Thông báo

T.4/2018: Thông báo sách mới

Thư viện tỉnh Hà Nam


                                    THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI

 

0 - TỔNG LOẠI

 

001.      Biết tất tật chuyện trong thiên hạ / Nguyễn Thị Ngân Linh, Nguyễn Thị Hồng Hà, Nguyễn Thị Thu Nguyệt.... - H. : Dân Trí, 2017. - 272 tr21 cm.     Sách bổ sung     Tập hợp các câu chuyện thú vị từ xưa đến nay trong cuộc sống trong mọi lĩnh vực văn hóa, khoa học, lịch sử....trên thế giới     001 - M 30386/M 30387

 

002.      Lục bát danh ngôn / Thiệu Căn, Thượng Sính, Nguyễn Minh Tuấn. - H. : Dân Trí, 2015. - 196 tr. ; 19 cm     Sách tặng     080 - M 30347

 

003.      Những tấm gương ham đọc sách và tự học thời đại Hồ Chí Minh / Vũ Dương Thúy Ngà. - H. : Nxb. Thông tin và truyền thông, 2017. - 247 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     Giới thiệu những tấm gương ham đọc sách và không ngừng tự học của Bác Hồ, một số nhà cách mạng, khoa học lỗi lạc như Đại tướng Võ Nguyên Giáp,  Tạ Quang Bửu, Đào Duy Anh...     028.80922597 - M 30384/M 30385

 

1 - TRIẾT HỌC - TÂM LÝ HỌC - LOGIC HỌC

 

004.      Bác Hồ biểu tượng mẫu mực của tình yêu thương con người / Sơn Tùng. - H. : Thanh niên, 2017. - 311 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     Tập hợp những câu chuyện về đạo đức, nhân cách Hồ Chí Minh.     170 - M30381

 

005.      Cốt cách Hồ Chí Minh / Trần Đương. - H. : Thanh niên, 2017. - 239 tr. ; 21 cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)     Sách bổ sung     Tập hợp một số câu chuyện về đạo đức, nhân cách của Hồ Chí Minh.     170 - M 30364

 

006.      Khoa học cổ gợi ý chọn người hợp việc trợ giúp công tác nhân sự / Lê Quốc Hàm. - H. : Dân Trí, 2016. - 390 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     133.54 - VL 9493

 

007.      Triết học văn hóa trong đạo đức Hồ Chí Minh : Hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh / Hồ Sĩ Vịnh. - H. : Dân Trí, 2014. - 111 tr. ; 21 cm     Sách tặng     Tập hợp các bài viết, bài nói, thơ - văn chính luận, tiểu luận của Hồ Chí Minh về văn hóa học, về phương pháp luận, phê bình văn học nghệ thuật giúp người đọc hiểu được mục đích, sứ mệnh, ý nghĩa của văn hóa, của từng hình thái và hiện tượng văn hóa.     170 - M 30356/M 30357

 

008.      Văn hóa, đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh / Vũ Đình Phong. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Công an nhân dân, 2017. - 287 tr. ; 21 cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)     Sách bổ sung     Tập hợp các bài viết về văn hóa, đạo đức, nhân văn, quan hệ quốc tế, triết lý phát triển, dân chủ, dân vận...trong đó sợi chỉ đỏ xuyên suốt về bàn lĩnh, văn hóa Hồ Chí Minh, tầm nhìn về Đảng, lề lối xây dựng Đảng và rèn luyện cán bộ...     170 - M 30367

 

2 - CHỦ NGHĨA VÔ THẦN - CHỦ NGHĨA TÔN GIÁO

 

009.      Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo, tín ngưỡng : (Sách chuyên khảo) / Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Xuân Trung... - H. : Công an nhân dân, 2017. - 327 tr. ; 21 cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)     Sách bổ sung     Trình bày bối cảnh hình thành và quá trình phát triển và những nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo, tín ngưỡng, sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo, tín ngưỡng của Đảng và Nhà nước ta trong thời kỳ đổi mới đất nước hiện nay.     200.9597 - M 30377

 

3 - CÁC KHOA HỌC XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ

 

010.      365 lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh / Hồ Chí Minh ; Quốc Văn tuyển chọn, giới thiệu. - H. : Thanh niên, 2017. - 119 tr. ; 21 cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)     Sách bổ sung     Tuyển chọn 365 lời dạy của Bác Hồ là kim chỉ nam soi đường cho thanh niên cả nước phấn đấu trong cuộc sống và trên mỗi chằng đường công tác, học tập và đi tới thành công.     335.4346 - M 30378

 

011.      Bác Hồ người thầy vĩ đại của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam / Thanh Cao, Nguyễn Đức Gia  b.s. - H. : Thanh niên, 2014. - 499 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác)     Sách tặng     327.597 - M 30348

 

012.      Bác Hồ với công nhân / Lường Thị Lan. - H. : Thanh niên, 2017. - 231 tr. ; 21 cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đưc, phong cách Hồ Chí Minh)     Sách bổ sung     Tập hợp những câu chuyện kề về những nét phẩm cách cao đẹp, trong sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm trang bị cho công nhân tri thức, hiểu biết về nhiều mặt: đường lối, chính sách, luật pháp, khoa học kỹ thuật, công nghệ quản lý... để nâng cao năng suất lao động, thực hành tiết kiệm, xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.     305.56209597 - M 30369

 

013.      Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Việt Nam / Vũ Thị Kim Yến b. s.. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - H. : Công an nhân dân, 2017. - 288 tr. ; 21 cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)     Sách bổ sung     Giới thiệu một số mẩu chuyện ngắn kể lại những kỷ niệm thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Việt Nam.     305.895922 - M 30365

 

014.      Bác Hồ với nông dân / Lường Thị Lan. - H. : Thanh niên, 2017. - 247 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     Tập hợp các bài nói, bài viết, buổi gặp gỡ, chuyến công tác, hình ảnh sống động, câu nói chân thực, các chuyện kể cảm động của những nhân vật từng có dịp được tiếp xúc với Bác Hồ, được Người quan tâm, thăm hỏi, động viên. Qua đó thể hiện tình cảm của Bác đối với nông dân Việt Nam     305.563309597 - ĐC 1073

 

015.      Bác Hồ với phụ nữ / Trần Thị Mai Thanh. - H. : Thanh niên, 2017. - 242 tr. ; 21 cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)     Sách bổ sung     Tập hợp các bài viết, bài nói, buổi gặp gỡ, chuyến công tác, các chuyện kể cảm động giới thiệu những gương mặt phụ nữ Việt Nam đã có vinh dự gặp Bác Hồ, được Bác quan tâm săn sóc, dạy bảo.      305.409597 - M 30373

 

016.      Bác Hồ với thanh niên / Nguyễn Văn Dương. - H. : Thanh niên, 2017. - 255 tr. ; 21 cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh)     Sách bổ sung     Tập hợp những bài viết của Bác Hồ, những bài viết về Bác Hồ trong sự nghiệp giáo dục thanh niên Việt Nam; thanh niên Việt Nam học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.     305.23509597 - M 30360

 

017.      Bác Hồ với trí thức / Vũ Thị Kim Yến. - H. : Thanh niên, 2017. - 239 tr. ; 21 cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)     Sách bổ sung     Tập hợp các bài nói, bài viết, các chuyện kể cảm động của những nhân vật từng có dịp được tiếp xúc với Bác Hồ. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sứ mệnh lịch sử của trí thức và tầng lớp trí thức Việt Nam, về vấn đề giáo dục, trang bị cho trí thức nhiều mặt: đường lối, chính sách, luật pháp...     305.55209597 - M 30374

 

018.      Ca dao- hò vè sưu tầm trên đất Kiên Giang : / Trương Thanh Hùng (sưu tầm). - H. : Hội nhà văn, 2016. - 107 ; 21 cm     Hội văn nghệ dân gian Việt Nam     Sách tặng     398.80959795 - M 30334

 

019.      Ca dao người Việt: Ca dao tình yêu lứa đôi / Nguyễn Xuân Kính (c.b.); Phan Lan Hương biên soạn. - H. : Khoa học xã hội, 2015. - 587 tr. ; 21 cm     Hội văn nghệ dân gian Việt Nam     Sách tặng     Quyển 3     398.809597 - M 30346

 

020.      Câu đố người Việt / Trần Đức Ngôn (b.s). - H. : Khoa học xã hội, 2014. - 491 tr. ; 21 cm     Hội văn nghệ dân gian Việt Nam     Sách tặng     Quyển 1     398.609597 - M 30320

 

021.      Câu đố người Việt / Trần Đức Ngôn (b.s). - H. : Khoa học xã hội, 2014. - 491 tr. ; 21 cm     Hội văn nghệ dân gian Việt Nam     Sách tặng     Quyển 2     398.609597 - M 30319

 

022.      Giá trị nhân văn của di chúc Hồ Chí Minh / Phạm Thị Lai, Đinh Xuân Lâm, Lê Thị Liên.... - H. : Thanh niên, 2017. - 314 tr. ; 21 cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)     Bảo tàng Hồ Chí Minh. Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội     Sách bổ sung     Giới thiệu những bài viết về vấn đề: Đảng, đoàn kết, thương binh liệt sỹ, thanh niên,... trong bản Di chúc của Hồ Chí Minh.     335.4346 - M 30371

 

023.      Hồ Chí Minh nhà dự báo chiến lược / Phạm Ngọc Anh, Lê Thị Thu Hồng. - H. : Công an nhân dân, 2017. - 295 tr. ; 21 cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)     Sách bổ sung     Cuốn sách tập trung làm rõ hai vấn đề chính: khái niệm, cơ sở hình thành những dự báo chiến lược của Hồ Chí Minh; giá trị lý luận và thực tiễn những dự báo chiến lược của Hồ Chí Minh     303.49 - M 30368

 

024.      Hồ Chí Minh trí tuệ và văn hóa / Bùi Đình Phong. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Công an nhân dân, 2017. - 448 tr. ; 21 cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh)     Sách bổ sung     Cuốn sách tập hợp gần ba mươi bài tham luận được đăng tải trên các tạp chí, tham gia hội thảo và các đề tài khoa học khẳng định trí tuệ và bản lĩnh văn hóa Hồ Chí Minh qua việc phân tích triết lý phát triển Hồ Chí Minh, cũng là minh triết Hồ Chí Minh trong việc tìm ra quy luật cách mạng  Việt Nam và lãnh đạo toàn dân thực hiện nhiệm vụ giải phóng dân tộc, giành độc lập dân tộc, đưa ddaaats nước quá độ dần dần lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa, phấn đấu vì hạnh phúc, tự do của nhân dân.     306 - M 30361

