Thông báo

Danh mục sách địa chí Hà Nam

Thư mục sách


 

1

 

     Nguyễn Khuyến và gia thoại / Bùi Văn Cường sưu tầm và biên soạn. - H. : Lao động, 1999. - 210 tr. ; 19 cm    

895.9221009/ĐC 46/ĐC 47/ĐC 48/ĐC 49/ĐC 50/Vv 3040/Vv 3041/M11508/M11509

 

 

 

 

2

 

     Trần Quốc Hương - Nhân cách và kỳ tích / Trần Giang. - H. : Văn hoá thông tin, 2012. - 495 tr. ; 21 cm     Tỉnh ủy Hà Nam      959.737092/ĐC 597/ĐC 598/ĐC 599/M 25249/M 25248

 

 

 

 

3

 

     Thu vàng bên sông ChâuThơ chọn lọc (1996 - 2002) / Trần Như Thức. - H : Văn học, 2002. - 88 tr. ; 19 cm    

895.9221/ĐC 181/Vv 2338

 

 

 

 

4

 

     Hà Nam di tích và danh thắng / Sở Văn hoá thông tin Hà Nam. - H. : Nxb. Thống kê, 2003. - 278 tr ; 27cm    

Tóm tắt: Giới thiệu về những di tích khảo cổ học, di tích lịch sử văn hoá và những danh lam thắng cảnh ở Hà Nam.   

 915.9737/M 10686/M 10687/VL 2452/VL 2453

 

 

 

 

5

 

     Thi tuyển danh sĩ Hà Nam / Hồ Đức Thọ, Dương Văn Vượng. - H. : Nxb. Văn hóa Thông tin, 1999. - 278 tr. ; 19 cm   

 895.9221/ĐC 98/ĐC 99/ĐC 684/Vv 539/Vv 540

 

 

 

 

6

 

     Gương tiết liệt anh hùng Nguyễn Thị NhạTruyện thơ / Hồ Nam. - Hà Nam : Nxb.Hội văn học nghệ thuật Hà Nam, 2004. - 95 tr. ; 19 cm    

895.9221/M 12028/M 12029/Vv 3259/ĐC 720

 

 

 

 

7

 

     Thời sôi nổiTiểu thuyết / Lương Hiền. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2005. - 495 tr. ; 19 cm   

 895.9223/M12325/M12324/KC 7830/KC 7831/ĐC 294/Vv 3274

 

 

 

 

8

 

     Thơ Phủ LýTập 3 / Nguyễn Thắng Thiếp, Đinh Cầm,.... - H. : Lao động, 2005. - 163 tr. ; 19 cm     Câu lạc bộ thơ văn Sông Châu    

895.9221/M12335/M12334/ĐC 304/Vv 3278/KC 7832/KC 7833

 

 

 

 

9

 

     Thanh Liêm trong hai cuộc kháng chiếnTruyện ký. - H. : Lao động, 2003. - 404 tr ; 19 cm    

ĐC.8/ĐC284/ĐC285/ĐC 425

 

 

 

 

10

 

     Một vòng đời : Tiểu thuyết / Nguyễn Văn Cự. - H. : Văn hoá dân tộc, 2005. - 287 tr. ; 19 cm    

895.9223/KC 7840/KC 7841/KC 7842/KC 7843/

Vv 3294/M12465/M12466/ĐC 339/ĐC 340

 

 

 

 

11

 

     Địa chí Hà Nam. - H. : Khoa học xã hội, 2005. - 1278 tr ; 27 cm    

915.9737/ĐC 346/ĐC 347/VL 3539/VL 3540/M 13901

 

 

 

 

12

 

     Hà Nam nắng đã về / Sỹ Thắng. - H. : Nxb. Âm nhạc, 2005. - 56 tr. ; 19 cm    

782.42/M12387/M12388/KC 8785/KC 8786/Vv 3324/Vv 3325/ĐC 352/ĐC 353

 

 

 

 

13

 

     Danh sĩ đương đại Hà Nam : Tập 1 / Lương Hiền. - H. : Hội nhà văn, 2007. - 561 tr ; 24 cm    

ĐC.01(92)/ĐC 444

 

 

 

 

14

 

     Niên giám thông kê ngành Văn hoá - thông tin 2006. - H. : Nxb.Hà Nội, 2007. - 250 tr ; 24 cm. - (Bộ Văn hoá thể thao và du lịch)    

ĐC.5/ĐC 443/ĐC 439

 

 

 

 

15

 

     Niên giám thông kê ngành Văn hoá - thông tin 2004. - H. : Nxb.Hà Nội, 2005. - 304 tr ; 24 cm. - (Bộ Văn hoá thông tin)    

ĐC.5/ĐC 441

 

 

 

 

16

 

     Niên giám thông kê ngành Văn hoá - thông tin 2002. - H. : Nxb.Hà Nội, 2003. - 265 tr ; 24 cm. - (Bộ Văn hoá thông tin)    

ĐC.5/ĐC 440

 

 

 

 

17

 

     Những sự kiện lịch sử Đảng bộ Hà Nam (1975-2000). - Hà Nam : Nxb.Hà Nam, 2004. - 484 tr ; 27 cm     Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam    

324.2597070959737/ĐC 438/ĐC 516/ĐC 517/ĐC 518/ĐC 698/ĐC 701

 

 

 

 

18

 

     Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam : Từ 1-1-1997 đến 30-6-2001. - Hà Nam : Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam, 2002. - 423 tr ; 27 cm     ĐC.222/ĐC 437

 

 

 

 

19

 

     Ngành Y tế tỉnh Hà Nam 55 năm xây dựng và phát triển (1955-2010) : Lưu hành nội bộ. - Hà Nam : Nxb.Hà Nam, 2010. - 198 tr ; 27 cm    

ĐC.6/ĐC 436

 

 

 

 

20

 

     Văn nghệ sỹ Hà Nam : Tác giả - tác phẩm chọn lọc. - Hà Nam : Nxb.Hà Nam, 2008. - 236 tr ; 24 cm    

ĐC.04(92)/ĐC 435

 

 

 

 

21

 

     Niên giám thông kê tỉnh Hà Nam 2008. - Hà Nam : Thống Kê, 2009. - 189 tr ; 24 cm    

ĐC.4/ĐC 434

 

 

 

 

22

 

     Về văn học nghệ thuật và văn hoá ở một miền quê : Tiểu luận / Trịnh Quang Khanh. - H. : Hội nhà văn, 2003. - 257 tr ; 21 cm    

ĐC.8/ĐC 430

 

 

 

 

23

 

     Trần Tử Bình từ Phú Riềng Đỏ đến mùa thu Hà Nội ... / Trần Kháng Chiến, Dương Trung Quốc, Phạm Đình Trọng... b.s. - H. : Lao động, 2006. - 734 tr ; 21 cm    

Tóm tắt: Cuốn sách phác thảo chân dung của Trần Tử Bình người con của xã Tiêu Động - Bình Lục - Hà Nam, viết về Phú Riềng Đỏ khi Trần Tử Bình còn là những nhân mối đầu tiên nhen nhóm ngọn lửa cách mạng trong phong trào công nhân cao su.   

 959.7092/ĐC 429/ĐC 428/ĐC 616

 

24

 

     Lịch sử Đảng bộ thị xã Phủ Lý (1975-2005) : Tập 2. - Hà Nam : Nxb.Hà Nam, 2008. - 438 tr ; 21 cm     Ban chấp hành Đảng bộ Thị xã Phủ Lý    

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách phản ánh quá trình xây dựng và phát triển của thị xã từ năm 1975 - 2005    

324.2597070959737/ĐC 459/ĐC 621/ĐC 622

 

 

 

 

25

 

     Hương đất : Thơ / Từ Thiết Linh. - H. : Hội nhà văn, 2009    

ĐC.83(92)/ĐC 458

 

 

 

 

26

 

     Đốm lửa giữa rừng : Tập truyện / Chu Thị Phương Lan. - H. : Lao động, 2008. - 295 tr ; 19 cm    

ĐC.83(92)/ĐC 456/ĐC 457

 

 

 

 

27

 

     Bến đậu : Tiểu thuyết / Chu Thị Phương Lan. - H. : Lao động, 2006. - 279 tr ; 19 cm    

ĐC.83(92)/ĐC 455/ĐC 454

 

 

 

 

28

 

     Mùa hoa lộc vừng : Tập ký và tản văn / Hoàng Trọng Muôn. - H. : Thanh Niên, 2007. - 176 tr ; 19 cm    

ĐC.83(91)/ĐC 451/ĐC 452/ĐC 453

 

 

 

 

29

 

     Thử bàn về văn học Hà Nam đương đại : Tiểu luận - phê bình / Hoàng Trọng Muôn. - H. : Hội nhà văn, 2010. - 218 tr ; 19 cm    

ĐC.8/ĐC 447/ĐC 448/ĐC 449/ĐC 450

 

 

 

 

30

 

     Khảo cứu về lễ hội hát dậm Quyển Sơn : Chuyện luận / Lê Hữu Lê. - H. : Thế giới, 2006. - 405 tr ; 21 cm   

ĐC.89/ĐC 445/ĐC 446

 

