Thông báo

Thông báo sách mới 9/2016

Thư viện tỉnh


 

THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI

 

005.5 - CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG CHO MỤC ĐÍCH CHUNG

 

001.      Thực hành Autocad 2016 : Cơ bản và nâng cao / VL. Comp tổng hợp và b.s. - H. : Nxb. Hồng Đức, 2015. - 239 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     005.5 - M 7941/M 9556

 

002.      Tự học microsoft PowerPoint 2016 : Dành cho người mới bắt đầu. Các thủ thuật và phím tắt / VL.Comp tổng hợp, b.s. - H. : Nxb. Hồng Đức, 2016. - 223 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     005.58 - M 4059/M 4060

 

003.      Tự học microsoft PowerPoint 2016 dành cho người mới bắt đầu : Các thủ thuật và phím tắt. Có kèm CD bài tập / VL. comp tổng hợp và biên soạn. - H. : Nxb. Hồng Đức, 2016. - 223 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     005.58 - VL 8901

 

004.      Tự học microsoft Word 2016 : Dành cho người bắt đầu học. Các thủ thuật và phím tắt / VL.Comp tổng hợp và b.s. - H. : Nxb. Hồng Đức, 2016. - 223 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     005.52 - M 4652/M 5498

 

005.      Tự học Microsoft Word 2016 dành cho người mới bắt đầu : Các thủ thuật và phím tắt / VL.Comp tổng hợp và biên soạn. - H. : Nxb. Hồng Đức, 2016. - 223 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách tin học)     Sách bổ sung     005.52 - VL 8902

 

133.3 - NGHỆ THUẬT BÓI TOÁN

 

006.      Cẩm nang phong thủy phương tây / Terah Kathryn Collins ; Dịch : Thành Khang, Tiến Thành. - Thanh Hóa : Nxb.Thanh Hoá, 2015. - 255 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     133.3337 - VL 8908/M 6022/M 6024

 

007.      Đổi vận cho người mệnh khuyết : Quyển xuân - hạ / Lý Cư Minh ; Tiến Thành dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Nxb. Hồng Đức, 2013. - 247 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     133.3 - M 6169/M 6172/VL 8913

 

133.5 - CHIÊM TINH HỌC

 

008.      12 con giáp diễn cầm tam thế / Ngọc Đức. - H. : Nxb. Thời đại, 2013. - 143 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     133.5 - VL 8893/M 7363/M 6485

 

150 - TÂM LÝ HỌC

 

009.      Tâm lý và sinh lý / Thế Trường b.s. - H. : Lao động, 2015. - 236 tr. ; 23 cm. - (Bộ sách bổ trợ kiến thức. Chìa khóa vàng)     Sách bổ sung     150 - M 5925/M 5941/VL 8870

 

158.1 - PHÂN TÍCH VÀ HOÀN THIỆN NHÂN CÁCH

 

010.      Những sai lầm dễ mắc phải trong cuộc sống / Nam Việt, Hà Anh b.s. - Tái bản. - H. : Lao động, 2015. - 216 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     158.1 - M 4650/M 4642/VL 8867

 

158.2 - QUAN HỆ GIỮA NGƯỜI VỚI NGƯỜI

 

011.      Học trong sử sách / Lã Thúc Xuân ; Nguyễn Thị Thại dịch. - H. : Lao động, 2015. - 208 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     158.2 - M 7064/VL 8812/VL 8813

 

012.      Tình bạn là.... : 500 bí kíp hoàn hảo cho một tình bạn tuyệt vời / Lisa Swerling, Ralph Lazar ; Nhóm HSC dịch. - H. : Thế giới, 2016. - 271 tr. ; 15 cm     Sách bổ sung     158.25 - M 5522/M 5658/Vv 4948

 

172 - ĐẠO ĐỨC CHÍNH TRỊ

 

013.      Bác Hồ người soi sáng cho muôn đời / Trần Viết Hoàn. - H. : Nxb. Hồng Đức, 2015. - 283 tr.19 cm     Sách bổ sung     172 - M 7553/M 7552/Vv 4912

 

014.      Hồ Chí Minh - Đạo đức là gốc của người cách mạng / Bùi Đình Phong. - H. : Dân trí, 2016. - 303 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     172 - M 6504/VL 8808

 

173 - ĐẠO ĐỨC TRONG QUAN HỆ GIA ĐÌNH

 

015.      Những tấm gương hiếu thảo ngày nay / Thu Hiền tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2015. - 180 tr. ; 21 cm. - (Đánh thức yêu thương)     Sách bổ sung     173 - M 6503/VL 8809

 

306.8 - HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

 

016.      Mẹ Mỹ nuôi con thật nhàn : 12 bí quyết giúp việc nuôi dạy con trở nên thật đơn giản / Michele Borba ; Nguyễn Minh Trang dịch. - H. : Thế giới, 2015. - 271 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     306.8743 - M 1927/M 1934

 

017.      Mẹ Mỹ nuôi con thật nhàn = 12 Simple Secrets real Moms Know : Getting back to basics and Raising Happy Kids / Michele Borba ; Nguyễn Minh Trang dịch. - H. : Thế giới, 2015. -  271 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     306.8743 - VL 8872

 

330.9 - TÌNH HÌNH VÀ HOÀN CẢNH KINH THẾ

 

018.      Rèn luyện kĩ năng vẽ và phân tích biểu đồ địa lí 10 / Phạm Văn Đông. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2016. - 118 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     330.91 - M 5351/M 6099

 

019.      Rèn luyện kỹ năng vẽ và phân tích biểu đồ địa lí 11 / Phạm Văn Đông. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2016. - 166 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     330.91 - M 5467/M 5468

 

340.5 - HỆ THỐNG PHÁP LUẬT

 

020.      Bộ luật dân sự / Đỗ Xuân Bắc b.s.. - H. : Dân trí, 2016. - 411 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     340.509597 - Vv 4922/M 8578

 

342 - LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH

 

021.      Luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân. - H. : Nxb. Hồng Đức, 2016. - 107 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     342.59707 - M 8888/M 9255

 

022.      Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân. - Thanh Hóa : Nxb. Hồng Đức, 2016. - 94 tr. ; 19 cm.     Sách bổ sung     342.59707 - Vv 4936

 

023.      Luật tố tụng hành chính : Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016. - H. : Lao động, 2016. - 283 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung    

Giới thiệu toàn văn luật tố tụng hành chính với những qui định chung và qui định cụ thể về thẩm quyền của toà án; cơ quan, người tiến hành tố tụng; người tham gia tố tụng; các biện pháp khẩn cấp tạm thời; chứng minh và chứng cứ; cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng; khởi kiện, thụ lý vụ án; chuẩn bị xét xử; phiên toà sơ thẩm; các thủ tục giải quyết và các điều khoản thi hànhGiới thiệu toàn văn luật tố tụng hành chính với những qui định chung và qui định cụ thể về thẩm quyền của toà án; cơ quan, người tiến hành tố tụng; người tham gia tố tụng; các biện pháp khẩn cấp tạm thời; chứng minh và chứng cứ; cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng; khởi kiện, thụ lý vụ án; chuẩn bị xét xử; phiên toà sơ thẩm; các thủ tục giải quyết và các điều khoản thi hành     342.59706602632 - Vv 4947/M 9551/M 9562

 

024.      Tìm hiểu luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân / Hà Phương tuyển soạn. - H. : Dân trí, 2015. - 100 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     342.59707 - M 7811/M 7750/Vv 4894

 

025.      Tìm hiểu luật tổ chức chính quyền địa phương / Hà Phương tuyển soạn. - H. : Dân trí, 2015. - 144 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     342.59709 - M 7348/M 7347/Vv 4893

 

343 - LUẬT QUÂN SỰ, QUỐC PHÒNG, TÀI SẢN CÔNG, TÀI CHÍNH CÔNG, THUẾ, THƯƠNG MẠI (MẬU DỊCH), CÔNG NGHIỆP

 

026.      Luật an toàn thông tin mạng : Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016. - H. : Lao động, 2016. - 62 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung    

Giới thiệu toàn văn Luật an toàn thông tin mạng với những quy định chung và quy định cụ thể về bảo đảm an toàn thông tin mạng; mật mã dân sự; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn thông tin mạng; kinh doanh trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng; phát triển nguồn nhân lực... và các điều khoản thi hành     343.597099902632 - Vv 4944/M 7862/M 6216

 

027.      Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng : Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016. - H. : Lao động, 2016. - 47 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung   

 Giới thiệu Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng bao gồm những qui định chung và những qui định cụ thể về chế độ phục vụ của quân nhân chuyên nghiệp; chế độ phục vụ của công nhân và viên chức quốc phòng; chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan tổ chức; khen thưởng và xử lý vi phạm và các điều khoản thi hành     343.59701302632 - Vv 4943/Vv 4946/M 7889/M 9559

 

028.      Luật thống kê : Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016 / Minh Ngọc sưu tầm, giới thiệu. - H. : Lao động, 2016. - 75 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     Giới thiệu Luật thống kê bao gồm những qui định chung và những qui định cụ thể về hệ thống thông tin thống kê nhà nước; thu thập thông tin thống kê nhà nước; phân tích và dự báo thống kê, công bố và phổ biến thông tin thống kê nhà nước...     343.59704 - Vv 4945/M 7942/M 7943

 

345 - LUẬT HÌNH SỰ

 

029.      Bộ luật hình sự / Đỗ Xuân Bắc b.s. - H. : Dân trí, 2016. - 535 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     345.597 - M 10019/Vv 4897

 

030.      Bộ luật tố tụng hình sự / Đỗ Xuân Bắc b.s. - H. : Dân trí, 2016. - 503 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     345.597 - M 10012/Vv 4896

 

355.3 - TỔ CHỨC VẦ NHÂN SỰ CỦA LỰC LƯỢNG QUÂN SỰ

 

031.      Đội tuyên truyền Việt Nam giải phóng quân / Võ Nguyên Giáp ; Nguyễn Văn Khoan sưu tầm. - H. : Văn hoá dân tộc, 2016. - 92 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     355.3109597 - M 8436/M 8435

 

032.      Đội tuyên truyền Việt Nam giải phóng quân / Võ Nguyên Giáp ; Nguyễn Văn Khoan sưu tầm. - H. : Văn hoá dân tộc, 2016. - 92 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     355.3109597 - Vv 4929

 

428 - CÁCH SỬ DỤNG TIẾNG ANH CHUẨN (NGÔN NGỮ HỌC QUY CHUẨN) NGÔN NGỮ HỌC ỨNG DỤNG

 

033.      Bộ đề thi thử tiếng Anh theo cấu trúc đề thi mới nhất của Bộ giáo dục và đào tạo / Nguyễn Hoàng An. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2015. - 702 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     428.0076 - M 5465/M 5358

 

034.      Chiến thắng kỳ thi 9 vào 10 chuyên môn tiếng anh / Bùi Văn Vinh. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 454 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     428.0076 - M 8281/M 7339

 

035.      Công phá 99 đề thi THPT quốc gia - Bộ đề thi mới nhất tiếng Anh : Theo cấu trúc đề minh họa của Bộ Giáo dục và đào tạo / Bùi Văn Vinh, Trần Lê Lan Chi. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015. - 438 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     Quyển 2     428.0076 - M 8851/M 8065

 

036.      Công phá 99 đề thi THPT quốc gia bộ đề thi mới nhất tiếng Anh : Theo cấu trúc đề minh họa của Bộ giáo dục và đào tạo / Nguyễn Thanh Hoàng, Hoàng Thanh Ngân. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015. - 398 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     Quyển 1     428.0076 - M 6275/M 6470

 

037.      Những đoạn luận văn tiếng anh : Dành cho học sinh lớp 10, 11, 12. Luyện thi trung học phổ thông quốc gia / Nguyễn Hoàng Thanh Ly. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 168 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     428 - M 7498/M 7677

 