 

025.      Hồ Chí Minh và bản di chúc trường tồn lịch sử. - H. : Thanh niên, 2017. - 338 tr. ; 21 cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)     Bảo tàng Hồ Chí Minh. Trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội     Sách bổ sung     Gồm các bài viết, bài tham luận về chiến lược con người, về đạo đức, đại đoàn kết dân tộc, văn hoá, thanh niên... trong bản di chúc lịch sử của Hồ Chí Minh     335.4346 - M 30376

 

026.      Hồ Chí Minh về xây dựng củng cố tổ chức Đảng / T.c.: Nguyễn Thái Anh, Nguyễn Thị Nhung Trang. - H. : Thanh niên, 2017. - 407 tr. ; 21 cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)     Sách bổ sung     Trình bày các nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò lãnh đạo cách mạng của Đảng và xây dựng, củng cố, phát triển Đảng trong sạch, vững mạnh     324.2597075 - M 30370

 

027.      Khảo sát thực trạng văn hóa lễ hội truyền thống của người Việt ở Đồng bằng Bắc Bộ / Nguyễn Quang Lê chủ biên (c.b.); Lê Văn Kỳ, Phạm Quỳnh Phương, Nguyễn Thị Phương Liên. - H. : Khoa học xã hội, 2015. - 566 tr. ; 21 cm     Hội văn nghệ dân gian Việt Nam     Sách tặng     394.26095973 - M 30345

 

028.      Kho tàng truyện cổ các dân tộc thiểu số Tỉnh Thừa Thiên Huế / Trần Nguyễn Khánh Phong. - H. : Khoa học xã hội, 2015. - 655 tr. ; 21 cm     Hội văn nghệ dân gian Việt Nam     Sách tặng     Quyển 2     398.209597 - M 30330

 

029.      Kho tàng truyện cổ dân gian Việt Nam / Hoàng Quyết (s.t,  b.s). - H. : Khoa học xã hội, 2015. - 670 tr. ; 21 cm     Hội văn nghệ dân gian Việt Nam     Sách tặng     398.209597 - M 30332

 

030.      Lãng du qua một số lễ hội độc đáo ở Việt Nam / Châu Thành An b.s., t.c.. - H. : Dân Trí, 2017. - 220 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     394.269597 - ĐC 1078/ĐC 1079

 

031.      Lễ hội cổ truyền của người Việt : Cấu trúc và thành tố / Nguyễn Chí Bền. - H. : Khoa học xã hội, 2015. - 896 tr. ; 24 cm     Sách tặng     394.269597 - ĐC 1058/ĐC 1059/ĐC 1060

 

032.      Ngôn ngữ văn học dân gian trong thơ Hồ Xuân Hương / Trần Xuân Toàn. - H. : Khoa học xã hội, 2015. - 167 tr. ; 21 cm     Hội văn nghệ dân gian Việt Nam     Sách tặng     398.209597 - M 30318

 

033.      Những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác Hồ : (Sách về người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - năm 2016). - H. : Nxb. Thông tin và truyền thông, 2017. - 515 tr. ; 21 cm     Ban tuyên giáo Trung ương     Sách bổ sung     Giới thiệu những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016     302.0959741 - ĐC 1081/ĐC 1082

 

034.      Phương ngôn- thành ngữ- tục ngữ- ca dao vùng Đông Bắc Việt Nam / Lê Văn Lạo (s.t.). - H. : Khoa học xã hội, 2015. - 550 tr. ; 21 cm     Văn nghệ dân gian Việt Nam     Sách tặng     Quyển 1     398.809597 - M 30331

 

035.      Phương Ngôn, thành ngữ, tục ngữ, ca dao, Vùng Đông Bắc Việt Nam / Lê Văn Lạo. - H. : Khoa học xã hội, 2015. - 529 tr. ; 21 cm     Hội văn nghệ dân gian Việt Nam     Sách tặng     Quyển 2     398.809597 - M 30336

 

036.      Tài liệu tuyên truyền Nghị quyết 33- NQ/TW của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước : Phục vụ tuyên truyền tại cơ sở. - H., 2017. - 44 tr. ; 21 cm     Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch. Cục văn hóa cơ sở     Sách tặng     324.2597075 - VL 9521/VL 9522/VL 9523

 

037.      Tổng tập nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian / Nguyễn Khắc Xương (n.c, s.t). - H. : Hội nhà văn, 2016. - 542 tr. ; 21 cm     Hội văn nghệ dân gian Việt Nam     Sách tặng     Quyển 2     390.09597 - M 30325

 

038.      Tổng tập nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian / Nguyễn Khắc Xương (s.t, n.c). - H. : Hội nhà văn, 2016. - 247 tr. ; 21 cm     Hội văn nghệ dân gian Việt Nam     Sách tặng     Quyển 6     390.09597 - M 30323

 

039.      Tổng tập nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian / Nguyễn Khắc Xương (s.t.). - H. : Hội nhà văn, 2016. - 223 tr. ; 21 cm     Hội văn nghệ dân gian Việt Nam     Sách tặng     Quyển 5     390.09597 - M 30324

 

040.      Trại giam Nam Hà 70 năm một chặng đường (1947 - 2017). - Hà Nam : Nxb. Hà Nam, 2017. - 174 tr. ; 21 cm     Bộ Công an. Tổng cục cảnh sát THAHS & HTTP     Sách tặng     363.2 - ĐC 1056/ĐC 1057

 

041.      Truyền thuyết Hà Nội / Nguyễn Thị Bích Hà. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015. - 340 tr. ; 24 cm     Sách tặng     398.20959731 - M 30358

 

042.      Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước, pháp luật và hành chính nhà nước / Trần Đình Huỳnh, Lê Thị Thanh. - H. : Nxb. Hà Nội, 2017. - 355 tr. ; 24 cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)     Sách bổ sung     Trình bày khái lược tư tưởng về nhà nước, pháp luật của một số học giả từ phương Đông đến phương Tây, học thuyết Mác - Lênin, thực tiễn ở Việt Nam trước khi bị thực dân Pháp thống trị và tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước, pháp luật và hành chính nhà nước.     320.109597 - M 30380

 

043.      Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề học tập / Vũ Kim Yến, Nguyễn Văn Dương. - H. : Thanh niên, 2017. - 278 tr. ; 21 cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh)     Sách bổ sung     Trình bày những quan điểm về giáo dục - đào tạo và các bài viết nghiên cứu về tư tưởng giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giới thiệu những câu chuyện kể về Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dục - đào tạo.     370 - M 30363

 

044.      Văn hóa dân gian người Việt : Góc nhìn so sánh / Kiều Thu Hoạch. - H. : Khoa học xã hội, 2015. - 643 tr. ; 21 cm     Hội văn nghệ dân gian Việt Nam     Sách tặng     398.09597 - M 30326

 

045.      Văn hóa minh triết Hồ Chí Minh / Bùi Đình Phong. - H. : Thanh niên, 2017. - 342 tr. ; 21 cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)     Sách bổ sung     Tập hợp các bài viết, các bài nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh làm rõ một số vấn đề rất quan trọng, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc đó là học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.     335.4346 - M 30375

 

046.      Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh / Cao Thị Hải Yến. - H. : Thanh niên, 2017. - 295 tr. ; 21 cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)     Sách bổ sung     Tập trung làm rõ nội dung cơ bản: cơ sở hình thành văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh, phát huy giá trị văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh trong việc xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, một số chuyện kể về văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh     306.4 - M 30372

 

355 - QUÂN SỰ

 

047.      Nghệ thuật nghi binh quan sát từ những trận đánh quyết định lịch sử / Vũ Cao Phan. - H. : Quân Đội Nhân Dân, 2014. - 302 tr. ; 21 cm     Sách tặng     355.422 - M 30353

 

4 - NGÔN NGỮ HỌC

 

048.      Tập viết tiếng Nhật 512 chữ Kanji thông dụng / Thiên Phúc. - H. : Dân Trí, 2016. - 518 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     495.6 - VL 9520

 

049.      Tập viết tiếng Nhật căn bản Kanji / Mai Ngọc. - H. : Dân Trí, 2017. - 154 tr. ; 27 cm     Sách bổ sung     495.6 - VL 9519

 

5 - KHOA HỌC TỰ NHIÊN - TOÁN HỌC

 

050.      Tớ tư duy như một nhà tự nhiên học tất tần tật về tự nhiên : Rong ruổi cùng trời cuối đất, từ lãnh nguyên lạnh lẽo đến sa mạc nóng như nung để thám hiểm tự nhiên bao la và kì thú! / Kathiann, M. Kowalski ; Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Hồng Hoa dịch. - H. : Dân Trí, 2017. - 150 tr. ; 22 cm     Sách bổ sung     500 - M 29969

 

051.      Ươm mầm tài năng toán học : Cách thức rèn luyện để thông minh hơn / Mike Golosmith ; Nhóm Minh Long dịch. - H. : Dân Trí, 2016. - 127 tr. ; 27 cm. - (Tủ sách nhà khoa học trẻ)     Sách bổ sung     510 - M 29965

 

6 - KĨ THUẬT

 

052.      Nghề và làng nghề truyền thống Việt Nam : Nghề chế tác kim loại / Nhiều tác giả. - H. : Khoa học xã hội, 2015. - 758 tr. ; 21 cm     Hội văn nghệ dân gian Việt Nam     Sách tặng     671 - M 30333

 

053.      Nghề và làng nghề truyền thống Việt Nam : Nghề chế tác, nghề sơn và một số nghề khác / Nhiều tác giả. - H. : Khoa học xã hội, 2015. - 914 tr. ; 21 cm     Hội văn nghệ dân gian Việt Nam     Sách tặng     Quyển 1     680.09597 - M 30317

 

054.      Thắp lên niềm đam mê sáng tạo : Kể chuyện về những phát minh kỳ diệu / Vũ Kim Dũng. - H. : Văn hóa Thông tin, 2015. - 272 tr. ; 21 cm. - (Giáo dục trong gia đình)     Sách bổ sung     Các câu chuyện về quá trình hình thành các phát minh của các tác giả đã làm thay đổi lịch sử loài người.     608 - M 30382/M 30383

 

055.      Thơ cho bé tập nói : Hoa thơm quả ngọt. Thiên nhiên quanh bé. Những con vật dễ thương. Gia đình bạn bè và trò chơi của bé. Đồng dao / Mai Hương b.s. - H. : Dân Trí, 2016. - 152 tr. ; 27 cm     Sách bổ sung     649.122 - M 29967

 

056.      Truyện cho bé tập nói : Những con vật dễ thương. Thiên nhiên quanh bé. Gia đình bạn bè và trò chơi của bé / Diệu Mai b.s. - H. : Dân Trí, 2016. - 96 tr. ; 27 cm     Sách bổ sung     649.122 - M 29968

 

61 - Y HỌC - Y TẾ

 

057.      Trần Hữu Tước tấm gương sáng về tài năng và y đức / Nguyễn Đức Hinh, Võ Thanh Quang, Trần Giữu.... - H. : Chính trị quốc gia, 2014. - 577 tr. ; 24 cm     Trường Đại học Y Hà Nội     Sách tặng     610.92 - M 30350

 

63 - NÔNG - LÂM - NGỮ NGHIỆP

 

058.      Kỹ thuật chăn nuôi gia cầm / Nguyễn Kim Đường, Hoàng Thị Mai. - Nghệ An, 2016. - 178 tr. ; 21 cm     Sách tặng     636.5 - M 30355

 

7 - NGHỆ THUẬT

 

059.      Dân ca 3 miền / Bút Việt tuyển chọn. - H. : Nxb. Phương Đông, 2017. - 171 tr. ; 30 cm. - (Tuyển tập những bài hát dân ca)     Sách bổ sung     782.42162 - M 29966

 

060.      Đạo diễn - NSƯT Lê Huệ  đi qua và nhìn lại / Nhiều tác giả. - H. : Sân Khấu, 2009. - 383 tr. ; 21 cm     Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam     Sách tặng     Cuốn sách là sự đánh giá, nhận xét của đồng nghiệp về những cống hiến của Lê Huệ cho sự nghiệp chung, từ sáng tạo nghệ thuật đến công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa xã hội và nghệ thuật ở Hà Nam.     791.4 - ĐC 1080

 

061.      Hà Nam lịch sử, văn hóa và phát triển. - Hà Nam : Nxb.Sở VHTT Hà Nam, 2000. - 100 tr ; 30 cm. - (Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Hà Nam lần thứ XVI)     Sách tặng     779 - ĐC 1083

 

062.      Nghề và làng nghề truyền thống Việt Nam : Nghề gốm / Nhiều tác giả. - H. : Khoa học xã hội, 2015. - 727 tr. ; 21 cm     Hội văn nghệ dân gian Việt Nam     Sách tặng     738.09597 - M 30329

 

063.      Phấn đấu sáng tạo nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị tư tưởng nghệ thuật cao. - H. : Chính trị quốc gia, 2014. - 680 tr. ; 24 cm     Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung Ương     Sách tặng     700.9597 - M 30352

 

064.      Trò ổi lỗi rối cạn và rối nước Nam Định / Đỗ Đình Thọ (c.b.); La Xuân Quang sưu tầm. - H. : Khoa học xã hội, 2015. - 155 tr. ; 21 cm     Hội văn nghệ dân gian Việt Nam     Sách tặng     791.530959738 - M 30335

 

8 - NGHIÊN CỨU VĂN HỌC

 

065.       One Punch Man 12 : Truyện tranh / Story: One ; Tranh: Yusuke Murata ; dịch: Barbie Ayumi, Mokey King. - H. : Kim Đồng, 2017. - 208 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     Tập 12 : Kẻ mạnh     895.63 - M 30251/M 30252

 

066.       One Punch Man 13 : Truyện tranh / Story: One ; Tranh: Yusuke Murata ; dịch: Barbie Ayumi, Mokey King. - H. : Kim Đồng, 2017. - 208 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     Tập 13 : Tế bào quái nhân     895.63 - M 30253/M 30254

 

067.      Bác Hồ với văn nghệ sĩ / Vũ Thị Kim Yến. - H. : Thanh niên, 2017. - 259 tr. ; 21 cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)     Sách bổ sung     Tập hợp những bài viết của văn nghệ sĩ viết về Bác Hồ, là những bài học quý giá về đạo đức, về phong cách của người cộng sản chân chính mà các thế hệ sau cần học tập và noi theo     895.92209 - M 30379

 

068.      Bách quỷ dạ hành ký 1 : Truyện tranh / Ichico Ima ; Hạ Nguyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 15+)     Sách bổ sung     Tập 1     895.63 - M 30255/M 30256/TN 11827/TN 11828

 

069.      Chú Thoòng  3 : Truyện tranh / Vương Trạch ; Leo Chen dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. ; 18 cm     Sách bổ sung     T.3     895.13 - M 30299/M 30300

 

070.      Chú Thoòng : Truyện tranh / Vương Trạch ; Leo Chen dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 188 tr. : tranh vẽ ; 18 cm     Sách bổ sung     Tập 1     895.13 - M 30082/M 30081/TN 11867/TN 11868

 

071.      Chú Thoòng : Truyện tranh / Vương Trạch ; Leo Chen dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 188 tr. : tranh vẽ ; 18 cm     Sách bổ sung     Tập 2     895.13 - TN 11855/TN 11856

 

072.      Chú Thoòng : Truyện tranh / Vương Trạch ; Leo Chen dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 188 tr. : tranh vẽ ; 18 cm     Sách bổ sung     Tập 3     895.13 - TN 11857/TN 11858

 

073.      Chú Thoòng : Truyện tranh / Vương Trạch ; Leo Chen dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 188 tr. : tranh vẽ ; 18 cm     Sách bổ sung     Tập 4     895.13 - TN 11859/TN 11860

 

074.      Chú Thoòng : Truyện tranh / Vương Trạch ; Leo Chen dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 188 tr. : tranh vẽ ; 18 cm     Sách bổ sung     Tập 5     895.13 - TN 11861/TN 11862

 

075.      Chú Thoòng : Truyện tranh / Vương Trạch ; Leo Chen dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 188 tr. : tranh vẽ ; 18 cm     Sách bổ sung     Tập 6     895.13 - TN 11863/TN 11864

 

076.      Chú Thoòng : Truyện tranh / Vương Trạch ; Leo Chen dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 188 tr. : tranh vẽ ; 18 cm     Sách bổ sung     Tập 7     895.13 - TN 11865/TN 11866

 

077.      Chú Thoòng 1 : Truyện tranh / Leo Chan dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 188 tr.: tranh vẽ ; 18cm     Sách bổ sung     T.1     895.13 - TN 11680/TN 11681

 

078.      Chú Thoòng 2 : Truyện tranh / Vương Trạch ; Leo Chen dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 188 tr. ; 18 cm     Sách bổ sung     T.2     895.13 - M 30301/M 30302

 

079.      Chú Thoòng 4 : Truyện tranh / Vương Trạch ; Leo Chen dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. ; 18 cm     Sách bổ sung     T.4     895.13 - M 30297/M 30298

 

080.      Chú Thoòng 5 : Truyện tranh / Vương Trạch ; Leo Chen dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. ; 18 cm     Sách bổ sung     T.5     895.13 - M 30295/M 30296

 

081.      Chú Thoòng 6 : Truyện tranh / Vương Trạch ; Leo Chen dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. ; 18 cm     Sách bổ sung     T.6     895.13 - M 30293/M 30294

 

082.      Chú Thoòng 7 : Truyện tranh / Vương Trạch ; Leo Chen dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 188 tr. ; 18 cm     Sách bổ sung     T.7     895.13 - M 30291/M 30292

 

083.      Chú Thoòng 8 : Truyện tranh / Vương Trạch ; Leo Chen dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 188 tr. ; 18 cm     Sách bổ sung     T.8     895.13 - M 30289/M 30290

 

084.      Đôi mắt : Truyện ngắn / Nam Cao. - H. : Văn học, 2017. - 230 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.922334 - ĐC 1076/ĐC 1077

 

085.      Giai thoại văn học Việt Nam / kiều Thu Hoạch biên soạn. - H. : Khoa học xã hội, 2014. - 470 tr. ; 21 cm     Văn nghệ dân gian Việt Nam     Sách tặng     Quyển 1     895.92208 - M 30322

 

086.      Giai thoại văn học Việt Nam / Kiều Thu Hoạch chủ biên. - H. : Khoa học xã hội, 2014. - 415 tr. ; 21 cm     Hội văn nghệ dân gian Việt Nam     Sách tặng     Quyển 2     895.92208 - M 30321

 

087.      Haikyu - Chàng khổng lồ tí hon : Truyện tranh / Haruichi Furudate ; Ruyuha Kyouka dich. - H. : Kim Đồng, 2017. - 216 tr. ; 18cm     Sách bổ sung     Tập 21 : Trận chiến quan niệm     895.63 - M 30239/M 30240/TN 11817/TN 11818

 

088.      Haikyu - Chàng khổng lồ tí hon : Truyện tranh / Haruichi Furudate ; Ruyuha Kyouka dich. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. ; 18 cm     Sách bổ sung     Tập 22 : Đất vs trời     895.63 - M 30241/M 30242/TN 11815/TN 11816

 

089.      Haikyu - Chàng khổng lồ tí hon : Truyện tranh / Haruichi Furudate ; Ruyuha Kyouka dich. - H. : Kim Đồng, 2017. - 184 tr. ; 18 cm     Sách bổ sung     Tập 23 : ''Đường đi'' của bóng     895.63 - M 30243/M 30244/TN 11813/TN 11814

 

090.      Haikyu - Chàng khổng lồ tí hon : Truyện tranh / Haruichi Furudate ; Ruyuha Kyouka dich. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. ; 18 cm     Sách bổ sung     Tập 24 : Tuyết đầu mùa     895.63 - M 30245/M 30246/TN 11811/TN 11812

 

091.      Hikaru - Kì thủ cờ vây : Truyện tranh / Yumi Hotta ; Kou Project dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 188 tr. : tranh vẽ ; 18 cm     Sách bổ sung     Tập 23     895.63 - M 29988/M 29987

 

092.      Hikaru - Kì thủ cờ vây : Truyện tranh / Yumi Hotta nguyên tác ; Takeshi Obata họa sĩ ; Kou Project nhóm dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2017. - 188 tr. : tranh vẽ ; 18 cm     Sách bổ sung     T.23 : Tương lai phía trước     895.63 - TN 11686/TN 11687

 

093.      Hunter x Hunter : 5 tập / Yoshihiro Togashi ; Liên Vũ dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 184 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     895.63 - M 30024/M 30023/M 30022/M 30021/M 30020/M 30019/M 30018/M 30017/M 30016/M 30015

 

094.      Hunter x hunter  : truyện tranh / Yoshihiro Togashi ; Liên Vũ dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 184 tr.: tranh vẽ ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     T.1 : Ngày lên đường     895.63 - TN 11691/TN 11692

 

095.      Hunter x hunter : Truyện tranh / Yoshihiro Togashi ; Liên Vũ dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 200tr. ; 18cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     Tập 10 : Ngày 3 tháng 9     895.63 - M 30219/M 30220/TN 11837/TN 11838

 

096.      Hunter x hunter : Truyện tranh / Yoshihiro Togashi ; Liên Vũ dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 196tr. ; 18cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     Tập 11 : Ngày 4 tháng 9     895.63 - M 30221/M 30222/TN 11839/TN 11840

 

097.      Hunter x hunter : Truyện tranh / Yoshihiro Togashi ; Liên Vũ dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 184tr. ; 18cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     Tập 12 : Ngày 4  tháng 9 phần 2     895.63 - M 30223/M 30224/TN 11841/TN 11842

 

098.      Hunter x hunter : truyện tranh / Yoshihiro Togashi ; Liên Vũ dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 184 tr.: tranh vẽ ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     T.2 : Phòng vệ trong sương     895.63 - TN 11693/TN 11694

 

099.      Hunter x hunter : truyện tranh / Yoshihiro Togashi ; Liên Vũ dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 184 tr.: tranh vẽ ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     T.3 : Trận quyết chiến     895.63 - TN 11695/TN 11696

 

100.      Hunter x hunter : truyện tranh / Yoshihiro Togashi ; Liên Vũ dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 184 tr.: tranh vẽ ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     T.4 : Vòng thi cuối cùng     895.63 - TN 11697/TN 11698

 

101.      Hunter x hunter : Truyện tranh / Yoshihiro Togashi ; Liên Vũ dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 200tr. ; 18cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     Tập 6 : Điều kiện của Hisoka     895.63 - M 30211/M 30212/TN 11829/TN 11830

 

102.      Hunter x hunter : Truyện tranh / Yoshihiro Togashi ; Liên Vũ dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 188tr. ; 18cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     Tập 7 : Chặng đường phía trước     895.63 - M 30213/M 30214/TN 11831/TN 11832

 

103.      Hunter x hunter : Truyện tranh / Yoshihiro Togashi ; Liên Vũ dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 196tr. ; 18cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     Tập 8 : Hội chợ đấu giá khai mạc!!     895.63 - M 30215/M 30216/TN 11833/TN 11834

 

104.      Hunter x hunter : Truyện tranh / Yoshihiro Togashi ; Liên Vũ dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192tr. ; 18cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     Tập 9 : Ngày 1 tháng 9     895.63 - M 30217/M 30218/TN 11835/TN 11836

 

105.      Kết giới sư : Từ tập 11 đến tập 17 / Yellow Tanabe ; Rin hiệu đính. - H. : Kim Đồng, 2017. - 188 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 13+)     Sách bổ sung     895.63 - M 30116/M 30115/M 30114/M 30113/M 30112/M 30111/M 30110/M 30109/M 30108/M 30107/M 30106/M 30105/M 30104/M 30103

 

106.      Kết giới sư : Truyện tranh / Tanabe Yellow. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2017. -  188 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 13+)     Sách bổ sung     T.11     895.63 - TN 11583/TN 11584

 

107.      Kết giới sư : Truyện tranh / Tanabe Yellow. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 13+)     Sách bổ sung     T.12     895.63 - TN 11585/TN 11586

 

108.      Kết giới sư : Truyện tranh / Tanabe Yellow. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2017. - 188 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 13+)     Sách bổ sung     T.13     895.63 - TN 11587/TN 11588

 

109.      Kết giới sư : Truyện tranh / Tanabe Yellow. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 13+)     Sách bổ sung     T.14     895.63 - TN 11589/TN 11590

 

110.      Kết giới sư : Truyện tranh / Tanabe Yellow. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 13+)     Sách bổ sung     T.15     895.63 - TN 11591/TN 11592

 

111.      Kết giới sư : Truyện tranh / Tanabe Yellow. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2017. - 188 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 13+)     Sách bổ sung     T.16     895.63 - TN 11593/TN 11594

 

112.      Kết giới sư : Truyện tranh / Tanabe Yellow. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2017. - 188 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 13+)     Sách bổ sung     T.17     895.63 - TN 11595/TN 11596

 

113.      Kết giới sư : Truyện tranh / Yellow Tanabe ; Hiệu đính: Rin. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 13+)     Sách bổ sung     Tập 18     895.63 - M 30271/M 30272/TN 11895/TN 11896

 

114.      Kết giới sư : Truyện tranh / Yellow Tanabe ; Hiệu đính: Rin. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 13+)     Sách bổ sung     Tập 19     895.63 - M 30270/M 30269/TN 11893/TN 11894

 

115.      Kết giới sư : Truyện tranh / Yellow Tanabe ; Hiệu đính: Rin. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2017. - 208 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 13+)     Sách bổ sung     Tập 20     895.63 - M 30267/M 30268/TN 11891/TN 11892

 

116.      Kết giới sư : Truyện tranh / Yellow Tanabe ; Hiệu đính: Rin. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2017. - 208 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 13+)     Sách bổ sung     Tập 21     895.63 - M 30265/M 30266/TN 11889/TN 11890

 

117.      Kết giới sư : Truyện tranh / Yellow Tanabe ; Hiệu đính: Rin. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2017. - 208 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 13+)     Sách bổ sung     Tập 22     895.63 - M 30263/M 30264/TN 11887/TN 11888

 

118.      Kết giới sư : Truyện tranh / Yellow Tanabe ; Hiệu đính: Rin. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2017. - 188 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 13+)     Sách bổ sung     Tập 23     895.63 - M 30261/M 30262/TN 11885/TN 11886

 

119.      Kết giới sư : Truyện tranh / Yellow Tanabe ; Hiệu đính: Rin. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2017. - 188 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 13+)     Sách bổ sung     Tập 24     895.63 - M 30259/M 30260/TN 11883/TN 11884

 

120.      Kết giới sư : Truyện tranh / Yellow Tanabe ; Hiệu đính: Rin. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2017. - 188 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 13+)     Sách bổ sung     Tập 25     895.63 - M 30257/M 30258/TN 11881/TN 11882

 

121.      Magi - Mê cung thần thoại - Cuộc phiêu lưu của Sinbad 1 : Truyện tranh / Nguyên tác: Shinobu Ohtaka ; Minh họa: Yoshifumi Ohtera ; Ukatomai dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 164 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 15+)     Sách bổ sung     T.1     895.63 - M 30303/M 30304

 

122.      Magi - Mê cung thần thoại - Cuộc phiêu lưu của Sinbad 2 : Truyện tranh / Nguyên tác: Shinobu Ohtaka ; Minh họa: Yoshifumi Ohtera ; Ukatomai dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 164 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 15+)     Sách bổ sung     T.2     895.63 - M 30305/M 30306

 

123.      Magi - Mê cung thần thoại - Cuộc phiêu lưu của Sinbad 3 : Truyện tranh / Nguyên tác: Shinobu Ohtaka ; Minh họa: Yoshifumi Ohtera ; Ukatomai dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 168 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 15+)     Sách bổ sung     T.3     895.63 - M 30307/M 30308

 

124.      Magi - Mê cung thần thoại - Cuộc phiêu lưu của Sinbad 4 : Truyện tranh / Nguyên tác: Shinobu Ohtaka ; Minh họa: Yoshifumi Ohtera ; Ukatomai dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 172 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 15+)     Sách bổ sung     T.4     895.63 - M 30309/M 30310

 

125.      Magi - Mê cung thần thoại - Cuộc phiêu lưu của Sinbad 5 : Truyện tranh / Nguyên tác: Shinobu Ohtaka ; Minh họa: Yoshifumi Ohtera ; Ukatomai dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 176 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 15+)     Sách bổ sung     T.5     895.63 - M 30311/M 30312

 

126.      Magi - Mê cung thần thoại - Cuộc phiêu lưu của Sinbad 6 : Truyện tranh / Nguyên tác: Shinobu Ohtaka ; Minh họa: Yoshifumi Ohtera ; Ukatomai dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 176 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 15+)     Sách bổ sung     T.6     895.63 - M 30313/M 30314

 

127.      Magi - Mê cung thần thoại - Cuộc phiêu lưu của Sinbad 7 : Truyện tranh / Nguyên tác: Shinobu Ohtaka ; Minh họa: Yoshifumi Ohtera ; Ukatomai dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 176 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 15+)     Sách bổ sung     T.7     895.63 - M 30315/M 30316

 

128.      Magi - Mê cung thần thoại - Cuộc phưu lưu của Shinbad / Ukatomai dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 174 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 15+)     Sách bổ sung     Tập 1     895.63 - TN 11741/TN 11742

 

129.      Magi - Mê cung thần thoại - Cuộc phưu lưu của Shinbad / Ukatomai dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 174 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 15+)     Sách bổ sung     Tập 2     895.63 - TN 11743/TN 11744

 

130.      Magi - Mê cung thần thoại - Cuộc phưu lưu của Shinbad / Ukatomai dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 174 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 15+)     Sách bổ sung     Tập 3     895.63 - TN 11746/TN 11745

 

131.      Magi - Mê cung thần thoại - Cuộc phưu lưu của Shinbad / Ukatomai dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 174 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 15+)     Sách bổ sung     Tập 4     895.63 - TN 11747/TN 11748

 

132.      Magi - Mê cung thần thoại - Cuộc phưu lưu của Shinbad / Ukatomai dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 174 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 15+)     Sách bổ sung     Tập 5     895.63 - TN 11750/TN 11749

 

133.      Magi - Mê cung thần thoại - Cuộc phưu lưu của Shinbad / Ukatomai dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 174 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 15+)     Sách bổ sung     Tập 6     895.63 - TN 11751/TN 11752

 

134.      Magi - Mê cung thần thoại - Cuộc phưu lưu của Shinbad / Ukatomai dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 174 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 15+)     Sách bổ sung     Tập 7     895.63 - TN 11754/TN 11753

 

135.      Mặt trời trong mơ : Truyện tranh / Takano Ichigo ; Hitokiri dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 208 tr. : tranh vẽ ; 18 cm     Sách bổ sung     Tập 5     895.63 - M 30036/M 30035

 

136.      Mặt trời trong mơ = Dream's Sun : truyện tranh / Ichigo Takano ; Hitokiri dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 208 tr. : tranh vẽ ; 18 cm     Sách bổ sung     T. 5     895.63 - TN 11689/TN 11690

 

137.      Mặt trời trong mơ = Dream's Sun : truyện tranh / Ichigo Takano ; Hitokiri dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 208 tr. : tranh vẽ ; 18 cm     Sách bổ sung     T. 5     895.63 - TN 11689/TN 11690

 

138.      Nam Cao truyện ngắn trước 1945 / Nam Cao; Dương Phong tuyển chọn. - H. : Văn học, 2016. - 367 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.922332 - ĐC 1049/ĐC 1050

 

139.      Nam Cao truyện ngắn từ 1945 / Nam Cao ; Dương Phong tuyển chọn. - H. : Văn học, 2016. - 270 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.922332 - ĐC 1047/ĐC 1048

 

140.      Ngọn lửa Recca : Từ tập 25 đến tập 32 / Nobuyuki Anzai ; Thánh địa Manga dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     895.63 - M 30160/M 30159/M 30158/M 30157/M 30156/M 30155/M 30154/M 30153/M 30152/M 30151/M 30150/M 30149/M 30148/M 30147/M 30146/M 30145

 

141.      Ngọn lửa Recca = Flame of Recca : Truyện tranh / Nobuyuki Anzai ; Thánh địa Manga dịch. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr : tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     T.25     895.63 - TN 11568/TN 11569

 

142.      Ngọn lửa Recca = Flame of Recca : Truyện tranh / Nobuyuki Anzai ; Thánh địa Manga dịch. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr : tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     T.26     895.63 - TN 11570/TN 11571

 

143.      Ngọn lửa Recca = Flame of Recca : Truyện tranh / Nobuyuki Anzai ; Thánh địa Manga dịch. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr : tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     T.27     895.63 - TN 11572/TN 11573

 

144.      Ngọn lửa Recca = Flame of Recca : Truyện tranh / Nobuyuki Anzai ; Thánh địa Manga dịch. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim Đồng, 2017. - 200 tr : tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     T.28     895.63 - TN 11567/TN 11574

 

145.      Ngọn lửa Recca = Flame of Recca : Truyện tranh / Nobuyuki Anzai ; Thánh địa Manga dịch. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim Đồng, 2017. - 196 tr : tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     T.29     895.63 - TN 11575/TN 11576

 

146.      Ngọn lửa Recca = Flame of Recca : Truyện tranh / Nobuyuki Anzai ; Thánh địa Manga dịch. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr : tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     T.30     895.63 - TN 11577/TN 11578

 

147.      Ngọn lửa Recca = Flame of Recca : Truyện tranh / Nobuyuki Anzai ; Thánh địa Manga dịch. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim Đồng, 2017. - 188 tr : tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     T.31     895.63 - TN 11579/TN 11580

 

148.      Ngọn lửa Recca = Flame of Recca : Truyện tranh / Nobuyuki Anzai ; Thánh địa Manga dịch. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim Đồng, 2017. - 188 tr : tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     T.32     895.63 - TN 11581/TN 11582

 

149.      Ngọn lửa Recca = Flame of Recca : Truyện tranh / Nobuyuki Anzai ; Thánh địa Manga dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 188 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     Tập 33     895.63 - M 30207/M 30208/TN 11809/TN 11810

 

150.      Nobita và những hiệp sĩ không gian vũ trụ anh hùng kí : Truyện tranh / Nguyên tác: Fujiko F Fujio ; Tranh: Shintaro Mugiwara ; Rin dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Doraemon)     Sách bổ sung     895.63 - M 30205/M 30206/TN 11807/TN 11808

 

151.      One Piece : T.1 / Eiichiro Oda ; Huyền Trang dịch ; Takara hiệu đính. - H. : Kim Đồng, 2014. - 205 tr. ; 18 cm     895.6 - TN 11851/TN 11852

 

152.      One Piece : Từ tập 75 đến tập 76 / Eiichiro Oda ; Takara dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 212 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 15+)     Sách bổ sung     895.63 - M 29994/M 29993/M 29992/M 29991

 

153.      One Piece : Truyện tranh / Eiichiro Oda ; Takara dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 204 tr. ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 15 +)     Sách bổ sung     T.75 : Trả ơn     895.63 - TN 11676/TN 11677

 

154.      One Piece : Truyện tranh / Eiichiro Oda ; Takara dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 212 tr. ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 15 +)     Sách bổ sung     T.76 : Tiến lên đi, đừng ngại     895.63 - TN 11678/TN 11679

 

155.      One Piece : Truyện tranh / Eiichiro Oda ; Takara dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 228 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 15 +)     Sách bổ sung     Tập 77 : '' Nụ cười "     895.63 - M 30191/M 30192/TN 11769/TN 11770

 

156.      One Piece : Truyện tranh / Eiichiro Oda ; Takara dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 208 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 15 +)     Sách bổ sung     Tập 78 : '' Sức hút của tội ác"     895.63 - M 30193/M 30194/TN 11771/TN 11772

 

157.      One Piece Party : Truyện tranh / Eiandoh ; Eiichiro Oda : Nguyên tác ; Takara dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 184 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 15 +)     Sách bổ sung     Tập 1     895.63 - M 30187/M 30188/TN 11849/TN 11850

 

158.      One Piece Party : Truyện tranh / Eiandoh ; Eiichiro Oda : Nguyên tác ; Takara dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 188 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 15 +)     Sách bổ sung     Tập 2     895.63 - M 30189/M 30190

 

159.      One piece strong words - Trích dẫn hay nhất : Truyện tranh / Eiichiro Oda ; Takara dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 208 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 15+)     Sách bổ sung     Tập 1     895.63 - M 29990/M 29989

 

160.      One piece strong words - Trích dẫn hay nhất : Truyện tranh / Eiichiro Oda ; Takara dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 208 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 15+)     Sách bổ sung     T. 1     895.63 - TN 11674/TN 11675

 

161.      One punch man : Từ tập 4 đến tập 11 / Mutara Yusuke One ; Barbie Ayumi tranh ; Mokey King dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 208 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     895.63 - M 30102/M 30101/M 30100/M 30099/M 30098/M 30097/M 30096/M 30095/M 30094/M 30093/M 30092/M 30091/M 30090/M 30089/M 30088/M 30087

 

162.      One punch man : Truyện tranh / Mutara Yusuke One ; Tranh: Barbie Ayumi ; Mokey King dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 208 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     T. 10 : Tinh thần chiến đấu     895.63 - TN 11670/TN 11671

 

163.      One punch man : Truyện tranh / Mutara Yusuke One ; Tranh: Barbie Ayumi ; Mokey King dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 208 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     T. 12 : Kẻ mạnh     895.63 - TN 11823/TN 11824

 

164.      One punch man : Truyện tranh / Mutara Yusuke One ; Tranh: Barbie Ayumi ; Mokey King dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 208 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     T. 13 : Tế bào quái nhân     895.63 - TN 11825/TN 11826

 

165.      One punch man : Truyện tranh / Mutara Yusuke One ; Tranh: Barbie Ayumi ; Mokey King dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 208 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     T. 4 : Thiên thạch khổng lồ     895.63 - TN 11656/TN 11657

 

166.      One punch man : Truyện tranh / Mutara Yusuke One ; Tranh: Barbie Ayumi ; Mokey King dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 208 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     T. 5 : Không thành công cũng thành nhân     895.63 - TN 11658/TN 11659

 

167.      One punch man : Truyện tranh / Mutara Yusuke One ; Tranh: Barbie Ayumi ; Mokey King dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 208 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     T. 6 : Sấm truyền     895.63 - TN 11660/TN 11661

 

168.      One punch man : Truyện tranh / Mutara Yusuke One ; Tranh: Barbie Ayumi ; Mokey King dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 208 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     T. 7 : Quyết đấu     895.63 - TN 11662/TN 11663

 

169.      One punch man : Truyện tranh / Mutara Yusuke One ; Tranh: Barbie Ayumi ; Mokey King dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 208 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     T. 8 : Người đó     895.63 - TN 11664/TN 11665

 

170.      One punch man : Truyện tranh / Mutara Yusuke One ; Tranh: Barbie Ayumi ; Mokey King dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 208 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     T. 9 : Chớ coi thường     895.63 - TN 11666/TN 11667

 

171.      Pokémon đặc biệt : Từ tập 43 đến tập 50 / Hidenori Kusakam lời ; Satoshi Yamamoto tranh ; Nguyễn Ngọc Diệp dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 188 tr. : tranh vẽ ; 18 cm     Sách bổ sung     895.63 - M 30132/M 30131/M 30130/M 30129/M 30128/M 30127/M 30126/M 30125/M 30124/M 30123/M 30122/M 30121/M 30120/M 30119/M 30118/M 30117

 

172.      Pokemon đặc biệt : Truyện tranh / Hidenori Kusaka ; Nguyễn Ngọc Diệp dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 188 tr. : tranh vẽ ; 18 cm     Sách bổ sung     T.43     895.63 - TN 11640/TN 11641

 

173.      Pokemon đặc biệt : Truyện tranh / Hidenori Kusaka ; Nguyễn Ngọc Diệp dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 200 tr. : tranh vẽ ; 18 cm     Sách bổ sung     T.44     895.63 - TN 11642/TN 11643

 

174.      Pokemon đặc biệt : Truyện tranh / Hidenori Kusaka ; Nguyễn Ngọc Diệp dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 200 tr. : tranh vẽ ; 18 cm     Sách bổ sung     T.45     895.63 - TN 11644/TN 11645

 

