 26726/KC 3582/KC 3581/Vv 4766

196.      Tướng Cao Văn Khánh : Tài liệu tham khảo dùng trong hội thảo về tướng Cao Văn Khánh - 2014 / Nguyễn Văn Khoan c.b. - H. : Nxb. Hồng Đức, 2014. - 99 tr. ; 19 cm    

Môn loại: 895.922803 - M 26646/M 26645/Vv 4759

197.      Tý quậy : Tập 7 và 8 / Đào Hải. - H. : Kim Đồng, 2014. - 171 tr. ; 21 cm. - (Tranh truyện)    

Môn loại: 895.9223 - M 26867/M 26866/M 26865/M 26864

198.      Venice và đôi giày dính bụi : Cẩm nang tình yêu và hôn nhân / Vincent Lê. - H. : Văn hoá thông tin, 2014. - 174 tr. ; 20 cm    

Môn loại: 895.9223 - KC 3619/KC 3620/M 26984/M 26983/Vv 4785

199.      Vết nhớ : Tập truyện ngắn / Nguyễn Hồng. - H. : Nxb. Hà Nội, 2014. - 171 tr. ; 21 cm    

Môn loại: 895.9223 - VL 8004/M 26663/M 26664

200.      Xóm đồi hoa : Tập truyện ngắn / Võ Thị Xuân Hà. - H. : Nxb. Thời đại, 2014. - 244 tr. ; 20 cm    

Môn loại: 895.92234 - KC 3596/KC 3595/Vv 4778/M 26955/M 26954

201.      Yêu thương là định mệnh / An An, Vân Giang, Lâm Hạ..... - H. : Văn học, 2014. - 220 tr. ; 21 cm    

Môn loại: 895.922808 - VL 8072/M 26693/M 26692/KC 3540/KC 3541

896 - VĂN HỌC CHÂU PHI

202.      Người con lai Phi Châu / Jansen Morati ; Bằng Nguyên dịch. - H. : Nxb. Thời đại, 2014. - 335 tr. ; 21 cm    

Môn loại: 896 - VL 8103/M 27016/M 27015/KC 3648/KC 3649

910 - ĐỊA LÝ VÀ DU LỊCH

203.      100 địa điểm đẹp nhất thế giới / Mai Vân b.s. - H. : Nxb. Hồng Đức, 2014. - 178 tr. ; 21 cm    

Môn loại: 910 - M 26658/M 26657/VL 8009/KC 3508/KC 3509

204.      100 địa điểm lãng mạn nhất / Mai Vân b.s. - H. : Nxb. Hồng Đức, 2014. - 179 tr. ; 21 cm    

Môn loại: 910 - M 26660/M 26659/VL 8011/KC 3506/KC 3507

915 - ĐỊA LÝ VÀ DU HÀNH Ở CHÂU Á

205.      Địa danh Phú Yên / Nguyễn Đình Chúc. - H. : Văn hoá thông tin, 2014. - 527 tr. ; 21 cm     Hội văn nghệ dân gian Việt Nam    

Môn loại: 915.9755 - VL 8060

959 - ĐÔNG NAM Á

206.      Hoàng Sa - Trường Sa các sự kiện tư liệu lịch sử - pháp lý chính : Tập 1: Thế kỷ XV-2000 / Nguyễn Việt Long. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2013. - 246 tr. ; 20 cm    

Môn loại: 959 - M 26996

207.      Hoàng Sa - Trường Sa các sự kiện tư liệu lịch sử - pháp lý chính : Tập 2: 2000-2003 / Nguyễn Việt Long. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2013. - 356 tr. ; 20 cm   

Môn loại: 959 - M 26997

208.      Hoàng Sa - Trường Sa các sự kiện tư liệu lịch sử - pháp lý chính 1 / Nguyễn Việt Long. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2013. - 245 tr. ; 20 cm     Tập 1 : Thế kỷ XV - 2000    

Môn loại: 959 - Vv 4788

209.      Hoàng Sa - Trường Sa các sự kiện tư liệu lịch sử - pháp lý chính 2 / Nguyễn Việt Long. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2013. - 354 tr. ; 20 cm     Tập 2 : 2000 - 2013    

