Thông báo

GTS T.8: THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI

THƯ VIỆN TỈNH HÀ NAM


                                           

 

0 - TỔNG LOẠI

 

001.      Biết tất tật chuyện trong thiên hạ / Nguyễn Thị Ngân Linh, Nguyễn Thị Hồng Hà, Nguyễn Thị Thu Nguyệt.... - H. : Dân Trí, 2017. - 272 tr ; 21 cm     Sách bổ sung     Tập hợp các câu chuyện thú vị từ xưa đến nay trong cuộc sống trong mọi lĩnh vực văn hóa, khoa học, lịch sử....trên thế giới     001 - VL 9590

 

002.      Khoa học thật đơn giản : Khám phá khoa học qua những câu chuyện sống động / Steve Way, Gerry Bailey, Felicia Law. - H. : Kim Đồng, 2018. - 184 tr. ; 24 cm. - (Dành cho lứa tuổi 6 đến 10)     Sách bổ sung     001 - M 30835

 

003.      Những câu hỏi lý thú nhất / Ngô Thị Thúy Hồng b.s. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 79 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     Quyển 1     001 - TN 14207/TN 14208

 

004.      Những câu hỏi lý thú nhất / Ngô Thị Thúy Hồng b.s. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 79 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     Quyển 1     001 - TN 14247

 

005.      Những câu hỏi lý thú nhất : (Q.1, 3, 6) / Ngô Thị Thúy Hồng b.s. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 79 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     001 - M 30639/M 30637/M 30626

 

006.      Những câu hỏi lý thú nhất : (Q.1, 4, 5) / Ngô Thị Thúy Hồng b.s. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 79 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     001 - M 30636/M 30635/M 30640

 

007.      Những câu hỏi lý thú nhất / Ngô Thị Thúy Hồng b.s. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 79 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     Quyển 2     001 - TN 14213/TN 14214

 

008.      Những câu hỏi lý thú nhất / Ngô Thị Thúy Hồng b.s. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 79 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     Quyển 3     001 - TN 14209/TN 14210

 

009.      Những câu hỏi lý thú nhất / Ngô Thị Thúy Hồng b.s. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 79 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     Quyển 4     001 - TN 14205/TN 14206

 

010.      Những câu hỏi lý thú nhất / Ngô Thị Thúy Hồng b.s. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 79 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     Quyển 5     001 - TN 14201/TN 14215

 

011.      Những câu hỏi lý thú nhất / Ngô Thị Thúy Hồng b.s. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 79 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     Quyển 6     001 - TN 14242

 

012.      Những điều lạ em muốn biết : (T.1,2) Rèn luyện và phát triển trí tuệ cho trẻ / Phạm Văn Bình. - H. : Dân Trí, 2017. - 264 tr. ; 23 cm     Sách bổ sung    001 - M 30625/M 30627

 

013.      Những điều lạ em muốn biết :Rèn luyện và phát triển trí tuệ cho trẻ: từ t.1 đến t2 / Phạm Văn Bình. - H. : Dân Trí, 2017. - 264 tr. ; 23 cm     Sách bổ sung     001 - TN 14244/TN 14243/TN 14245/TN 14246

 

014.      Tại sao người Do Thái xuất sắc / Yuro Teshima; Lê Tiến Thành dịch. - H. : Nxb. Hồng Đức, 2017. - 239 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     001 - M 30580/M 30581

 

015.      Vì sao mọi điều bạn biết đều sai! / Tom Jackson; Lê Hải dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 128 tr. ; 19 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 7+)     Sách bổ sung     001 - M 30800

 

1 - TRIẾT HỌC - TÂM LÝ HỌC - LOGIC HỌC

 

016.      Câu chuyện nhỏ để có cuộc sống ý nghĩa hơn / Nguyễn Thị Thanh Thủy. - H. : Nxb. Thời đại, 2013. - 211 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     158.1 - M 30928/M 30929

 

017.      Cuốn sách về các biểu tượng tâm linh : Giải mã những thông điệp từ trực giác / Barnum, Melanie ; Thế Anh dịch. - H. : Nxb. Hồng Đức, 2017. - 406 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     153.44 - M 30585/M 30584

 

018.      Hạt giống yêu thương / Braza, Jerry; Hà Ly dịch; Thích Nhất Hạnh g.t. - H. : Văn học, 2017. - 240 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     158.2 - M 30597/M 30596

 

019.      Sống trong trái tim : Living in the heart / Melchizedek, Drunvalo ; Huongclass dịch. - H. : Văn học, 2017. - 183 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     158.12 - M 30605/M 30606

 

020.      Tôi đã trở nên vui vẻ = Being happy / Trần Quân biên soạn. - H. : Văn hóa Thông tin, 2011. - 154 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     158 - M 30934/M 30935

 

021.      Trò chuyện với hiện thể : cuốn nhật ký ghi âm sau cùng của J. Krishnamurti / Jiddu Krishnamurti; hàn Thủy Giang dịch. - H. : Nxb. Hồng Đức, 2016. - 199 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     100 - M 30578/M 30579

 

022.      Trở nên thấu cảm : Lập trình lại bộ não và hồi sinh cuộc đời / Garr, Lisa; Thành Khang, Diễm Quỳnh dịch. - H. : Nxb. Hồng Đức, 2018. - 247 tr. ; 21 cm     Becoming Aware     Sách bổ sung     153 - M 30582/M 30583

 

023.      Xin lỗi sao cho đúng : Cư xử đúng mực với những người bạn yêu thương / Chapman, Gary, Thomas, Jennifer; Nguyễn Tư Thắng dịch. - H. : Nxb. Hồng Đức, 2017. - 198 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     158 - M 30591/M 30590

 

2 - CHỦ NGHĨA VÔ THẦN - CHỦ NGHĨA TÔN GIÁO

 

024.      Hạnh phúc đích thực / Hoàng Anh Sướng ; Thích Nhất Hạnh. - H. : Văn học, 2018. - 311 tr.., 8 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     294.3444 - M 30551/M 30552

 

025.      Một cội cây rừng : Những dụ ngôn của ngài Ajahn Chah / Ajahn Chah ; Huỳnh Văn Thanh dịch. - H. : Nxb. Hồng Đức, 2018. - 182 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     294.3 - M 30562/M 30561

 

026.      Một cuộc sống trí huệ : Tâm lý học Phật giáo về sự chuyển hóa bản thân / Koitsu Yokoyama; Thiện Quang dịch. - H. : Nxb. Hồng Đức, 2017. - 134 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     294.301 - M 30564/M 30563

 

027.      Nghi lễ thờ Phật / Thuận Phước. - H. : Văn hóa dân tộc, 2016. - 183 tr. ; 24 cm     Phong tục dân gian     Sách bổ sung     294.3438 - M 30500

 

028.      Nghi lễ thờ Phật : Phong tục dân gian / Thuận Phước. - H. : Văn hóa dân tộc, 2016. - 197 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     2943438 - VL 9526

 

029.      Sống hạnh phúc chết bình an / Đạt Lai Lạt Ma ; Ngộ Đạo, Trần Văn Huân dịch. - Tái bản lần 5. - H. : Nxb. Hồng Đức, 2017. - 270 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung                               294.3 - M 30602/M 30601

 

030.      Suối nguồn tâm linh / Ajahn Chah ; Minh Vi dịch. - H. : Nxb. Hồng Đức, 2017. - 449 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     294.3444 - M 30604/M 30603

3 - CÁC KHOA HỌC XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ

 

031.      100 truyện cổ tích Việt Nam / Ngọc Hà s.t. - H. : Dân Trí, 2017. - 159 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     Quyển 1     398.209597 - TN 14197/TN 14198

 

032.      100 truyện cổ tích Việt Nam / Ngọc Hà s.t. - H. : Dân Trí, 2017. - 159 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     Quyển 1Quyển 2Quyển 3     398.209597 - M 30608/M 30607/M 30615

 

033.      100 truyện cổ tích Việt Nam / Ngọc Hà s.t. - H. : Dân Trí, 2017. - 159 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     Quyển 2     398.209597 - TN 14199/TN 14200

 

034.      100 truyện cổ tích Việt Nam / Ngọc Hà s.t. - H. : Dân Trí, 2017. - 159 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     Quyển 3     398.209597 - TN 14226/TN 14227

 

035.      Ai là quán quân / Quỳnh Tân b.s. - H. : Thanh niên, 2011. - 131 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     372.21 - M 30942

 

036.      Bác Hồ với thiếu nhi / T.c.: Cao Minh, Nguyễn Đức Tước, Dương Văn Sợi. - H. : Thanh niên, 2017. - 127 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     305.2309597 - ĐC 1086

 

037.      Biển đảo máu thịt quốc gia không gian sinh tồn của dân tộc / Ngô Văn Minh. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2017. - 294 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     320.1209597 - VL 9569

 

038.      Cậu bé Tích Chu / Linh nhi b.s; Trần Đắc Trung m.h. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 20 tr. ; 24 cm. - (Cổ tích Việt Nam)     Sách bổ sung     398.209597 - M 30638

 

039.      Cậu bé Tích Chu / Linh nhi b.s; Trần Đắc Trung m.h. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 20 tr. ; 24 cm. - (Cổ tích Việt Nam)     Sách bổ sung     398.209597 - TN 14211/TN 14212

 

040.      Cây đũa thần của người tuyết : Truyện cổ tích Nepal / Fran parnell: Kể lại; Sophie Fatus: M.h; mai Khanh dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 48 tr. ; 21 cm. - (Những quái vật trong truyền thuyết dân gian)     Sách bổ sung     398.2095496 - M 30907

 

041.      Cổ tích Việt Nam : Âu Cơ Lạc Long Quân / Nguyễn Mạnh Thái b.s, m.h. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 110 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     398.209597 - TN 14250

 

042.      Cổ tích Việt Nam : Câu chuyện khai quốc / Nguyễn Mạnh Thái b.s, m.h. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 110 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     398.209597 - TN 14256

 

043.      Cổ tích Việt Nam : Câu truyện khai quốc / Nguyễn Mạnh Thái m.h. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 110 ; 24 cm     Sách bổ sung     398.209597 - M 30622

 

044.      Cổ tích Việt Nam : Ở hiền gặp lành / Nguyễn Mạnh Thái m.h. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 122 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     398.209597 - M 30621

 

045.      Cổ tích Việt Nam : Tấm cám / Nguyễn Mạnh Thái b.s, m.h. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 110 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     398.209597 - TN 14251/TN 14254

 

046.      Cổ tích Việt NAm : Tình nghĩa thủy chung / Nguyễn Mạnh Thái b.s, m.h. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 110 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     398.209597 - M 30645

 

047.      Cổ tích Việt Nam : Tình nghĩa thủy chung / Nguyễn Mạnh Thái b.s, m.h. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 110 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     398.209597 - TN 14255

 

048.      Cổ tích Việt Nam : Tình nghĩa thủy chung / Nguyễn Mạnh Thái b.s, m.h. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 110 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     398.209597 - TN 14255/TN 14204

 

049.      Đừng chờ ai lên tiếng hộ mình / Đức Hiển. - H. : Văn học, 2017. - 167 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     364.109597 - M 30554/M 30553

 

050.      Hà Nam di tích và lễ hội tiêu biểu. - H. : Thế giới, 2017. - 212 tr. ; 21 cm     Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam     Sách tặng     390.0959737 - ĐC 1089/ĐC 1090

 

051.      Hội hè lễ tết của người Việt / Nguyễn Văn Huyên; Đỗ Trọng Quang, Trần Đỉnh dịch. - H. : Thế giới, 2017. - 420 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     394.269567 - M 30420/M 30506

 

052.      Huyền thoại về tình yêu / Vũ Anh Việt dịch. - H. : Nxb. Thời đại, 2012. - 79 cm ; 24 cm     Sách bổ sung     398.2 - M 30924/M 30925

 

053.      Kiến thức phòng ngừa, ứng phó thiên tai từ biển : ( Bão, ngập lụt ở vùng ven biển, xói lở bờ biển, xâm nhập mặn: cơ chế hình thành, tác hại của từng loại thiên tai và các phương pháp phòng chống, giảm nhẹ hậu quả). - H., 2016. - 240 tr. ; 21 cm     363.3492 - VL 9588

 

054.      Lãng du qua một số lễ hội độc đáo ở Việt Nam / Châu Thành An b.s, tuyển chọn. - H. : Dân Trí, 2017. - 220 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     394.269597 - M 30528

 

055.      Lịch sử làng Mễ Thượng thời kỳ 1930 - 2015 : (Lưu hành nội bộ). - Hà Nam, 2015. - 198 tr.     Ban Chi ủy chi bộ 1 - Mễ Thượng     Sách tặng     324.2597070959737 - ĐC 1092/ĐC 1093.

 

056.      Lợn con nổi giận : Hạt nhân và năng lượng / Lời: Pack Myoung Sig; Biên tập: Kwak Young Jik; Nguyễn Thu Thủy dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 44 tr. ; 21 cm. - (Lớp khoa học của lợn con)     Sách bổ sung     333.79 - M 30842

 

057.      Luật du lịch : ( Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 ). - H. : Lao động, 2017. - 82 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     343.597 - M 30549/M 30550

 

058.      Luật đường sắt : Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2018. - H. : Lao động, 2017. - 91 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     345.59709 - M 30547/M 30548

 

059.      Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ : Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2018. - H. : Lao động, 2017. - 123 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     344.597 - M 30544/M 30543

 

060.      Luật thủy lợi : Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2018. - H. : Lao động, 2017. - 75 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     344.597 - M 30546/M 30545

 

061.      Luật tín ngưỡng, tôn giáo / Hà Đăng tuyển chọn. - H. : Dân Trí, 2017. - 87 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     344.597 - M 30569/M 30570

 

062.      Mẫu hoành phi câu đối thường dùng / Trường Linh, Hà Sơn. - H. : Nxb. Hồng Đức, 2017. - 308 tr. ; 21 cm     Giới thiệu những mẫu hoành phi câu đối thường dùng: câu đối 4, 5, 6, 7 và 8 chữ; hoành phi chùa, đình, đền; hoành phi dùng trong nhà thờ họ hoặc từ đường     398.209597 - VL 9573

 

063.      Mẫu hoành phi câu đối thường dùng / Trương Linh; Hà Sơn. - H. : Nxb. Hồng Đức. - 308 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     398.209597 - M 30495/M 30496

 

064.      Mẹ kể co nghe : Truyện kể mùa hạ. - H. : Nxb. Hồng Đức, 2017. - 203 tr ; 23 cm     Nhóm Trí thức Việt     Sách bổ sung     398.2 - M 30643

065.      Mẹ kể con nghe : Truyện kể mùa đông. - H. : Nxb. Hồng Đức, 2017. - 203 tr. ; 23 cm     Nhóm trí thức Việt     Sách bổ sung     398.2 - M 30642

 

066.      Mẹ kể con nghe : Truyện kể mùa đông. - H. : Nxb. Hồng Đức, 2017. - 203 tr. ; 23 cm     Nhóm trí thức Việt     Sách bổ sung     398.2 - TN 14257/TN 14258

 

067.      Mẹ kể con nghe : Truyện kể mùa hạ. - H. : Nxb. Hồng Đức, 2017. - 203 tr. ; 23 cm     Nhóm trí thức Việt     Sách bổ sung     398.2 - TN 14265/TN 14266

 

068.      Mẹ kể con nghe : Truyện kể mùa thu. - H. : Nxb. Hồng Đức, 2017. - 203 tr. ; 23 cm     Nhóm trí thức Việt     Sách bổ sung     398.2 - TN 14202/TN 14203

 

069.      Mẹ kể con nghe : Truyện kể mùa thu. - H. : Nxb. Hồng Đức, 2017. - 207 tr. ; 23 cm     Nhóm Trí thức Việt      Sách bổ sung     398.2 - M 30644

 

070.      Mẹ kể con nghe : Truyện kể mùa xuân. - H. : Nxb. Hồng Đức, 2017. - 195 tr. ; 23 cm     Nhóm trí thức Việt     Sách bổ sung     398.2 - M 30641

 

071.      Mẹ kể con nghe : Truyện kể mùa xuân. - H. : Nxb. Hồng Đức, 2017. - 203 tr. ; 23 cm     Nhóm trí thức Việt     Sách bổ sung     398.2 - TN 14259/TN 14260

 

072.      Nghi lễ thờ Mẫu : Phong tục dân gian / Thuận Phước. - H. : Văn hóa dân tộc, 2016. - 197 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     390.09597 - M 30530/M 30531

 

073.      Ngững câu chuyện vui đưa bé vào giấc mơ / Vũ Anh Việt dịch. - H. : Nxb. Thời đại, 2013. - 115 tr. ; 20 cm     Sách bổ sung     398.2 - M 30948

 

074.      Những câu chuyện phép thuật / Trịnh Minh Thanh s.t. - H. : Dân Trí, 2017. - 178 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     398.2 - M 30633

 

075.      Những câu chuyện phép thuật / Trịnh Minh Thanh s.t. - H. : Dân Trí, 2017. - 178 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     398.2 - TN 14224/TN 14225

 

076.      Những câu chuyện phiêu lưu kỳ thú / Trịnh Minh Thanh s.t. - H. : Dân Trí, 2017. - 172 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     398.2 - M 30613

 

077.      Những câu chuyện phiêu lưu kỳ thú / Trịnh Minh Thanh s.t. - H. : Dân Trí, 2017. - 172 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     398.2 - TN 14228/TN 14229

 

078.      Những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác Hồ : Sách về người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh- năm 2016. - H. : Thông tin và truyền thông, 2017. - 515 tr. ; 24 cm. - (Ban tuyên giáo Trung Ương)     Sách bổ sung     302.0959741 - M 30491

 

079.      Những người thầy trong sử Việt / Nguyễn Quốc Tín; Nguyễn Như Mai; Nguyễn Huy Thắng. - H. : Kim Đồng, 2017. - 356 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     Tập 2     371.1 - M 30857

 

080.      Những người thầy trong sử Việt / Nguyễn Quốc Tín; Nguyễn Như Mai; Nguyễn Huy Thắng. - H. : Kim Đồng, 2017. - 356 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     Tập 2     371.1 - TN 14528/TN 14529

 

081.      Ô nhiễm môi trường- sự cảnh báo / Thiệu Lục, Mênh Mông dịch. - H. : Phụ nữ, 2004. - 407 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     363 - M 12362

 

082.      Sóng nước Trường Sa : Ký / Bình Vũ. - H. : Thanh niên, 2017. - 259 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     320.1509597 - M 30466

 

083.      Sự tích cây vú sữa / Linh Nhi soạn lời; Cloud Pillow Studio m.h. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 20 tr. ; 24 cm. - (Cổ tích Việt Nam)     Sách bổ sung     398.209597 - M 30619

 

084.      Sự tích cây vú sữa / Linh Nhi soạn lời; Cloud Pillow Studio m.h. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 20 tr. ; 24 cm. - (Cổ tích Việt Nam)     Sách bổ sung     398.209597 - TN 14232/TN 14233

 

085.      Sự tích hồ ba bể / Linh nhi b.s; Tomato Nguyễn m.h. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 20 tr. ; 24 cm. - (Cổ tích Việt Nam)     Sách bổ sung     398.209597 - M 30617

 

086.      Sự tích hồ ba bể / Linh nhi b.s; Tomato Nguyễn m.h. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 20 tr. ; 24 cm. - (Cổ tích Việt Nam)     Sách bổ sung     398.209597 - TN 14236/TN 14237

 

087.      Sự tích hoa cúc trắng / Linh nhi b.s; Mita, Kitu m.h. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 20 tr. ; 24 cm. - (Cổ tích Việt Nam)     Sách bổ sung     398.209597 - M 30618

 

088.      Sự tích hoa cúc trắng / Linh nhi b.s; Mita, Kitu m.h. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 20 tr. ; 24 cm. - (Cổ tích Việt Nam)     Sách bổ sung     398.209597 - TN 14238/TN 14239

 

089.      Tín ngưỡng thờ Mẫu tứ Phủ : Chốn thiêng nơi cõi thực / Trần Quang Dũng chủ biên. - H. : Thế giới, 2017. - 151 tr. ; 25 cm     Sách bổ sung     390.09597 - M 30426/M 30427

 

090.      Trạng Lưỡng cân voi / Linh nhi b.s; Hoàng Bảo Vân m.h. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 20 tr. ; 24 cm. - (Cổ tích Việt Nam)     Sách bổ sung     398.209597 - M 30616

 

091.      Trạng Lường cân voi / Linh nhi b.s; Hoàng Bảo Vân m.h. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 20 tr. ; 24 cm. - (Cổ tích Việt Nam)     Sách bổ sung     398.209597 - TN 14234/TN 14235

 

092.      Truyện cổ Andersen / Andersen, Hans Christian; Trần Minh Tâm dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 452 tr. ; 19 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 10+)     Sách bổ sung     T.2     398.209489 - M 30866

 

093.      Truyện cổ Andersen / Andersen, Hans Christian; Trần Minh Tâm dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 464 tr. ; 19 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 10+)     Sách bổ sung     T.1     398.209489 - M 30867

 

094.      Truyện cổ tích song ngữ Anh- Việt / Võ Như Cầu dịch. - H. : Nxb. Thời đại, 2013. - 211 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     398.2 - M 30921

 

095.      Truyện hay kể trong 10 phút / Miles Kelly; Na Ni dịch. - H. : Phụ nữ, 2016. - 202 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     Tập 2     398.2 - M 30624

 

096.      Truyện hay kể trong 10 phút / Miles Kelly; Na Ni dịch. - H. : Phụ nữ, 2016. - 202 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     Tập 2     398.2 - TN 14248/TN 14241

 

097.      Truyện hay kể trong 10 phút / Miles Kelly; Na Ni dịch. - H. : Phụ nữ, 2016. - 228 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     Tập 1     398.2 - M 30623

 

098.      Truyện hay kể trong 10 phút / Miles Kelly; Na Ni dịch. - H. : Phụ nữ, 2016. - 228 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     Tập 1     398.2 - TN 14249/TN 14240

 

099.      Truyện kể về gương hiếu thảo / Hoài Thương tuyển chọn. - H. : Nxb. Hồng Đức, 2017. - 223 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     398.2 - M 30631

 

100.      Truyện kể về gương hiếu thảo / Hoài Thương tuyển chọn. - H. : Nxb. Hồng Đức, 2017. - 223 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     398.2 - TN 14220/TN 14221

 

101.      Truyện kể về phẩm chất tốt / Hoài Thương tuyển chọn. - H. : Nxb. Hồng Đức, 2017. - 235 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     398.2 - M 30612

 

102.      Truyện kể về phẩm chất tốt / Hoài Thương tuyển chọn. - H. : Nxb. Hồng Đức, 2017. - 235 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     398.2 - TN 14193/TN 14194

 

103.      Truyện ngụ ngôn thế giới chọn lọc : Chiếc ghế xấu hổ / Nguyễn Trọng Báu b.s. - H. : Văn học, 2017. - 131 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     398.24 - M 30632

 

104.      Truyện ngụ ngôn thế giới chọn lọc : Con mèo ngoan đạo / Nguyễn Trọng Báu dịch. - H. : Văn học, 2017. - 138 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     394.24 - M 30630

 

105.      Truyện ngụ ngôn thế giới chọn lọc : Con mèo ngoan đạo / Nguyễn Trọng Báu dịch. - H. : Văn học, 2017. - 138 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     394.24 - TN 14189/TN 14190

 

106.      Truyện ngụ ngôn thế giới chọn lọc : Rửa tội cho chó sói / Nguyễn Trọng Báu. - H. : Văn học, 2017. - 125 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     398.24 - M 30609

 

107.      Truyện ngụ ngôn thế giới chọn lọc : Rửa tội cho chó sói / Nguyễn Trọng Báu. - H. : Văn học, 2017. - 125 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     398.24 - TN 14195/TN 14196

 

108.      Truyện ngụ ngôn thế giới chọn lọc : Rửa tội cho chó sói / Nguyễn Trọng Báu. - H. : Văn học, 2017. - 125 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     398.24 - TN 14223/TN 14222

 

109.      Văn hóa phương Nam / Minh Khánh, Hạnh Nguyên ( tuyển chọn, biên soạn). - H. : Văn học,  2015. - 203 tr. ; 21 cm     40 năm đại thắng mùa xuân 1975- 2015     Sách bổ sung     390.095977 - M 30513/M 30514

 

110.      Văn hóa Phương Nam / Minh Khánh; Hạnh Nguyên b.s. - H. : Văn học, 2015. - 203 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     390.09597 - VL 9533

 

355 - QUÂN SỰ

111.      Hồ Chí Minh giá trị về tư tưởng và đạo đức / Trần Quang Nhiếp; Nguyễn Văn Sáu. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Công an nhân dân, 2017. - 376 tr. ; 21 cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)     Sách bổ sung     355.4346 - VL 9551

 

5 - KHOA HỌC TỰ NHIÊN - TOÁN HỌC

 

112.      Bơi trong thế giới nước : Sự tuần hoàn của nước / Lời: Pack Myoung Sig; Biên tập: Kwak Young Jik; Nguyễn Thu Thủy dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 44 tr. ; 21 cm. - (Lớp khoa học của lợn con)     Sách bổ sung     553.7 - M 30849

 

113.      Cuộc chu du giữa những tầng mây : Thời tiết và biến đổi khí hậu / Lời: Pack Myoung Sig; Biên tập: Kwak Young Jik; Nguyễn Thu Thủy dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 44 tr. ; 21 cm. - (Lớp khoa học của lợn con)     Sách bổ sung     551.6 - M 30844

 

114.      Đặt chân lên mặt trăng : Trái đất và mặt trăng / Lời: Pack Myoung Sig; Biên tập: Kwak Young Jik; Nguyễn Thu Thủy dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 44 tr. ; 21 cm. - (Lớp khoa học của lợn con)     Sách bổ sung     523.3 - M 30847

 

115.      Du hành vào vũ trụ : Hệ mặt trời và các vì sao / Lời: Pack Myoung Sig; Biên tập: Kwak Young Jik; Nguyễn Thu Thủy dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 44 tr. ; 21 cm. - (Lớp khoa học của lợn con)     Sách bổ sung     523.2 - M 30845

 

116.      Hỏi đáp về nước / Nguyễn Duy Chinh, Trương Ngọc Quỳnh biên soạn. - H. : Lao động, 2015. - 155 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     553.7 - M 30534/M 30535

 

117.      Hỏi đáp về nước / Nguyễn Duy Chỉnh; Trương Ngọc Quỳnh b.s. - H. : Lao động xã hội, 2015. - 155 tr. ; 21 cm     553.7 - VL 9586

 

118.      Hỏi gì cũng biết : Bí mật về thực vật / Lời : Lý Phong Lăng; Minh họa : Đặng Á; Tuệ Văn dịch. - H. : Thanh niên, 2017. - 81 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     580 - TN 11942/TN 11943

 

119.      Hỏi gì cũng biết : Khoa học thật dễ hiểu / Lời : Lý Phong Lăng; Minh họa : Đặng Á; Tuệ Văn dịch. - H. : Thanh niên, 2017. - 81 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     500 - TN 11938/TN 11939

 

120.      Hỏi gì cũng biết : Khoa học thật dễ hiểu / Lý Phong Lăng: Lời; Đăng Á: m.h; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - H. : Thanh niên, 2017. - 76 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách bách khoa tri thức)     Sách bổ sung     500 - M 30403

 

121.      Hỏi gì cũng biết : Thiên nhiên nói gì với em / Lời : Lý Phong Lăng; Minh họa : Đặng Á; Tuệ Văn dịch. - H. : Thanh niên, 2017. - 81 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     508 - TN 11936/TN 11937

 

122.      Hỏi gì cũng biết : Vũ trụ thật đơn giản / Lời : Lý Phong Lăng; Minh họa : Đặng Á; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - H. : Thanh niên, 2017. - 81 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     523.1 - TN 11944/TN 11945

 

123.      Khám phá kỳ diệu về thế giới động vật / Lê Sơn Tùng. - H. : Nxb. Thời đại, 2013. - 187 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     590 - M 30940/M 30941

 

124.      Khám phá kỳ diệu về thế giới thực vật / Lê Sơn Tùng. - H. : Nxb. Thời đại, 2013. - 179 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     580 - M 30946

 

125.      Lợn con và vi khuẩn : Các loại vi khuẩn và chức năng của chúng / Lời: Pack Myoung Sig; Biên tập: Kwak Young Jik; Nguyễn Thu Thủy dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 44 tr. ; 21 cm. - (Lớp khoa học của lợn con)     Sách bổ sung     579.3 - M 30850

 

126.      Một số kiến thức khoa học phổ thông về biển / Kim Quang Minh, Dương Văn Khánh. - H. : Thanh niên, 2016. - 179 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     551.46 - M 30482

 

127.      Nếu như ... : Một cách nhìn mới mẻ và bất ngờ về những con số và ý tưởng lớn / David J. Smith; Tranh: Steve Adams; Minh Hà dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 40 tr. ; 24 cm. - (Dành cho lứa tuổi 6+)     Sách bổ sung     500 - M 30846

 

128.      Nhật kí Bọ Hung / Lời: Kim Ba; Tranh: Tiết Đan; Nguyễn Hòa dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 36 tr. ; 26 cm. - (Nhật kí thế giới côn trùng)     Sách bổ sung     595.799 - M 30818

 

129.      Nhật kí bọ rùa / Lời: Từ Lỗ; Tranh: Ngô Ba; Nguyễn Hòa dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 36 tr. ; 26 cm. - (Nhật kí thế giới côn trùng)     Sách bổ sung     595.769 - M 30822

 

130.      Nhật kí chuồn chuồn / Lời: Lưu Bính Quân; Tranh: Ngụy Vĩnh Hằng; Nguyễn Hòa dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 36 tr. ; 26 cm. - (Nhật kí thế giới côn trùng)     Sách bổ sung     595.752 - M 30823

 

131.      Nhật kí của nhện / Lời: Cát Băng; Tranh: Đồng Tiểu Nhàn; Nguyễn Hòa dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 36 tr. ; 26 cm. - (Nhật kí thế giới côn trùng)     Sách bổ sung     595.799 - M 30821

 

132.      Nhật kí của nhện / Lời: Cát Băng; Tranh: Đồng Tiểu Nhàn; Nguyễn Hòa dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 36 tr. ; 26 cm. - (Nhật kí thế giới côn trùng)     Sách bổ sung     595.799 - TN 14323/TN 14322

 

133.      Nhật kí dế mèn / Lời: Cao Hồng Ba; Tranh: Ngô Ba; Nguyễn Hòa dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 36 tr. ; 26 cm. - (Nhật kí thế giới côn trùng)     Sách bổ sung     595.726 - M 30808

 

134.      Nhật kí kiến / Lời: Cao Hồng Ba; Tranh: Thái Dật Quân; Nguyễn Hòa dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 36 tr. ; 26 cm. - (Nhật kí thế giới côn trùng)     Sách bổ sung     595.796 - M 30820

 

135.      Nhật kí kiến / Lời: Cao Hồng Ba; Tranh: Thái Dật Quân; Nguyễn Hòa dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 36 tr. ; 26 cm. - (Nhật kí thế giới côn trùng)     Sách bổ sung     595.796 - TN 14324/TN 14325

 

136.      Nhật kí ốc sên / Lời: Bạch Băng; Tranh: Vương Đích Đích; Nguyễn Hòa dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 36 tr. ; 26 cm. - (Nhật kí thế giới côn trùng)     Sách bổ sung     594.3 - M 30806

 

137.      Nhật kí ong mật / Lời: Từ Lỗ; Tranh: Lưu Chấn Quân; Nguyễn Hòa dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 36 tr. ; 26 cm. - (Nhật kí thế giới côn trùng)     Sách bổ sung     595.799 - M 30819

 

138.      Nhật kí ong mật / Lời: Từ Lỗ; Tranh: Lưu Chấn Quân; Nguyễn Hòa dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 36 tr. ; 26 cm. - (Nhật kí thế giới côn trùng)     Sách bổ sung     595.799 - TN 14326

 

139.      Nhật kí ve sầu / Lời: Trần Mộng Mẫn; Tranh: Vương Siêu; Nguyễn Hòa dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 36 tr. ; 26 cm. - (Nhật kí thế giới côn trùng)     Sách bổ sung     595.752 - M 30807

 

140.      Ông hoàng và người đầy tớ của khoa học / Xuân Trung; Tạ Huy Long: M.h. - H. : Kim Đồng, 2017. - 220 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     510 - M 30825

 

141.      Phép màu từ hoa cỏ : Sưu tầm và tìm hiểu các loài hoa trong vườn / Stefanie Zysk; M.h: Lars Baus; Hoàng Hà dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 64 tr. ; 27 cm. - (Cẩm nang cho bạn yêu hoa)     Sách bổ sung     581 - M 30838

 

142.      Thời tiết và khí hậu / Hồng Nhung s.t, b.s. - H. : Quân Đội Nhân Dân, 2016. - 247 tr. ; 21 cm     Chúng em tìm hiểu về môi trường     Sách bổ sung     551.6 - M 30529

 

143.      Tìm hiểu về thế giới thực vật / Trần Thị Thanh Liêm, Trương Ngọc Quỳnh dịch. - H. : Lao động, 2015. - 242 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     580 - M 30458

 

144.      Vương quốc của những con số : Khám phá thế giới / Guedj, Denis; Hà Dương Tường dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 175 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     513 - M 30893

 

145.      Vương quốc của những con số : Khám phá thế giới / Guedj, Denis; Hà Dương Tường dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 175 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     513 - TN 14522/TN 14523

 

6 - KĨ THUẬT

 

146.      Bay cùng ánh sáng : Ánh sáng và âm thanh / Lời: Pack Myoung Sig; Biên tập: Kwak Young Jik; Nguyễn Thu Thủy dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 44 tr. ; 21 cm. - (Lớp khoa học của lợn con)     Sách bổ sung     629.47 - M 30841

 

147.      Bay cùng tên lửa : Tên lửa và tàu vũ trụ / Lời: Pack Myoung Sig; Biên tập: Kwak Young Jik; Nguyễn Thu Thủy dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 44 tr. ; 21 cm. - (Lớp khoa học của lợn con)     Sách bổ sung     629.47 - M 30843

 

148.      Cẩm nang phi hành gia : Truyện tranh / Louie Stowell; Tranh: Roger Simo; Thu Trang dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 128 tr. ; 20 cm. - (SAachs dành cho lứa tuổi 8+)     Sách bổ sung     629.450092 - M 30899

 

149.      Dạy trẻ thành tài / Giang Quân b.s. - H. : Văn hóa Thông tin, 2011. - 135 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     649 - M 30938/M 30939

 

150.      Đừng quản lý hãy huấn luyện để trở thành nhà lãnh đạo tài ba / Levine, Terri; Nguyễn Tư Thắng dịch. - H. : Nxb. Hồng Đức, 2017. - 119 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     658.4 - M 30589/M 30588

 

151.      Hãy yêu con theo cách này mẹ nhé / Lin Ju; Thanh Uyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 199 tr. ; 19 cm. - (Tủ sách làm cha mẹ)     Sách bổ sung     649.1 - M 30902

 

152.      Mẹ các nước dạy con trưởng thành : Mẹ Đức dạy con kỉ luật / Zhao Li Rong; Nguyễn Thị Hảo dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 240 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách làm cha mẹ)     Sách bổ sung     649.10943 - M 30801

 

153.      Mẹ Đức dạy con kỷ luật / Nhóm cố vấn : Lovecube; Nguyễn Thị Hảo dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 2039 tr ; 24 cm. - (Mẹ các nước dạy con trưởng thành)     Sách bổ sung     649.10943 - TN 14403/TN 14404

 

154.      Mẹ ơi, con làm thế này có được không? / Lin Ju; Thanh Uyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 207 tr. ; 19 cm. - (Tủ sách làm cha mẹ)     Sách bổ sung     649.1 - M 30901

 

155.      Mẹ Việt giúp con học tốt tiếng Anh / Nguyễn Hương Giang. - H. : Kim Đồng, 2017. - 92 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách làm cha mẹ)     Sách bổ sung     649.68 - M 30796

 

156.      Món an bổ não ích trí cho trẻ / Quỳnh Tân b.s. - H. : Thanh niên, 2011. - 143 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     641.508 - M 30943/M 30944

 

157.      Nuôi dạy con gái / Lu Peng Cheng; Thảo Hương dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 208 tr. ; 19 cm. - (Tủ sách cha mẹ. Cẩm nang bố mẹ thông thái)     Sách bổ sung     649.133 - M 30879

 

158.      Nuôi dạy con trai / Lu Peng Cheng; Bùi Thị Châm dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 208 tr. ; 19 cm. - (Tủ sách cha mẹ. Cẩm nang bố mẹ thông thái)     Sách bổ sung     649.132 - M 30880

 

159.      Sáng tạo từ những bất ngờ / Lâm Trinh b.s. - H. : Thanh niên, 2011. - 179 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     608 - M 30947

 

160.      Sức mạnh của những việc nhỏ : Tại sao những việc nhỏ làm nên sự khác biệt? / Kaplan Thaler, Linda; Koval, Robin; Nguyễn Thị Hằng dịch. - H. : Nxb. Thanh Hóa, 2017. - 183 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     650.1 - M 30542/M 30541

 

61 - Y HỌC - Y TẾ

 

161.      Hỏi gì cũng biết : Sự kỳ diệu của cơ thể con người / Lời : Lý Phong Lăng; Minh họa : Đặng Á; Tuệ Văn dịch. - H. : Thanh niên, 2017. - 81 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     612 - TN 11940/TN 11941

 

162.      Khí công đạo gia tăng cường miễn dịch : Hỗ trợ điều trị, phòng ngừa bệnh nhiễm trùng và ung thư / Lê Văn Vĩnh b.s. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2017. - 167 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     613.71489 - M 30568/M 30567/Vv 5036

 

163.      Thực đơn cho người bệnh cao huyết áp / Hoài Thương. - H. : Nxb. Hồng Đức, 2017. - 183 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     616.1 - M 30565/M 30566

 

164.      Thực đơn chữa bênh huyết áp thấp / Hoài Thương. - H. : Nxb. Hồng Đức, 2017. - 203 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     616.1 - M 30593/M 30592

 

165.      Thực đơn chữa bệnh máu nhiễm mỡ / Hoài Thương. - Thanh Hóa : Nxb. Hồng Đức, 2017. - 151 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     616.1 - M 30574/M 30575

 

166.      Thực đơn dinh dưỡng cho người bệnh tiểu đường / Hoài Thương. - H. : Nxb. Hồng Đức, 2017. - 219 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     616.4 - M 30556/M 30555

 

167.      Triệu trứng lâm sàng học / Đỗ Đức Ngọc; Đặng Quốc Khánh b.s. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2017. - 175 tr. ; 21 cm     Khí công y đạo Việt Nam     Sách bổ sung     615.88 - M 30594/M 30595

 

63 - NÔNG - LÂM - NGỮ NGHIỆP

 

168.      Chuyện kể về con người và muông thú / Dmitriyev, Yuri; Đặng Phi Bằng dịch. - H. : Dân Trí, 2017. - 435 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     636 - M 30628

 

169.      Chuyện kể về con người và muông thú / Dmitriyev, Yuri; Đặng Phi Bằng dịch. - H. : Dân Trí, 2017. - 435 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     636 - TN 14216/TN 14217

 

7 - NGHỆ THUẬT

 

170.      1000 câu đố phát triển trí tuệ : Khám phá tiềm năng / Xing Tao ch.b; Thùy An dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 224 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     793.735 - M 30864

 

171.      1000 câu đố phát triển trí tuệ : Thách thức IQ / Xing Tao ch.b; Thùy An dịch; Nguyễn Việt Long h.đ. - H. : Kim Đồng, 2017. - 208 tr. ; 21 cm. - (Dành cho lứa tuổi 6 đến 15+)     Sách bổ sung     793.735 - M 30864

 

172.      Thời thơ ấu của các huyền thoại thể thao : Chuyện thật chưa kể / David Stabler; Doogie Horner: M.h; Hoàng Mai dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 200 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     796.9 - M 30804

 

173.      Thời thơ ấu của các thiên tài nghệ thuật : Chuyện thật chưa kể / David Stabler; Doogie Horner: M.h; Nguyên Hương dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 200 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     709.22 - M 30803

 

8 - NGHIÊN CỨU VĂN HỌC

 

174.      A Cư và những người bạn : Truyện dài thiếu nhi / Nguyễn Thị Khánh Ly. - H. : Văn học, 2017. - 159 tr. ; 20 cm     Sách bổ sung     895.9223 - M 30611

 

175.      A Cư và những người bạn : Truyện dài thiếu nhi / Nguyễn Thị Khánh Ly. - H. : Văn học, 2017. - 159 tr. ; 20 cm     Sách bổ sung     895.9223 - TN 14261/TN 14262

 

176.      Ai có lỗi? : Truyện tranh / Nguyễn Trung Hiếu dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 32 tr. ; 25 cm. - (Tom and Jerry- mùa hè sôi động)     Sách bổ sung     813 - M 30827

 

177.      Ai có lỗi? : Truyện tranh / Nguyễn Trung Hiếu dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 32 tr. ; 25 cm. - (Tom and Jerry- mùa hè sôi động)     Sách bổ sung     813 - TN 14332/TN 14339

 

178.      Bách quỷ dạ hành ký : Tập 2 / Ichiko Ima; Hạ Nguyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 228 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 15+)     Sách bổ sung     895.63 - TN 11998/TN 11999

 

179.      Bách quỷ dạ hành ký : Tập 3 / Ichiko Ima; Hạ Nguyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 228 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 15+)     Sách bổ sung     895.63 - TN 11996/TN 11997

 

180.      Bách quỷ dạ hành ký : Tập 4 / Ichiko Ima; Hạ Nguyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 228 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 15+)     Sách bổ sung     895.63 - TN 11986/TN 11995

 

181.      Bách quỷ dạ hành ký : Tập 5 / Ichiko Ima; Hạ Nguyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 228 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 15+)     Sách bổ sung     895.63 - TN 11993/TN 11994

 

182.      Bách quỷ dạ hành ký : Tập 6 / Ichiko Ima; Hạ Nguyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 228 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 15+)     Sách bổ sung     895.63 - TN 11991/TN 11992

 

183.      Bách quỷ dạ hành ký : Tập 7 / Ichiko Ima; Hạ Nguyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 228 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 15+)     Sách bổ sung     895.63 - TN 11989/TN 11990

 

184.      Bách quỷ dạ hành ký : Tập 8 / Ichiko Ima; Hạ Nguyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 228 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 15+)     Sách bổ sung     895.63 - TN 11987/TN 11988

 

185.      Bách quỷ dạ hành ký : Tập 9 / Ichiko Ima; Hạ Nguyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 228 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 15+)     Sách bổ sung     895.63 - TN 11984/TN 11985

 

186.      Bách quỷ dạ hành ký : Truyện tranh: Từ tập 2 đến tập 9 / Ichiko Ima; Hạ Nguyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 228 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 15+)     Sách bổ sung     895.63 - M 30695/M 30696/M 30694/M 30693/M 30692/M 30691/M 30690/M 30689

 

187.      Bảo bối giúp thần tiên / Thanh Tâm; Đặng Hồng Quân minh họa. - H. : Kim Đồng, 2017. - 88 tr. ; 21 cm. - (Những câu chuyện kỳ thú)     Sách bổ sung     895.9223 - M 30779

 

188.      Bảo mẫu bất đắc dĩ : Truyện tranh / Lời: Auerbach, Annie; Tranh: ComicUp; Nguyễn Đức Phương dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 32 tr. ; 19 cm. - (Tom and Jerry- Những kì nghỉ)     Sách bổ sung     813 - M 30885

 

189.      Bảo mẫu bất đắc dĩ : Truyện tranh / Lời: Auerbach, Annie; Tranh: ComicUp; Nguyễn Đức Phương dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 32 tr. ; 19 cm. - (Tom and Jerry- Những kì nghỉ)     Sách bổ sung     813 - TN 14514/TN 14515

 

190.      Bắt màu kí ức : Tập truyện ngắn / Tam Diệp Thảo. - H. : Kim Đồng, 2017. - 186 tr. ; 21 cm     895.92230108 - VL 9585

 

191.      Bắt màu kí ức : Tập truyện ngắn / Tam Diệp Thảo. - H. : Kim Đồng, 2017. - 188 tr. ; 20 cm. - (Văn học teen)     Sách bổ sung     895.92230108 - M 30503/M 30504

 

192.      Bất ngờ lia lịa / Lưu Thị Lương. - H. : Kim Đồng, 2017. - 128 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     895.9223 - M 30781

 

193.      Bến đợi : Tập truyện ngắn / Nhiều tác giả. - H. : Văn học, 2017. - 298 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.92230108 - M 30476

 

194.      Bí mật của ông già Noel / Nguyễn Ngọc Hoài Nam; Tranh: Dương Ngọc Mai. - H. : Kim Đồng, 2017. - 101 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách tuổi thần tiên. Dành cho lứa tuổi 6+)     Sách bổ sung     895.9223 - M 30895

 

195.      Bí mật của ông già Noel / Nguyễn Ngọc Hoài Nam; Tranh: Dương Ngọc Mai. - H. : Kim Đồng, 2017. - 101 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách tuổi thần tiên. Dành cho lứa tuổi 6+)     Sách bổ sung     895.9223 - TN 14510

 

196.      Bí mật sân ga số 13 / Eva Ibbotson; Crimson Mai dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 232 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     823 - M 30778

 

197.      Bí mật Shakespeare / Lee Carrell, Jennifer; Lê Đình Chi dịch. - H. : Công an nhân dân, 2009. - 511 tr. ; 24 cm     The Shakespeare secret     Sách bổ sung     813 - M 30917/M 30918

 

198.      Bồng bềnh như có thể : (Từ xa Hà Nội 4) (Tản văn) / Mai Lâm. - H. : Văn học, 2017. - 258 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.9228408 - M 30492/M 30493

 

199.      Bữa tiệc bên bể bơi : Truyện tranh / Lời: Matheny, Bill; Tranh: ComicUp; Nguyễn Đức Phương dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 32 tr. ; 19 cm. - (Tom and Jerry- Những kì nghỉ)     Sách bổ sung     813 - M 30883

 

200.      Bữa tiệc bên bể bơi : Truyện tranh / Lời: Matheny, Bill; Tranh: ComicUp; Nguyễn Đức Phương dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 32 tr. ; 19 cm. - (Tom and Jerry- Những kì nghỉ)     Sách bổ sung     813 - TN 14511

 

201.      Bụng phệ nhanh chân / Nguyễn Lệ Chi. - H. : Kim Đồng, 2017. - 124 tr. ; 20 cm     Sách bổ sung     895.9223 - M 30882

 

202.      Buổi cắm trại kinh hoàng : Truyện tranh / Lời: Auerbach, Annie; Tranh: ComicUp; Nguyễn Đức Phương dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 32 tr. ; 19 cm. - (Tom and Jerry- Những kì nghỉ)     Sách bổ sung     813 - M 30884

 

203.      Buổi cắm trại kinh hoàng : Truyện tranh / Lời: Auerbach, Annie; Tranh: ComicUp; Nguyễn Đức Phương dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 32 tr. ; 19 cm. - (Tom and Jerry- Những kì nghỉ)     Sách bổ sung     813 - TN 14512/TN 14513

 

204.      Búp bê cô đơn / Hoàng Mai Quyên. - H. : Kim Đồng, 2017. - 116 tr. ; 20 cm. - (Văn học teen)     Sách bổ sung     895.9223 - M 30523/M 30522

 

205.      Búp bê cô đơn / Hoàng Mai Quyên. - H. : Kim Đồng, 2017. - 116 tr. ; 20 cm. - (Văn học teen)     Sách bổ sung     895.9223 - TN 11914

 

206.      Cái tết của mèo con : Truyện thiếu nhi / Nguyễn Đình Thi; Phạm Hổ; Vũ Tú Nam .... - H. : Văn học, 2016. - 259 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.92230108 - TN 11908/TN 11909

 

207.      Cái tết của mèo con : Truyện thiếu nhi / Nhiều tác giả. - H. : Văn học, 2016. - 259 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.92230108 - M 30447

 

208.      Cánh buồm đỏ thắm / Grin, Alecxandr; Phan Hồng Giang dịch. - H. : Văn học, 2015. - 131 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     891.73 - M 30437/M 30438

 

209.      Cánh buồm đỏ thắm = Arbie napyca /  Aleksandr Grin; Phan Hồng Giang dịch. - Tái bản. - H. : Văn học, 2013. - 131 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách tinh hoa văn học)     891.73 - VL 9587

 

210.      Cánh gió chưa rời : Bút ký chân dung; thương nhớ vẫn còn II / Phan Quang. - H. : Văn học, 2017. - 342tr ; 24 cm     Sách bổ sung     895.9228403 - M 30489/M 30490

 

211.      Cardcaptor sakura : Thẻ bài pha lê / Clamp; Simirimi dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 156 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 12+)     Sách bổ sung     Tập 1     895.63 - M 30679

 

212.      Cardcaptor sakura : Thẻ bài pha lê / Clamp; Simirimi dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 156 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 12+)     Sách bổ sung     Tập 1     895.63 - TN 11965/TN 11964

 

213.      Cậu bé rừng xanh : Đi tìm bí mật của bầy sói / Nguyên tác: Rudyard Kipling; Mặc Hàn: kể; Băng Hà: Chủ biên; Thanh Uyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 132 tr. ; 24 cm. - (Tìm hiểu khoa học qua tác phẩm văn học nổi tiếng)     Sách bổ sung     823 - M 30855

 

214.      Câu chuyện bầy voi / Lauren St John; Nguyễn Phi Ngọc dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 284 tr. ; 19 cm. - (Vị thần trị thương. Dành cho lứa tuổi 9+)     Sách bổ sung     823 - M 30862

 

215.      Câu chuyện bầy voi / Lauren St John; Nguyễn Phi Ngọc dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 284 tr. ; 19 cm. - (Vị thần trị thương. Dành cho lứa tuổi 9+)     Sách bổ sung     823 - TN 14532/TN 14533

 

216.      Câu chuyện của cây xanh : Truyện tranh / Lời: Hoàng Phương Thúy; Tranh: Chu Đức Thắng. - H. : Kim Đồng, 2017. - 32 tr. ; 21 cm. - (Trò chuyện với thiên nhiên)     Sách bổ sung     895.9223 - M 30811

 

217.      Cây chuối non đi giày xanh : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh; Đỗ Hoàng Tường minh họa. - H. : Nxb. Trẻ, 2017. - 304 tr. ; 20 cm     Sách bổ sung     895.92234 - M 30497/M 30498

 

218.      Cây lớn ở phương Nam : Tiểu thuyết / Tiểu Hồ Nhu Vĩ; Phương Linh dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 596 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Quảng Văn)     Sách bổ sung     895.13 - M 30462/M 30463

 

219.      Chân trời cũ / Hồ Dzếnh. - H. : Kim Đồng, 2017. - 184 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách vàng. Tác phẩm chọn lọc dành cho thiếu nhi)     Sách bổ sung     895.9223 - M 30416/M 30417

 

220.      Chân trời cũ / Hồ Dzếnh. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2017. - 182 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.9223 - TN 11917

 

221.      Chênh vênh 25 / Nguyễn Ngọc Thạch. - H. : Lao động, 2017. - 238 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     895.92234 - M 30487/M 30488/Vv 5031

 

222.      Chỉ thấy mây trời / Vũ Thị Huyền Trang. - H. : Kim Đồng, 2017. - 100 tr. ; 19 cm. - (Văn học tuổi hoa)     Sách bổ sung     895.9223 - M 30881

 

223.      Chiếc chìa khóa vàng hay truyện ly kỳ của Bu- Ra- Ti- Nô / Tolstoy, Aleksey; Nguyễn Văn Thảo dịch. - H. : Văn học, 2017. - 133 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     891.73 - M 30629

 

224.      Chiếc chìa khóa vàng hay truyện ly kỳ của Bu- Ra- Ti- Nô / Tolstoy, Aleksey; Nguyễn Văn Thảo dịch. - H. : Văn học, 2017. - 133 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     891.73 - TN 14218/TN 14219

 

225.      Chiếc va li màu hồng / Susie Morgenstern; M.h: Serge Bloch; Trần Thị Khánh Vân dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 32 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     843 - M 30848

 

226.      Chiến công siêu phàm / Mai Bửu Minh. - H. : Kim Đồng, 2017. - 185 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.9223 - TN 11911/TN 11912

 

227.      Chiến công siêu phàm / Mai Bửu Minh. - H. : Kim Đồng, 2017. - 188 tr. ; 20 cm     Sách bổ sung     895.9223 - M 30878

 

228.      Chiến dịch tê giác / Lauren St John; Nguyễn Phi Ngọc dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 284 tr. ; 19 cm. - (Vị thần trị thương. Dành cho lứa tuổi 9+)     Sách bổ sung     823 - M 30874

 

229.      Chiến tranh giữa các thế giới : Cẩm nang khám phá bí mật sao hỏa / Nguyên tác: H. G. Wells; Chung Lôi: kể; Băng Hà: Chủ biên; Thanh Uyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 132 tr. ; 24 cm. - (Tìm hiểu khoa học qua tác phẩm văn học nổi tiếng)     Sách bổ sung     823 - M 30815

 

230.      Chiến tranh giữa các thế giới : Cẩm nang khám phá bí mật sao hỏa / Nguyên tác: H. G. Wells; Chung Lôi: kể; Băng Hà: Chủ biên; Thanh Uyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 132 tr. ; 24 cm. - (Tìm hiểu khoa học qua tác phẩm văn học nổi tiếng)     Sách bổ sung     823 - TN 14397/TN 14398

 

231.      Chiều có lá me bay / Hoàng Phương Nam. - H. : Kim Đồng, 2017. - 158 tr. ; 19 cm. - (Văn học tuổi hoa)     Sách bổ sung     895.9223 - M 30520/M 30521

 

232.      Chiều nay có một cuộc hẹn : Tập truyện ngắn / Vũ Thị Huyền Trang. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa - Văn nghệ, 2017. - 218 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.92234 - M 30451/M 30452

 

233.      Chim cú thích một mình : Truyện tranh / Lời: Jo- Shin Lee; Sâu Ong dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 40 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.13 - M 30897

 

234.      Chim én liệng trời cao : Tiểu thuyết / Ma Văn Kháng. - H. : Kim Đồng, 2017. - 384tr ; 23 cm     Sách bổ sung     895.9223 - M 30890

 

235.      Chim mùa / Vũ Hùng. - H. : Kim Đồng, 2017. - 68 tr. ; 20 cm     Sách bổ sung     895.9223 - M 30453/m 30454/Vv 5042

 

236.      Chó hoang / Bùi Tự Lực. - H. : Kim Đồng, 2017. - 157 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.9223 - TN 11906

 

237.      Chó hoang / Bùi Tự Lực; Nguyễn Thanh Sơn minh họa. - H. : Kim Đồng, 2017. - 160 tr. ; 19 cm. - (Văn học tuổi hoa)     Sách bổ sung     895.9223 - M 30475

 

238.      Chú báo hoa cuối cùng / Lauren St John; Nguyễn Phi Ngọc dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 240 tr. ; 19 cm. - (Vị thần trị thương. Dành cho lứa tuổi 9+)     Sách bổ sung     823 - M 30783

 

239.      Chú heo may mắn / Truyện: Kim Jong- Ryeoul; Tranh: Kim Suk- Kyoung; Nguyễn Thị Thục dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 120 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.73 - M 30784

 

240.      Chú hươu cao cổ trắng / St. John, Lauren; Bùi Xuân dịch. - H. : Kim Đồng, 239 tr.. - 2018 ; 19 cm. - (Vị thần trị thương. Sách dành cho lứa tuổi 9+)     Sách bổ sung     823 - M 30875

 

241.      Chú lính chì dũng cảm : Truyện tranh / Nguyên tác: Andersen; Lời: Yoko Imoto; Anh Chi dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 32 tr. ; 24 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 2+)     Sách bổ sung     895.63 - M 30817

 

242.      Chú Thoòng : Truyện tranh: T.10 / Vương Trạch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 187 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 12+)     Sách bổ sung     895.13 - TN 14172/TN 14171

 

243.      Chú Thoòng : Truyện tranh: T.12 / Vương Trạch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 187 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 12+)     Sách bổ sung     895.13 - TN 14168/TN 14167

 

244.      Chú Thoòng : Truyện tranh: T.12 / Vương Trạch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 187 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 12+)     Sách bổ sung     895.13 - TN 14169/TN 14170

 

245.      Chú Thoòng : Truyện tranh: T.13 / Vương Trạch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 187 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 12+)     Sách bổ sung     895.13 - TN 14166/TN 14165

 

246.      Chú Thoòng : Truyện tranh: T.14 / Vương Trạch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 187 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 12+)     Sách bổ sung     895.13 - TN 14164/TN 14163

 

247.      Chú Thoòng : Truyện tranh: T.15 / Vương Trạch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 187 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 12+)     Sách bổ sung     895.13 - TN 14160/TN 14159

 

248.      Chú Thoòng : Truyện tranh: T.15 / Vương Trạch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 187 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 12+)     Sách bổ sung     895.13 - TN 14162/TN 14161

 

249.      Chú Thoòng : Truyện tranh: T.9 / Vương Trạch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 187 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 12+)     Sách bổ sung     895.13 - TN 14173/TN 14174

 

250.      Chú Thoòng : Truyện tranh: Từ tập 9 đến tập 16 / Vương Trạch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 187 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 12+)     Sách bổ sung     895.13 - M 30709/M 30707/M 30708/M 30711/M 30710/M 30712/M 30713/M 30714

 

251.      Chuồn chuồn bay cao / Thân Phương Thu. - H. : Kim Đồng, 2017. - 69 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.9223 - TN 11922/TN 11923

 

252.      Chuyện cổ tích dành cho người lớn : Tập truyện / Nguyễn Nhật Ánh. - H. : Nxb. Trẻ, 2017. - 152 tr. ; 18 cm     Sách bổ sung     895.92234 - M 30432/M 30433

 

253.      Chuyến du hành pjhi thường của Chuột Bưu Tá : Truyện tranh / Marianne Dubuc; Hoàng Thanh Thủy dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 24 tr. ; 28 cm. - (Sách dành cho lưa tuổi 2 đến 7)     Sách bổ sung     813 - M 30852

 

254.      Chuyến đưa thư của Chuột Bưu Tá : Truyện tranh / Marianne Dubuc; Hoàng Thanh Thủy dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 24 tr. ; 28 cm. - (Sách dành cho lưa tuổi 2 đến 7)     Sách bổ sung     813 - M 30851

 

255.      Cô hàng xóm chảnh chọe / Vanden Heede, Sylvia; M.h: Thé Tjong- Khing; Ngô Anh Thi dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 140 tr. ; 21 cm. - (Những mẫu chuyện vui của Cáo và Thỏ)     Sách bổ sung     T.1     839.313 - M 30798

 

256.      Cỗ máy thời gian : Chuyến du hành vượt thời gian / Nguyên tác: H. G. Wells; Mã Ngọc Mai: kể; Băng Hà: Chủ biên; Hoàng Diệp Hằng dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 132 tr. ; 24 cm. - (Tìm hiểu khoa học qua tác phẩm văn học nổi tiếng)     Sách bổ sung     823 - M 30856

 

257.      Cỗ máy thời gian : Chuyến du hành vượt thời gian / Nguyên tác: H. G. Wells; Mã Ngọc Mai: kể; Băng Hà: Chủ biên; Hoàng Diệp Hằng dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 132 tr. ; 24 cm. - (Tìm hiểu khoa học qua tác phẩm văn học nổi tiếng)     Sách bổ sung     823 - TN 14393/TN 14394

 

258.      Con chim xanh : Truyện Tranh / Nguyên tác: Maeterlinck; Lời: Yoko Imoto; Anh Chi dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 32 tr. ; 28 cm. - (Dành cho lứa tuổi 2+)     Sách bổ sung     895.63 - M 30814

 

259.      Con mèo và cái chuông : Tập truyện cười / Vũ Anh Việt dịch. - H. : Nxb. Thời đại, 2014. - 107 tr. ; 20 cm     Sách bổ sung     808.87 - M 30949

 

260.      Con ngỗng nhà ông Bảy / Nguyễn Mạnh Hà. - H. : Kim Đồng, 2017. - 94 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.9223 - TN 11920/TN 11921

 

261.      Cốt cách phụ nữ : Tản văn / Trịnh Huyền Trang. - H. : Nxb. Hà Nội, 2017. - 231 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     895.9228408 - M 30412/M 30413

 

262.      Cứ bình tĩnh : Keep calm : Tản văn / Tuệ Nghi. - H. : Nxb. Hà Nội, 2016. - 191 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     895.9228408 - M 30414/M 30415

 

263.      Cuộc đời một đôi dép cao su / Phùng Quán. - H. : Kim Đồng, 2018. - 136 tr. ; 21 cm. - (Dành cho lứa tuổi 9+)     Sách bổ sung     895.9223 - M 30908

 

264.      Cuộc phiêu lưu kỳ bí của Pinoccha / Vũ Anh Việt dịch. - H. : Nxb. Thời đại, 2013. - 118 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     853 - M 30945

 

265.      Cuộc tân trang nhà cửa : Truyện tranh / Lời: Bill Matheny; Tranh: ComicUp; Nguyễn Đức Phương dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 32 tr. ; 19 cm. - (Tom and Jerry- Những kì nghỉ)     Sách bổ sung     813 - M 30886

 

266.      Cuộc tân trang nhà cửa : Truyện tranh / Lời: Bill Matheny; Tranh: ComicUp; Nguyễn Đức Phương dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 32 tr. ; 19 cm. - (Tom and Jerry- Những kì nghỉ)     Sách bổ sung     813 - TN 14516/TN 14517

 

267.      Cuộc thám hiểm vào lòng đất / Verne, Jules; Giang Hà Vỵ dịch. - H. : Văn học, 2017. - 293 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     843 - M 30571/M 30572

 

268.      Đàn ông + : Tản văn / Nguyên. - H. : Dân Trí, 2016. - 214 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     895.9228408 - M 30448/M 30449/Vv 5040

 

269.      Đảo thần kiếm / Lê Đức Dương. - H. : Kim Đồng, 2017. - 148 tr. ; 19 cm. - (Văn học tuổi hoa)     Sách bổ sung     895.9223 - M 30891

 

270.      Đảo thần kiếm / Lê Đức Dương. - H. : Kim Đồng, 2017. - 148 tr. ; 19 cm. - (Văn học tuổi hoa)     Sách bổ sung     895.9223 - TN 14508/TN 14509

 

271.      Đất nước của những tấm da : Tiểu thuyết giả tưởng / Verne, Junes; Vũ Anh Việt dịch. - H. : Văn học, 2012. - 279 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     843 - M 30957/M 30958

 

272.      Đầu gấu và bốn mắt : Tập 1 / Miki Yoshikawa. - H. : Kim Đồng, 2018. - 187 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     895.63 - TN 11974/TN 11975

 

273.      Đầu gấu và bốn mắt : Tập 2 / Miki Yoshikawa. - H. : Kim Đồng, 2018. - 187 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     895.63 - TN 11972/TN 11973

 

274.      Đầu gấu và bốn mắt : Tập 3 / Miki Yoshikawa. - H. : Kim Đồng, 2018. - 187 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     895.63 - TN 11970/TN 11971

 

275.      Đầu gấu và bốn mắt : Tập 4 / Miki Yoshikawa. - H. : Kim Đồng, 2018. - 188 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     895.63 - TN 11968/TN 11969

 

276.      Đầu gấu và bốn mắt : Tập 5 / Miki Yoshikawa. - H. : Kim Đồng, 2018. - 196 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     895.63 - TN 11966/TN 11967

 

277.      Đầu gấu và bốn mắt : Truyện tranh: Từ tập 1 đến tập 5 / Miki Yoshikawa. - H. : Kim Đồng, 2018. - 196 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     895.63 - M 30769/M 30768/M 30771/M 30772/M 30770

 

278.      Đen lưu lạc / Vũ Đình Vân. - H. : Kim Đồng, 2017. - 112 tr. ; 20 cm     Sách bổ sung     895.9223 - M 30888

 

279.      Đi qua những mùa vàng / Hồ Huy Sơn. - H. : Kim Đồng, 2017. - 132 tr. ; 17 cm. - (Viết cho những điều nhỏ bé)     Sách bổ sung     895.9223 - M 30860

 

280.      Dịch vụ diệt chuột : Truyện tranh / Nguyễn Trung Hiếu dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 28 tr. ; 25 cm. - (Tom and Jerry- mùa hè sôi động)     Sách bổ sung     813 - M 30830

 

281.      Dịch vụ diệt chuột : Truyện tranh / Nguyễn Trung Hiếu dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 28 tr. ; 25 cm. - (Tom and Jerry- mùa hè sôi động)     Sách bổ sung     813 - TN 14328/TN 14333

 

282.      Đội Thỏ hoàng gia thành Luân Đôn : Cuộc đào tẩu khỏi tòa tháp / Santa Montefiore, Simon Sebag montefiore; Kate Hindley: M.h; Ngô Hà Thu dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 220 tr. ; 19 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 6+)     Sách bổ sung     823 - M 30873

 

283.      Đội Thỏ hoàng gia thành Luân Đôn : Cuộc đào tẩu khỏi tòa tháp / Santa Montefiore, Simon Sebag montefiore; Kate Hindley: M.h; Ngô Hà Thu dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 220 tr. ; 19 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 6+)     Sách bổ sung     823 - TN 14375/TN 14376

 

284.      Đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy / Nhiều tác giả. - H. : Văn học, 2016. - 295 tr. ; 20 cm     Sách bổ sung     895.92230108 - M 30538/M 30539

 

285.      Đừng giẫm lên cỏ / Nguyễn Thị Bích Nga. - H. : Kim Đồng, 2017. - 140 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách tuổi thần tiên)     Sách bổ sung     895.9223 - M 30407

 

286.      Đừng giẫm lên cỏ / Nguyễn Thị Bích Nga. - H. : Kim Đồng, 2017. - 153 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.9223 - TN 11898/TN 11899

 

287.      Giấc mơ cối xay gió : Tác phẩm chọn lọc / Eliza Orzeszkowa, Boleslaw Prus, Stefan Zeromski; Nguyễn Văn Thái dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 384 tr. ; 19 cm. - (Văn học Ba Lan. Tác phẩm chọn lọc)      Truyện ngắn kinh điển Ba Lan. Tập 1     Sách bổ sung     891.853 - M 30863

 

288.      Giấc mơ cối xay gió : Tác phẩm chọn lọc / Eliza Orzeszkowa, Boleslaw Prus, Stefan Zeromski; Nguyễn Văn Thái dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 384 tr. ; 19 cm. - (Văn học Ba Lan. Tác phẩm chọn lọc)      Truyện ngắn kinh điển Ba Lan. Tập 1     Sách bổ sung     891.853 - TN 14530/TN 14531

 

289.      Giấc mơ trung thu / Anh Thư. - H. : Kim Đồng, 2017. - 220 tr. ; 17 cm. - (Viết cho những điều nhỏ bé)     Sách bổ sung     895.9223 - M 30795

 

290.      Giải cứu Giáng Sinh : Truyện tranh / Nguyễn Trung Hiếu dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 28 tr. ; 25 cm. - (Tom and Jerry- mùa hè sôi động)     Sách bổ sung     813 - M 30833

 

291.      Giải cứu Giáng Sinh : Truyện tranh / Nguyễn Trung Hiếu dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 28 tr. ; 25 cm. - (Tom and Jerry- mùa hè sôi động)     Sách bổ sung     813 - TN 14344/TN 14336

 

292.      Giải cứu trực thăng : Truyện tranh / Thanh Tâm; Đặng Hồng Quân m.h. - H. : Kim Đồng, 2017. - 71 tr. ; 19 cm. - (Những câu chuyện kỳ thú)     Sách bổ sung     895.9223 - M 30905

 

293.      Giày cao gót : Truyện ngắn Trung Quốc đặc sắc / Vũ Phong Tạo chọn lọc và giới thiệu. - H. : Văn học, 2012. - 274 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.13 - M 30953/M 30954

 

294.      Gió qua rặng liễu : Huyền thoại về các loài vật bên bờ sông / Nguyên tác: Kenneth Grahame; Vương Hồng Đào: kể; Băng Hà: Chủ biên; Hoàng Diệp Hằng dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 132 tr. ; 24 cm. - (Tìm hiểu khoa học qua tác phẩm văn học nổi tiếng)     Sách bổ sung     823 - M 30854

 

295.      Gió qua rặng liễu : Huyền thoại về các loài vật bên bờ sông / Nguyên tác: Kenneth Grahame; Vương Hồng Đào: kể; Băng Hà: Chủ biên; Hoàng Diệp Hằng dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 132 tr. ; 24 cm. - (Tìm hiểu khoa học qua tác phẩm văn học nổi tiếng)     Sách bổ sung     823 - TN 14395/TN 14396

 

296.      Gió xanh : Tiểu thuyết / Chu Lai. - H. : Quân Đội Nhân Dân, 2017. - 300 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.922334 - M 30481

 

297.      Gulliver du ký- Sang nước Lilliput và nước khổng lồ / Jonathan Swift; M.h: Ngô Mạnh Quỳnh; Nguyễn Văn Vĩnh dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 132 tr. ; 25 cm. - (Dành cho lứa tuổi 6+)     Sách bổ sung     823 - M 30836

 

298.      Hà Nội lũy hoa : Một mosaic bằng văn chương / Nguyễn Huy Tưởng. - H. : Kim Đồng, 2017. - 143 tr. ; 23 cm     Sách bổ sung     895.9223 - M 30802

 

299.      Hai vạn dặm dưới biển / Jules Verne; Đỗ Ca Sơn dịch. - Tái bản. - H. : Thanh niên, 2017. - 420 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     843 - TN 11916

 

300.      Hai vạn dặm dưới biển / Verne, Jules; Đỗ Ca Sơn dịch; Hà Quang Phương minh họa. - H. : Văn học, 2017. - 420 tr. ; 21 cm. - (Văn học cổ điển)     Sách bổ sung     843 - M 30507/M 30499

 

301.      Haikyu - Chàng khổng lồ tí hon 24 : Truyện tranh / Haruichi Furudate ; Ruyuha Kyouka dich. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. ; 18 cm     Sách bổ sung     Tập 24 : Tuyết đầu mùa     895.63 - TN 14043/TN 14044

 

302.      Haikyu !! Chàng khổng lồ tí hon : Truyện tranh / Haruichi Furudate; Ruyuha kyouka dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. ; 18 cm     Sách bổ sung     Tập 24 : Tuyết đầu mùa     895.63 - M 30678

 

303.      Hành tinh kì lạ / Viết Linh; Kim Duẩn minh hoạc. - H. : Kim Đồng, 2017. - 204 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     895.9223 - TN 14380

 

304.      Hành trình của cá voi : Truyện tranh /  Michael Morpurgo; M.h: Christian Birmingham; Trần Minh Hiếu dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 84 tr. ; 18 cm     Sách bổ sung     823 - M 30799

 

305.      Hành trình kì lạ / Viết Linh; Kim Duẩn minh hoạc. - H. : Kim Đồng, 2017. - 204 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     895.9223 - M 30788

 

306.      Hành trình về phía Trường Sa / Nhiều tác giả. - H. : Văn học, 2016. - 222 tr. ; 21 cm. - (Tổ quốc nơi đầu sóng)     Sách bổ sung     895.922808 - M 30465

 

307.      Hoa mộng ảo / Higashino Keigo; H.M dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2017. - 398 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.63 - M 30429/M 30428

 

308.      Hoàng tử hạnh phúc và những chuyện thần tiên / Wilde, Oscar; Bùi Ngọc Diệp dịch. - H. : Văn học, 2017. - 179 tr. ; 22 cm     Sách bổ sung     823 - M 30620

 

309.      Hoàng tử hạnh phúc và những chuyện thần tiên / Wilde, Oscar; Bùi Ngọc Diệp dịch. - H. : Văn học, 2017. - 179 tr. ; 22 cm     Sách bổ sung     823 - TN 14252/TN 14253

 

310.      Hồi ký Vanitas : Truyện tranh / Jun Mochizuki; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 228 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 15+)     Sách bổ sung     Tập 3     895.63 - M 30724

 

311.      Hồi ký Vanitas : Truyện tranh / Jun Mochizuki; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 228 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 15+)     Sách bổ sung     Tập 3     895.63 - TN 11950/TN 11951

 

312.      Hồi ký Vanitas : Truyện tranh / Jun Mochizuki; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 244 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 15+)     Sách bổ sung     Tập 1     895.63 - M 30726

 

313.      Hồi ký Vanitas : Truyện tranh / Jun Mochizuki; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 244 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 15+)     Sách bổ sung     Tập 1     895.63 - TN 11946/TN 11947

 

314.      Hồi ký Vanitas : Truyện tranh / Jun Mochizuki; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 264 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 15+)     Sách bổ sung     Tập 2     895.63 - M 30725

 

315.      Hồi ký Vanitas : Truyện tranh / Jun Mochizuki; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 264 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 15+)     Sách bổ sung     Tập 2     895.63 - TN 11948/TN 11949

 

316.      Hòn đảo bí mật : Bí kíp sinh tồn nơi đảo hoang / Nguyên tác: H. G. Wells; Chung Lôi: kể; Băng Hà: Chủ biên; Nhuệ Anh : dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 132 tr. ; 24 cm. - (Tìm hiểu khoa học qua tác phẩm văn học nổi tiếng)     Sách bổ sung     823 - TN 14399/TN 14400

 

317.      Hòn đỏa bí mật : Bí kíp sinh tồn nơi đảo hoang / Nguyên tác:Jules Verne; Dương Văn Đình: kể; Băng Hà: Chủ biên; Nhuệ Anh dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 132 tr. ; 24 cm. - (Tìm hiểu khoa học qua tác phẩm văn học nổi tiếng)     Sách bổ sung     823 - M 30816

 

318.      Hunter x hunter : Truyện tranh: T.13 / Yoshihiro Togashi; Liên Vũ dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 200 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     895.63 - TN 14149/TN 14150

 

319.      Hunter x hunter : Truyện tranh: T.14 / Yoshihiro Togashi; Liên Vũ dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 200 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     895.63 - TN 14188/TN 14187

 

320.      Hunter x hunter : Truyện tranh: T.15 / Yoshihiro Togashi; Liên Vũ dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 200 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     895.63 - TN 14186/TN 14185

 

321.      Hunter x hunter : Truyện tranh: T.16 / Yoshihiro Togashi; Liên Vũ dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 200 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     895.63 - TN 14183/TN 14184

 

322.      Hunter x hunter : Truyện tranh: T.17 / Yoshihiro Togashi; Liên Vũ dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 200 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     895.63 - TN 14182/TN 14181

 

323.      Hunter x hunter : Truyện tranh: T.18 / Yoshihiro Togashi; Liên Vũ dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 200 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     895.63 - TN 14179/TN 14180

 

324.      Hunter x hunter : Truyện tranh: T.19 / Yoshihiro Togashi; Liên Vũ dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 200 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     895.63 - TN 14177/TN 14178

 

325.      Hunter x hunter : Truyện tranh: T.20 / Yoshihiro Togashi; Liên Vũ dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 200 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     895.63 - TN 14175/TN 14176

 

326.      Hunter x hunter : Truyện tranh: Từ tập 13 đến tập 20 / Yoshihiro Togashi; Liên Vũ dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 200 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     895.63 - M 30759/M 30758/M 30757/M 30756/M 30754/M 30755/M 30753/M 30752

 

327.      Kafka bên bờ biển / Haruki Murakami; Dương Tường dịch. - H. : Văn học, 2017. - 531 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     895.63 - M 30485

 

328.      Kết giới sư : Truyện tranh / Yellow Tanabe ; Hiệu đính: Rin. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2017. - 188 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 13+)     Sách bổ sung     Tập 27     895.63 - TN 14104/TN 14105

 

329.      Kết giới sư : Truyện tranh / Yellow Tanabe ; Hiệu đính: Rin. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2017. - 188 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 13+)     Sách bổ sung     Tập 28     895.63 - TN 14106/TN 14107

 

330.      Kết giới sư : Truyện tranh / Yellow Tanabe ; Hiệu đính: Rin. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2017. - 188 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 13+)     Sách bổ sung     Tập 29     895.63 - TN 14108/TN 14109

 

331.      Kết giới sư : Truyện tranh / Yellow Tanabe ; Hiệu đính: Rin. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2017. - 188 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 13+)     Sách bổ sung     Tập 30     895.63 - TN 14110/TN 14111

 

332.      Kết giới sư : Truyện tranh / Yellow Tanabe ; Hiệu đính: Rin. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2017. - 188 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 13+)     Sách bổ sung     Tập 31     895.63 - TN 12000/TN 14112

 

333.      Kết giới sư : Truyện tranh / Yellow Tanabe ; Hiệu đính: Rin. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2017. - 188 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 13+)     Sách bổ sung     Tập 32     895.63 - TN 14113/TN 14114

 

334.      Kết giới sư : Truyện tranh / Yellow Tanabe ; Hiệu đính: Rin. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2017. - 188 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 13+)     Sách bổ sung     Tập 33     895.63 - TN 14115/TN 14116

 

335.      Kết giới sư : Truyện tranh: Từ tập 26 đến tập 33 / Yellow Tanabe; Rin h.đ. - H. : Kim Đồng, 2017. - 188 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 13+)     Sách bổ sung     895.63 - M 30661/M 30656/M 30660/M 30659/M 30658/M 30657/M 30663/M 30662

 

336.      Kết giới sư 26 : Truyện tranh / Yellow Tanabe ; Hiệu đính: Rin. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2017. - 188 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 13+)     Sách bổ sung     Tập 26     895.63 - TN 14102/TN 14103

 

337.      Khi người ta đôi mươi / Hiên. - H. : Văn học, 2016. - 233 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.922 - M 30424/M 30425

 

338.      Khu tập thể có giàn hoa tím / Đức Phạm. - H. : Kim Đồng, 2017. - 122 tr ; 19 cm     Sách bổ sung     895.9223 - M 30518/M 30519/Vv 5032

 

339.      Khu vườn mùa hạ / Kazumi Yumoto; dịch : Nguyễn Thanh Hà. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2017. - 230 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.63 - TN 11918

 

340.      Khu vườn mùa hạ / Kazumi Yumoto; Nguyễn Thanh Hà dịch. - H. : Văn học, 2017. - 230 tr. ; 20 cm. - (Boston Globe Horn Award 1997)     Sách bổ sung     895.63 - M 30418/M 30419

 

341.      Khúc hát cá heo / St. John, Lauren; Thùy Linh dịch. - H. : Kim Đồng, 331 tr.. - 2018 ; 19 cm. - (Vị thần trị thương. Sách dành cho lứa tuổi 9+)     Sách bổ sung     823 - M 30876

 

342.      Khúc tráng ca thành cổ : Ký sự chân dung / Đình Phan. - H. : Thanh niên, 2017. - 274 tr. ; 2017     Sách bổ sung     895.9228403 - M 30467

 

343.      Kỳ nghỉ của Chuột Bưu Tá : Truyện tranh / Marianne Dubuc; Hoàng Thanh Thủy dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 24 tr. ; 28 cm. - (Sách dành cho lưa tuổi 2 đến 7)     Sách bổ sung     813 - M 30853

 

344.      Lắng nghe mây trời : Truyện tranh / Lời: Hoàng Phương Thúy; Tranh: Chu Đức Thắng. - H. : Kim Đồng, 2017. - 32 tr. ; 21 cm. - (Trò chuyện với thiên nhiên)     Sách bổ sung     895.9223 - M 30810

 

345.      Lấp lánh sao trời : Bút ký chân dung / Phan Quang. - H. : Văn học, 2017. - 370 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     Thương nhớ vẫn còn I     895.9228403 - M 30408/M 30409

 

346.      Lẩu chú mèo ở nông trại / Hành Trần. - H. : Dân Trí, 2016. - 176tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     895.9223 - TN 11897/TN 11913

 

347.      Lẩu chú mèo ở nông trại / Hành Trần. - H. : Dân Trí, 2016. - 179 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     895.9223 - M 30395

 

348.      Lên đồi cỏ mượt / Ngô Thị Ý Nhi. - H. : Kim Đồng, 2017. - 160 tr. ; 19 cm. - (Văn học tuổi hoa)     Sách bổ sung     895.9223 - M 30782

 

349.      Lên trời hái sao : Truyện tranh / Thanh Tâm; Đặng Hồng Quân m.h. - H. : Kim Đồng, 2017. - 71 tr. ; 19 cm. - (Những câu chuyện kỳ thú)     Sách bổ sung     895.9223 - M 30904

 

350.      Lời thề trước biển : Tập truyện ngắn / Lam Hồng, Thụy An, Hạnh Nguyên tuyển chọn. - H. : Văn học, 2014. - 270 tr. ; 21 cm     Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng     Sách bổ sung     895.92230108 - M 30457

 

351.      Lớp học của thiên tài : Truyện tranh / Thanh Tâm; Đặng Hồng Quân m.h. - H. : Kim Đồng, 2017. - 83 tr. ; 19 cm. - (Những câu chuyện kỳ thú)     Sách bổ sung     895.9223 - M 30903

 

352.      Lớp học của thiên tài : Truyện tranh / Thanh Tâm; Đặng Hồng Quân m.h. - H. : Kim Đồng, 2017. - 83 tr. ; 19 cm. - (Những câu chuyện kỳ thú)     Sách bổ sung     895.9223 - TN 14377/TN 14378

 

353.      Ma xui quỷ khiến / Lý Hiểu Bình ; Hương Hương dịch. - H. : Văn học     Sách bổ sung     895.13 - M 30598/M 30599

 

354.      Magi - Mê cung thần thoại - Cuộc phưu lưu của Shinbad / Ukatomai dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 174 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 15+)     Sách bổ sung     Tập 10     895.63 - TN 14139/TN 14140

 

355.      Magi - Mê cung thần thoại - Cuộc phưu lưu của Shinbad / Ukatomai dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 174 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 15+)     Sách bổ sung     Tập 11     895.63 - TN 14141/TN 14142

 

356.      Magi - Mê cung thần thoại - Cuộc phưu lưu của Shinbad / Ukatomai dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 174 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 15+)     Sách bổ sung     Tập 12     895.63 - TN 14143/TN 14144

 

357.      Magi - Mê cung thần thoại - Cuộc phưu lưu của Shinbad / Ukatomai dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 174 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 15+)     Sách bổ sung     Tập 13     895.63 - TN 14145/TN 14146

 

358.      Magi - Mê cung thần thoại - Cuộc phưu lưu của Shinbad / Ukatomai dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 174 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 15+)     Sách bổ sung     Tập 14     895.63 - TN 14147/TN 14148

 

359.      Magi - Mê cung thần thoại - Cuộc phưu lưu của Shinbad / Ukatomai dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 174 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 15+)     Sách bổ sung     Tập 8     895.63 - TN 14135/TN 14136

 

360.      Magi - Mê cung thần thoại - Cuộc phưu lưu của Shinbad / Ukatomai dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 174 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 15+)     Sách bổ sung     Tập 9     895.63 - TN 14137/TN 14138

 

361.      Magi- mê cung thần thoại- Cuộc phiêu lưu của Sinbad : Truyện tranh: Từ tập 8 đến tập 14 / Nguyên tác: Shinobu Ohtaka; Yoshifumi Ohtera minh họa; Ukatomai dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 168 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 15+)     Sách bổ sung     895.63 - M 30745/M 30750/M 30749/M 30751/M 30746/M 30747/M 30748

 

362.      Mặt trời trong mơ : Truyện tranh: từ tập 6 đến tập 10 / Ichigo Takano; Hitokiri dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 14+)     Sách bổ sung       895.63 - M 30722/M 30723/M 30720/M 30719/M 30721

 

363.      Mặt trời trong mơ : Truyện tranh: t.6 đến t.10 / Ichigo Takano; Hitokiri dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 14+)     Sách bổ sung    895.63 - TN 14062/TN 14063/TN 14064/TN 14065/TN 14066/TN 14067/TN 14068/TN 14069/TN 14070/TN 14071

 

364.      Mây : Tản văn / Nguyễn Bảo Trung. - H. : Nxb. Hà Nội, 2017. - 215 tr. ; 19 cm. - (Tủ sách tâm hồn)     Sách bổ sung     895.9228408 - M 30479/Vv 5039

 

365.      Mơ về phía chân trời / Lê Trâm. - H. : Kim Đồng, 2017. - 102 tr. ; 19 cm. - (Văn học tuổi hoa)     Sách bổ sung     895.9223 - M 30525/M 30527/Vv 5034

 

366.      Mõm đen ngày trở về / Nguyễn Bá Hòa. - H. : Kim Đồng, 2018. - 86 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách tuổi thần tiên. Dành cho lứa tuổi 6+)     Sách bổ sung     895.9223 - M 30877

 

367.      Một kế hoạch nham hiểm / Vanden Heede, Sylvia; M.h: Thé tjong- Khing; Ngô Anh Thi dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 124 tr. ; 21 cm. - (Những mẫu chuyện vui của Cáo và Thỏ)     Sách bổ sung     T.5     839.313 - M 30868

 