038.      Rèn luyện kỹ năng giải đề thi THPT quốc gia tiếng anh / Trần Thị Bích Lan. - H. : Thanh Niên, 2015. - 398 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     Quyển 1     428.0076 - M 7340/M 4134

 

039.      Rèn luyện kỹ năng giải đề thi trung học phổ thông quốc gia tiếng anh / Trần Thị Bích Lan. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 382 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     Quyển 2     428.0076 - M 6098/M 9994

 

040.      Tuyển chọn đề cốt lõi chinh phục kì thi THPT quốc gia tiếng Anh / Đỗ Văn Bình. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 486 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     428.0076 - M 7626/M 5638

 

510 - TOÁN HỌC

 

041.      Bí mật toán học / Phương Hiếu b.s. - H. : Lao động, 2015. - 167 tr. ; 23 cm. - (Những câu hỏi kì thú về thế giới quanh ta)     Sách bổ sung     510 - M 7477/M 7476/VL 8803

 

042.      Chuyên đề bổi dưỡng học sinh giỏi qua các kỳ thi olympic toán / Nguyễn Đình Thành Công, Nguyễn Văn Hưởng, Nguyễn Duy Hưng.... - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 510 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     Tập 1     510.76 - M 5866/M 5819

 

043.      Công phá đề thi THPT quốc gia môn toán / Hồ Văn Diên. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2015. - 358 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     510.76 - M 4932/M 4929

 

044.      Phương pháp giải đề thi đại học môn toán : Trong cấu trúc đề thi của Bộ GD & ĐT / Lê Hồng Đức c.b. - Tái bản lần thứ 3, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014. - 294 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     510.76 - M 5820/M 5870

 

045.      Phương pháp giải toán các chủ đề trọng tâm tổ hợp, xác xuất phương trình, bất phương trình vô tỷ, phương pháp tọa độ trong mặt phẳng / Lê Xuân Sơn c.b, Lê Khánh Hưng, Lê Mạnh Linh. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 366 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     510.76 - M 6273/M 6237

 

046.      Phương pháp giải toán các chủ đề trọng tâm: Tổ hợp, xác xuất phương trình, bất phương trình vô tỷ, phương trình tọa độ trong mặt phẳng / Lê Xuân Sơn c.b, Lê Khánh Hưng, Lê Mạnh Linh. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 366 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     510.76 - M 4994/M 4992

 

047.      Rèn luyện tư duy sáng tạo giải để thi trung học phổ thông quốc gia bộ đề môn toán / Nguyễn Xuân Nam, Đinh Tiến Dũng. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 366 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     510.76 - M 4487/M 4530

 

048.      Toán học / Từ văn Mạc, Trần Thi Ái dịch. - H. : Lao động, 2015. - 188 tr. ; 23 cm. - (Bộ sách bổ trợ kiến thức. Chìa khóa vàng)     Sách bổ sung     510 - M 8080/M 7791/VL 8799

 

511 - CÁC NGUYÊN LÝ CHUNG CỦA TOÁN HỌC

 

049.      Công phá đề thi học sinh giỏi chuyên đề toán rời rạc và tổ hợp / Nguyễn Đình Thành Công, Nguyễn Văn Hưởng. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2015. - 574 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     511 - M 4469/M 4477

 

512 - ĐẠI SỐ

 

050.      Bí quyết chinh phục kỳ thi THPT quốc gia 2 trong 1 chủ đề phương trình bất phương trình hệ phương trình : Phiên bản mới nhất / Phạm Bình Nguyên, Nguyễn Ngọc Duyệt. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015. - 694 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     512.9 - M 8167/M 8220

 

051.      Chinh phục phương trình bất phương trình vô tỷ / Trần Minh Dũng, Trịnh Anh Dũng. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 374 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     Quyển 2     512.94 - M 6333/M 6131

 

052.      Chinh phục phương trình bất phương trình vô tỷ / Trần Minh Dũng, Trịnh Anh Dũng. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 414 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     Quyển 1     512.0076 - M 6176/M 3537

 

053.      Phân loại và phương pháp giải đại số 10 : Soạn theo cấu trúc mới áp dụng kì thi THPT quốc gia / Nguyễn Anh Trường, Nguyễn Tấn Siêng, Đỗ Ngọc Thủy. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 454 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     512.0076 - M 4387/M 4534

 

054.      Phương pháp đánh giá nhân tử trong giải toán phương trình bất phương trình hệ phương trình vô tỷ / Hà Hữu Hải, Đoàn Trí Dũng. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 302 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     512.0076 - M 9560/M 9620

 

513 - SỐ HỌC

 

055.      Đột phá đỉnh cao bồi dưỡng học sinh giỏi chuyên đề số học : Bồi dưỡng học sinh giỏi. Tài liệu tham khảo cho học sinh và giáo viên / Văn Phú Quốc. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 966 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     513 - M 5812/M 3035

 

516 - HÌNH HỌC

 

056.      Phân loại và phương pháp giải hình học 10 : Soạn theo cấu trúc mới áp dụng kì thi THPT quốc gia. Phiên bản mới nhất / Nguyễn Anh Trường, Nguyễn Tấn Sang, Đỗ Ngọc Thủy. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 334 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     516.0076 - M 6335/M 6332

 

057.      Phân loại và phương pháp giải hình học 11 : Phiên bản mới nhất / Nguyễn Anh Trường, Trần Văn Thương, Nguyễn Tấn Siêng, Đỗ Ngọc Thủy. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015. - 406 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     516.0076 - M 6319/M 6320

 

058.      Phương pháp giải toán chuyên đề hình học 11 : Dành cho học sinh lớp 10, chuẩn bị luyện thi THPT quốc gia / Nguyễn Văn Nho, Lê Bảy. - Tái bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015. - 352 tr. ; 24 cm     516.0076 - M 9997/M 10003

 

059.      Phương pháp giải toán chuyên đề hình học 12 : Dành cho học sinh lớp 12, chuẩn bị luyện thi THPT quốc gia / Nguyễn Văn Nho, Lê Bảy. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015. - 343 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     516.0076 - M 4917/M 4918

 

060.      Rèn luyện kỹ năng giải toán hình học không gian : Soạn theo cấu trúc mới của bộ giáo dục và đào tạo / Nguyễn Mạnh Hùng. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 476 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     516 - M 6079/M 5982

 

061.      Rèn luyện kỹ năng tìm hướng giải toán tọa độ oxy / Đào Quốc Dũng, Phạm Kim Chung, Nguyễn Thị Thỏa. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 365 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     516.22076 - M 6282/M 6281

 

530 - VẬT LÝ HỌC

 

062.      Bí quyết chinh phục kì thi THPT quốc gia 2 trong 1 chuyên đề vật lí : Biên soạn theo cấu trúc đề thi mới nhất của bộ GD & ĐT. Theo từng chuyên đề và giải chi tiết bình luận sau khi giải / Lê Văn Vinh. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 621 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     Tập 2     530.076 - M 4508/M 4548

 

063.      Bí quyết chinh phục kì thi THPT quốc gia 2 trong 1 chuyên đề vật lí : Theo từng chuyên đề và giải chi tiết, bình luận sau khi giải. Biên soạn theo cấu trúc đề thi mới nhất của Bộ GD & ĐT / Lê Văn Vinh. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014. - 613 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     Tập 1     530.076 - M 6124

 

064.      Bí quyết chinh phục kì thi THPT quốc gia 2 trong 1 chuyên đề vật lí : Thoe từng chuyên đề và giải chi tiết, bình luận sau khi giải. Biên soạn theo cấu trúc đề thi mới nhất của bộ GD & ĐT / Lê Văn Vinh. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 613 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     Tập 1     530.076 - M 6215

 

065.      Cẩm nang ôn luyện thi THPT quốc gia môn vật lý : Biên soạn theo nội dung và định hướng ra đề thi mới của Bộ GD & ĐT / Vương Văn Cường c.b, Trần Mạnh Cường, Nguyễn Thị Khánh Hòa. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015. - 479 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     Tập 1     530.076 - M 5129/M 4733

 

066.      Cẩm nang ôn luyện thi THPT quốc gia môn vật lý : Biên soạn theo nội dung và định hướng ra đề thi mới của bộ GD và ĐT / Vương Văn Cường  c.b, Trần Mạnh Cường, Nguyễn Thị Khánh Hòa. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015. - 317 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     Tập 2     530.076 - M 10039/M 9988

 

067.      Chiến thắng kì thi 9 vào 10 chuyên vật lí : Ôn thi vào lớp 10 chuyên lí. Bồi dưỡng học sinh giỏi THCS. Tài liệu tham khảo giáo viên / Trịnh Minh Hiệp. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 550 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     Tập 2     530.076 - M 7678/M 9990

 

068.      Chinh phục câu hỏi lí thuyết vật lí theo chủ đề : Ôn thi THPT quốc gia / Trần Văn Lượng. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 478 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     530.076 - M 4135/M 4136

 

069.      Chinh phục câu hỏi lí thuyết vật lí theo chủ đề : Ôn thi THPT quốc gia. Quyển hạ / Trần Văn Lượng. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 470 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     530.076 - M 4137/M 4138

 

070.      Công phá đề thi trung học phổ thông quốc gia chuyên đề vật lí / Nguyễn Văn Giáp. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2015. - 414 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     Phần I: Dao động điều hòa, con lắc lò xo, con lắc đơn, tổng hợp dao động điều hòa, dao động tắt dần - dao động cưỡng bức, dao động và sóng điện từ, phóng xạ và phản ứng hạt nhân     530.076 - M 6122/M 6121

 

071.      Công phá đề thi trung học phổ thông quốc gia chuyên đề vật lí / Nguyễn Văn Giáp. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2016. - 302 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     Phần II : Đại lương cơ bản sóng cơ học, giao thoa sóng cơ, sóng dừng, sóng âm, giao thoa ánh sáng, hiện tượng quang điện ngoài, quang phổ vạch của nguyên tử hyđrô     530.076 - M 5048/M 5006

 

072.      Giải chi tiết 99 đề thi thử kỳ thi quốc gia theo cấu trúc mới nhất của bộ giáo dục và đào tạo năm 2014-2015 môn vật lí / Đoàn Văn Lượng. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014. - 574 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     Quyển 1     530.076 - M 7679/M 9987

 

073.      Phương pháp mới giải nhanh trắc nghiệm vật lí : Theo cấu trúc đề thi mới nhất của Bộ GD & ĐT. Ôn thi THPT quốc gia. / Phạm Đức Cường. - Tái bản lần thứ 3, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 535 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     530.076 - M 8854/M 8848

 

074.      Tài liệu tổng ôn tập cơ bản môn vật lí : Ôn thi THPT quốc gia / Vũ Thanh Khiết. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 524 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     530.076 - M 5264/M 5293

 

075.      Tuyệt đỉnh bồi dưỡng học sinh giỏi qua các kì thi olympic vật lí 10 / Lê Văn Vinh. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2016. - 278 tr. ; 24 cm     Tập 3     530.076 - M 9371/M 9354

 

076.      Tuyệt đỉnh bồi dưỡng học sinh giỏi qua các kì thi Olympic vật lí 10 / Lê Văn Vinh. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2016. - 406 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     Tập 1     530.076 - M 5079/M 9637

 

077.      Tuyệt đỉnh công phá chuyên đề Vật lí / Đoàn Văn Lượng c.b, Nguyễn Thị Tường Vi, Nguyễn Văn Giáp. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2015. - 510 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     Tập 2 : Mạch điện xoay chiều     530.076 - M 5263/M 5200

 

078.      Tuyệt kĩ giải đề thi THPT quốc gia vật lí / Đoàn Văn Lượng, Lê Thịnh. - H. : Nxb. Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 630 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     530.076 - M 7861/M 7852

 

079.      Tuyệt phẩm công phá - Giải nhanh theo chủ đề trên kênh VTV2 vật lí : Phiên bản mới nhất / Chu Văn Biên. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2015. - 439 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     Phần II : Điện xoay chiều     530.076 - M 7851/M 7885