Môn loại: 959 - Vv 4787

959.7 - HỒ CHÍ MINH - LỊCH SỬ

210.      60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ / Trịnh Nhu, Nguyễn Trọng Phúc, Nguyễn Thị Mai... ; Nguyễn Mạnh Hà ch.b.. - H. : Chính trị quốc gia, 2014. - 372 tr. ; 24 cm     Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện lịch sử Đảng    

Tóm tắt: Gồm các luận giải khẳng định ý chí quyết chiến, quyết thắng, sự chủ động, sáng tạo của Trung ương Đảng, Tổng Quân uỷ và những người lãnh đạo chiến dịch; vai trò của lực lượng, sự chia lửa của các chiến trường trong chiến dịch Điện Biên Phủ    

Môn loại: 959.7041 - VL 8121

211.      Điện Biên Phủ - Khúc tráng ca vang mãi : Tuyển các bài đăng trên Báo Nhân dân / Ngọc Thanh, Huy Thắng, Vũ Kim, Thạc Hùng.....b.s. - H. : Chính trị quốc gia, 2014. - 563 tr. ; 24 cm     Báo Nhân Dân    

Tóm tắt: Tuyển tập các bài viết đăng trên Báo Nhân dân về chiến thắng Điện Biên Phủ, ý nghĩa và bài học của chiến thắng Điện Biên Phủ     

Môn loại: 959.7041 - VL 8119

212.      Đồng chí Trần Đăng Ninh với cách mạng Việt Nam / Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Minh Triết, Vũ Oanh, Văn Tiến Dũng..... - H. : Chính trị quốc gia, 2014. - 493 tr. ; 24 cm     

Môn loại: 959.704092 - VL 8120

213.      Hữu Ngọc đồng hành cùng thế kỷ văn hóa - lịch sử Việt Nam / Hữu Ngọc. - H. : Thông tin và truyền thông, 2013. - 674 tr. ; 24 cm    

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu lịch sử văn hóa Việt Nam qua chân dung những người cũng thời với ông.    

Môn loại: 959.704092 - M 27027/M 27026/KC 3652/KC 3653/VL 8112

214.      La Sơn Phu Tử / Lê Trọng Hoàn. - H. : Văn hoá thông tin, 2013. - 168 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Danh nhân lịch sử Việt Nam)    

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp danh sĩ La Sơn Phu Tử (Nguyễn Thiếp). Thành tựu giáo dục, tinh thần học tập và tu dưỡng đạo đức, những cống hiến cho nền giáo dục nước nhà của ông     

Môn loại: 959.7028 - VL 8074/M 26697/M 26696/KC 3530/KC 3531

215.      Một ngày bên bác Văn : Tập ký / Cao Ngọc Thắng. - H. : Dân trí, 2014. - 211 tr. ; 20 cm    

Môn loại: 959.704092 - M 26689/M 26688/KC 3544/KC 3545/Vv 4771

216.      Một số nhà sử học Việt Nam - Cuộc đời và sự nghiệp / Vũ Thanh Sơn. - H. : Quân đội nhân dân, 2013. - 243 tr. ; 21 cm    

Môn loại: 959.70072 - M 26583/M 26584/VL 7964/KC 3468/KC 3469

217.      Những năm tháng không thể nào quên : Hồi ức / Võ Nguyên Giáp ; Hữu Mai thể hiện. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2009. - 431 tr. ; 20 cm. - (Di sản Hồ Chí Minh. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh)    

Môn loại: 959.7040092 - VL 8066/M 26703/M 26702

218.      Tổng kết cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp - Thắng lợi và bài học /  Lê Bằng, Hoàng Dũng, Nguyễn Huy Cầu... b.s. - H. : Chính trị quốc gia, 2014. - 400 tr. ; 24 cm     Ban chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị    

Tóm tắt: Trình bày bối cảnh lịch sử, nguồn gốc chiến tranh, tính chất và đặc điểm của cuộc kháng chiến chống Pháp; quá trình phát triển của cuộc kháng chiến và sự lãnh đạo, chỉ đạo chiến tranh của Đảng; những bài học kinh nghiệm của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp     

Môn loại: 959.7041 - VL 8123

 


Tìm sách