368.      Một mái nhà chung / Định Hải, Phan Duy Đồng, Trần Mạnh Hảo. - H. : Kim Đồng, 2018. - 56 tr. ; 19 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 6+)     Sách bổ sung     895.9221008 - M 30894

 

369.      Một mái nhà chung / Định Hải, Phan Duy Đồng, Trần Mạnh Hảo. - H. : Kim Đồng, 2018. - 56 tr. ; 19 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 6+)     Sách bổ sung     895.9221008 - TN 14520/TN 14521

 

370.      Mùa chim ngói / Hà Ân. - H. : Kim Đồng, 2018. - 54 tr. ; 21 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 7+)     Sách bổ sung     895.922334 - M 30892

 

371.      Mùa hè trên núi / Tống Ngọc Hân. - H. : Kim Đồng, 2017. - 196 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     895.9223 - M 30869

 

372.      Mùa hè trên núi / Tống Ngọc Hân. - H. : Kim Đồng, 2017. - 196 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     895.9223 - TN 14391/TN 14392

 

373.      Mùa sương thương mẹ : Tản văn / Phan Đức Lộc. - H. : Kim Đồng, 2017. - 124 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.9228408 - M 30785

 

374.      Nàng tiên cá học bơi : Truyện tranh / Thanh Tâm; Đặng Hồng Quân m.h. - H. : Kim Đồng, 2017. - 79 tr. ; 19 cm. - (Những câu chuyện kỳ thú)     Sách bổ sung     895.9223 - M 30906

 

375.      Nàng tiên cá học bơi : Truyện tranh / Thanh Tâm; Đặng Hồng Quân m.h. - H. : Kim Đồng, 2017. - 79 tr. ; 19 cm. - (Những câu chuyện kỳ thú)     Sách bổ sung     895.9223 - TN 14518/TN 14519

 

376.      Ngàn dặm sỏi đá : Hành trình của một gia đình người tị nạn / Margriet Ruurs; M.h: Nizar All Badr; Võ Quang Phát dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 32 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     813 - M 30839

 

377.      Ngàn dâu : Tiểu thuyết / Hồ Phương. - H. : Văn học, 2016. - 402 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.92234 - M 30536/M 30537

 

378.      Ngàn năm chuyện cười / Vũ Anh Việt. - H. : Nxb. Thời đại, 2014. - 118 tr. ; 20 cm     Sách bổ sung     808.87 - M 30950

 

379.      Nghề sự kiện : Thiên đường nơi địa ngục / Lê Trần Đắc Ngọc. - H. : Dân Trí, 2016. - 198 tr. ; 19 cm. - (Tủ sách Đam Mê)     Sách bổ sung     895.9228403 - M 30450/M 30505/Vv 5043

 

380.      Ngôi làng cổ tích : Truyện tranh / Hwang Sunmi: Lời; Kim Youngmi: M.h; Nguyễn Thị Thục dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 204 tr. ; 22 cm. - (Hành trình khám phá những mảnh đất nhiệm màu ở Châu Âu)     Sách bổ sung     895.73 - M 30889

 

381.      Ngôi nhà ma : Tập truyện ngắn / Hoàng Minh Tường. - H. : Văn học, 2013. - 258 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.9223 - M 30486

 

382.      Người cũ còn thương : Cho những người từng làm chúng ta đau / Nguyễn Ngọc Thạch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2017. - 207 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     895.922 - M 30471/M 30472/Vv 5030

 

383.      Người đi bán nắng / Minh Mẫn. - H. : Văn học, 2015. - 232 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.92234 - M 30473/M 30474

 

384.      Người gác đèn biển : Tác phẩm chọn lọc / Henry Sienkiewicz; Nguyễn Văn Thái dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 384 tr. ; 19 cm. - (Văn học Ba Lan. Tác phẩm chọn lọc)     Truyện ngắn kinh điển Ba Lan. Tập 1     Sách bổ sung     891.853 - M 30858

 

385.      Người gác đèn biển : Tác phẩm chọn lọc / Henry Sienkiewicz; Nguyễn Văn Thái dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 384 tr. ; 19 cm. - (Văn học Ba Lan. Tác phẩm chọn lọc)     Truyện ngắn kinh điển Ba Lan. Tập 1     Sách bổ sung     891.853 - TN 14526/TN 14527

 

386.      Người Việt tử thế : Tạp bút / Lê Thanh Phong; Nguyễn Một. - H. : Phụ nữ, 2017. - 198 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.9228408 - M 30410/M 30411

 

387.      Nhà có cô con gái : Truyện tranh / Tô Ngưng; Phiêu dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 128 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách làm cha mẹ)     Sách bổ sung     T.1     895.13 - M 30793

 

388.      Nhà có cô con gái : Truyện tranh / Tô Ngưng; Phiêu dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 128 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách làm cha mẹ)     Sách bổ sung     T.2     895.13 - M 30790

 

389.      Nhà có cô con gái : Truyện tranh / Tô Ngưng; Phiêu dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 128 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách làm cha mẹ)     Sách bổ sung     T.3     895.13 - M 30792

 

390.      Nhà có cô con gái : Truyện tranh / Tô Ngưng; Phiêu dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 128 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách làm cha mẹ)     Sách bổ sung     T.4     895.13 - M 30794

 

391.      Nhà có cô con gái : Truyện tranh / Tô Ngưng; Phiêu dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 128 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách làm cha mẹ)     Sách bổ sung     T.5     895.13 - M 30789

 

392.      Nhà có một đàn mèo : Truyện tranh / Chae Yuri; Daebak Team dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 352 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     T.1     895.73 - M 30871

 

393.      Nhà có một đàn mèo : Truyện tranh / Chae Yuri; Daebak Team dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 352 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     T.1     895.73 - TN 14387/TN 14388

 

394.      Nhà có một đàn mèo : Truyện tranh / Chae Yuri; Daebak Team dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 360 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     T.2     895.73 - M 30872

 

395.      Nhà có một đàn mèo : Truyện tranh / Chae Yuri; Daebak Team dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 360 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     T.2     895.73 - TN 14385/TN 14386

 

396.      Nhà nàng ở cạnh nhà tôi : Tiểu thuyết / Lini Thông Minh. - H. : Dân Trí, 2017. - 350 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách văn học)     Sách bổ sung     895.9223 - M 30484

 

397.      Nhật ký phá án của đại thám tử gâu gâu / Quinn, Spencer; Phương Anh dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 468 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     813 - M 30614

 

398.      Nhật ký phá án của đại thám tử gâu gâu / Quinn, Spencer; Phương Anh dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 468 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     813 - TN 14191/TN 14192

 

399.      Nhìn ra biển cả : Kịch bản văn học / Nguyễn Thị Hồng Ngát. - H. : Kim Đồng, 2017. - 148 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     895.9222 - M 30865

 

400.      Nhóc tì nhà rối rắm / Nguyễn Thị Kim Ngân. - H. : Kim Đồng, 2017. - 86tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.9223 - TN 11919/TN 11933

 

401.      Những cậu bé mặt trời / Võ Diệu Thanh. - H. : Kim Đồng, 2017. - 82 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách tuổi thần tiên)     Sách bổ sung     895.9223 - M 30909

 

402.      Những chuyến phiêu lưu qua thư của Felix : Chú thỏ bé khám phá hành tinh xanh / Họa sĩ: Constanza; Dịch : Thu Trang. - H. : Kim Đồng, 2017. - 70 tr ; 24 cm     Sách bổ sung     833 - TN 14401/TN 14402

 

403.      Những chuyến phưu lưu qua thư của Telix : Chú thỏ bé khám phá hành tinh xanh / Annette Langen; Tranh: Constanza Droop; Thu Trang dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 36 tr. ; 22 cm. - (Dành cho lứa tuổi từ 3 đến 10)     Sách bổ sung     833 - M 30813

 

404.      Những đêm trắng : Tập truyện ngắn / I. Dostoievski; A. Daudet; S. Maughan.... - H. : Hội nhà văn, 2011. - 327 ; 19 cm     Sách bổ sung     808.83 - M 30932/M 30933

 

405.      Những hốc nhà bí hiểm / Hàn Băng Vũ. - H. : Kim Đồng, 2017. - 70 tr. ; 20 cm     Sách bổ sung     895.9223 - M 30516/M 30517/VL 9531

 

406.      Những rắc rối ở trường mầm non / Phong Điệp. - H. : Kim Đồng, 2017. - 104 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.9223 - TN 11904/TN 11934

 

407.      Những tấm lòng cao cả / De Amicis, Edmondo; Hoàng Thiếu Sơn dịch. - H. : Văn học, 2016. - 331 tr. ; 21 cm. - (Văn học cổ điển)     Sách bổ sung     853 - M 30430/M 30431

 

408.      Những tấm lòng cao cả / Edmondo De Amicis; Hoàng Thiếu Sơn dịch. - Tái bản. - H. : Thanh niên, 2016. - 331 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     853 - TN 11905

 

409.      Ở Cà Mau mà lại nhớ Cà Mau / Nguyễn Thị Việt Hà. - H. : Kim Đồng, 2017. - 102 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.9228408 - M 30930/M 30931

 

410.      One Piece : Truyện tranh / Elichiro Oda; Takara dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 208 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 15+)     Sách bổ sung     Tập 78 : Sức hút của tội ác     895.63 - M 30600

 

411.      One Piece : Truyện tranh / Elichiro Oda; Takara dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 208 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 15+)     Sách bổ sung     Tập 78 : Sức hút của tội ác     895.63 - TN 14133/TN 14134

 

412.      One Piece : Truyện tranh / Elichiro Oda; Takara dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 208 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 15+)     Sách bổ sung     Tập 79 : Lucy     895.63 - M 30776

 

413.      One Piece : Truyện tranh / Elichiro Oda; Takara dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 208 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 15+)     Sách bổ sung     Tập 79 : Lucy     895.63 - TN 14131/TN 14132

 

414.      One Piece : Truyện tranh / Elichiro Oda; Takara dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 212 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 15+)     Sách bổ sung     Tập 80 : Tuyên ngôn về thời đại mới     895.63 - M 30775

 

415.      One Piece : Truyện tranh / Elichiro Oda; Takara dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 212 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 15+)     Sách bổ sung     Tập 80 : Tuyên ngôn về thời đại mới     895.63 - TN 14129/TN 14130

 

416.      One Piece : Truyện tranh / Elichiro Oda; Takara dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 212 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 15+)     Sách bổ sung     Tập 81 : Cùng đến thăm ngài Nekomamushi     895.63 - M 30686/M 30773

 

417.      One Piece : Truyện tranh / Elichiro Oda; Takara dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 212 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 15+)     Sách bổ sung     Tập 81 : Cùng đến thăm ngài Nekomamushi     895.63 - TN 14127/TN 14128/TN 14125/TN 14126

 

418.      One Piece : Truyện tranh / Elichiro Oda; Takara dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 212 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 15+)     Sách bổ sung     Tập 83 : Tứ hoàng Charlotte Linlin     895.63 - M 30610/M 30688

 

419.      One Piece : Truyện tranh / Elichiro Oda; Takara dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 212 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 15+)     Sách bổ sung     Tập 83 : Tứ hoàng Charlotte Linlin     895.63 - TN 14117/TN 14118/TN 14119/TN 14120

 

420.      One Piece : Truyện tranh / Elichiro Oda; Takara dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 216 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 15+)     Sách bổ sung     Tập 82 : Thế giới xao động     895.63 - M 30687/M 30573

 

421.      One Piece : Truyện tranh / Elichiro Oda; Takara dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 216 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 15+)     Sách bổ sung     Tập 82 : Thế giới xao động     895.63 - TN 14121/TN 14122/TN 14123/TN 14124

 

422.      One- Punch man / One; Yusuke Murata tranh; Babie Ayumi, Mokey King dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 208 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     Tập 14 : Bên bờ tuyệt vọng     895.63 - M 30665

 

423.      One- Punch man / One; Yusuke Murata tranh; Babie Ayumi, Mokey King dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 208 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     Tập 14 : Bên bờ tuyệt vọng     895.63 - TN 14041/TN 14042

 

424.      One- Punch man / One; Yusuke Murata tranh; Babie Ayumi, Mokey King dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 208 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     Tập 15 : Bên bờ tuyệt vọng     895.63 - TN 14039/TN 14040

 

425.      One- Punch man / One; Yusuke Murata tranh; Babie Ayumi, Mokey King dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 208 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     Tập 15 : Những kẻ trong bóng tối     895.63 - M 30664

 

426.      Ông già noel ơi... : Viết cho những điều bé nhỏ / Võ Thu Hương; Lý Minh Phúc minh họa. - H. : Kim Đồng, 2017. - 168 tr. ; 17 cm     Sách bổ sung     895.9223 - M 30434/M 30435/Vv 5035

 

427.      Phụ nữ vạn người mê : Tản văn / Huyền Trang Bất Hối. - H. : Nxb. Hà Nội, 2017. - 253 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     895.9228408 - M 30515/M 30512/Vv 5028

 

428.      Pokémon đặc biệt : Truyện tranh / Lời: Hidenori Kusaka; Satoshi Yamamoto: tranh vẽ; Nguyễn Ngọc Diệp dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 200 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho trẻ em)     Sách bổ sung     Tập 53     895.63 - M 30655

 

429.      Pokemon đặc biệt 53 : Truyện tranh / Hidenori Kusaka ; Tranh Mato; Nguyễn Ngọc Diệp dịch. - H. : Kim Đồng, 2015. - 190tr. ; 18 cm     Sách bỏ sung     T.53     895.63 - TN 14028/TN 14029

 

430.      Qua chặng si mê : Truyện ngắn tình yêu / Triệu Quốc Khúc; Cấn Vần Khánh; Trần Thùy Mai.... - H. : Văn học, 2009. - 208 tr. ; 20 cm     Sách bổ sung     895.92230108 - M 30951/M 30952

 

431.      Quả trứng bí ẩn : Những câu chuyện vui của cáo và thỏ / Heede, Sylvia Vanden; Thé Tjong- Khing: M.h; Ngô Anh Thi dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 140 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     T.2     839.313 - M 30898

 

432.      Quái vật bàn bên : Truyện tranh: T.10 / Robico; Yukari dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 180 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 14+)     Sách bổ sung     895.63 - TN 14004/TN 14005

 

433.      Quái vật bàn bên : Truyện tranh: T.11 / Robico; Yukari dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 180 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 14+)     Sách bổ sung     895.63 - TN 14006/TN 14007

 

434.      Quái vật bàn bên : Truyện tranh: T.4 / Robico; Yukari dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 180 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 14+)     Sách bổ sung     895.63 - TN 13992/TN 13993

 

435.      Quái vật bàn bên : Truyện tranh: T.5 / Robico; Yukari dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 180 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 14+)     Sách bổ sung     895.63 - TN 13994/TN 13995

 

436.      Quái vật bàn bên : Truyện tranh: T.6 / Robico; Yukari dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 180 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 14+)     Sách bổ sung     895.63 - TN 14000/TN 14001

 

437.      Quái vật bàn bên : Truyện tranh: T.7 / Robico; Yukari dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 180 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 14+)     Sách bổ sung     895.63 - TN 13996/TN 13997

 

438.      Quái vật bàn bên : Truyện tranh: T.8 / Robico; Yukari dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 180 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 14+)     Sách bổ sung     895.63 - TN 13999/TN 13998

 

439.      Quái vật bàn bên : Truyện tranh: T.9 / Robico; Yukari dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 180 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 14+)     Sách bổ sung     895.63 - TN 14002/TN 14003

 

440.      Quái vật bàn bên : Truyện tranh: Từ tập 4 đến tập 11 / Robico; Yukari dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 180 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 14+)     Sách bổ sung     895.63 - M 30728/M 30730/M 30727/M 30732/M 30729/M 30731/M 30733/M 30734

 

441.      Quái vật giả mạo : Truyện tranh / Nguyễn Trung Hiếu dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 28 tr. ; 25 cm. - (Tom and Jerry- mùa hè sôi động)     Sách bổ sung     813 - M 30834

 

442.      Quái vật giả mạo : Truyện tranh / Nguyễn Trung Hiếu dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 28 tr. ; 25 cm. - (Tom and Jerry- mùa hè sôi động)     Sách bổ sung     813 - TN 14343/TN 14341

 

443.      Rẽ yêu thương để chờ / Cade. - H. : Văn học, 2015. - 256 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Đoàn Thị Điểm)     Sách bổ sung     895.92234 - M 30443/M 30444

 

444.      Rim chạy / Nguyễn Thị Thanh Bình. - H. : Kim Đồng, 2017. - 112 tr. ; 20 cm     Sách bổ sung     895.9223 - M 30887

 

445.      Ruộng bậc thang óng ả : Truyện tranh / Lời: Hoàng Phương Thúy; Tranh: Chu Đức Thắng. - H. : Kim Đồng, 2017. - 32 tr. ; 21 cm. - (Trò chuyện với thiên nhiên)     Sách bổ sung     895.9223 - M 30812

 

446.      Sen : Tái bản / Nguyễn Bảo Trung. - Tái bản. - H. : Lao động, 2017. - 203 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     895.9228408 - Vv 5029

 

447.      Shaman king : Truyện tranh / Hiroyuki Takei; Yuu h.d. - H. : Kim Đồng, 2018. - 192 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 12+)     Sách bổ sung     Tập 20     895.63 - M 30703

 

448.      Shaman king : Truyện tranh / Hiroyuki Takei; Yuu h.d. - H. : Kim Đồng, 2018. - 192 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 12+)     Sách bổ sung     Tập 20     895.63 - TN 14082/TN 14083

 

449.      Shaman king : Truyện tranh / Hiroyuki Takei; Yuu h.d. - H. : Kim Đồng, 2018. - 192 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 12+)     Sách bổ sung     Tập 22     895.63 - TN 14084/TN 14085

 

450.      Shaman king : Truyện tranh / Hiroyuki Takei; Yuu h.d. - H. : Kim Đồng, 2018. - 192 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 12+)     Sách bổ sung     Tập 23     895.63 - TN 14086/TN 14087

 

451.      Shaman king : Truyện tranh / Hiroyuki Takei; Yuu h.d. - H. : Kim Đồng, 2018. - 192 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 12+)     Sách bổ sung     Tập 24     895.63 - TN 14088/TN 14089

 

452.      Shaman king : Truyện tranh / Hiroyuki Takei; Yuu h.d. - H. : Kim Đồng, 2018. - 192 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 12+)     Sách bổ sung     Tập 25     895.63 - TN 14090/TN 14091

 

453.      Shaman king : Truyện tranh / Hiroyuki Takei; Yuu h.d. - H. : Kim Đồng, 2018. - 192 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 12+)     Sách bổ sung     Tập 26     895.63 - TN 14092/TN 14093

 

454.      Shaman king : Truyện tranh / Hiroyuki Takei; Yuu h.d. - H. : Kim Đồng, 2018. - 192 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 12+)     Sách bổ sung     Tập 27     895.63 - TN 14094/TN 14095

 

455.      Shaman king : Truyện tranh / Hiroyuki Takei; Yuu h.d. - H. : Kim Đồng, 2018. - 192 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 12+)     Sách bổ sung     Tập 28     895.63 - TN 14096/TN 14097

 

456.      Shaman king : Truyện tranh / Hiroyuki Takei; Yuu h.d. - H. : Kim Đồng, 2018. - 192 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 12+)     Sách bổ sung     Tập 29     895.63 - TN 14098/TN 14099

 

457.      Shaman king : Truyện tranh / Hiroyuki Takei; Yuu h.d. - H. : Kim Đồng, 2018. - 192 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 12+)     Sách bổ sung     Tập 30     895.63 - TN 14100/TN 14101

 

458.      Shaman king : Truyện tranh: Từ tập 22 đến tập 30 / Hiroyuki Takei; Yuu h.đ. - H. : Kim Đồng, 2018. - 192 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 12+)     Sách bổ sung     895.63 - M 30704/M 30705/M 30706/M 30700/M 30701/M 30702/M 30698/M 30697/M 30699

 

459.      Sket Dance : Quái kiệt học đường / Kenta Shinohara; Monkey king, Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 188 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     Tập 4 : Vạn tuế game đại chiến     895.63 - M 30647

 

460.      Sket Dance : Quái kiệt học đường / Kenta Shinohara; Monkey king, Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 188tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     Tập 1 : Cô gái ngượng ngùng     895.63 - TN 14009/TN 14008

 

461.      Sket Dance : Quái kiệt học đường / Kenta Shinohara; Monkey king, Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 188tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     Tập 2 : Cô gái ngượng ngùng     895.63 - TN 14010/TN 14011

 

462.      Sket Dance : Quái kiệt học đường / Kenta Shinohara; Monkey king, Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 188tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     Tập 3 : Cô gái ngượng ngùng     895.63 - TN 14012/TN 14013

 

463.      Sket Dance : Quái kiệt học đường / Kenta Shinohara; Monkey king, Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 188tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     Tập 4 : Cô gái ngượng ngùng     895.63 - TN 14014/TN 14015

 

464.      Sket Dance : Quái kiệt học đường / Kenta Shinohara; Monkey king, Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 188tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     Tập 5 : Cô gái ngượng ngùng     895.63 - TN 14016/TN 14017

 

465.      Sket Dance : Quái kiệt học đường / Kenta Shinohara; Monkey king, Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 188tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     Tập 6 : Cô gái ngượng ngùng     895.63 - TN 14018/TN 14019

 

466.      Sket Dance : Quái kiệt học đường / Kenta Shinohara; Monkey king, Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 188tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     Tập 6 : Đại hội nhạc Rock     895.63 - M 30652

 

467.      Sket Dance : Quái kiệt học đường / Kenta Shinohara; Monkey king, Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 188tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     Tập 7 : Cô gái ngượng ngùng     895.63 - TN 14020/TN 14021

 

468.      Sket Dance : Quái kiệt học đường / Kenta Shinohara; Monkey king, Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 188tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     Tập 7 : Nữ quỷ     895.63 - M 30653

 

469.      Sket Dance : Quái kiệt học đường / Kenta Shinohara; Monkey king, Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 188tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     Tập 8 : Cô gái ngượng ngùng     895.63 - TN 14024/TN 14025

 

470.      Sket Dance : Quái kiệt học đường / Kenta Shinohara; Monkey king, Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 188tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     Tập 9 : Cô gái ngượng ngùng     895.63 - M 30650

 

471.      Sket Dance : Quái kiệt học đường / Kenta Shinohara; Monkey king, Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 188tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     Tập 9 : Cô gái ngượng ngùng     895.63 - TN 14022/TN 14023

 

472.      Sket Dance : Quái kiệt học đường / Kenta Shinohara; Monkey king, Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     Tập 5 : Switch off     895.63 - M 30646

 

473.      Sket Dance : Quái kiệt học đường / Kenta Shinohara; Monkey king, Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     Tập 8 : Công bố kết quả bình chọn nhân vật yêu thích lần thứ nhất     895.63 - M 30654

 

474.      Sket Dance : Quái kiệt học đường / Kenta Shinohara; Monkey king, Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 196 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     Tập 3 : Con có nhiều bạn lắm     895.63 - M 30648

 

475.      Sket Dance : Quái kiệt học đường / Kenta Shinohara; Monkey king, Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 200 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     Tập 1 : Sơn tặc giấu mặt     895.63 - M 30651

 

476.      Sket Dance : Quái kiệt học đường / Kenta Shinohara; Monkey king, Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 204 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     Tập 2 : Anh đào mùa hạ     895.63 - M 30649

 

477.      Sống giữa Khủng Long : Truyện tranh / Nguyễn Trung Hiếu dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 32 tr. ; 25 cm. - (Tom and Jerry- mùa hè sôi động)     Sách bổ sung     813 - M 30832

 

478.      Sống giữa Khủng Long : Truyện tranh / Nguyễn Trung Hiếu dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 32 tr. ; 25 cm. - (Tom and Jerry- mùa hè sôi động)     Sách bổ sung     813 - TN 14345/TN 14335

 

479.      Sư tử tháng 3 : Truyện tranh: Từ tập 8 đến tập 11 / Chica Umino; Nguyễn Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 180 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 14+)     Sách bổ sung     895.63 - M 30744/M 30742/M 30741/M 30743

 

480.      Sư tử tháng 3 : Truyện tranh: Từ tập 8 đến tập 11 / Chica Umino; Nguyễn Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 180 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 14+)     Sách bổ sung     895.63 - TN 14151/TN 14152/TN 14153/TN 14154/TN 14155/TN 14156/TN 14157/TN 14158

 

481.      Susu và Gogo đi Paris / Dương Thụy. - H. : Kim Đồng, 2017. - 96 tr. ; 20 cm     Sách bổ sung     895.9223 - M 30791

 

482.      Susu và Gogo đi Singapore / Dương Thụy. - H. : Kim Đồng, 2017. - 124 tr. ; 20 cm     Sách bổ sung     895.9223 - M 30861

 

483.      Susu và Gogo đi Tokyo / Dương Thụy. - H. : Kim Đồng, 2017. - 120 tr. ; 20 cm     Sách bổ sung     895.9223 - M 30859

 

484.      Susu và Gogo đi Tokyo / Dương Thụy. - H. : Kim Đồng, 2017. - 96 tr. ; 20 cm     Sách bổ sung     895.9223 - TN 14524/TN 14525

 

485.      Tân Doraemon bóng chày : Truyện tranh: T.1 / Mugiwara Shintaro, Fujiko Pro; Thùy Dương dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho trẻ em)     Sách bổ sung     895.63 - TN 11982/TN 11983

 

486.      Tân Doraemon bóng chày : Truyện tranh: T.2 / Mugiwara Shintaro, Fujiko Pro; Thùy Dương dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho trẻ em)     Sách bổ sung     895.63 - TN 11980/TN 11981

 

487.      Tân Doraemon bóng chày : Truyện tranh: T.3 / Mugiwara Shintaro, Fujiko Pro; Thùy Dương dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho trẻ em)     Sách bổ sung     895.63 - TN 11978/TN 11979

 

488.      Tân Doraemon bóng chày : Truyện tranh: T.4 / Mugiwara Shintaro, Fujiko Pro; Thùy Dương dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho trẻ em)     Sách bổ sung     895.63 - TN 11976/TN 11977

 

489.      Tân Doraemon bóng chày : Truyện tranh: Từ tập 1 đến tập 4 / Mugiwara Shintaro, Fujiko Pro; Thùy Dương dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho trẻ em)     Sách bổ sung     895.63 - M 30674/M 30675/M 30676/M 30677

 

490.      Thám tử Alice Jones : Manh mối không tưởng / Sarah Rubin; Mitu Trần dịch. - H. : Thế giới, 2017. - 346 tr. ; 20 cm     Thần đồng toán học- thiên tài phá án     Sách bổ sung     800 - M 30460/M 30461/TN 11907

 

491.      Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh / Gosho Aoyama; Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 184 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên)     SÁch bổ sung     Tập 93     895.63 - M 30774

 

492.      Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh / Gosho Aoyama; Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 184 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên)     SÁch bổ sung     Tập 93     895.63 - TN 14026/TN 14027

 

493.      Thần dược đêm Halloween : Truyện tranh / Nguyễn Trung Hiếu dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 32 tr. ; 25 cm. - (Tom and Jerry- mùa hè sôi động)     Sách bổ sung     813 - M 30805

 

494.      Thần dược đêm Halloween : Truyện tranh / Nguyễn Trung Hiếu dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 32 tr. ; 25 cm. - (Tom and Jerry- mùa hè sôi động)     Sách bổ sung     813 - TN 14331/TN 14340

 

495.      Thắt nơ giáng sinh / Đinh Thị Thu Hằng. - H. : Kim Đồng, 2017. - 120 tr. ; 21 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 6+. Tủ sách tuổi thần tiên)     Sách bổ sung     895.9223 - M 30786

 

496.      Thắt nơ giáng sinh / Đinh Thị Thu Hằng. - H. : Kim Đồng, 2017. - 120 tr. ; 21 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 6+. Tủ sách tuổi thần tiên)     Sách bổ sung     895.9223 - TN 14383/TN 14384

 

497.      Thêm một lần biển gọi / Nhiều tác giả. - H. : Văn học, 2016. - 219 tr. ; 21 cm. - (Tổ quốc nơi đầu sóng)     Sách bổ sung     895.922808 - M 30477

 

498.      Theo một người về biển / Nguyễn Mỹ Nữ. - H. : Kim Đồng, 2017. - 130 tr. ; 19 cm. - (Văn học tuổi hoa)     Sách bổ sung     895.92234 - M 30441/M 30442/Vv 5033

 

499.      Thì thầm tiếng cát / Nguyễn Hữu Quý. - H. : Kim Đồng, 2017. - 140 tr. ; 17 cm. - (Viết cho những điều bé nhỏ)     Sách bổ sung     895.9223 - M 30900

 

500.      Thị trấn bên bờ biển / Toanne Schwartz, Sydney Smith; Anh Tú dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 52 tr. ; 20 cm     Sách bổ sung     813 - M 30840

 

501.      Thủ thỉ với sông bạc : Truyện tranh / Lời: Hoàng Phương Thúy; Tranh: Chu Đức Thắng. - H. : Kim Đồng, 2017. - 32 tr. ; 21 cm. - (Trò chuyện với thiên nhiên)     Sách bổ sung     895.9223 - M 30809

 

502.      Thương được cứ thương đi / Hồng Hải. - H. : Dân Trí, 2017. - 288 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.9228408 - M 30455/M 30456

 

503.      Thương một người đến đau lòng : Tản văn. Truyện ngắn / Quỳnh Thy. - H. : Văn học, 2017. - 237 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách người Việt trẻ)     Sách bổ sung     895.922 - M 30483

 

504.      Tiếng chim đầu tiên : Thơ / Cẩm Thơ. - H. : Kim Đồng, 2017. - 72 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     895.9221 - M 30896

 

505.      Tiếng vĩ cầm của nội / Lời: Chieri Uegaki; Tranh: Qin leng; Ngọc Thư dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 32 tr. ; 23 cm. - (Dành cho lứa tuổi từ 3 đến 9)     Sách bổ sung     813 - M 30837

 

506.      Tiểu hòa thượng : Truyện tranh / Laiyouxian ; Trà Cúc dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     Tập 10     895.13 - TN 13984/TN 13985

 

507.      Tiểu hòa thượng : Truyện tranh / Laiyouxian ; Trà Cúc dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     Tập 11     895.13 - TN 13986/TN 13987

 

508.      Tiểu hòa thượng : Truyện tranh / Laiyouxian ; Trà Cúc dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     Tập 12     895.13 - TN 13988/TN 13989

 

509.      Tiểu hòa thượng : Truyện tranh / Laiyouxian ; Trà Cúc dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     Tập 13     895.13 - TN 13990/TN 13991

 

510.      Tiểu hòa thượng : Truyện tranh / Laiyouxian ; Trà Cúc dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     Tập 9     895.13 - TN 13982/TN 13983

 

511.      Tiểu hòa thượng : Truyện tranh: Từ tập 6 đến tập 13 / Lai You Xian; Trà Cúc dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 188 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     895.13 - M 30764/M 30761/M 30763/M 30762/M 30766/M 30765/M 30767/M 30760

 

512.      Tiểu hòa thượng 6 : Truyện tranh / Laiyouxian ; Trà Cúc dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     Tập 6     895.13 - TN 13976/TN 13977

 

513.      Tiểu hòa thượng 7 : Truyện tranh / Laiyouxian ; Trà Cúc dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     Tập 7     895.13 - TN 13978/TN 13979

 

514.      Tiểu hòa thượng 8 : Truyện tranh / Laiyouxian ; Trà Cúc dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     Tập 8     895.13 - TN 13980/TN 13981

 

515.      Tình biển / Võ Thị Xuân Hà, Bích Ngân, Lê Vũ Trường Giang. - H. : Văn học, 2016. - 219 tr. ; 21 cm. - (Tổ quốc nơi đầu sóng)     Sách bổ sung     895.922808 - M 30464

 

516.      Tóc rối đổi kẹo : Truyện thiếu nhi / Thùy Dương; Kim Duẩn minh họa. - H. : Nxb. Trẻ, 2016. - 202 tr. ; 20 cm     Sách bổ sung     895.92234 - M 30524/M 30526

 

517.      Tôi là Sakamoto : Truyện tranh / Nami Sano; Mokey King, Babie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 180 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 15+)     Sách bổ sung     Tập 1     895.63 - M 30715

 

518.      Tôi là Sakamoto : Truyện tranh / Nami Sano; Mokey King, Babie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 180 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 15+)     Sách bổ sung     Tập 1     895.63 - TN 14054/TN 14058

 

519.      Tôi là Sakamoto : Truyện tranh / Nami Sano; Mokey King, Babie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 15+)     Sách bổ sung     Tập 2     895.63 - M 30718

 

520.      Tôi là Sakamoto : Truyện tranh / Nami Sano; Mokey King, Babie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 15+)     Sách bổ sung     Tập 2     895.63 - TN 14055/TN 14059

 

521.      Tôi là Sakamoto : Truyện tranh / Nami Sano; Mokey King, Babie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 224 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 15+)     Sách bổ sung     Tập 3     895.63 - M 30717

 

522.      Tôi là Sakamoto : Truyện tranh / Nami Sano; Mokey King, Babie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 224 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 15+)     Sách bổ sung     Tập 3     895.63 - TN 14056/TN 14060

 

523.      Tôi là Sakamoto : Truyện tranh / Nami Sano; Mokey King, Babie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 248 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 15+)     Sách bổ sung     Tập 4     895.63 - M 30716

 

524.      Tôi là Sakamoto : Truyện tranh / Nami Sano; Mokey King, Babie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 248 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 15+)     Sách bổ sung     Tập 4     895.63 - TN 14057/TN 14061

 

525.      Tôm đi kiếm củi : Truyện tranh / Nguyễn Trung Hiếu dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 28 tr. ; 25 cm. - (Tom and Jerry- mùa hè sôi động)     Sách bổ sung     813 - M 30828

 

526.      Tom đi kiếm củi : Truyện tranh / Nguyễn Trung Hiếu dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 28 tr. ; 25 cm. - (Tom and Jerry- mùa hè sôi động)     Sách bổ sung     813 - TN 14329

 

527.      Trại mùa xuân / Trần Tùng Chinh. - H. : Kim Đồng, 2017. - 154 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.9223 - TN 11935/TN 11926

 

528.      Trại mùa xuân / Trần Tùng Chinh. - H. : Kim Đồng, 2017. - 156 tr. ; 20 cm. - (Văn học teen)     Sách bổ sung     895.9223 - M 30405

 

529.      Trận Thư Hùng / Mạc Ly. - H. : Kim Đồng, 2017. - 120 tr. ; 19 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 10+. Văn học tuổi hoa)     Sách bổ sung     895.9223 - M 30787

 

530.      Trận Thư Hùng / Mạc Ly. - H. : Kim Đồng, 2017. - 120 tr. ; 19 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 10+. Văn học tuổi hoa)     Sách bổ sung     895.9223 - TN 14381/TN 14382

 

531.      Trăng nước Chương Dương : Tiểu thuyết lịch sử / Hà Ân. - H. : Kim Đồng, 2017. - 280 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     895.922334 - M 30824

 

532.      Trên sa mạc và trong rừng thẳm / Henryk Sienkiewicz; Nguyễn Hữu Dũng dịch. - Tái bản. - H. : Thanh niên, 2014. - 501 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     891.853 - TN 11915

 

533.      Trên sa mạc và trong rừng thẳm / Sienkiewicz, Henryk; Nguyễn Hữu Dũng dịch; Đức Lâm minh họa. - H. : Văn học, 2014. - 501 tr. ; 21 cm. - (Văn học cổ điển)     Sách bổ sung     891.853 - M 30510/M 30511

 

534.      Trò chơi cút bắt : Truyện tranh: Từ tập 1 đến tập 6 / Io Sakisaka; R.E.I dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 200 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 14+)     Sách bổ sung     895.63 - M 30685/M 30684/M 30680/M 30681/M 30682/M 30683

 

535.      Trò chơi cút bắt : Truyện tranh: Từ tập 1 đến tập 6 / Io Sakisaka; R.E.I dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 200 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 14+)     Sách bổ sung     895.63 - TN 11952/TN 11953/TN 11954/TN 11955/TN 11956/TN 11957/TN 11958/TN 11959/TN 11960/TN 11961/TN 11963/TN 11962

 

536.      Trời xanh ngập nắng / Rosita Nguyen. - H. : Kim Đồng, 2017. - 280 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách tuổi thần tiên)     Sách bổ sung     895.9223 - M 3077

 

537.      Trốn mùa đông trên đảo trứng tròn /  Sylvia Vanden Heede; M.h: Thé Tjong- Khing; Ngô Anh Thi dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 108 tr. ; 21 cm. - (Những mẫu chuyện vui của Cáo và Thỏ)     Sách bổ sung     T.4     839.313 - M 30780

 

538.      Trứng phát nhạc : Truyện tranh / Nguyễn Trung Hiếu dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 28 tr. ; 25 cm. - (Tom and Jerry- mùa hè sôi động)     Sách bổ sung     813 - M 30826

 

539.      Trứng phát nhạc : Truyện tranh / Nguyễn Trung Hiếu dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 28 tr. ; 25 cm. - (Tom and Jerry- mùa hè sôi động)     Sách bổ sung     813 - TN 14330/TN 14338

 

540.      Truy tìm Cáo mất tích /  Sylvia Vanden Heede; M.h: Thé Tjong- Khing; Ngô Anh Thi dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 88 tr. ; 21 cm. - (Những mẫu chuyện vui của Cáo và Thỏ)     Sách bổ sung     T.3     843 - M 30797

 

541.      Truy tìm kho báu : Truyện tranh / Nguyễn Trung Hiếu dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 28 tr. ; 25 cm. - (Tom and Jerry- mùa hè sôi động)     Sách bổ sung     813 - M 30829

 

542.      Truy tìm kho báu : Truyện tranh / Nguyễn Trung Hiếu dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 28 tr. ; 25 cm. - (Tom and Jerry- mùa hè sôi động)     Sách bổ sung     813 - TN 14337

 

543.      Truyện biển khơi / Ngô Tự Lập. - H. : Kim Đồng, 2017. - 116 tr. ; 23 cm     Sách bổ sung     895.92234 - M 30870

 

544.      Truyện biển khơi / Ngô Tự Lập. - H. : Kim Đồng, 2017. - 116 tr. ; 23 cm     Sách bổ sung     895.92234 - TN 14389/TN 14390

 

545.      Truyện loài vật / Seton, ErnestThompson; Lê Thùy Dương dịch. - H. : Văn học, 2015. - 574 tr. ; 21 cm. - (Văn học cổ điển)     Sách bổ sung     823 - M 30508/M 30509

 

546.      Truyện ngắn đặc sắc 2018 / Phan Thị Vàng Anh; Nguyễn Ngọc Tư; Hồ Anh Thái.... - H. : Hội nhà văn, 2018. - 260 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.92230108 - M 30936/M 30937

 

547.      Truyện ngắn lãng mạn nhất thế kỷ 20 / I.Bunin; G. Paustovsky;.... - H. : Văn học, 2016. - 335 tr. ; 21 cm. - (Văn học kinh điển thế giới)     Sách bổ sung     808.83 - M 30910/M 30911

 

548.      Tử cấm nữ : Tiểu thuyết / Lư Tân Hoa. - H. : Công an nhân dân, 2009. - 375 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     895.13 - M 30955/M 30956

 

549.      Tuổi thơ dữ dội : Tiểu thuyết / Phùng Quán. - H. : Văn học, 2013. - 784 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.922334 - M 30422/M 30423

 

550.      Tuyển chọn truyện ngắn đặc sắc : Tập truyện ngăn / M Văn Kháng tuyển chọn. - H. : Hội nhà văn, 2016. - 353 tr. ; 21 cm     Savhs bổ sung     895.92230108 - M 30436

 

551.      Tuyển chọn truyện ngắn đặc sắc : Tập truyện ngắn / Ma Văn Kháng. - Tái bản. - H. : Hội nhà văn, 2016. - 353 tr. ; 21 cm     895.92230108 - VL 9589

 

552.      Tuyển chọn truyện ngắn đặc sắc : Tuyển truyện ngắn / Ma Văn Kháng tuyển chọn. - H. : Hội nhà văn, 2016. - 353 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.92230108 - M 30540

 

553.      Tuyển tập truyện hay dành cho thiếu nhi / Bennett, William J.; Triều Giang dịch. - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 126 tr. ; 21 cm     The book of virtues     Sách bổ sung     Tập 4     813 - M 30912

 

554.      Tuyển tập truyện hay dành cho thiếu nhi / Bennett, William J.; Triều Giang, Giang Thị Thủy, An Bình dịch. - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 126 tr. ; 21 cm     The book of virtues     Sách bổ sung     Tập 1     813 - M 30399/TN 11931/TN 11932

 

555.      Tuyển tập truyện hay dành cho thiếu nhi / Bennett, William J.; Triều Giang, Giang Thị Thủy, An Bình dịch. - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 126 tr. ; 21 cm     The book of virtues     Sách bổ sung     Tập 2     813 - M 30396/TN 11929/TN 11930

 

556.      Tuyển tập truyện hay dành cho thiếu nhi / Bennett, William J.; Triều Giang, Giang Thị Thủy, An Bình dịch. - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 126 tr. ; 21 cm     The book of virtues     Sách bổ sung     Tập 3     813 - M 30393/TN 11927/TN 11928

 

557.      Viết cho những cô gái chưa kịp lấy chồng : Tản văn / Yến Mèo. - H. : Văn học, 2015. - 257 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.9228408 - M 30501/M 30502

 

558.      Viết cho những cô gái chưa kịp lấy chồng : Tản văn / Yến Mèo. - H. : Văn học, 2015. - 257 tr. ; 21 cm     895.9228408 - VL 9584

 

559.      Vỏ đạn thứ 5 / Kim Ngõa Đao; Hoàng Tuyển Hiểu dịch. - H. : Công an nhân dân, 2010. - 399 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.13 - M 30926/M 30927

 

560.      Vô thường : Tản văn / Nguyễn Bảo Trung. - H. : Lao động, 2017. - 218 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     895.92234 - M 30459/M 30494/Vv 5044

 

561.      Vụ án ba trái xoài / Nguyễn Thái Hải. - H. : Kim Đồng, 2017. - 114 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách tuổi thần tiên)     Sách bổ sung     895.9223 - TN 11902/TN 11903

 

562.      Vụ án ba trái xoài / Nguyễn Thái Hải. - H. : Kim Đồng, 2017. - 116 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách tuooirr thần tiên)     Sách bổ sung     895.9223 - M 30406

 

563.      Vũ công Mèo Tôm : Truyện tranh / Nguyễn Trung Hiếu dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 32 tr. ; 25 cm. - (Tom and Jerry- mùa hè sôi động)     Sách bổ sung     813 - M 30831

 

564.      Vũ công Mèo Tôm : Truyện tranh / Nguyễn Trung Hiếu dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 32 tr. ; 25 cm. - (Tom and Jerry- mùa hè sôi động)     Sách bổ sung     813 - TN 14346/TN 14334

 

565.      Xanh trong chai : Tập truyện ngắn / Quỳnh Như. - H. : Văn học, 2017. - 247 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.92234 - M 30469/M 30470

 

566.      Xôn xao trong nắng : Truyện dài thiếu nhi / Nguyễn Thị Khánh Ly. - H. : Văn học, 2017. - 208 tr. ; 20 cm     Sách bổ sung     895.9223 - M30389/M 30439/M 30440/Vv 5037

 

567.      Xôn xao trong nắng : Truyện dài thiếu nhi / Nguyễn Thị Khánh Ly. - H. : Văn học, 2017. - 208 tr. ; 20 cm     Sách bổ sung     895.9223 - TN 14263/TN 14264

 

568.      Yona công chúa bình minh : Truyện tranh: T.15 / Mizuho Kusanagi; Ruyuha kyouka dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 14)     Sách bổ sung     895.63 - TN 14030/TN 14031

 

569.      Yona công chúa bình minh : Truyện tranh: T.16 / Mizuho Kusanagi; Ruyuha kyouka dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 14)     Sách bổ sung     895.63 - TN 14072/TN 14073

 

570.      Yona công chúa bình minh : Truyện tranh: T.17 / Mizuho Kusanagi; Ruyuha kyouka dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 14)     Sách bổ sung     895.63 - TN 14032/TN 14033

 

571.      Yona công chúa bình minh : Truyện tranh: T.18 / Mizuho Kusanagi; Ruyuha kyouka dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 14)     Sách bổ sung     895.63 - TN 14074/TN 14075

 

572.      Yona công chúa bình minh : Truyện tranh: T.19 / Mizuho Kusanagi; Ruyuha kyouka dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 14)     Sách bổ sung     895.63 - TN 14036/TN 14037

 

573.      Yona công chúa bình minh : Truyện tranh: T.20 / Mizuho Kusanagi; Ruyuha kyouka dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 14)     Sách bổ sung     895.63 - TN 14034/TN 14035

 

574.      Yona công chúa bình minh : Truyện tranh: Từ tập 15 đến tập 20 / Mizuho Kusanagi; Ruyuha kyouka dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 14)     Sách bổ sung     895.63 - M 30738/M 30735/M 30740/M 30736/M 30739/M 30737

 

575.      Yu- Gi- oh! : Truyện tranh: T.30 / Kazuki Takahashi; Rin dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 200 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 12+)     Sách bổ sung     895.63 - TN 14080/TN 14081

 

576.      Yu- Gi- oh! : Truyện tranh: T.31 / Kazuki Takahashi; Rin dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 200 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 12+)     Sách bổ sung     895.63 - TN 14078/TN 14079

 

577.      Yu- Gi- oh! : Truyện tranh: T.32 / Kazuki Takahashi; Rin dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 200 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 12+)     Sách bổ sung     895.63 - TN 14045/TN 14046

 

578.      Yu- Gi- oh! : Truyện tranh: T.33 / Kazuki Takahashi; Rin dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 200 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 12+)     Sách bổ sung     895.63 - TN 14047/TN 14048

 

579.      Yu- Gi- oh! : Truyện tranh: T.34 / Kazuki Takahashi; Rin dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 200 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 12+)     Sách bổ sung     895.63 - TN 14049/TN 14050

 

580.      Yu- Gi- oh! : Truyện tranh: T.35 / Kazuki Takahashi; Rin dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 200 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 12+)     Sách bổ sung     895.63 - TN 14053/TN 14038

 

581.      Yu- Gi- oh! : Truyện tranh: T.36 / Kazuki Takahashi; Rin dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 200 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 12+)     Sách bổ sung     895.63 - TN 14051/TN 14052

 

582.      Yu- Gi- oh! : Truyện tranh: T.37 / Kazuki Takahashi; Rin dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 200 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 12+)     Sách bổ sung     895.63 - TN 14076/TN 14077

 

583.      Yu- Gi- oh! : Truyện tranh: Từ tập 30 đến tập 37 / Kazuki Takahashi; Rin dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 200 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 12+)     Sách bổ sung     895.63 - M 30666/M 30668/M 30672/M 30670/M 30671/M 30673/M 30667/M 30669

 

9 - LỊCH SỬ

 

584.      8 trận đánh nổi tiếng đất Hà thành / Nguyễn Sinh Thủy. - H. : Thanh niên, 2012. - 283 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     959.731 - M 30913/M 30914

 

585.      Các triều đại Việt Nam / Quỳnh Cư; Đỗ Đức Hùng. - H. : Văn hóa Thông tin, 2009. - 379 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     959.7 - M 30532/M 30533/Vv 5038

 

586.      Danh nhân thế giới : Sách tham khảo / Đoàn Trang g.t. - H. : Nxb. Hồng Đức, 2017. - 548 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     920 - M 30576/M 30577

 

587.      Danh tướng thời đại Hồ Chí Minh quê Hà Nội / Nguyễn Sinh Thủy. - H. : Thanh niên, 2013. - 259 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     959.731 - M 30922/M 30923

 

588.      Đảo cồn cỏ anh hùng / Nguyễn Hằng Thanh ch.b. - H. : Thanh niên, 2016. - 244 tr. ; 21 cm     Tổ quốc nơi đầu sóng     Sách bổ sung     959.747 - M 30478

 

589.      Đối thoại Thăng Long- Hà Nội / Bùi Thiết. - H. : Văn hóa Thông tin, 2009. - 495 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     959.731 - M 30919/M 30920

 

590.      Giở lại một nghi án lịch sử " Giả Vương nhập cận " có thực người sang Trung Hoa là vua Quang Trung giả hay không? / Nguyễn Duy Chính. - H. : Văn nghệ, 2016. - 234 tr. ; 24 cm     959.7028 - VL 9550

 

591.      Kể chuyện thần đồng / Thu Hiền b.s. - H. : Dân Trí, 2017. - 204 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     920 - M 30634

 

592.      Kể chuyện thần đồng / Thu Hiền b.s. - H. : Dân Trí, 2017. - 204 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     920 - TN 14230/TN 14231

 

593.      Lịch sử, sự kiện, nhân vật vùng đất Thăng Long  Hà Nội / Nguyễn Bích Hà b.s. - H. : Thanh niên, 2010. - 254 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     959.731 - M 30915/M 30916

 

594.      Phái đoàn Đại Việt và lễ bát tuần Khánh Thọ của Thanh Cao Tông / Nguyễn Duy Chính. - H. : Văn hóa - Văn nghệ, 2016. - 481 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     959.7028 - M 30480

 

595.      Phái đoàn Đại Việt và lễ bát tuần khánh thọ của thanh cao tông / Nguyễn Duy Chính. - H. : Văn nghệ, 2016. - 481 tr. ; 24 cm     959.7028 - VL 9541

 

596.      Sử Việt- 12 khúc tráng ca : Kể chuyện lịch sử / Dũng Phan. - H. : Hội nhà văn, 2017. - 271 tr. ; 19 cm. - (Tủ sách văn học)     The x file of history     Sách bổ sung     959.7 - M 30445/M 30446/Vv 5041

 

597.      Văn hiến Hà Nam truyền thống và hiện đại / C.b.: Hoàng Chương; Nguyễn Đức San, Nguyễn Đức Toàn.... - H. : Dân Trí, 2015. - 550 tr. ; 24 cm     Tỉnh Ủy - Hội Đồng nhân dân- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam. Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam     Sách tặng     Tập hợp những bài phát biểu và báo cáo khoa học, những bài tham luận của những tác giả tâm huyết với Hà Nam để khám phá những giá trị văn hóa đích thực của vùng đất văn hiến Hà Nam với những tên tuổi đã góp phần làm vẻ vang cho lịch sử và văn hiến nước nhà.     959.737 - ĐC 1094

 

598.      Văn Minh Việt Nam / Nguyễn Văn Huyên; Đỗ Trọng Quang dịch. - H. : Hội nhà văn, 2017. - 318 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     959.7 - M 30421

 

91 - ĐỊA LÍ - ĐẤT NƯỚC LỌC - ĐỊA CHÍ

 

599.      Hành trình vô tận / Dư Thu Vũ ; An Lạc Group dịch. - H. : Văn học, 2017. - 467 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     910.41 - M 30558/M 30557

 

600.      Ngàn năm một tiếng thở dài / Dư Thu Vũ; An lạc group dịch. - H. : Văn học, 2018. - 423 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     915 - M 30587/M 30586

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tìm sách