 

080.      Tuyệt phẩm công phá giải nhanh theo chủ đề trên kênh VTV2 - Vật lí : Phiên bản mới nhất / Chu Văn Biên. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2015. - 503 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     Phần III : Sóng cơ, sóng điện từ, điện từ sóng ánh sáng, lượng tử ánh sáng, hạt nhân     530.076 - M 3775

 

081.      Tuyệt phẩm công phá giải nhanh theo chủ đề trên kênh VTV2 - Vật lí : Phiên bản mới nhất / Chu Văn Biên. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2015. - 503 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     Phần III : Sóng cơ, sóng điện từ, điện từ sóng ánh sáng, lượng tử ánh sáng, hạt nhân     530.076 - M 3776

 

082.      Tuyệt phẩm công phá giải nhanh theo chủ đề trên kênh VTV2 vật lí : Phiên bản mới nhất / Chu Văn Biên. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2015. - 367 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     Phần I : Dao động     530.076 - M 8830/M 8835

 

083.      Vật lý / Dương Quốc Anh dịch ; Nguyễn Mộng Hưng chỉnh lý và bổ sung. - H. : Lao động, 2015. - 240 tr. ; 23 cm. - (Bộ sách bổ trợ kiến thức. Chìa khóa vàng)     Sách bổ sung     530 - M 9393/VL 8798

 

540.7 - GIÁO DỤC, NGHIÊN CỨU, CÁC ĐỀ TÀI LIÊN QUAN

 

084.      Chiến thắng kì thi 9 vào 10 hóa học / Trần Văn Thanh. - H. : Thanh Niên, 2016. - 286 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     540.76 - M 6287/M 6339

 

085.      Chinh phục đề thi 9 vào 10 chuyên hóa học / Lưu Văn Dầu. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 630 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     540.76 - M 4743/M 4908

 

086.      Chinh phục đề thi trung học phổ thông quốc gia hóa học / Lưu Văn Dầu. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 478 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     540.76 - M 9355/M 9356

 

087.      Công phá đề thi trung học phổ thông quốc gia hóa học : Biên soạn theo hướng nhận biết, thông hiểu vận dụng, vận dụng cao / Trần Tiến Lực, Nguyễn Thị Lê Mỹ. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015. - 822 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     540.76 - M 7492/M 10326

 

088.      Đột phá đỉnh cao kĩ thuật mới giải nhanh bài tập hóa học : Áp dụng các kỳ thi THPT quốc gia / Cù Thanh Toàn. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015. - 493 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     Tập 1 : Đại cương     540.76 - M 5155/M 4565

 

089.      Giải bài tập hóa học 11 nâng cao : Biên soạn theo chương trình mới / Huỳnh Văn Út. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2016. - 159 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     540.76 - M 5009/M 5145

 

090.      Hướng dẫn giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học 10 / Cao Cự Giác. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 168 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     540.76 - M 5992/M 9993

 

091.      Hướng dẫn giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học 11 / Cao Cự Giác. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 263 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     540.76 - M 4539/M 4562

 

092.      Hướng dẫn giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học 12 / Cao Cự Giác. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 223 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     540.76 - M 9555/M 6268

 

093.      Phân loại và phương pháp giải nhanh bài tập hóa học 10 / Quách Văn Long, Hoàng Thị Thúy Hương. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015. - 312 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     540.76 - M 9619/M 9625

 

094.      Phân loại và phương pháp giải nhanh bài tập hóa học 11 / Quách Văn Long, Hoàng Thị Thúy Hương. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015. - 398 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     540.76 - M 9557/M 9558

 

095.      Phát triển tư duy sáng tạo giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học hữu cơ 12 / Nguyễn Minh Tuấn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2015. - 357 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     Tập 1     540.76 - M 8834/M 8895

 

096.      Rèn kĩ năng giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học 12 / Cao Cự Giác. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 334 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     540.76 - M 8857/M 8853

 

546 - HOÁ VÔ CƠ

 

097.      Tuyệt đỉnh công phá đề thi THPT quốc gia hóa học chuyên đề lý thuyết vô cơ / Trần Văn Thanh. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2015. - 478 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     546.076 - M 9011/M 9010

 

551 - ĐỊA CHẤT HỌC, THUỶ HỌC, KHÍ TƯỢNG HỌC

 

098.      Tiềm năng biển cả / Nguyễn Chín dịch ; Nguyễn Mộng Hưng chỉnh lí, bổ sung. - H. : Lao động, 2015. - 208 tr. ; 23 cm. - (Bộ sách bổ trợ kiến thức. Chìa khóa vàng)     Sách bổ sung     551.46 - M 7534/M 7532/VL 8869

 

570 - NHỮNG KHOA SINH HỌC - SINH VẬT HỌC

 

099.      Bộ đề thi thử theo cấu trúc đề thi mới nhất của bộ giáo dục và đào tạo - Sinh học / Phan Khắc Nam, Nguyễn Thị Huệ, Phạm Thị Tâm, Nguyễn Xuân Mạnh. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015. - 742 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     570.76 - M 5342/M 5497

 

100.      Bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học 10 : Dành cho học sinh chuyên, học sinh giỏi / Phan Khắc Nghệ, Trần Mạnh Hùng. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015. - 215 tr. ; 24 cm     570.76 - M 8156/M 8185

 

101.      Hướng dẫn giải nhanh bài tập trắc nghiệm trọng tâm sinh học 12 : Ban cơ bản và nâng cao / Huỳnh Quốc Thành. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 237 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     570.76 - M 8856/M 8858

 

102.      Phương pháp giải nhanh bài tập di truyền bằng công thức toán : Ôn thi THPT quốc gia / Huỳnh Quốc Thành. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 382 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     570.76 - M 4473/M 4559

 

103.      Phương pháp giải nhanh các dạng bài tập sinh học : Bồi dưỡng học sinh giỏi. Ôn thi THPT quốc gia / Phan Khắc Nghệ. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015. - 295 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     570.76 - M 6238/M 6272

 

104.      Rèn luyện tư duy giải nhanh theo chuyên đề sinh học : Soạn theo cấu trúc mới của bộ giáo dục và đào tạo / Phan Tấn Thiện, Hồ Văn Dũng. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 782 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     Quyển 2     570.76 - M 5348/M 5008

 

105.      Rèn năng lực giải toán di truyền : Ôn luyện THPT quốc gia / Phan Khắc Nghệ. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 331 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     570.76 - M 1776/M 1775

 

576 - DI TRUYỀN HỌC VÀ TIẾN HOÁ

 

106.      Giải chi tiết 99 đề thi thử THPT quốc gia môn sinh học : Đề thi theo cấu trúc mới của bộ GD & ĐT / Nguyễn Thị Huệ. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014. - 734 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     Quyển 1     576.076 - M 3036/M 9624

 

618 - CÁC NGÀNH Y HỌC KHÁC  PHỤ KHOA VÀ SẢN KHOA

 

107.      280 ngày chuẩn bị làm mẹ / Lê Hải Yến. - In lần 3. - H. : Phụ nữ, 2015. - 351 tr. ; 21 cm.     Sách bổ sung     618.2 - VL 8888

 

108.      280 ngày chuẩn bị làm mẹ / Lê Hải Yến. - In lần thứ 3. - H. : Phụ nữ, 2015. - 351 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     618.2 - M 4122/M 4107

 

650.1 - THÀNH CÔNG CÁ NHÂN TRONG KINH DOANH

 

109.      Thay thái độ đổi tương lai / Lê Văn Thành. - H. : Dân trí, 2016. - 274 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     650.1 - M 8100/M 8101/VL 8856

 

658 - QUẢN LÝ NÓI CHUNG

 

110.      3000 câu nói đầy uy lực của nhà lãnh đạo / Patrick Alain ; Ngọc Tuấn dịch. - H. : Lao động, 2016. - 239 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     658.45 - VL 8910/M 6023/M 1887

 

111.      Jack Welch và 11 chuẩn mực điều hành của nhà lãnh đạo / Lam Minh ; Dịch: Thành Khang, Hồng Thắm. - Tái bản lần 1. - H. : Nxb. Hồng Đức, 2016. - 183 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     658.4 - VL 8900/M 6507/M 6506

 

112.      Lập kế hoạch kinh doanh thắng lợi / G. Sutton ; Thành Khang, Mộng Lâm dịch. - Tái bản lần 1. - Thanh Hóa : Nxb.Thanh Hoá, 2015. - 294 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     658.4 - M 8763

 

664 - CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

 

113.      Những mùa Wagashi / Phương Nguyễn. - H. : Nxb. Mỹ thuật, 2015. - 129 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     664 - M 8977/VL 8871

 

114.      Pie - Tart : 40 công thức bánh Pie - Tart tuyệt đỉnh / Nguyễn Trung Hiếu, Thu Hà, Trang Minh. - H. : Nxb. Mỹ thuật, 2016. - 136 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     664.752 - M 8976/VL 8868

 

780.7 - GIÁO DỤC, NGHIÊN CỨU, BIỂU DIỄN, CÁC ĐỀ TÀI LIÊN QUAN

 

115.      Organ thực hành cho học sinh trung học cơ sở : 50 bài hát trong chương trình giáo dục âm nhạc trung học cơ sở. Hướng dẫn lựa chọn tiết tấu và âm sắc. Tài liệu hỗ trợ giảng dạy cho giáo viên / Cù Minh Nhật b.s. - H. : Âm nhạc, 2010. - 108 tr. ; 27 cm     Sách bổ sung     780.7 - M 7956/M 7957

 

786 - NHẠC CỤ PHÍM, NHẠC CỤ CƠ, NHẠC CỤ ĐIỆN, NHẠC CỤ GÕ

 

116.      Học đàn Piano : Khám phá loại nhạc cụ phổ biến nhất thế giới / Brad Hill ; Thế Anh dịch. - Tái bản lần 3. - H. : Nxb. Mỹ thuật, 2016. - 207 tr. ; 27 cm     Sách bổ sung     786.2 - M 7959/M 7958

 

791 - BIỂU DIỄN CÔNG CỘNG

 

117.      Angeline Jolie bản sắc một huyền thoại / Kay. - H. : Thế giới, 2016. - 510 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     791.43028092 - M 9529/VL 8886

 

800 - VĂN HỌC

 

118.      14 quỷ sứ trường Thánh Anh / Ám Nguyệt ; Thành Khang, Anh Nhi dịch. - H. : Nxb. Hồng Đức, 2016. - 319 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     800 - M 5651/M 5433/VL 8887

 

807 - GIÁO DỤC, NGHIÊN CỨU, CÁC ĐỀ TÀI LIÊN QUAN

 

119.      Cẩm nang luyện thi quốc gia ngữ văn : Biên soạn theo cấu trúc đề thi mới nhất của Bộ giáo dục và đào tạo / Phan Danh Hiếu. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 532 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     807 - M 4930/M 4916

 

120.      Cấu trúc bộ đề thi THPT quốc gia văn - sử - địa : Theo cấu trúc đề minh họa của Bộ giáo dục và đào tạo / Nguyễn Hoàng Anh c.b, Lê Thị Mơ, Nguyễn Nữ Tường Vy. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015. - 332 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     807 - M 4993/M 5012

 

121.      Công phá 99 đề thi trung học phổ thông quốc gia bộ đề thi mới nhất ngữ văn / Nguyễn Thị Thủy Anh. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 301 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     Tập 2     807 - M 4528/M 4529

 

122.      Hướng dẫn ôn tập và làm bài thi môn văn nghị luận xã hội : Dùng cho học sinh ôn thi THPT quốc gia / Nguyễn Tấn Huy, Nguyễn Văn Pháp, Nguyễn Minh Vũ.... - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 338 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     807 - M 8849/M 8850

 

123.      Những bài văn đạt giải quốc gia : Bồi dưỡng học sinh giỏi Văn và ôn thi THPT quốc gia / Nguyễn Đức Quyền, Nguyễn Xuân Lạc. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 286 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     807 - M 4561/M 5450

 

124.      Những bài văn mẫu 12 : Biên soạn theo chương trình mới của Bộ giáo dục và đào tạo / Lê Thị Mỹ Trinh, Trần Lê Hân, Nguyễn Lý Na, Nguyễn Thị Hương Trầm. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 240 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     807 - M 3542/M 3541

 

125.      Những đề và bài văn nghị luận văn học theo hướng mở : Ôn thi trung học phổ thông quốc gia / Phạm Ngọc Thắm. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 371 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     807 - M 1721/M 10038

 

126.      Những trang văn hay giúp học sinh tham khảo / Nguyễn Phan Hách. - H. : Dân trí, 2016. - 335 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     807 - M 9081/M 9079/VL 8827

 

813 - TIÊU THUYẾT MỸ BẰNG TIẾNG ANH

 

127.      Câu chuyện đời tôi = The story of my life / Helen Kellre ; Đàm Hưng dịch. - H. : Nxb. Mỹ thuật, 2015. - 143 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách văn học kinh điển thế giới)     Sách bổ sung     813 - M 6159

 

823 - TIỂU THUYẾT ANH

 

128.      Đắng, đặc và không có đường / Gwyneth Montenegro ; Nguyễn Phương Anh dịch. - H. : Văn học, 2015. - 423 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     823.92 - M 1758/M 4050

 

129.      Đứa con xa lạ : Tiểu thuyết / Rachel Abbott ; Nguyễn Xuân Hồng dịch. - H. : Văn học, 2016. - 499 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     823 - M 9536/VL 8865

 

833 - TIỂU THUYẾT ĐỨC

 

130.      24 giờ trong đời người đàn bà / Stefwan Zweig ; Dương Tường, Phùng Đệ, Lê Thi dịch. - H. : Văn học, 2016. - 394 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     833.912 - M 4198/M 4155

 

131.      Bức thư của người đàn bà không quen / Stefan Zweig ; Dương Tường dịch. - H. : Văn học, 2016. - 345 tr. ; 21 cm. - (Văn học kinh điển. Những tác phẩm nổi tiếng thế giới)     Sách bổ sung     833.912 - VL 8906/M 5763/M 4637

 

843 - TIỂU THUYẾT PHÁP

 

132.      80 ngày vòng quanh thế giới = Aroudn the world in eighty days / Jules Verne ; Phương Nhung dịch. - H. : Nxb. Mỹ thuật, 2015. - 143 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách văn học kinh điển thế giới)     Sách bổ sung     843 - M 6162

 

133.      Giọt rừng / Mikhail Prisvin ; Đoàn Tử Huyền dịch. - In lần thứ 2. - H. : Lao động, 2016. - 280 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     891.7 - M 8859/M 5669

 

134.      Giọt rừng / Mikhail Prisvin ; Đoàn Tử Huyến dịch. - In lần thứ 2. - H. : Lao động, 2016. - 280 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     891.734 - VL 8889

 

895 - VĂN HỌC ĐÔNG Á VÀ ĐÔNG NAM Á  VĂN HỌC HÁN- TẠNG

 

135.      Âm thanh của im lặng : Tiểu thuyết / Minh Nhật. - H. : Thế giới, 2016. - 385 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.92234 - M 9072/M 9166/VL 8881

 

136.      Archimedes thân yêu 1 : Tiểu thuyết / Cửu Nguyệt Hi ; Hàn Vũ Phi dịch. - H. : Văn học, 2016. - 605 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     T. 1     895.13 - VL 8883

 

137.      Archimedes thân yêu 2 : Tiểu thuyết / Cửu Nguyệt Hi ; Hàn Vũ Phi dịch. - H. : Văn học, 2016. - 661 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     T. 2     895.13 - VL 8884

 

138.      Archinedes thân yêu : 2 tập. Tiểu thuyết / Cửu Nguyệt Hi ; Hàn Vũ Phi dịch. - H. : Văn học, 2016. - T. 1.- 604 tr. ; T.2. - 662 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.13 - M 8089/M 8091

 

139.      Armenia huyền bí : Kim Ngưu / Thư Quân. - H. : Thế giới, 2016. - 383 tr. ; 18 cm. - (Những câu chuyện của 12 cung hoàng đạo)     Sách bổ sung     895.92234 - M 5818/M 5816

 

140.      Armenia huyền bí : Kim Ngưu / Thư Quân. - H. : Thế giới, 2016. - 383 tr. ; 18 cm. - (Những câu chuyện của 12 cung hoàng đạo. Kim Ngưu)     Sách bổ sung     895.92234 - Vv 4930

 

141.      Asori cô bé tinh nghịch : Từ tập 92 đến tập 97 / Mayumi Muroyama ; Rin dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 188 tr. : tranh vẽ ; 18 cm     Sách bổ sung     895.63 - M 8459/M 8249/M 8462/M 8457/M 8466/M 4507/M 2019/M 4514/M 4814/M 4511/M 4342/M 5164

 

142.      Bài học cuộc sống / Vũ An, Cao Thị Hồng Cảnh, Khuê Cẩm...; Nguyễn Nga tuyển chọn. - H. : Văn học, 2016. - 172 tr. ; 21 cm. - (Đánh thức yêu thương)     Sách bổ sung     895.92230108 - M 9520/M 9521/VL 8853

 

143.      Bàn tay có hình hoa chanh : Tiểu thuyết kinh dị / Phương Văn. - Tái bản có sửa chữa. - H. : Hội nhà văn, 2015. - 237 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     895.92234 - M 5987/M 2103

 

144.      Bàn tay có hình hoa chanh : Tiểu thuyết kinh dị / Phương Văn. - Tái bản có sửa chữa. - H. : Hội nhà văn, 2015. - 237 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     895.92234 - Vv 4925

 

145.      Basara : Từ tập 21 đến tập 25 / Yumi Tamura ; Hồng Vân hiệu đính. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2016. - 192 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     895.63 - M 1931/M 5291/M 4588/M 4567/M 4560/M 4564/M 4566/M 1709/M 1757/M 1747

 

146.      Basara 21 : Truyện tranh / Yumi Tamura ; Hồng Vân hiệu đính. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2016. - 192 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     T.21     895.63 - TN 10644/TN 10645

 

147.      Basara 22 : Truyện tranh / Yumi Tamura ; Hồng Vân hiệu đính. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2016. - 192 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     T.22     895.63 - TN 10646/TN 10647

 

148.      Basara 23 : Truyện tranh / Yumi Tamura ; Hồng Vân hiệu đính. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2016. - 192 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     T.23     895.63 - TN 10648/TN 10649

 

149.      Basara 24 : Truyện tranh / Yumi Tamura ; Hồng Vân hiệu đính. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2016. - 192 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     T.24     895.63 - TN 10650/TN 10651

 

150.      Basara 25 : Truyện tranh / Yumi Tamura ; Hồng Vân hiệu đính. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2016. - 192 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     T.25     895.63 - TN 10652/TN 10653

 

151.      Bay xuyên những tầng mây / Hà Nhân ; Kim Duẩn minh họa. - Tái bản lần 1. - H. : Văn học, 2016. - 249 tr. : tranh vẽ ; 20 cm     Sách bổ sung     895.9228408 - VL 8891

 

152.      Bay xuyên những tầng mây / Hà Nhân ; Kim Duẩn minh họa. - Tái bản lần 1. - H. : Văn học, 2016. - 249 tr. ; 20 cm     Sách bổ sung     895.9228408 - M 4162/M 4163

 

153.      Bí ẩn khu rừng ma thuật : Bạch Dương / Mto Trần. - H. : Thế giới, 2016. - 278 tr. ; 18 cm. - (Những câu chuyện của 12 cung hoàng đạo)     Sách bổ sung     895.92234 - M 5817/M 8536

 

154.      Bí ẩn khu rừng ma thuật : Bạch Dương / Mto Trần. - H. : Thế giới, 2016. - 278 tr. ; 18 cm. - (Những câu chuyện của 12 cung hoàng đạo)     895.92234 - Vv 4931

 

155.      Biển gọi / Trọng Văn tuyển chọn. - H. : Nxb. Thông Tấn, 2016. - 230 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.92230108 - M 7987/M 7978/VL 8814

 

156.      Bốn mùa yêu thương / Phan Nhân, Ngoại Long, Đỗ Quang Vinh... ; Nguyệt Nga tuyển chọn. - H. : Văn học, 2015. - 220 tr. ; 21 cm. - (Đánh thức yêu thương)     Sách bổ sung     895.92230108 - M 10336/M 10335/VL 8852

 

157.      Bông hồng cài áo : Tập truyện ngắn / Thanh Loan tuyển chọn. - H. : Thanh Niên, 2016. - 208 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.92230108 - M 7870/VL 8815

 

158.      Bức tranh cô gái khỏa thân và cây vĩ cầm đỏ : Tiểu thuyết / Hiền Trang. - H. : Văn học, 2015. - 192 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.92234 - M 6413/M 6139/VL 8810

 

159.      Cảm ơn người đã rời xa tôi : Truyện ngắn / Hà Thanh Phúc. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2016. - 240 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.92234 - M 1910/M 9130/VL 8842

 

160.      Canh bạc tình yêu : Tiểu thuyết / Kim Bính ; Dennis Q. dịch. - H. : Văn học, 2015. - 647 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.13 - M 7496/VL 8885

 

161.      Cành đào phiên chợ cuối năm : Tập truyện ngắn / Bảo Khanh tuyển chọn. - H. : Nxb. Thông Tấn, 2016. - 229 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.92230108 - M 9445/M 9448/VL 8838

 

162.      Cha, con và Tổ quốc : Tập truyện ngắn / Vũ Tuyết Mây. - H. : Hội nhà văn, 2015. - 223 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.92234 - M 10015/M 10018/VL 8859

 

163.      Chân núi có một con đường : Tiểu thuyết / Vũ Thanh Lịch. - H. : Hội nhà văn, 2015. - 262 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.92234 - M 7789/VL 8825

 

164.      Chân trời của tôi : Tập truyện ngắn / Trần Nguyễn Anh. - H. : Văn học, 2015. - 255 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.92234 - M 8002/M 8003/VL 8819

 

165.      Chân trời tuyết phủ : Truyện ký / Nguyễn Tiến Lộc. - H. : Hội nhà văn, 2015. - 222 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     895.922803 - M 10036/M 10028/Vv 4907

 

166.      Chỉ cần một người hiểu em trong đời / Thảo Xù. - H. : Thế giới, 2015. - 254 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.9223 - M 8601/M 8614/VL 8874

 

167.      Chie - Cô bé hạt tiêu : Từ tập 56 đến tập 60 / Etsumi Haruki ; Trang Tempo dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 202 tr. ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 15+)     Sách bổ sung     895.63 - M 4526/M 4538/M 4467/M 8458/M 8460/M 8461/M 3158/M 8443/M 8446/M 8444

 

168.      Chie - Cô bé hạt tiêu 56 / Etsumi Haruki ; Trang Tempo dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 204 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 15+)     Sách bổ sung     T.56     895.63 - TN 10714/TN 10715

 

169.      Chie - Cô bé hạt tiêu 57 / Etsumi Haruki ; Trang Tempo dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 204 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 15+)     Sách bổ sung     T.57     895.63 - TN 10716/TN 10717

 

170.      Chie - Cô bé hạt tiêu 58 / Etsumi Haruki ; Trang Tempo dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 204 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 15+)     Sách bổ sung     T.58     895.63 - TN 10718/TN 10719

 

171.      Chie - Cô bé hạt tiêu 59 / Etsumi Haruki ; Trang Tempo dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 204 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 15+)     Sách bổ sung     T.59     895.63 - TN 10720/TN 10721

 

172.      Chie - Cô bé hạt tiêu 60 / Etsumi Haruki ; Trang Tempo dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 204 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 15+)     Sách bổ sung     T.60     895.63 - TN 10722/TN 10723

 

173.      Chim ưng và chàng đan sọt : Tiểu thuyết / Bùi Việt Sỹ. - H. : Hội nhà văn, 2016. - 298 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     895.92234 - M 7541/M 7542/Vv 4917

 

174.      Cho những ngày chẳng có gì : Tập truyện ngắn / Fuyu. - H. : Thế giới, 2016. - 219 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.92234 - M 9611/M 9612/VL 8864

 

175.      Chợt gió xưa về : Thơ / Lương Xuân Bằng. - H. : Hội nhà văn, 2015. - 87 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     895.92214 - M 6089/M 10037/Vv 4902

 

176.      Chu Mạnh Trinh nhà nho tài tử / Thế Anh b.s. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 511 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.92209 - VL 8899/M 4714

 

177.      Chúng mình có thể bắt đầu không ? / Phạm Thị Ngọc Thanh. - H. : Văn hoá thông tin, 2015. - 143 tr. ; 18 cm     Sách bổ sung     895.92214 - Vv 4932/Vv 4933

 

178.      Chúng mình có thể bắt đầu không? : Thơ / Phạm Thị Ngọc thanh. - H. : Văn hoá thông tin, 2015. - 143 tr. ; 18 cm     Sách bổ sung     895.92214 - M 9535

 

179.      Chuyện cũ kể lại : Tập truyện ngắn / Nguyễn Hữu Tuân. - H. : Nxb. Thông Tấn, 2016. - 223 tr. ; 221 cm     Sách bổ sung     895.92234 - M 10014/M 6103/VL 8858

 

180.      Chuyện mùa hạ / Nguyễn Xuân Hòa tuyển chọn. - H. : Văn học, 2015. - 299 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     895.92230108 - M 6487/M 6486/Vv 4910

 

181.      Chuyện tình lính thời @ : Tập truyện ngắn / Đào Đức Hanh, Nguyễn Thành Đô, Trần Ngọc Dương.... - H. : Lao động, 2016. - 217 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     895.92230108 - Vv 4908

 

182.      Chuyện tình lính thời @ : Tập truyện ngắn / Đào Đức Hanh, Nguyễn Thành Đô, Trần Ngọc Dương.... - H. : Lao động, 2016. - 217 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     895.9230108 - M 8005/M 8004

 

183.      Cô sầu thương nhớ : Tản văn / Hồng Cư. - H. : Hội nhà văn, 2015. - 155 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.922803 - M 6293/M 7535/VL 8830

 

184.      Cuộc sống không thể thiếu tình bạn / Thiên Bình, Trương Văn Long, Trang Mun... ; Thu Hiền tuyển chọn. - H. : Văn học, 2015. - 160 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.92230108 - M 9523/M 9522/VL 8854

 

185.      Cuộc sống rất giống cuộc đời / Hoàng Hải Nguyễn. - H. : Thế giới, 2016. - 257 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.9228408 - M 10337/M 8336/VL 8845

 

186.      Cút bắt tình yêu : Tiểu thuyết / Thúy Nguyễn. - H. : Văn học, 2015. - 431 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.92234 - M 9546/M 8001/VL 8878

 

187.      Đã có anh trong nỗi nhớ của em chưa? / ZuzuLinh. - H. : Văn học, 2016. - 335 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.92234 - M 9547/VL 8873

 

188.      Đất ống : Tiểu thuyết / Hoàng Luận. - H. : Văn học, 2016. - 158 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     895.92234 - M 9272/M 9264

 

189.      Đất ống : Tiểu thuyết / Hoàng Luận. - H. : Văn học, 2016. - 158 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     895.92234 - Vv 4919

 

190.      Đêm nguyên tiêu / Nguyễn Thị Anh Thư, Đỗ Chu, Mai Ngữ... ; Trần Minh Tâm tuyển chọn. - H. : Văn học, 2015. - 299 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     895.92230108 - M 9275/M 9274

 

191.      Đêm nguyên tiêu / Nhiều tác giả ; Trần Minh Tâm tuyển chọn. - H. : Văn học, 2015. - 299 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     895.92230108 - Vv 4923

 

192.      Đêm trước rằm tháng bảy : Thơ / Đoàn Lư. - H. : Hội nhà văn, 2015. - 128 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     895.92214 - M 10026/M 6088/Vv 4903

 

193.      Đèn giời : Tiểu thuyết / Phan Thái. - H. : Hội nhà văn, 2016. - 298 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     895.9223 - M 9391/M 9413

 

194.      Đèn giời : Tiểu thuyết / Phan Thái. - H. : Hội nhà văn, 2016. - 298 tr. ; 19 cm.     Sách bổ sung     895.9223 - Vv 4938

 

195.      Điều cuối cùng ở lại : Tập truyện ngắn / Lynh Miêu. - H. : Văn học, 2016. - 205 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.92234 - M 8842/M 9073/VL 8851

 

196.      Đôi khi muốn có ai đó cạnh bên : Tập truyện ngắn / Hi Trần. - H. : Văn học, 2015. - 270 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.92234 - M 8613/M 8611/VL 8847

 

197.      Đời này không đổi thay : Tiểu thuyết / Huyền Mặc ; Greenrosetq dịch. - H. : Dân trí, 2016. - 473 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.13 - M 7646/M 8339/VL 8877

 

198.      Đội nhiên đến Tây Tạng : Tùy bút / Trần Khôn ; Nguyễn Vinh Chi dịch. - H. : Dân trí, 2016. - 340 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.18 - M 7497

 

199.      Đời thường : Tập truyện ngắn / Trần Đình Thắng. - H. : Hội nhà văn, 2016. - 198 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     895.92234 - M 7555/M 7556/Vv 4914

 

200.      Đồng hào có ma / Nguyễn Công Hoan. - H. : Văn học, 2016. - 199 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.922332 - VL 8907/M 6342/M 6348

 

201.      Đột nhiên đến Tây Tạng : Tùy bút / Trần Khôn ; Nguyễn Vinh Chi dịch. - H. : Dân trí, 2016. - 340 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.18 - VL 8866

 

202.      Đừng tin, chém gió đấy!!! : Chuyện của người FSOFT. - H. : Thế giới, 2015. - 251 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.922840808 - VL 8892/M 9604/M 6007

 

203.      Đường đời muôn nẻo / Nguyễn Thị Việt Nga. - H. : Nxb. Thông Tấn, 2016. - 229 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.92234 - M 6138/M 6137/VL 8807

 

204.      Đường rừng khuất nẻo / Đoàn Lư. - H. : Dân trí, 2015. - 130 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.9223 - M 7998/M 7997/VL 8828

 

205.      Em khóc ư, ngày hôm qua : Tiểu thuyết / Mắt Trong Veo. - H. : Văn học, 2016. - 399 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.92234 - M 7667/M 7665/VL 8855

 

206.      Giáng sinh ở thành phố ma thuật : 2 tập / Lule, Michel ; Mai Dung dịch. - H. : Văn học, 2015. - 147 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     895.13 - M 8085/M 8087

 

207.      Giáng sinh ở thành phố ma thuật 1 / Lule, Michel ; Mai Dung dịch. - H. : Văn học, 2015. - 147 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     T.1 : Lyle & Michael     895.13 - TN 10608

 

208.      Giáng sinh ở thành phố ma thuật 2 / Lule, Michel ; Mai Dung dịch. - H. : Văn học, 2015. - 147 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     T.2 : Ma thú trong cấm địa     895.13 - TN 10609

 

209.      Gió reo nơi rừng thẳm : Tập truyện ngắn / Trương Thị Thương Huyền. - H. : Văn học, 2015. - 199 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.92234 - M 8098/M 8099/VL 8857

 

210.      Giọt buồn như vẫn còn vương... / Cao Thị Đào. - Thái Nguyên : Nxb. Đại học Thái Nguyên, 2015. - 111 tr. ; 19 cm     Sách bố sung     895.92234 - M 10013/M 10035/Vv 4904

 

211.      Haikyu - Chàng khổng lồ tí hon : 6 tập / Haruichi Furudate ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 192 tr. : tranh vẽ ; 18 cm     Sách bổ sung     895.63 - M 8441/M 8440/M 7618/M 8703/M 9959/M 8286/M 8287/M 8288/M 8275/M 8238/M 8248/M 8250

 

212.      Haikyu - chàng khổng lồ tí hon 1 : Truyện tranh / Hairuichi Furudate ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 196 tr. : tranh vẽ ; 18 cm     Sách bổ sung     T.1 : Hinata và Kageyama     895.63 - TN 10596/TN 10597

 

213.      Haikyu - chàng khổng lồ tí hon 2 : Truyện tranh / Hairuichi Furudate ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 204 tr. : tranh vẽ ; 18 cm     Sách bổ sung     T.2 : Tầm nhìn từ đỉnh cao     895.63 - TN 10598/TN 10599

 

214.      Haikyu - chàng khổng lồ tí hon 3 : Truyện tranh / Hairuichi Furudate ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 204 tr. : tranh vẽ ; 18 cm     Sách bổ sung     T.3 : Khởi đầu của Karasuno     895.63 - TN 10600/TN 10601

 

215.      Haikyu - chàng khổng lồ tí hon 4 : Truyện tranh / Hairuichi Furudate ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 200 tr. : tranh vẽ ; 18 cm     Sách bổ sung     T.4 : Kì phùng địch thủ     895.63 - TN 10602/TN 10603

 

216.      Haikyu - chàng khổng lồ tí hon 5 : Truyện tranh / Hairuichi Furudate ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 208 tr. : tranh vẽ ; 18 cm     Sách bổ sung     T.5 : Công phá giải liên trường     895.63 - TN 10604/TN 10605

 

217.      Haikyu - chàng khổng lồ tí hon 6 : Truyện tranh / Hairuichi Furudate ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 192 tr. : tranh vẽ ; 18 cm     Sách bổ sung     T.6 : Chuyền 2 quyết định     895.63 - TN 10606/TN 10607

 

218.      Hạnh phúc đớn đau : Tiểu thuyết / Trần Văn Miều. - H. : Hội nhà văn, 2015. - 299 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     895.92234 - M 6493/M 6489/M 9398/M 9252/Vv 4905/Vv 4924

 

219.      Hành trình u linh giới : Từ tập 7 đến tập 8 / Yoshihiro Togashi ; Ili Tenjou dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 200 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 17+)     Sách bổ sung     895.63 - M 1748/M 1742/M 2482/M 2483

 

220.      Hành trình u linh giới 7 : Truyện tranh / Yoshihiro Togashi ; Ili Tenjou dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 200 tr. ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 17+)     Sách bổ sung     T.7 : Lằn ranh sinh tử     895.63 - TN 10694/TN 10695

 

221.      Hành trình u linh giới 8 : Truyện tranh / Yoshihiro Togashi ; Ili Tenjou dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 200 tr. ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 17+)     Sách bổ sung     T.8 : Nhất dương chỉ siêu cấp     895.63 - TN 10696/TN 10697

 

222.      Hikaru - Kì thủ cờ vây : 2 tập / Yumi Hotta nguyên tác ; Takeshi Obata họa sĩ ; Kou Project nhóm dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 196 tr. : tranh vẽ ; 18 cm     Sách bổ sung     895.63 - M 1930/M 1772/M 2204/M 2131

 

223.      Hikaru - Kì thủ cờ vây 1 : Truyện tranh / Yumi Hotta nguyên tác ; Takeshi Obata họa sĩ ; Kou Project nhóm dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2016. - 196 tr. : tranh vẽ ; 18 cm     Sách bổ sung     T.1  Kì Thánh giáng lâm     895.63 - TN 10734/TN 10735

 

224.      Hikaru - Kì thủ cờ vây 2 : Truyện tranh / Yumi Hotta nguyên tác ; Takeshi Obata họa sĩ ; Kou Project nhóm dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2016. - 196 tr. : tranh vẽ ; 18 cm     Sách bổ sung     T.2: Trận đấu đầu tiên     895.63 - TN 10736/TN 10737

 

225.      Hoa kỳ tú : Tiểu thuyết / Nguyễn Minh Thắng. - H. : Nxb. Hồng Đức, 2015. - 175 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     895.92234 - M 9392/M 9247

 

226.      Hoa kỳ tú : tiểu thuyết / Nguyễn Minh Thắng. - Thanh Hóa : Nxb. Hồng Đức, 2015. - 175 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     895.92234 - Vv 4937

 

227.      Hoa trên đảo : Tập truyện ngắn / Vũ Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Thu Huệ, Y Phương.... - H. : Văn học, 2015. - 207 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     895.92230108 - M 9431/M 9446/VL 8837

 

228.      Hoa ưu đàm lại nở : Truyện dài / Thiên Sơn. - H. : Hội nhà văn, 2016. - 147 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.92234 - M 4176/M 4168

 

229.      Hoa ưu đàm lại nở : Truyện dài / Thiên Sơn. - H. : Hội nhà văn, 2016. - 148 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.92234 - VL 8896

 

230.      Hương thôn dã : Tập truyện ngắn / Bảo Khanh tuyển chọn. - H. : Nxb. Thông Tấn, 2016. - 213 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.92230108 - M 9530/M 9499/M 8086/M 8088/VL 8840/VL 8844

 

231.      Huyết ngọc : Tiểu thuyết / Tống Ngọc Hân. - H. : Phụ nữ, 2015. - 311 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.92234 - M 9519/M 7666/VL 8861

 

232.      Kẻ độc hành : Truyện / Lã Minh Luận. - H. : Hội nhà văn, 2015. - 298 tr. ; 19 cm     Sách bố sung     895.92234 - M 7536/M 7533/Vv 4916

 

233.      Khi người ta đôi mươi / Hiên. - H. : Văn học, 2016. - 234 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.92234 - M 7874/M 8066/VL 8850

 

234.      Lạc bước giữa cô đơn : Tản văn / Nguyễn Thị Việt Nga. - H. : Văn học, 2015. - 255 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.922808 - M 5986/M 5912/VL 8841

 

235.      Lão Hạc / Nam Cao. - H. : Văn học, 2016. - 199 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.922332 - M 4475/M 4474

 

236.      Mạc phụ hàn hạ : Tiểu thuyết. 2 tập / Đinh Mặc ; Ngọc Ánh dịch. - H. : Dân trí, 2016. - T.1. - 474 tr. ; T.2. - 414 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.13 - M 9525/M 9524

 

237.      Mạc phụ hàn hạ 1 : Tiểu thuyết / Đinh Mặc ; Ngọc Ánh dịch. - H. : Dân trí, 2016. - 474 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     T.1     895.13 - VL 8880

 

238.      Mạc phụ hàn hạ 2 : Tiểu thuyết / Đinh Mặc ; Ngọc Ánh dịch. - H. : Dân trí, 2016. - 414 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     T.2     895.13 - VL 8879

 

239.      Magic Kaito : 4 tập / Gosho Aoyama ; Thảo Aki dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 204 tr. : tranh vẽ ; 18 cm     Sách bổ sung     895.63 - M 4300/M 4677/M 2699/M 1960/M 4145/M 2706/M 1975/M 1963

 

240.      Magic Kaito 1 : Truyện tranh / Gosho Aoyama ; Thảo Aki dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 204 tr. : tranh vẽ ; 18 cm     Sách bổ sung     T. 1     895.63 - TN 10706/TN 10707

 

241.      Magic Kaito 2 : Truyện tranh / Gosho Aoyama ; Thảo Aki dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 204 tr. : tranh vẽ ; 18 cm     Sách bổ sung     T. 2     895.63 - TN 10708/TN 10709

 

242.      Magic Kaito 3 : Truyện tranh / Gosho Aoyama ; Thảo Aki dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 204 tr. : tranh vẽ ; 18 cm     Sách bổ sung     T. 3     895.63 - TN 10710/TN 10711

 

243.      Magic Kaito 4 : Truyện tranh / Gosho Aoyama ; Thảo Aki dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 192 tr. : tranh vẽ ; 18 cm     Sách bổ sung     T. 4     895.63 - TN 10712/TN 10713

 

244.      Mật mã Đôn Hoàng : 5 tập / Phi Thiên ; An Lạc Group dịch. - H. : Văn học, 2015. - 555 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.13 - M 5664/M 5394/M 5519/M 5671/M 5457/M 5496/M 5055/M 5458/M 5461/M 5382

 

245.      Màu xanh kí ức : Tiểu thuyết / Thiên Sơn. - H. : Hội nhà văn, 2016. - 220 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.92234 - M 4156/M 4157

 

246.      Màu xanh kí ức : Tiểu thuyết / Thiên Sơn. - H. : Hội nhà văn, 2016. - 220 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.92234 - VL 8895

 

247.      Mê động long lĩnh : Truyện tranh / Thiên Hạ Bá Xướng nguyên tác ; Lâm Doanh họa sĩ ; Phương Thúy dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 184 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Ma thổi đèn ; P.3)     Phỏng theo bộ tiểu thuyết lừng danh ra đời 2006     Sách bổ sung     895.13 - M 9563/M 9554

 

248.      Một trăm cổ tích / Tô Hoài. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2015. - 198 tr. ; 21 cm. - (Chuyện ngày xưa)     T.1     895.9223 - TN 10487

 

249.      Một trăm cổ tích / Tô Hoài. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2015. - 204 tr. ; 21 cm. - (Chuyện ngày xưa)     T.2     895.9223 - TN 10488

 

250.      Một trăm cổ tích / Tô Hoài. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2015. - 292 tr. ; 21 cm. - (Chuyện ngày xưa)     T.3     895.9223 - TN 10489

 

251.      Mùa hè đổi hướng : Tiểu thuyết / Dương Nguyên. - H. : Văn học, 2016. - 191 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.92234 - M 4169/M 4167

 

252.      Mùa hè đổi hướng : Tiểu thuyết / Dương Nguyên. - H. : Văn học, 2016. - 191 tr. ; 21 cm.. - (Tủ sách văn học)     Sách bổ sung     895.92234 - VL 8897

 

253.      Mùa hè rớt / Phan, Lê Hữu. - H. : Hội nhà văn, 2016. - 99 tr. ; 18 cm     Sách bổ sung     895.9221408 - M 4269/M 4651/Vv 4942

 

254.      Mưa ngâu tháng sáu : Thơ / Đoàn Lư. - H. : Hội nhà văn, 2015. - 154 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     895.9221 - M 8485/M 8434

 

255.      Mưa ngâu tháng sáu : thơ / Đoàn Lư. - H. : Hội nhà văn, 2015. - 154 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     895.9221 - Vv 4927

 

256.      Này thơ dại, bước chậm lại đi! / Nguyệt. - H. : Hội nhà văn, 2016. - 242 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.92234 - M 4230/M 5495

 

257.      Này thơ dại, bước chậm lại đi! / Nguyệt. - H. : Hội nhà văn, 2016. - 243 tr. : tranh vẽ ; 21 cm     Sách bổ sung     895.92234 - VL 8890

 

258.      Nếu ngày mai không bao giờ đến / Yasushi Kitagawa ; Hồng Anh, Ngọc Bích dịch. - H. : Văn học, 2016. - 208 tr. ; 20 cm     Sách bổ sung     895.63 - M 10343/M 6063/VL 8835

 

259.      Ngày anh không tìm em trong thành phố / Đàm Huy Đông. - H. : Văn học, 2016. - 143 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.92214 - M 1768/M 7353/VL 8834

 

260.      Ngày trong sương mù / Hà Nhân ; Kim Duẩn minh họa. - Tái bản lần 1. - H. : Văn học, 2016. - 249 tr. ; 20 cm     Sách bổ sung     895.9228408 - M 4123/M 4103/VL 8904

 

261.      Ngõ nhỏ đời người : Tập truyện, ký / Thân Trường Đoàn. - H. : Nxb. Thông Tấn, 2016. - 214 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.92234 - M 7797/M 6492/VL 8829

 

262.      Ngồi chơi với phố : Tản văn / Đặng Thiên Sơn. - H. : Hội nhà văn, 2016. - 204 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.9228408 - VL 8909/M 6002/M 6001

 

263.      Ngọn lửa Recca : 4 tập / Nobuyuki Anzai ; Thánh địa Manga dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 180 tr. ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     895.63 - M 9012/M 9009/M 9105/M 9960/M 8975/M 1807/M 1808/M 8764

 

264.      Ngọn lửa Recca 1 = Flame of Recca : Truyện tranh / Nobuyuki Anzai ; Thánh địa Manga dịch. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim Đồng, 2016. - 180 tr : tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 16 +)     Sách bổ sung     T.1     895.63 - TN 10610/TN 10611

 

265.      Ngọn lửa Recca 2 = Flame of Recca : Truyện tranh / Nobuyuki Anzai ; Thánh địa Manga dịch. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim Đồng, 2016. - 184 tr : tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     T.2     895.63 - TN 10612/TN 10613

 

266.      Ngọn lửa Recca 3 = Flame of Recca : Truyện tranh / Nobuyuki Anzai ; Thánh địa Manga dịch. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim Đồng, 2016. - 188 tr : tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     T.3     895.63 - TN 10614/TN 10615

 

267.      Ngọn lửa Recca 4 = Flame of Recca : Truyện tranh / Nobuyuki Anzai ; Thánh địa Manga dịch. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim Đồng, 2016. - 192 tr : tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     T.4     895.63 - TN 10616/TN 10617

 

268.      Ngọt ngào và cay đắng : Truyện dài / Lê Tuyết. - H. : Văn học, 2015. - 303 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.92234 - M 7995/M 7996/VL 8822

 

269.      Người đàn bà nuôi chim trời : Tập truyện ngắn / Phạm Xuân Đào. - H. : Lao động, 2016. - 242 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     895.92234 - M 8930/M 9496

 

270.      Người đàn bà nuôi chim trời : Tập truyện ngắn / Phạm Xuân Đào. - H. : Lao động, 2016. - 242 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     895.92234 - Vv 4921

 

271.      Người ngựa và ngựa người / Nguyễn Công Hoan. - H. : Văn học, 2016. - 191 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.922332 - VL 8894/M 4809/M 7615

 

272.      Người về từ dĩ vãng : Tập truyện ngắn / Trang Ly, Hà Bùi, Minh Anh... ; Hạnh Nguyên tuyển chọn. - H. : Nxb. Thông Tấn, 2016. - 214 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.92230108 - M 1935/M 1938/VL 8836

 

273.      Nguyễn Du đời và tình / Đinh Công Vĩ. - In lần thứ 4, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Thông tin và truyền thông, 2015. - 196 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     895.92212 - M 7349/M 7350/Vv 4915

 

274.      Nhật ký của những kẻ chán đời / Xù Coke, Six Feet. - H. : Hội nhà văn, 2016. - 191 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.9228403 - M 4153/M 4099/VL 8903

 

275.      Những câu chuyện cảm động về gia đình / Trần Phương Nhung, Lê Mai Thao, Bình Nhân... ; Nguyễn Nga tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2015. - 220 tr. ; 21 cm. - (Đánh thức yêu thương)     Sách bổ sung     895.92230108 - M 7361/VL 8816

 

276.      Những câu chuyện ý nghĩa về niềm tin và nghị lực sống / Nguyễn Thiên Ngân, Minh Tâm, Khổng Văn Đương... ; Bùi Sao tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2015. - 216 tr. ; 21 cm. - (Đánh thức yêu thương)     Sách bổ sung     895.92230108 - M 8079

 

277.      Những câu chuyện ý nghĩa về niềm tin và nghị lực sống / Nhiều tác giả ( Bùi Sao tuyển chọn). - In lần 2. - H. : Dân trí, 2015. - 216 tr. ; 21 cm. - (Đánh thức yêu thương)     Sách bổ sung     895.92230108 - VL 8823

 

278.      Những gì đã qua đừng nghĩ lại quá nhiều / Minh Mẫn, Du Phong. - H. : Văn học, 2016. - 234 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.9228408 - M 8612/M 8549/VL 8848

 

279.      Những người mở đường : Tiểu thuyết / Hồ Thủy Giang. - H. : Văn học, 2016. - 207 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     895.92234 - M 8483/M 9395

 

280.      Những người mở đường : Tiểu thuyết / Hồ Thủy Giang. - H. : Văn học, 2016. - 207 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     895.92234 - Vv 4941

 

281.      Những tháng ngày chỉ muốn rong chơi : Tản văn - Truyện vừa / Nguyễn Phước Huy. - H. : Văn học, 2016. - 227 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.9223 - M 1939/M 1911/VL 8843

 

282.      Nỗi buồn trong suốt : Tản văn / Nguyễn Đức Phú Thọ. - H. : Hội nhà văn, 2016. - 150 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.9228408 - VL 8911/M 6132/M 6019

 

283.      Nói yêu đi, đừng chờ đợi! : Tản văn - Truyện ngắn / Cade, Hạc Xanh, Hạ Anh. - H. : Văn học, 2016. - 231 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.92230108 - M 7383/M 7382/VL 8832

 

284.      One piece : Từ tập 51 đến tập 56 / Eiichiro Oda ; Takara hiệu đính. - H. : Kim Đồng, 2016. - 232 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 15+)     Sách bổ sung     895.63 - M 8702/M 8766/M 6420/M 5524/M 6419/M 6291/M 8724/M 1785/M 1786/M 1783/M 4782/M 1861

 

285.      One Piece 51 : Truyện tranh / Eiichiro Oda. - H. : Kim Đồng, 2015. - 232 tr. ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 15 +)     Sách bổ sung     T.51 : 11 siêu tân binh     895.63 - TN 10678/TN 10679

 

286.      One Piece 52 : Truyện tranh / Eiichiro Oda. - H. : Kim Đồng, 2015. - 216 tr. ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 15 +)     Sách bổ sung     T.52 : Roger và Rayleigh     895.63 - TN 10680/TN 10681

 

287.      One Piece 53 : Truyện tranh / Eiichiro Oda. - H. : Kim Đồng, 2015. - 216 tr. ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 15 +)     Sách bổ sung     T.53 : Khí chất vương giả     895.63 - TN 10682/TN 10683

 

288.      One Piece 54 : Truyện tranh / Eiichiro Oda. - H. : Kim Đồng, 2015. - 216 tr. ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 15 +)     Sách bổ sung     T.54 : Không thể ngăn cản     895.63 - TN 10684/TN 10685

 

289.      One Piece 55 : Truyện tranh / Eiichiro Oda. - H. : Kim Đồng, 2015. - 200 tr. ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 15 +)     Sách bổ sung     T.55 : Okama nơi địa ngục     895.63 - TN 10686/TN 10687

 

290.      One Piece 56 : Truyện tranh / Eiichiro Oda. - H. : Kim Đồng, 2015. - 212 tr. ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 15 +)     Sách bổ sung     T.56 : Cảm ơn     895.63 - TN 10688/TN 10689

 

291.      Orange Chocolate : 6 tập / Nanpei Yamada ; Vương Hải Yến dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 188 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 14+)     Sách bổ sung     895.63 - M 1712/M 1713/M 1719/M 1857/M 11310/M 1795/M 1794/M 5936/M 5938/M 5937/M 8944/M 5935

 

292.      Orange chocolate 1 : Truyện tranh / Nanpei Yamada ; Vương Hải Yến dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 200 tr. ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 14 +)     Sách bổ sung     T.1     895.63 - TN 10621/TN 10622

 

293.      Orange chocolate 2 : Truyện tranh / Nanpei Yamada ; Vương Hải Yến dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 192 tr. ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 14 +)     Sách bổ sung     T.2     895.63 - TN 10620/TN 10623

 

294.      Orange chocolate 3 : Truyện tranh / Nanpei Yamada ; Vương Hải Yến dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 192 tr. ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 14 +)     Sách bổ sung     T.3     895.63 - TN 10624/TN 10625

 

295.      Orange chocolate 4 : Truyện tranh / Nanpei Yamada ; Vương Hải Yến dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 192 tr. ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 14 +)     Sách bổ sung     T.4     895.63 - TN 10626/TN 10627

 

296.      Orange chocolate 5 : Truyện tranh / Nanpei Yamada ; Vương Hải Yến dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 192 tr. ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 14 +)     Sách bổ sung     T.5     895.63 - TN 10628/TN 10629

 

297.      Orange chocolate 6 : Truyện tranh / Nanpei Yamada ; Vương Hải Yến dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 192 tr. ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 14 +)     Sách bổ sung     T.6     895.63 - TN 10630/TN 10631

 

298.      Phách lạc hồn xiêu : Tiểu thuyết / Vũ Huy Anh. - H. : Hội nhà văn, 2015. - 243 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.92234 - M 7662/M 7869/VL 8821

 

299.      Pháo hoa : Tiểu thuyết / Lục Xu ; Tô Ngọc Hà dịch. - H. : Văn học, 2016. - 378 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.13 - M 9550/M 9549/VL 8882

 

300.      Phù sa mặn : Tản văn / Mai Phương. - H. : Văn học, 2015. - 238 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.92284 - M 9411/M 9410/VL 8820

 

301.      Pokémon đặc biệt : Từ tập 19 đến tập 22 / Hidenori Kusaka lời ; Satoshi Yamamoto tranh ; Nguyễn Ngọc Diệp dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 200 tr. : tranh vẽ ; 18 cm     Sách bổ sung     895.63 - M 7564/M 7606/M 7605/M 7599/M 7600/M 7572/M 7571/M 7569

 

302.      Pokemon đặc biệt 19 : Truyện tranh / Hidenori Kusaka ; Nguyễn Ngọc Diệp dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 200 tr. ; 18 cm     Sách bổ sung     T.19     895.63 - TN 10670/TN 10671

 

303.      Pokemon đặc biệt 20 : Truyện tranh / Hidenori Kusaka ; Nguyễn Ngọc Diệp dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 204 tr. ; 18 cm     Sách bổ sung     T.20     895.63 - TN 10672/TN 10673

 

304.      Pokemon đặc biệt 21 : Truyện tranh / Hidenori Kusaka ; Nguyễn Ngọc Diệp dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 204 tr. ; 18 cm     Sách bổ sung     T.21     895.63 - TN 10674/TN 10675

 

305.      Pokemon đặc biệt 22 : Truyện tranh / Hidenori Kusaka ; Nguyễn Ngọc Diệp dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 204 tr. ; 18 cm     Sách bổ sung     T.22     895.63 - TN 10676/TN 10677

 

306.      Q.E.D. : Từ tập 31 đến tập 32 / Motohiro Katou ; Nguyễn Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 192 tr. : tranh vẽ ; 18 cm     Sách bổ sung     895.63 - M 2480/M 1732/M 4780/M 3061

 

307.      Q.E.D. 31 = Quod Erat Demonstrandum / Motohiro Katou ; Nguyễn Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 196 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     T.31     895.63 - TN 10690/TN 10691

 

308.      Q.E.D. 32 = Quod Erat Demonstrandum / Motohiro Katou ; Nguyễn Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 196 tr. ; 18 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     T.32     895.63 - TN 10692/TN 10693

 

309.      Quán hoa cúc quỳ / Nguyễn Trọng Huân. - H. : Lao động, 2015. - 263 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     895.92234 - M 8863/M 8946

 

310.      Quán hoa cúc quỳ / Nguyễn Trọng Huân. - H. : Lao động, 2015. - 263 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     895.92234 - Vv 4928

 

311.      Que kem nhà tôi / Rosie Trương. - H. : Văn học, 2015. - 295 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.92234 - M 7663/M 7664/VL 8862

 

312.      Quyền thuật vô song : Từ tập 23 đến tập 27 / Takeshi Maekawa ; Phương Thúy dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 196 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 13+)     Sách bổ sung     895.63 - M 13453/M 3090/M 2094/M 13452/M 3056/M 1977/M 1976/M 1804/M 8971/M 9015

 

313.      Quyền thuật vô song 23 : Truyện tranh / Takeshi Maekawa ; Hải Hà dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 192 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 13+)     Sách bổ sung     T.23     895.63 - TN 10724/TN 10725

 

314.      Quyền thuật vô song 24 : Truyện tranh / Takeshi Maekawa ; Hải Hà dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 220 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 13+)     Sách bổ sung     T.24     895.63 - TN 10726/TN 10727

 

315.      Quyền thuật vô song 25 : Truyện tranh / Takeshi Maekawa ; Hải Hà dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 204 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 13+)     Sách bổ sung     T.25     895.63 - TN 10728/TN 10729

 

316.      Quyền thuật vô song 26 : Truyện tranh / Takeshi Maekawa ; Hải Hà dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 184 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 13+)     Sách bổ sung     T.26     895.63 - TN 10730/TN 10731

 

317.      Quyền thuật vô song 27 : Truyện tranh / Takeshi Maekawa ; Hải Hà dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 196 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 13+)     Sách bổ sung     T.27     895.63 - TN 10732/TN 10733

 

318.      Sương mù trên thành phố : Tuyển tập truyện ngắn chọn lọc / Trần Kim Đình tuyển chọn. - H. : Văn học, 2015. - 307 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     895.92230108 - M 6490/M 6488/Vv 4913

 

319.      Tam không / Tống Ngọc Hân. - H. : Hội nhà văn, 2016. - 220 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.92234 - VL 8912/M 6136/M 6133

 

320.      Thành cổ tinh tuyệt : Truyện tranh / Nguyên tác: Thiên Hạ Bá Xướng ; Lâm Doanh họa sĩ ; Phương Thúy dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 192 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Ma thổi đèn ; P.1)     Phỏng theo bộ tiểu thuyết lừng danh ra đời 2006     Sách bổ sung     T.1 : Thành cổ tinh tuyệt     895.13 - M 9548/M 9545/TN 10664/TN 10665

 

321.      Thành cổ tinh tuyệt : Truyện tranh / Thiên Hạ Bá Xương nguyên tác ; Lâm Doanh họa sĩ ; Phương Thúy dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 188 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Ma thổi đèn ; P.2)     Phỏng theo bộ tiểu thuyết lừng danh ra đời 2006     Sách bổ sung     T. 2 : Thành cổ tinh tuyệt     895.13 - M 7876/M 7862/TN 10666/TN 10667

 

322.      Thành cổ tinh tuyệt 3 : Truyện tranh / Thiên Hạ Bá Xương nguyên tác ; Lâm Doanh họa sĩ ; Phương Thúy dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 184 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Ma thổi đèn ; P.3)     Phỏng theo bộ tiểu thuyết lừng danh ra đời 2006     Sách bổ sung     T. 3     895.13 - TN 10668/TN 10669

 

323.      Thế cờ định mệnh : Tập truyện ngắn / Hoàng Giá. - H. : Dân trí, 2015. - 282 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.92234 - M 7661/M 6400/VL 8817

 

324.      Thơ chữ hán Nguyễn Khuyến : Chọn lọc - biên dịch - bình chú / Bắc Môn. - H. : Văn hoá dân tộc, 2004. - 306 tr. ; 19 cm     895.9221 - ĐC 271

 

325.      Thương một người đâu cần những lý do : Thơ / Thoa Pyo. - H. : Văn học, 2015. - 238 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.92214 - M 8522/M 8548/VL 8846

 

326.      Tiếng gọi của rừng thẳm : Truyện dài / Lan Khai. - H. : Nxb. Hà Nội, 2016. - 191 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.9223 - M 1923/M 1751/VL 8833

 

327.      Tiếng sáo lạc : Tiểu thuyết / Phạm Thị Bích Thủy. - H. : Hội nhà văn, 2015. - 242 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.92234 - VL 8905/M 9605/M 9552

 

328.      Tiếu lâm Trung Quốc hay nhất / Đức Anh s.t. và t.c.. - H. : Nxb. Thời đại, 2013. - 238 tr. ; 21 cm     895.1 - TN 10412

 

329.      Tín đồ không tôn giáo : Tiểu thuyết / Lê Minh Phúc. - H. : Văn học, 2015. - 279 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     895.922334 - M 5999/M 5998/Vv 4918

 

330.      Tình yêu đến từ nơi đâu : Chuyện về những mối tình trong chiến tranh / Nguyễn Phúc Ấm s.t. & b. s.. - H. : Văn học, 2015. - 279 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     895.9223008 - Vv 4940

 

331.      Tình yêu đến từ nơi đâu : Chuyện về những mối tình trong chiến tranh / Nguyễn Phúc Ấm sưu tầm, b.s. - H. : Văn học, 2015. - 279 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     895.9223008 - M 8545/M 8533

 

332.      Tổ quốc gọi tên mình : Thơ / Nguyễn Pham Quế Mai. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ, 2015. - 230 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.92214 - M 8843

 

333.      Tổ quốc gọi tên mình : Thơ / Nguyễn Phan Quế Mai. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ, 2015. - 230 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.92214 - VL 8849

 

334.      Tổ quốc! Đường chân trời : Tập bút ký / Trương Thị Thương Huyền. - H. : Nxb. Thông Tấn, 2016. - 231 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.922803 - M 8654/M 7989/VL 8818

 

335.      Tội nghiệp cái giếng cổ : Tạp văn và truyện ngắn đoán thiên / Ma Văn Kháng. - H. : Dân trí, 2016. - 231 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.922334 - M 5746/M 6294/VL 8824

 

336.      Toriko : Fanbook chính thức : truyện tranh / Mitsutoshi Shimabukuro ; Takara dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 238 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     T.29.5 : Tất tần tật về thế giới Gourmet     895.63 - TN 10738/TN 10739

 

337.      Toriko : Tập 29.5 / Mitsutoshi Shimabukuro ; Takara dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 238 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     895.63 - M 6421/M 3016

 

338.      Tranh tối mà yêu / Ray Đoàn Huy. - H. : Hội nhà văn, 2016. - 147 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.92234 - VL 8898/M 7616/M 6292

 

339.      Trời đất thu hay lòng ta thu : Tập chân dung văn học / Nguyễn Chu Nhạc. - H. : Dân trí, 2016. - 282 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.92209 - M 8102/M 8078/VL 8860

 

340.      Trời làm lụt lội : Truyện / Hoàng Ngọc Sơn. - H. : Dân trí, 2016. - 178 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.92234 - M 9531/VL 8839

 

341.      Trường ca hành : Từ tập 8 đến tập 9 / Hạ Đạt ; Leo Chen dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 176 tr. ; tranh vẽ ; 21 cm     Sách bổ sung     895.13 - M 9970/M 9971/M 9984/M 4468

 

342.      Trường ca hành 8 : Truyện tranh / Hạ Đạt ; Leo Chen dịch. - H. : Kim Đồng, 2015. - 176 tr. ; 21 cm     T.8     895.13 - TN 10632/TN 10633

 

343.      Trường ca hành 9 : Truyện tranh / Hạ Đạt ; Leo Chen dịch. - H. : Kim Đồng, 2015. - 164 tr. ; 21 cm     T.9     895.13 - TN 10634/TN 10635

 

344.      Tsubasa  Reservoir  17 : Truyện tranh / Clamp ; Vũ Anh dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 180 tr.: tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     T.17 : Một ngày nào đó, chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau     895.63 - TN 10654/TN 10655

 

345.      Tsubasa  Reservoir  18 : Truyện tranh / Clamp ; Vũ Anh dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 192 tr.: tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     T.18 : Chỉ còn một lần nữa thôi! Hãy tiếp tục đứng lên     895.63 - TN 10656/TN 10657

 

346.      Tsubasa  Reservoir  19 : Truyện tranh / Clamp ; Vũ Anh dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 180 tr.: tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     T.19 : Hãy phá bỏ xiềng xích mang tên sự cô độc!     895.63 - TN 10658/TN 10659

 

347.      Tsubasa  Reservoir  20 : Truyện tranh / Clamp ; Vũ Anh dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 192 tr.: tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     T.20 : Hãy tin tưởng vào bản thân và bạn bè     895.63 - TN 10660/TN 10661

 

348.      Tsubasa  Reservoir  21 : Truyện tranh / Clamp ; Vũ Anh dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 192 tr.: tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     T.21 : Đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh     895.63 - TN 10662/TN 10663

 

349.      Tsubasa - Reservoir Chronicle 11 : Truyện tranh / Clamp ; Vũ Anh dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 188 tr.: tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 16+)     T.11 : Tôi sẽ không bao giờ để nụ cười ấy biến mất     895.63 - TN 10394/TN 10395

 

350.      Tsubasa : Từ tập 17 đến tập 21 / Clamp ; Vũ Anh dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 180 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     895.63 - M 6016/M 5942/M 1763/M 5934/M 9578/M 9585/M 9538/M 9537/M 9638/M 8433

 

351.      Từng niên thiếu : Tiểu thuyết. 2 tập / Cửu Dạ Hồi ; Mai Dung dịch. - H. : Dân trí, 2016. - T.1. - 397 tr. ; T.2. - 358 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.1 - M 8090/M 7645

 

352.      Từng niên thiếu 1 : Tiểu thuyết / Cửu Dạ Hồi ; Mai Dung dịch. - H. : Dân trí, 2016. - 396 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     T.1     895.136 - VL 8876

 

353.      Từng niên thiếu 2 : Tiểu thuyết / Cửu Dạ Hồi ; Mai Dung dịch. - H. : Dân trí, 2016. - 358 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     T.2     895.136 - VL 8875

 

354.      Tuổi trẻ nồng nhiệt thời gian phai mờ / Vũ Quỳnh Mai b.s. - H. : Dân trí, 2016. - 376 tr. ; 15 cm     Sách bổ sung     895.1 - M 4640/M 5526/Vv 4949

 

355.      Vị thần lang thang : Từ tập 5 đến tập 9 / Adachitoka ; Lli Tenjou dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 194 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     895.63 - M 1860/M 8744/M 1916/M 1917/M 1918/M 1919/M 1784/M 1734/M 1733/M 1715

 

356.      Vị thần lang thang 5 : Truyện tranh / Adachitoka ; lLi Tenjou dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 194 tr. ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 16 +)     Sách bổ sung     T.5     895.63 - TN 10636/TN 10637

 

357.      Vị thần lang thang 6 : Truyện tranh / Adachitoka ; lLi Tenjou dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 194 tr. ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 16 +)     Sách bổ sung     T.6     895.63 - TN 10638/TN 10639

 

358.      Vị thần lang thang 7 : Truyện tranh / Adachitoka ; lLi Tenjou dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 194 tr. ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 16 +)     Sách bổ sung     T.7     895.63 - TN 10618/TN 10619

 

359.      Vị thần lang thang 8 : Truyện tranh / Adachitoka ; lLi Tenjou dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 194 tr. ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 16 +)     Sách bổ sung     T.8     895.63 - TN 10640/TN 10641

 

360.      Vị thần lang thang 9 : Truyện tranh / Adachitoka ; lLi Tenjou dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 194 tr. ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 16 +)     Sách bổ sung     T.9     895.63 - TN 10642/TN 10643

 

361.      Vùng trời hư cấu : Truyện tranh / Phan Thành Trí. - H. : Hội nhà văn, 2015. - 134 tr. ; 19 cm.     Sách bổ sung     895.9223 - Vv 4939

 

362.      Vùng trời hư cấu : Truyện tranh / Phan Thành Trí. - H. : Hội nhà văn, 2015. - 135 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     895.9223 - M 8476/M 8475

 

363.      Vượt qua hoàn cảnh số phận : Tiểu thuyết / Chu Văn Khoái. - H. : Hội nhà văn, 2016. - 319 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     T.1     895.9223 - Vv 4926/Vv 4920

 

364.      Vượt qua hoàn cảnh số phận : Tiểu thuyết. Tập 1 / Chu Văn Khoái. - H. : Hội nhà văn, 2016. - T.1. - 319 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     895.9223 - M 5650/M 9349/M 9299/M 9320

 

365.      XXX Holic : Từ tập 15 đến tập 18 / Clamp ; Vũ Anh dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 176 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     895.63 - M 4815/M 2020/M 1693/M 8990/M 7568/M 7566/M 7567/M 7565

 

366.      XXX Holic 15 : Truyện tranh / Clamp ; Vũ Anh dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 188 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     T.15     895.63 - TN 10698/TN 10699

 

367.      XXX Holic 16 : Truyện tranh / Clamp ; Vũ Anh dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 188 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     T.16     895.63 - TN 10700/TN 10701

 

368.      XXX Holic 17 : Truyện tranh / Clamp ; Vũ Anh dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 188 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     T.17     895.63 - TN 10702/TN 10703

 

369.      XXX Holic 18 : Truyện tranh / Clamp ; Vũ Anh dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 188 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Dành cho lứa tuổi 16+)     Sách bổ sung     T.18     895.63 - TN 10704/TN 10705

 

370.      Yêu dấu, em! : Truyện / Nguyễn Trọng Huân. - H. : Dân trí, 2016. - 246 tr. ; 21 cm     Sách bổ sung     895.92234 - M 7790/VL 8826

 

907 - GIÁO DỤC, NGHIÊN CỨU, CÁC ĐỀ TÀI LIÊN QUAN VỀ LỊCH SỬ

 

371.      Công phá đề thi trung học phổ thông quốc gia lịch sử : Biên soạn theo hướng nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao / Phạm Văn Đông. - Đồng Nai : Nxb.Đồng Nai, 2015. - 149 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     907 - M 1769/M 6267

 

372.      Hướng dẫn luyện thi THPT quốc gia môn lịch sử : Theo cấu trúc đề thi THPT quốc gia của Bộ GD - ĐT năm 2016 / Trương Ngọc Thơi. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 266 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     907 - M 1797/M 1722

 

910 - ĐỊA LÝ VÀ DU LỊCH

 

373.      Cấu trúc đề thi trung học phổ thông quốc gia chuyên đề địa lí / Phạm Văn Đông. - Đồng Nai : Nxb.Đồng Nai, 2015. - 285 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     910.076 - M 8221/M 8132

 

374.      Những điều cần biết luyện thi quốc gia chuyên đề địa lý : Theo cấu trúc mới nhất của Bộ GD & ĐT / Phạm Văn Đông. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014. - 358 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     910.076 - M 2531/M 3577

 

375.      Những điều cần biết luyện thi quốc gia chuyên đề địa lý : Theo cấu trúc mới nhất của Bộ GD & ĐT / Phạm Văn Đông. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014. - 358 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     910.76 - M 4937/M 4991

 

915 - ĐỊA LÝ VÀ DU HÀNH Ở CHÂU Á

 

376.      Bộ đề thi THPT quốc gia địa lí : Phương pháp tự luận / Nguyễn Đức Vũ. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 219 tr. ; 24 cm     Sách bổ sung     915.970076 - M 7860/M 7859

 

959.7 - HỒ CHÍ MINH - LỊCH SỬ

 

377.      Trần Quốc Tuấn - Vị thánh tướng hiền minh / Phùng Văn Khai. - H. : Lao động, 2016. - 142 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     959.7024092 - M 8605/M 8599

 

378.      Trần Quốc Tuấn - Vị thánh tướng hiền minh / Phùng Văn Khai. - H. : Lao động, 2016. - 142 tr. ; 19 cm     Sách bổ sung     959.7024092 - Vv 4935

 

 

1/1

 


Tìm sách