175.      Pokemon đặc biệt : Truyện tranh / Hidenori Kusaka ; Nguyễn Ngọc Diệp dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 200 tr. : tranh vẽ ; 18 cm     Sách bổ sung     T.46     895.63 - TN 11646/TN 11647

 

176.      Pokemon đặc biệt : Truyện tranh / Hidenori Kusaka ; Nguyễn Ngọc Diệp dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 200 tr. : tranh vẽ ; 18 cm     Sách bổ sung     T.47     895.63 - TN 11654/TN 11655

 

177.      Pokemon đặc biệt : Truyện tranh / Hidenori Kusaka ; Nguyễn Ngọc Diệp dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 200 tr. : tranh vẽ ; 18 cm     Sách bổ sung     T.48     895.63 - TN 11652/TN 11653

 

178.      Pokemon đặc biệt : Truyện tranh / Hidenori Kusaka ; Nguyễn Ngọc Diệp dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 200 tr. : tranh vẽ ; 18 cm     Sách bổ sung     T.49     895.63 - TN 11650/TN 11651

 

179.      Pokemon đặc biệt : Truyện tranh / Hidenori Kusaka ; Nguyễn Ngọc Diệp dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 200 tr. : tranh vẽ ; 18 cm     Sách bổ sung     T.50     895.63 - TN 11648/TN 11649

 

180.      Pokemon đặc biệt : Truyện tranh / Hidenori Kusaka ; Tranh Mato; Nguyễn Ngọc Diệp dịch. - H. : Kim Đồng, 2015. - 200 tr. ; 18 cm     Sách bổ sung     T.51     895.63 - TN 11845/TN 11846

 

181.      Pokemon đặc biệt : Truyện tranh / Lời: Hidenori Kusama ; Tranh: Satoshi Yamamoto ; Nguyễn Ngọc Diệp dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 200 tr. ; 17 cm     Sách bổ sung     Tập 51     895.63 - M 30161/M 30162

 

182.      Pokemon đặc biệt : Truyện tranh / Hidenori Kusaka ; Tranh Mato; Nguyễn Ngọc Diệp dịch. - H. : Kim Đồng, 2015. - 190tr. ; 18 cm     Sách bỏ sung     T.52     895.63 - TN 11847/TN 11848

 

183.      Pokemon đặc biệt : Truyện tranh / Lời: Hidenori Kusama ; Tranh: Satoshi Yamamoto ; Nguyễn Ngọc Diệp dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 196 tr. ; 17 cm     Sách bổ sung     Tập 52     895.63 - M 30163/M 30164

 

184.      Pretty Guardian Sailor Moon : T.11 / Naoko Takeuchi ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 240 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 14+)     Sách bổ sung     895.63 - TN 11819/TN 11820

 

185.      Pretty Guardian Sailor Moon : T.12 / Naoko Takeuchi ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 240 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 14+)     Sách bổ sung     895.63 - TN 11821/TN 11822

 

186.      Pretty Guardian Sailor Moon : Truyện tranh / Naoko Takeuchi ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 240 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 14+)     Sách bổ sung     Tập 10     895.63 - M 30086/M 30085

 

187.      Pretty guardian Sailor Moon : Truyện tranh / Naoko Takeuchi; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 240 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 14+)     Sách bổ sung     T.10     895.63 - TN 11725/TN 11726

 

188.      Pretty Guarduian  : Truyện tranh / Naoko Takeuchi ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 240 tr. ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 14+)     Sách bổ sung     Tập 1     895.63 - M 30247/M 30248

 

189.      Pretty Guarduian  : Truyện tranh / Naoko Takeuchi ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 278 tr. ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 14+)     Sách bổ sung     Tập 2     895.63 - M 30249/M 30250

 

190.      Q.E.D. : Truyện tranh / Motohiro Katou ; Nguyễn Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     Tập 50     895.63 - M 30084/M 30083

 

191.      Q.E.D. / Motohiro Katou ; Nguyễn Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     T.50     895.63 - TN 11672/TN 11673

 

192.      Quái vật bàn bên : Truyện tranh / Robico ; Youkari dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 168 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 14+)     Sách bổ sung     Tập 1;2;3     895.63 - M 30185/M 30186/TN 11791/TN 11792/TN 11787/TN 11788/TN 11789/TN 11790

 

193.      Shaman King : Từ tập 8 đến tập 14 / Hiroyuki Takei ; Yuu hiệu đính. - H. : Kim Đồng, 2017. - 188 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 12+)     Sách bổ sung     895.63 - M 30014/M 30013/M 30012/M 30011/M 30010/M 30009/M 30008/M 30007/M 30006/M 30005/M 30004/M 30003/M 30002/M 30001/M 30000/M 29999

 

194.      Shaman King : truyện tranh / Hiroyuki Takei ;  Yuu h.đ.. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim Đồng, 2017. - 196 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 12+)     Sách bổ sung     T.10     895.63 - TN 11630/TN 11631

 

195.      Shaman King : truyện tranh / Hiroyuki Takei ;  Yuu h.đ.. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim Đồng, 2017. - 188 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 12+)     Sách bổ sung     T.11     895.63 - TN 11632/TN 11633

 

196.      Shaman King : truyện tranh / Hiroyuki Takei ;  Yuu h.đ.. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 12+)     Sách bổ sung     T.12     895.63 - TN 11634/TN 11635

 

197.      Shaman King : truyện tranh / Hiroyuki Takei ;  Yuu h.đ.. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim Đồng, 2017. - 188 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 12+)     Sách bổ sung     T.13     895.63 - TN 11636/TN 11637

 

198.      Shaman King : truyện tranh / Hiroyuki Takei ;  Yuu h.đ.. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 12+)     Sách bổ sung     T.14     895.63 - TN 11638/TN 11639

 

199.      Shaman King : Truyện tranh / Hiroyuki Takei ; Yuu hiệu đính.... - H. : Kim Đồng, 2017. - 188 tr. ; 18 cm. - (Dành cho lứa thuổi 12+)     Sách bổ sung     Tập 15     895.63 - M 30225/M 30226

 

200.      Shaman King : Truyện tranh / Hiroyuki Takei ; Yuu hiệu đính.... - H. : Kim Đồng, 2017. - 200 tr. ; 18 cm. - (Dành cho lứa thuổi 12+)     Sách bổ sung     Tập 16     895.63 - M 30227/M 30228/TN 11784/TN 11783/TN 11784

 

201.      Shaman King : Truyện tranh / Hiroyuki Takei ; Yuu hiệu đính.... - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. ; 18 cm. - (Dành cho lứa thuổi 12+)     Sách bổ sung     Tập 17     895.63 - M 30229/M 30230/TN 11782/TN 11781/TN 11782

 

202.      Shaman King : Truyện tranh / Hiroyuki Takei ; Yuu hiệu đính.... - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. ; 18 cm. - (Dành cho lứa thuổi 12+)     Sách bổ sung     Tập 18     895.63 - M 30231/M 30232/TN 11780/TN 11779/TN 11780

 

203.      Shaman King : Truyện tranh / Hiroyuki Takei ; Yuu hiệu đính.... - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. ; 18 cm. - (Dành cho lứa thuổi 12+)     Sách bổ sung     Tập 19     895.63 - M 30233/M 30234/TN 11778/TN 11777/TN 11778

 

204.      Shaman King : Truyện tranh / Hiroyuki Takei ; Yuu hiệu đính.... - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. ; 18 cm. - (Dành cho lứa thuổi 12+)     Sách bổ sung     Tập 20     895.63 - M 30235/M 30236/TN 11775/TN 11776

 

205.      Shaman King : Truyện tranh / Hiroyuki Takei ; Yuu hiệu đính.... - H. : Kim Đồng, 2017. - 188 tr. ; 18 cm. - (Dành cho lứa thuổi 12+)     Sách bổ sung     Tập 21     895.63 - M 30237/M 30238/TN 11773/TN 11774

 

206.      Shaman King : truyện tranh / Hiroyuki Takei ;  Yuu h.đ.. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim Đồng, 2017. - 188 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 12+)     Sách bổ sung     T.7     895.63 - TN 11626/TN 11625

 

207.      Shaman King : truyện tranh / Hiroyuki Takei ;  Yuu h.đ.. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 12+)     Sách bổ sung     T.8     895.63 - TN 11627/TN 11688

 

208.      Shaman King : truyện tranh / Hiroyuki Takei ;  Yuu h.đ.. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim Đồng, 2017. - 188 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 12+)     Sách bổ sung     T.9     895.63 - TN 11628/TN 11629

 

209.      Shin - cậu bé bút chì : Phiên bản hoạt hình màu : Truyện tranh / Yoshito Usui ; Barbie Aymi dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. ; 18 cm     Sách bổ sung     T.48 : Vui lên nào bố ơi     895.63 - TN 11701/TN 11702

 

210.      Shin - cậu bé bút chì : Phiên bản hoạt hình màu : Truyện tranh / Yoshito Usui ; Barbie Aymi dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 184 tr. ; 18 cm     Sách bổ sung     T.49 : Đi tìm Bạch Tuyết     895.63 - TN 11703/TN 11704

 

211.      Shin - cậu bé bút chì : Phiên bản hoạt hình màu : Truyện tranh / Yoshito Usui ; Barbie Aymi dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 184 tr. ; 18 cm     Sách bổ sung     T.50 : Kazama tập làm người lớn     895.63 - TN 11705/TN 11706

 

212.      Shin - cậu bé bút chì : Phiên bản hoạt hình màu : Truyện tranh / Yoshito Usui ; Barbie Aymi dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. : tranh màu ; 18 cm     Sách bổ sung     T.51 : Hổng giống Masao mọi khi     895.63 - TN 11707/TN 11708

 

213.      Shin - cậu bé bút chì : Phiên bản hoạt hình màu 52 : Truyện tranh / Yoshito Usui ; Barbie Aymi dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 188 tr. : tranh màu ; 18 cm     Sách bổ sung     T.52 : Chú Tứ Lang và mùa thi sinh tử     895.63 - TN 11709/TN 11710

 

214.      Shin - Cậu bé bút chì : Phiên bản hoạt hình màu. Từ tập 48 đến tập 52 / Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 188 tr. : tranh vẽ ; 18 cm     Sách bổ sung     895.63 - M 30034/M 30033/M 30032/M 30031/M 30030/M 30029/M 30028/M 30027/M 30026/M 30025

 

215.      Sư tử tháng 3 : Truyện tranh / Chica Umino ; Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 180 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 14+)     Sách bổ sung     T.7     895.63 - M 30287/M 30288

 

216.      Sư tử tháng 3 : Truyện tranh / Chica Umino ; Nguyễn Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 180 tr.: tranh vẽ ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 14+)     Sách bổ sung     T.3     895.63 - TN 11717/TN 11718

 

217.      Sư tử tháng 3 : Truyện tranh / Chica Umino ; Nguyễn Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 180 tr.: tranh vẽ ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 14+)     Sách bổ sung     T.4     895.63 - TN 11720/TN 11719

 

218.      Sư tử tháng 3 : Truyện tranh / Chica Umino ; Nguyễn Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 180 tr.: tranh vẽ ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 14+)     Sách bổ sung     T.5     895.63 - TN 11721/TN 11722

 

218.      Sư tử tháng 3 : Truyện tranh / Chica Umino ; Nguyễn Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 180 tr.: tranh vẽ ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 14+)     Sách bổ sung     T.5     895.63 - TN 11721/TN 11722

 

219.      Sư tử tháng 3 : Truyện tranh / Chica Umino ; Nguyễn Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 180 tr.: tranh vẽ ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 14+)     Sách bổ sung     T.6; T.7     895.63 - TN 11723/TN 11724/TN 11869/TN 11870

 

220.      Sư tử tháng 3 : Truyện tranh / Chica Umino ; Nguyễn Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 184 tr.: tranh vẽ ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 14+)     Sách bổ sung     T.1     895.63 - TN 11713/TN 11714

 

221.      Sư tử tháng 3 : Truyện tranh / Chica Umino ; Nguyễn Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 188 tr.: tranh vẽ ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 14+)     Sách bổ sung     T.2     895.63 - TN 11715/TN 11716

 

222.      Sư tử tháng 3 : Từ tập 1 đến tập 6 / Chica Umino ; Nguyễn Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 180 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 14+)     Sách bổ sung     895.63 - M 30048/M 30047/M 30046/M 30045/M 30044/M 30043/M 30042/M 30041/M 30040/M 30039/M 30038/M 30037

 

223.      Tân tiểu đầu bếp cung đình : Từ tập 6 đến tập 11 / Etsushi Ogawa ; Hitokiri dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 228 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 13+)     Sách bổ sung     895.63 - M 30144/M 30143/M 30142/M 30141/M 30140/M 30139/M 30138/M 30137/M 30136/M 30135/M 30134/M 30133

 

224.      Tân tiểu đầu bếp cung đình : Truyện tranh / Etsushi Ogawa ; Hi-tokiri dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 188 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 13+)     Sách bổ sung     T. 10     895.63 - TN 11605/TN 11606

 

225.      Tân tiểu đầu bếp cung đình : Truyện tranh / Etsushi Ogawa ; Hi-tokiri dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 228 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 13+)     Sách bổ sung     T. 11     895.63 - TN 11607/TN 11608

 

226.      Tân tiểu đầu bếp cung đình : Truyện tranh / Etsushi Ogawa ; Hitokiri dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 232tr. ; 18cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 13+)     Sách bổ sung     Tập 12     895.63 - M 30209/M 30210

 

227.      Tân tiểu đầu bếp cung đình 6 : Truyện tranh / Etsushi Ogawa ; Hi-tokiri dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 188 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 13+)     Sách bổ sung     T. 6     895.63 - TN 11597/TN 11598

 

228.      Tân tiểu đầu bếp cung đình : Truyện tranh / Etsushi Ogawa ; Hi-tokiri dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 184 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 13+)     Sách bổ sung     T. 7     895.63 - TN 11599/TN 11600

 

229.      Tân tiểu đầu bếp cung đình : Truyện tranh / Etsushi Ogawa ; Hi-tokiri dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 184 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 13+)     Sách bổ sung     T. 8     895.63 - TN 11601/TN 11602

 

230.      Tân tiểu đầu bếp cung đình : Truyện tranh / Etsushi Ogawa ; Hi-tokiri dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 184 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 13+)     Sách bổ sung     T. 9     895.63 - TN 11603/TN 11604

 

231.      Thám tử lừng danh Conan 92 : Truyện tranh / Gosho Aoyama ; Nguyễn Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 184tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên)     Tập 92     895.63 - M 30180/M 30179/TN 11843/TN 11844

 

232.      Theo một người về biển / Nguyễn Mỹ Nữ. - H. : Kim Đồng, 2017. - 130 tr. ; 19 cm. - (Văn học tuổi hoa)     Sách bổ sung     895.92234 - ĐC 1085/ĐC 1084

 

233.      Thơ Lý Nhân. - H. : Hội nhà văn, 2017. - 319 tr. ; 21 cm     Sách tặng     T.2     895.9221 - ĐC 1054

 

234.      Thơ Nguyễn Khuyến - những lời bình / Mai Hương (tuyển chọn và biên soạn). - H : Văn hoá Thông tin, 2006. - 466 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách văn học trong nhà trường)     Sách tặng     895.9221009 - ĐC 1074

 

235.      Thơ Trần Bình và tấm lòng bầu bạn : Tuyển tập / Trần Bình. - H. : Thanh niên, 2017. - 368 tr.     Sách tặng     895.9221 - ĐC 1053

 

236.      Tiểu đầu bếp cung đình : T.12 / Etsushi Ogawa ; Hitokiri dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 192 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 13+)     Sách bổ sung     895.63 - TN 11853/TN 11854

 

237.      Tiểu Hòa Thượng : Truyện tranh / Laiyouxian ; Minh Trang dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. ; 18cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     Tập 1     895.13 - M 30195/M 30196/TN 11872/TN 11873

 

238.      Tiểu hòa thượng : Truyện tranh / Laiyouxian ; Trà Cúc dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     Tập 2     895.13 - M 30197/M 30198/TN 11874/TN 11875

 

239.      Tiểu hòa thượng : Truyện tranh / Laiyouxian ; Trà Cúc dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     Tập 3     895.13 - M 30199/M 30200/TN 11871/TN 11876

 

240.      Tiểu hòa thượng : Truyện tranh / Laiyouxian ; Trà Cúc dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     Tập 4     895.13 - M 30201/M 30202/TN 11877/TN 11878

 

241.      Tiểu hòa thượng : Truyện tranh / Laiyouxian ; Trà Cúc dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     Tập 5     895.13 - M 30203/M 30204/TN 11879/TN 11880

 

242.      Toriko : Từ tập 39 đến tập 40 / Mitsutoshi Shimabukuro ; Takara dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 208 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     895.63 - M 29998/M 29997/M 29996/M 29995

 

243.      Toriko / Mitsutoshi Shimabukuro ; Takara dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 208 tr.: tranh vẽ ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     T.39 : Sinh vật NEO     895.63 - TN 11682/TN 11683

 

244.      Toriko / Mitsutoshi Shimabukuro ; Takara dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 208 tr.: tranh vẽ ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     T.40 : Những giọt nước mắt     895.63 - TN 11684/TN 11685

 

245.      Trường ca hành : Truyện tranh / Hạ Đạt ; Leo Chen dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 160 tr. : tranh vẽ ; 21 cm     Sách bổ sung     Tập 11     895.13 - M 30050/M 30049

 

246.      Trường ca hành : Truyện tranh / Hạ Đạt ; Leo Chen dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 160 tr.: tranh vẽ ; 21 cm     Sách bổ sung     T.11     895.13 - TN 11711/TN 11712

 

247.      Truyện Kiều : So sánh và luận bình / Nhiều tác giả. - H. : Văn học, 2015. - 1275 tr. ; 21 cm     Sách tặng     895.92211 - M 30344

 

248.      Tuyển tập thơ Đường / Trần Văn Nhĩ (dịch thơ); Đinh Ninh nhuận sắc. - H. : Văn nghệ, 2009. - 887 tr. ; 24 cm     Sách tặng     Tập 1     895.1 - M 30359

 

249.      Vấn đề đạo đức xã hội trong văn học, nghệ thuật hiện nay. - H. : Chính trị quốc gia, 2015. - 887 tr. ; 24 cm     Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung Ương     Sách tặng     895.92209 - M 30349

 

250.      Yêu em từ cái nhìn đầu tiên / Cố Mạn ; Nguyễn Trang, Thúy Thúy dịch ; Nguyễn Thành Phước h.đ. - Tái bản. - H. : Văn học, 2017. - 508 tr. ; 21 cm     895.13 - VL 9492

 

251.      Yona - Công chúa bình minh : Từ tập 2 đến tập 9 / Kusanagi Mizuho ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 14+)     Sách bổ sung     895.63 - M 30066/M 30065/M 30064/M 30063/M 30062/M 30061/M 30060/M 30059/M 30058/M 30057/M 30056/M 30055/M 30054/M 30053/M 30052/M 30051

 

252.      Yona - Công chúa bình minh : Truyện tranh / Kusanagi Mizuho ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. : tranh vẽ ; 18 cm     Sách bổ sung     T.2     895.63 - TN 11609/TN 11610

 

253.      Yona - Công chúa bình minh : Truyện tranh / Kusanagi Mizuho ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 14+)     Sách bổ sung     T.3     895.63 - TN 11611/TN 11612

 

254.      Yona - Công chúa bình minh : Truyện tranh / Kusanagi Mizuho ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 14+)     Sách bổ sung     T.4     895.63 - TN 11613/TN 11614

 

255.      Yona - Công chúa bình minh : Truyện tranh / Kusanagi Mizuho ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 14+)     Sách bổ sung     T.5     895.63 - TN 11616/TN 11615

 

256.      Yona - Công chúa bình minh : Truyện tranh / Kusanagi Mizuho ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 14+)     Sách bổ sung     T.6     895.63 - TN 11617/TN 11618

 

257.      Yona - Công chúa bình minh : Truyện tranh / Kusanagi Mizuho ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 14+)     Sách bổ sung     T.7     895.63 - TN 11619/TN 11620

 

258.      Yona - Công chúa bình minh : Truyện tranh / Kusanagi Mizuho ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 14+)     Sách bổ sung     T.8     895.63 - TN 11622/TN 11621

 

259.      Yona - Công chúa bình minh : Truyện tranh / Kusanagi Mizuho ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 14+)     Sách bổ sung     T.9     895.63 - TN 11623/TN 11624

 

260.      Yona công chúa bình minh : Truyện tranh / Mizuho kusanagi ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 14+)     Sách bổ sung     T.10     895.63 - M 30285/M 30286/TN 11793/TN 11794

 

261.      Yona công chúa bình minh : Truyện tranh / Mizuho kusanagi ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 14+)     Sách bổ sung     T.11     895.63 - M 30283/M 30284/TN 11795/TN 11796

 

262.      Yona công chúa bình minh : Truyện tranh / Mizuho kusanagi ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 14+)     Sách bổ sung     T.12     895.63 - M 30281/M 30282/TN 11797/TN 11798

 

263.      Yona công chúa bình minh : Truyện tranh / Mizuho kusanagi ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 14+)     Sách bổ sung     T.13     895.63 - M 30279/M 30280/TN 11799/TN 11800

 

264.      Yona công chúa bình minh : Truyện tranh / Mizuho kusanagi ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 14+)     Sách bổ sung     T.14     895.63 - M 30277/M 30278/TN 11801/TN 11802

 

265.      Yona công chúa bình minh : Truyện tranh / Mizuho kusanagi ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 14+)     Sách bổ sung     T.15     895.63 - M 30275/M 30276/TN 11803/TN 11804

 

266.      Yona công chúa bình minh : Truyện tranh / Mizuho kusanagi ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 14+)     Sách bổ sung     T.16     895.63 - M 30273/M 30274/TN 11805/TN 11806

 

267.      Yu-Gi-Oh! : Từ tập 16 đến tập 22 / Kazuki Takahashi ; Rin dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 196 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 12+)     Sách bổ sung     895.63 - M 30080/M 30079/M 30078/M 30077/M 30076/M 30075/M 30074/M 30073/M 30072/M 30071/M 30070/M 30069/M 30068/M 30067

 

268.      Yu-Gi-Oh! : Truyện tranh / Kazuki Takahashi ; Rin dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr.: tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 12+)     Sách bổ sung     T.16     895.63 - TN 11731/TN 11732

 

269.      Yu-Gi-Oh! : Truyện tranh / Kazuki Takahashi ; Rin dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr.: tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 12+)     Sách bổ sung     T.17     895.63 - TN 11727/TN 11728

 

270.      Yu-Gi-Oh! : Truyện tranh / Kazuki Takahashi ; Rin dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192 tr.: tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 12+)     Sách bổ sung     T.18     895.63 - TN 11729/TN 11730

 

271.      Yu-Gi-Oh! : Truyện tranh / Kazuki Takahashi ; Rin dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 188 tr.: tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 12+)     Sách bổ sung     T.19     895.63 - TN 11739/TN 11740

 

272.      Yu-Gi-Oh! : Truyện tranh / Kazuki Takahashi ; Rin dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 188 tr.: tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 12+)     Sách bổ sung     T.20     895.63 - TN 11733/TN 11734

 

273.      Yu-Gi-Oh! : Truyện tranh / Kazuki Takahashi ; Rin dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 188 tr.: tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 12+)     Sách bổ sung     T.21     895.63 - TN 11735/TN 11736

 

274.      Yu-Gi-Oh! : Truyện tranh / Kazuki Takahashi ; Rin dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 188 tr.: tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 12+)     Sách bổ sung     T.22     895.63 - TN 11737/TN 11738

 

275.      Yu-Gi-Oh! : Truyện tranh / Kazuki Takahashi ; Rin dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 192tr. ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 12+)     Sách bổ sung     Tập 23     895.63 - M 30169/M 30170/TN 11767/TN 11768

 

276.      Yu-Gi-Oh! : Truyện tranh / Kazuki Takahashi ; Rin dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 188tr. ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 12+)     Sách bổ sung     Tập 24     895.63 - M 30171/M 30172/TN 11765/TN 11766

 

277.      Yu-Gi-Oh! : Truyện tranh / Kazuki Takahashi ; Rin dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 188 tr. ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 12+)     Sách bổ sung     Tập 25     895.63 - M 30173/M 30174/TN 11763/TN 11764

 

278.      Yu-Gi-Oh! : Truyện tranh / Kazuki Takahashi ; Rin dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 180 tr. ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 12+)     Sách bổ sung     Tập 26     895.63 - M 30175/M 30176/TN 11761/TN 11762

 

279.      Yu-Gi-Oh! : Truyện tranh / Kazuki Takahashi ; Rin dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 184 tr. ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 12+)     Sách bổ sung     Tập 27     895.63 - M 30177/M 30178/TN 11759/TN 11760

 

280.      Yu-Gi-Oh! : Truyện tranh / Kazuki Takahashi ; Rin dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 180tr. ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 12+)     sách bổ sung     Tập 28     895.63 - M 30165/M 30168/TN 11757/TN 11758

 

281.      Yu-Gi-Oh! : Truyện tranh / Kazuki Takahashi ; Rin dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 188tr. ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 12+)     Sách bổ sung     Tập 29     895.63 - M 30166/M 30167/TN 11755/TN 11756

 

9 - LỊCH SỬ

 

282.      Bác Hồ với miền Nam / Vũ Kim Yến. - H. : Thanh niên, 2017. - 343 tr. ; 21 cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh)     Sách bổ sung     Cuốn sách là tập hợp những bài viết ghi lại tình cảm của Bác Hồ với đồng bào và chiến sĩ miền Nam, cũng như tấm lòng của những người con miền Nam với bác Hồ.     959.704 - M 30366

 

283.      Chủ tịch Hồ Chí Minh và bản tuyên ngôn độc lập / Nguyễn Văn Dương, Vũ Kim Yến. - H. : Thanh niên, 2017. - 219 tr. ; 21 cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh.)     Sách bổ sung     Cuốn sách giới thiệu quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn Độc lập, những chuyện kể, những hồi ức về các sự kiện lịch sử hào hùng của dân tộc, những bài viết, bài báo, bài nghiên cứu có giá trị về ý nghĩa và sức sống trường tồn của bản Tuyên ngôn Độc lập.     959.704 - M 30362

 

284.      Con đường tiếp cận di sản văn hóa Việt Nam / Nhiều tác giả. - H. : Văn hóa dân tộc, 2014. - 720 tr. ; 21 cm     Sách tặng     959 - M 30328/M 30327

 

285.      Dạ Trạch Vương Triệu Quang Phục : Truyện tranh / Nguyễn Văn Thảo lời ; Phạm Minh Tuấn tranh. - H. : Dân Trí, 2017. - 24 tr. ; 24 cm. - (Truyện tranh lịch sử Việt Nam ; T.8)     Sách bổ sung     959.7013 - M 29970

 

286.      Lăng tẩm Huế một kỳ quan / Phan Thuận An. - In lần thứ hai. - Huế : Nxb. Thuận Hóa, 2003. - 144 tr. ; 19 cm     Sách tặng     959.749 - M 30354

 

287.      Lịch sử Việt Nam / Nguyễn Ngọc Mão (c.b); Lê Trung Dũng; Nguyễn Thị Hồng Vân. - H. : Khoa học xã hội, 2014. - 538 tr. ; 24 cm     Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện sử học     Sách tặng     Tập 15 : Từ năm 1986 đến năm 2000     959.70442 - M 30341

 

288.      Lịch sử Việt Nam / Nguyễn Văn Nhật (c.b); Đỗ Thị Nguyệt Quang; Đinh Quang Hải. - H. : Khoa học xã hội, 2014. - 758 tr. ; 24 cm     Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện sử học     Sách tặng     Tập 11 : Từ năm 1951 đến năm 1954     959.7032 - M 30339

 

289.      Lịch sử Việt Nam / Nguyễn Văn Nhật (c.b.); Đỗ Nguyệt Quang, Đinh Qang Hải. - H. : Khoa học xã hội, 2014. - 586 tr. ; 24 cm     Viện Hàn Lâm khoa học xã hội Việt Nam. Viện Sử học     Sách tặng     Tập 13 : Từ năm 1965 đến năm 1975     959.7043 - M 30343

 

290.      Lịch sử Việt Nam / Trần Đức Cường (c.b); Nguyễn Hữu Đạo, Lưu Thị Tuyết Vân. - H. : Khoa học xã hội, 2014. - 538 tr. ; 24 cm     Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện sử học     Sách tặng     Tập 12 : Từ năm 1954 đến năm 1965     959.7032 - M 30340

 

291.      Lịch sử Việt Nam / Trần Đức Cường. - H. : Khoa học xã hội, 2014. - 478 tr. ; 24 cm     Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Sử học     Sách tặng     Tập 14 : Từ năm 1975 đến năm 1986     959.70441 - M 30342

 

292.      Lịch sử Việt Nam : Từ năm 1930 đến năm 1945 / Tạ Thị Thúy (c.b); Nguyễn Ngọc Mão;- Võ Kim Cương. - H. : Khoa học xã hội, 2014. - 758 tr. ; 24 cm     Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam. Viện sử học     Sách tặng     Tập 9     959.7032 - M 30338

 

293.      Quốc sử di biên : Thượng- Trung- Hạ / Phan Thúc Trực; Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Tô Lan dịch. - H. : Khoa học xã hội, 2014. - 840 tr. ; 24 cm     Sách tặng     959.7029 - M 30351

 

294.      Văn minh Đại Việt / Nguyễn Duy Hinh. - H. : Văn hoá thông tin, 2017. - 848 tr. ; 24 cm     Sách tặng     Tìm hiểu văn hoá, văn minh Việt Nam trong thời kì hội nhập văn hoá Việt - Trung - Ấn từ năm 111 trước công nguyên đến năm 1883. Văn minh Đại Việt được hình thành song song với quá trình hình thành và phát triển của quốc gia Đại Việt dựa trên cơ sở: Văn minh Văn Lang - Âu Lạc của người Việt cổ được phục hưng và phát triển; ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc ở phương Bắc; ảnh hưởng văn hóa Champa ở phương Nam và ảnh hưởng văn hoá Ấn Độ.     959.7 - ĐC 1064/ĐC 1065/ĐC 1066

 

91 - ĐỊA LÍ - ĐẤT NƯỚC LỌC - ĐỊA CHÍ

 

295.      Từ điển địa danh Trung Bộ : Quyển 2 / Lê Trung Hoa. - H. : Khoa học xã hội, 2015. - 565 tr. ; 21 cm     Hội văn nghệ dân gian Việt Nam     Sách tặng     915.974003 - M 30337


Tìm sách