 

 

 

31

 

     Lịch sử Đảng bộ huyện Thanh Liêm (7-1954 đến 4-1975) : Sơ khảo. - Hà Nam : Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Liêm, 2000. - 159 tr ; 19 cm    

ĐC.215/ĐC 376

 

 

 

 

32

 

     Lịch sử truyền thông đấu tranh cách mạng của Đảng bộ xã Thanh Thuỷ(1930-2000). - Hà Nam : Ban chấp hành Đảng bộ xã Thanh Thuỷ, 2005. - 240 tr ; 19 cm   

 ĐC.215/ĐC 373

 

 

 

 

33

 

     Lịch sử truyền thống đấu tranh của Đảng bộ và nhân dân xã Thanh Phong 1930-1945 : Tập 1. - Hà Nam : Đảng bộ xã Thanh Phong, [...]. - 113 tr ; 19 cm    

ĐC.215/ĐC 372

 

 

 

 

34

 

     Lịch sử truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Kim Bảng (1930-1995) : Sơ thảo. - Hà Nam : Ban chấp hành Đảng bộ huyện Kim Bảng, 1996. - 238 tr ; 21 cm     Ban chấp hành Đảng bộ huyện Kim Bảng tỉnh Nam Hà    

324.2597070959737/ĐC 371/ĐC 612

 

 

 

 

35

 

     Lịch sử Đảng bộ xã Mộc Bắc : (1930-2005). - Hà Nam : [K.nxb], 2008. - 214 tr ; 21 cm    

ĐC.215/ĐC 369

 

 

 

 

36

 

     Lịch sử Đảng bộ xã Tiên Nội : (1930-2005). - Hà Nam : [K.nxb], 2008. - 200 tr ; 21 cm    

ĐC.215/ĐC 368

 

 

 

 

37

 

     Lịch sử Đảng bộ thị xã Phủ Lý (1930-1975) : Tập 1. - Hà Nam : Nxb.Hà Nam, 2003. - 311 tr ; 21 cm     Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Phủ Lý    

324.2597070959737/ĐC 367/ĐC 617

 

 

 

 

38

 

     Lịch sử Đảng bộ xã Trác Văn : (1930-2005). - Hà Nam : [...], 2009. - 245 tr ; 21 cm    

ĐC.215/ĐC 366

 

 

 

 

39

 

     Lịch sử Đảng bộ xã Đọi Sơn : (1930-2005). - Hà Nam : [...], 2009. - 273 tr ; 21 cm    

ĐC.215/ĐC 365

 

 

 

 

40

 

     Lịch sử Đảng bộ huyện Duy Tiên : (1930-2005). - Hà Nam : [...], 2009. - 591 tr ; 21 cm    

ĐC.215/ĐC 364

 

 

 

 

41

 

     Lịch sử Đảng bộ huyện Kim Bảng : (1930-2005). - Hà Nam : Ban chấp hành Đảng bộ huyện Kim Bảng, 2008. - 444 tr ; 23 cm    

ĐC.215/ĐC 363

 

 

 

 

42

 

     Tuyển tập bia văn từ - văn chỉ Hà Nam / Lê Quốc Việt. - H. : Thế giới, 2006. - 316 ; 19 cm    

ĐC.98/ĐC 424

 

 

 

 

43

 

     Vũ Cố Đại VươngTruyền thuyết lịch sử / Trần Tuấn Đạt. - H. : Lao động, 2004. - 307 tr ; 19 cm   

 ĐC.02(91)/ĐC 422

 

 

 

 

44

 

     Tác phẩm báo chí chọn lọcNăm 2005-2007. - Hà Nam : Nxb.Hà Nam, 2008. - 184 tr ; 21 cm    

ĐC.5/ĐC 419

 

 

 

 

45

 

     Lịch sử Đảng bộ huyện Thanh Liêm (1930 - 2005) / Ngô Ngọc Thắng, Nguyễn Ngọc Hà, Lê Mạnh Hồng, Nguyễn Duy Hạnh... s.t & b.s. - Hà Nam : Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Liêm, 2009. - 599 tr ; 21 cm     Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Liêm    

324.2597070959737/ĐC 362/ĐC 624/ĐC 623

 

 

 

 

46

 

     Đề Yêm chống Pháp / Trọng Văn. - Hà Nam : Sở Văn hoá Thông tin Hà Nam, 2003. - 114 tr ; 19 cm    

ĐC.02(91)/ĐC 426/ĐC 427

 

 

 

 

47

 

     Lê Tung / Hoàng Gia Phú. - H. : Thế giới, 2004. - 230 tr ; 21 cm    

ĐC.02(91)/ĐC 423

 

48

 

     Đinh Công Tráng thủ lĩnh khởi nghĩa Ba Đình / Đinh Viết Bảo. - H. : Lao động, 2005. - 319 tr ; 19 cm    

ĐC.02(91)/ĐC 421

 

 

 

 

49

 

     Tác phẩm báo chí chọn lọc : Năm 2008-2009. - Hà Nam : Nxb.Hà Nam, 2010. - 199 tr ; 21 cm    

ĐC.5/ĐC 420

 

 

 

 

50

 

     Phượng hồng : Thơ / Nguyễn Thị Thanh Niềm. - Hà Nam : Nxb.Hà Nam, 2008. - 78 tr ; 19 cm    

ĐC.83(92)/ĐC 418

 

 

 

 

51

 

     Dân ca hát dậm Hà Nam / Trọng Văn. - Hà Nam : Sở Văn hoá Thông tin Hà Nam, 1998. - 115 tr ; 19 cm    

ĐC.89/ĐC 417

 

 

 

 

52

 

     Phường Quang TrungThơ / Đinh Cầm. - Hà Nam : Nxb.Hà Nam, 2006. - 70 tr ; 19 cm    

ĐC.83(92)/ĐC 416

 

 

 

 

53

 

     Tự thuật một cuộc đời : (1927-2010) / Lại Văn Hoa. - Hà Nam : [K.nxb], 2010. - 65 tr ; 19 cm    

ĐC.83(92)/ĐC 415

 

 

 

 

54

 

     Lịch sử Đảng bộ tỉnh Nam Hà 1930-1954Tập 1. - Hà Nam : [K.nxb], 1996. - 431 tr ; 21 cm     ĐC.21/ĐC 414

 

 

 

 

55

 

     Tập thơ xuân 2006 : Mừng thành công đại hội Đảng bộ các cấp, mừng xuân Bính Tuất. - Hà Nam : [K.nxb], 2006. - 56 tr ; 21 cm     ĐC.85/ĐC 413

 

 

 

 

56

 

     Tản mạn đôi điều bàn về văn học và nghệ thuật : Nghiên cứu phê bình / Đỗ Đình Thọ. - Nam Định : Hội văn học nghệ thuật tỉnh Nam Định, 2005. - 376 tr ; 21 cm    

ĐC.8/ĐC 412

 

 

 

 

57

 

     Hoa muộn : Thơ / Xuân Nùng. - H. : Lao động, 2002. - 116 tr ; 19 cm    

ĐC.83(92)/ĐC 411/ĐC 410

 

 

 

 

58

 

     Vừng sáng trước mặt : Tập truyện ngắn / Lê Đăng Kháng. - H. : Văn học, 2002. - 205 tr ; 19 cm    

ĐC.83(92)/ĐC 409

 

 

 

 

59

 

     Một miền thơ văn Hà Nam / Xuân Nùng. - Hà Nam : Hội văn học nghệ thuật Hà Nam, 2005. - 166 tr ; 19 cm    

ĐC.8/ĐC 408

 

 

 

 

60

 

     Khát : Tập thơ / Hiền Phong. - H. : Văn hoá dân tộc, 2000. - 95 tr ; 19 cm    

ĐC.83(92)/ĐC 406/ĐC 407

 

 

 

 

61

 

     Tiếng chim gọi mùa : Thơ và trường ca / Nguyễn Thế Vinh. - H. : Hội nhà văn, 2000. - 94 tr ; 19 cm    

ĐC.83(92)/ĐC 405

 

 

 

 

62

 

     Người đàn bà nhặt lá : Tập truyện ngắn / Vũ Thị Thu Huệ. - H. : Lao động, 2000. - 127 tr ; 19 cm    

ĐC.85/ĐC 404/ĐC 403

 

 

 

 

63

 

     Mắc nợ với mồ hôi : thơ / Đinh Cường. - H. : Hội nhà văn, 2005. - 67 tr ; 19 cm    

ĐC.83(92)/ĐC 402/ĐC 401/ĐC 400

 

 

 

 

64

 

     Nợ tình : Thơ lục bát / Nguyễn Công Tứ. - H. : Lao động, 2006. - 144 tr ; 19 cm    

ĐC.83(92)/ĐC 399

 

 

 

 

65

 

     Một thời để nhớ : Tập truyện và ký / Nguyễn Công Tứ. - H. : Thanh Niên, 2007. - 187 tr ; 19 cm    

ĐC.83(92)/ĐC 398

 

 

 

 

66

 

     Một đời duyên nợ : Tiểu thuyết / Đỗ Thị Thu Hiền. - H. : Hội nhà văn, 2002. - 190 tr ; 19 cm    

ĐC.83(92)/ĐC 397

 

 

 

 

67

 

     Nam Cao những mạch nguồn văn : Tiểu thuyết / Nguyễn Thế Vinh. - H. : Văn hoá thông tin, 1998. - 203 tr ; 19 cm    

ĐC.83(91)/ĐC 396

 

 

 

 

68

 

     Kép trà nhà thơ trào phúng xuất sắc : Sưu tầm, khảo luận / Trọng Văn. - H. : Lao động, 1993. - 120 tr ; 19 cm    

ĐC.83(91)/ĐC 395

 

 

 

 

69

 

     Dòng đời rong ruổi : Tập truyện / Từ Thiết Linh. - H. : Lao động, 2008. - 162 tr ; 19 cm    

ĐC.83(92)/ĐC 394/ĐC 393/ĐC 392/ĐC 495/ĐC 496/ĐC 497

 

 

 

 

70

 

     Các văn bản về nếp sống văn hoá. - Hà Nam : Sở Văn hoá Thông tin Hà Nam, 1999. - 54 tr ; 19 cm    

ĐC.547/ĐC 391/ĐC 390/ĐC 389

 

 

 

 

71

 

     Đôi bờ : Truyện ngắn / Vũ Minh Thuý. - H. : Hội nhà văn, 2005. - 141 tr ; 19 cm    

ĐC.83(92)/ĐC 388/ĐC 387/ĐC 386

 

 

 

 

72

 

     Hoa đời thường. - Hà Nam : Sở Văn hoá Thông tin Hà Nam, 2001. - 24 tr ; 19 cm    

ĐC.02(92)/ĐC 385/ĐC 384/ĐC 383

 

 

 

 

73

 

     Hương đời : Thơ / Trần Như Thức. - H. : Thế giới, 2009. - 71 tr ; 19 cm   

 ĐC.83(92)/ĐC 382

 

 

 

 

74

 

     Danh thắng chùa đọi / Lương Hiền. - H. : Văn hoá thông tin, 2001. - 126 tr ; 19 cm    

ĐC.9/ĐC 381/ĐC 380

 

 

 

 

75

 

     Ngỡ ngàng : Truyện thơ / Nguyễn Công Tứ. - H. : Lao động, 2001. - 95 tr ; 19 cm. - (Tủ sách câu lạc bộ người lao động)    

ĐC.83(92)/ĐC 379/ĐC 378/ĐC 377

 

 

 

 

76

 

     Nét văn hoá dân gian của Phủ Lý xưa / Bắc Môn. - H. : Thế giới, 2008. - 295 tr ; 21 cm    

ĐC.5/ĐC 466

 

 

 

 

77

 

     Nhân vật - lịch sử văn hoá Hà Nam. - H. : Hội nhà văn, 2000. - 350 tr ; 21 cm    

ĐC.0/ĐC 464

 

 

 

 

78

 

     Phủ Lý thành phố anh hùng đổi mới và phát triển. - H. : Văn hoá thông tin, 2008. - 287 tr ; 21 cm     Cty văn hóa trí tuệ Việt    

915.9737/ĐC 361/ĐC 486/ĐC 593

 

 

 

 

79

 

     Kỷ yếu hội nghị tổng kết hoạt động của hệ thống thư viện công công toàn quốc 1999-2000. - H. : Vụ thư viện, 2002. - 352 tr ; 20 cm     Bộ Văn hóa Thông tin    

ĐC.542.1/ĐC 467

 

 

 

 

80

 

     Văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XVI. - Hà Nam : Nxb.Hà Nam, 2000. - 99 tr ; 20 cm. - (Tỉnh uỷ Hà Nam)    

ĐC.211/ĐC 468/ĐC 469

 

 

 

 

81

 

     Cảm thức về văn hoá, văn chương nghệ thuật / Nguyễn Thế Vinh. - H. : Văn hoá thông tin, 2007. - 238 tr ; 19 cm    

ĐC.8/ĐC 470/ĐC 471

 

 

 

 

82

 

     Huyền thoại Việt Nam : Trường ca / Chu Thị Phương Lan. - H. : Hội nhà văn, 2009. - 96 tr ; 19 cm    

ĐC.83(92)/ĐC 472/ĐC 473

 

 

 

 

83

 

     Bão đất : Tiểu thuyết / Lê Thanh Kỳ. - H. : Hội nhà văn, 2008. - 174 tr ; 19 cm    

ĐC.83(92)/ĐC 474/ĐC 475

 

 

 

 

84

 

     Vĩnh biệt làng ô hợp : Tiểu thuyết / Lưu Quốc Hoà. - H. : Hội nhà văn, 2008. - 163 tr ; 19 cm    

ĐC.83(92)/ĐC 476/ĐC 477

 

 

 

 

85

 

     Hương quê Hà Nam : Thơ. - H. : Hội nhà văn, 2007. - 167 tr ; 19 cm    

ĐC.83(92)/ĐC 478/ĐC 479

 

86

 

     Lịch sử Đảng bộ huyện Bình Lục1930-2005. - Hà Nam : Nxb.Hà Nam, 2005. - 544 tr ; 24 cm     Ban chấp hành Đảng bộ huyện Bình Lục    

324.2597070959737/ĐC 480/ĐC 618/ĐC 619/ĐC 620

 

 

 

 

87

 

     Niên giám thống kê ngành Văn hoá thông tin năm 2000. - H. : Nxb.Hà Nội, 2001. - 241 tr ; 24 cm    

ĐC.5/ĐC 481/ĐC 482

 

 

 

 

88

 

     Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam : Từ 1-1-1997 đến 30-6-2001. - Hà Nam : Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam, 2002. - 423 tr ; 27 cm     ĐC.222/ĐC 483/ĐC 484

 

 

 

 

89

 

     55 năm sự nghiệp "Hiếu nghĩa bác ái"27/7/1947 - 27/7/2002. - H. : Lao động xã hội, 2002. - 291 tr ; 29 cm. - (Bộ Lao động - Thương binh và xã hội)    

ĐC.257/ĐC 485

 

 

 

 

90

 

     Truyện dân gian Kim Bảng : Tập 2 / Lê Hữu Bách. - H. : Thế giới, 2008. - 392 tr ; 21 cm    

ĐC.89/ĐC 487/ĐC 488

 

 

 

 

91

 

     Trăng biển : Tập truyện ngắn / Lê Trung Hợp. - H. : Lao động, 1997. - 205 tr ; 19 cm   

 ĐC.83(92)/ĐC 489

 

 

 

 

92

 

     Nơi hồn thu ở lại : Thơ lục bát / Nguyễn Hải Chi. - H. : Hội nhà văn, 2005. - 69 tr ; 19 cm    

ĐC.83(92)/ĐC 490

 

 

 

 

93

 

     Truyện dân gian Ca Dông và H'rê / Lê Hữu Bách. - H. : Lao động, 2007. - 398 tr ; 21 cm    

ĐC.83(92)/ĐC 491/ĐC 492

 

 

 

 

94

 

     Cửa thiền : Tiểu thuyết / Vũ Minh Thuý. - H. : Hội nhà văn, 2007. - 210 tr ; 19 cm    

ĐC.83(92)/ĐC 493/ĐC 494

 

 

 

 

95

 

     Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hà Nam : T.1: 1927-1975. - Hà Nam : Nxb.Hà Nam, 2000. - 527 tr ; 21 cm    

ĐC.21/ĐC 504/ĐC 519/ĐC 520/ĐC 521/ĐC 559

 

 

 

 

96

 

     Âm hưởng dân gian quê hương / Trần Tuấn Đạt. - H. : Hội nhà văn, 2010. - 228 tr ; 19 cm    

ĐC.89/ĐC 505/ĐC 506/ĐC 507

 

 

 

 

97

 

     Xuân ở trong ta : Thơ / Đào Đức Trung. - H. : Hội nhà văn, 2010. - 91 tr ; 19 cm   

 ĐC.83(92)/ĐC 508/ĐC 509

 

 

 

 

98

 

     Những sự kịên lịch sử Đảng bộ Hà Nam (1975-2000). - Hà Nam : Nxb.Hà Nam, 2004. - 484 tr ; 27 cm. - (Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam)   

 ĐC.21/ĐC 503

 

 

 

 

99

 

     Các văn bản có liên quan đến công tác quản lý và sử dụng đất đai cấp tỉnh ban hành : Từ 01/01/1997 đến 31/12/2002. - Hà Nam : Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam, 2003. - 367 tr ; 30 cm    

ĐC.421/ĐC 498

 

 

 

 

100

 

     Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam : T.7: Từ 01-7-2005 đến 31-12-2005. - Hà Nam : Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam, 2006. - 176 tr ; 24 cm     ĐC.222/ĐC 499

 

 

 

 

101

 

     Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam : T.6: Nghị quyết của HĐND khoá XVI, kỳ họp thứ 4 quyết định, Chỉ thị của UBND từ 1-01-2005 đến 30-6-2005. - Hà Nam : Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam, 2005. - 214 tr ; 27 cm    

ĐC.222/ĐC 500

 

 

 

 

102

 

     Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam : T.4: Từ 01-10-2003 đến 30-6-2004. - Hà Nam : Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam, 2004. - 134 tr ; 27 cm     ĐC.222/ĐC 501

 

 

 

 

103

 

     Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam : T.5: Từ 01-7-2004 đến 31-12-2004. - Hà Nam : Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam, 2005. - 159 tr ; 27 cm     ĐC.222/ĐC 502

 

 

 

 

104

 

     Người tốt việc tốt. - Hà Nam : Nxb.Hà Nam, 2010. - 191 tr ; 20 cm. - (Hội đồng thi đua khen thưởng)    

ĐC.26/ĐC 510/ĐC 511/ĐC 512

 

 

 

 

105

 

     Lịch sử Đảng bộ xã Thi Sơn : (1930-2005). - Hà Nam : Nxb.Hà Nam, 2010. - 208 tr ; 20 cm. - (Ban chấp hành Đảng bộ xã Thi Sơn)     ĐC.215/ĐC 513

 

 

 

 

106

 

     Lịch sử Đảng bộ xã Đồng Hoá : 1930-1995. - Hà Nam : Nxb.Hà Nam, 1996. - 147 tr ; 20 cm. - (Ban chấp hành Đảng bộ xã Đồng Hoá)     ĐC.215/ĐC 515

 

 

 

 

107

 

     Lịch sử truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Khả Phong : 1930-2000. - Hà Nam : Nxb.Hà Nam, 2005. - 174 tr ; 20 cm     ĐC.215/ĐC 514

 

 

 

 

108

 

     Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Châu Sơn 1945-1975 : Sơ thảo. - Hà Nam : Nxb.Hà Nam, 1988. - 113 tr ; 19 cm    

ĐC.215/ĐC 526

 

 

 

 

109

 

     Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thanh Sơn (1930-1975) : Sơ thảo. - Hà Nam : Nxb.Hà Nam, 1988. - 107 tr ; 19 cm    

ĐC.215/ĐC 525/ĐC 535

 

 

 

 

110

 

     Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã An Lão (1930-1954) : Sơ thảo. - Hà Nam : Nxb.Hà Nam, 1986. - 79 tr ; 19 cm    

ĐC.215/ĐC 524

 

 

 

 

111

 

     Kim Bảng 40 năm chiến đấu và chiến thắng (1945-1954) : Sơ thảo tập 1. - Hà Nam : Nxb.Hà Nam, 1986. - 91 tr ; 19 cm    

ĐC.215/ĐC 523

 

 

 

 

112

 

     Nguyễn Hữu Tiến : Truyện / Sơn Tùng. - H. : Thanh Niên, 1981. - 237 tr ; 18 cm   

 ĐC.83(92)/ĐC 522

 

 

 

 

113

 

     Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thuỵ Lôi : 1930-1975. - Hà Nam : Nxb.Hà Nam, 1987. - 123 tr. ; 19 cm. - (Ban chấp hành Đảng bộ xã Thuỵ Lôi)    

ĐC.215/ĐC 537

 

114

 

     Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Ba Sao (1930-1954) : Tập 1. - Hà Nam : Nxb.Hà Nam, 1988. - 74 tr ; 19 cm. - (Ban chấp hành Đảng bộ xã Ba Sao)    

ĐC.215/ĐC 536

 

 

 

 

115

 

     Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Hoàng Tây 1930-1975 : Sơ thảo. - Hà Nam : Nxb.Hà Nam, 1988. - 120 tr ; 19 cm. - (Ban chấp hành Đảng bộ xã Hoàng Tây)    

ĐC.215/ĐC 534

 

 

 

 

116

 

     Lịch sử Đảng bộ xã Liên Sơn(1930-2005). - Hà Nam : Nxb.Hà Nam, 2007. - 181 tr ; 21 cm. - (Ban chấp hành Đảng bộ xã Liên Sơn)     ĐC.215/ĐC 533

 

 

 

 

117

 

     Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Nhật Tân : 1930-1996. - Hà Nam : Nxb.Hà Nam, 1997. - 174 tr ; 21 cm. - (Ban chấp hành Đảng bộ xã Nhật Tân)    

ĐC.215/ĐC 532

 

 

 

 

118

 

     Lịch sử Đảng bộ xã Văn Xá1945-2000. - Hà Nam : Nxb.Hà Nam, 2003. - 167 tr ; 19 cm. - (Ban chấp hành Đảng bộ xã Văn Xá)     ĐC.215/ĐC 531

 

 

 

 

119

 

     Lịch sử truyền thống của Đảng bộ và nhân dân xã Tân Sơn : 1930-2000. - Hà Nam : Nxb.Hà Nam, 2000. - 167 tr ; 21 cm. - (Ban chấp hành Đảng bộ xã Tân Sơn)    

ĐC.215/ĐC 530

 

 

 

 

120

 

     Lịch sử Đảng bộ thị trấn Quế1930-2005. - Hà Nam : Nxb.Hà Nam, 2006. - 207 tr ; 19 cm. - (Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn quế)     ĐC.215/ĐC 529

 

 

 

 

121

 

     Lịch sử truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Tượng Lĩnh 1930-1995 : Sơ thảo. - Hà Nam : Nxb.Hà Nam, 1998. - 93 tr ; 19 cm. - (Ban chấp hành Đảng bộ xã Tượng Lĩnh)    

ĐC.215/ĐC 528

 

 

 

 

122

 

     Lịch sử truyền thống của Đảng bộ và nhân dân xã Nguyễn Uý (1930-1998). - Hà Nam : Nxb.Hà Nam, 1998. - 198 tr ; 19 cm. - (Ban chấp hành Đảng bộ xã Nguyễn Uý)    

ĐC.215/ĐC 527

 

 

 

 

123

 

     Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hà Nam : T.2: 1975-2005. - Hà Nam : Nxb.Hà Nam, 2010. - 536 tr. ; 21 cm    

ĐC.21/ĐC 538/ĐC 549/ĐC 550

 

 

 

 

124

 

     Những địa danh đẹp ở Việt Nam / Thuỳ Chi. - H. : Lao động, 2009. - 327 tr. ; 21 cm    

ĐC.31/ĐC 539/ĐC 540

 

 

 

 

125

 

     Cánh bướm và đoá hướng dươngPhác thảo chân dung 39 nhà văn / Vương Trí Nhàn. - H. : Phụ nữ, 2006. - 403 tr. ; 20 cm     ĐC.83(92)/ĐC 541

 

 

 

 

126

 

     Văn chương và cuộc sống / Nguyễn Huy Thông. - H. : Thanh Niên, 2010. - 217 tr. ; 19 cm   

 ĐC.83(92)/ĐC 542/ĐC 543

 

 

 

 

127

 

     Vườn treo : Tập truyện ngắn / Chu Thị Phương Lan. - H. : Hội nhà văn, 2011. - 307 tr. ; 20 cm   

 ĐC.83(92)/ĐC 544/ĐC 545/ĐC 561

 

 

 

 

128

 

     Truyện ngắn Lưu Quốc Hoà. - H. : Hội nhà văn, 2010. - 247 tr. ; 19 cm    

ĐC 83(92)/ĐC 546/ĐC 560

 

 

 

 

129

 

     Chuyện chưa biết về nhà văn Nam Cao / Trần Thị Hồng. - H. : Công an nhân dân, 2006. - 311 tr. ; 19 cm    

ĐC.83(91)/ĐC 547

 

 

 

 

130

 

     Nam Cao - Nhà văn hiện thực xuất sắc / Phương Ngân. - H. : Văn hoá thông tin, 2006. - 580 tr. ; 21 cm. - (Nhà văn Việt Nam - tác phẩm và dư luận)   

 ĐC.83(91)/ĐC 548

 

 

 

 

131

 

     Đến với truyền thống và di sản văn hoá Việt Nam : Tập 1 / Lưu Minh Trị c.b. - H. : Văn hoá thông tin, 2010. - 1083 tr. ; 27 cm. - (Kỷ niệm 1000 Thăng Long - Hà Nội)   

 ĐC.96/ĐC 551

 

 

 

 

132

 

     Đến với truyền thống và di sản văn hoá Việt Nam : Tập 2 / Lưu Minh Trị c.b. - H. : Văn hoá thông tin, 2010. - 1199 tr. ; 27 cm. - (Kỷ niệm 1000 Thăng Long - Hà Nội)    

ĐC.96/ĐC 552

 

 

 

 

133

 

     Văn bia tiến sĩ Văn miếu - Quốc tử giám Thăng Long / Ngô Đức Thọ: Khảo cứu, giới thiệu, dịch chú. - H. : Nxb.Hà Nội, 2010. - 942 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm)   

 ĐC.0/ĐC 553

 

 

 

 

134

 

     Truyện dân gian Kim Bảng : 2 tập / Lê Hữu Bách. - H. : Dân trí, 2011. - T. 1. - 414 tr. ; T.2. - 425 tr. ; 21 cm     Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam    

398.20959737/ĐC 574/ĐC 575

 

 

 

 

135

 

     Hà Nam lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945 - 1975) / Trần Công Khôi, Trịnh Xuân Đảng, Nguyễn Tiến Chủ... b.s. - H. : