Thông báo

Thông báo phục vụ bạn đọc Hè 2017

Thư viện tỉnh


Thư viện tỉnh Hà Nam tổ chức phục vụ bạn đọc thiếu nhi chính tại 02 địa điểm: Phòng đọc thiếu nhi (tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Hà Nam) và Phòng đọc tổng hợp - Thư viện tỉnh Hà Nam (Rạp chiếu bóng Biên Hòa cũ - Đường Biên Hòa, thành phố Phủ Lý).

Thời gian phục vụ và mở cửa : Theo giờ hành chính (Nghỉ thứ 7 và chủ nhật)

Riêng Phòng đọc Thiếu nhi tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Hà Nam mở cửa phục vụ thêm  ngày Thứ bảy và Chủ nhật. (Bắt đầu từ Tháng 6 đến hết tháng 8)

Đặc biệt nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Thư viện tỉnh Hà Nam làm thẻ đọc sách miễn phí  tặng cho các bạn học sinh từ ngày 1/6/2017 đến ngày 8/6/2017.

Trân trọng thông báo tới toàn thể các bậc phụ huynh học sinh và các bạn học sinh được biết.

                                                          Thư viện tỉnh Hà Nam


Tìm sách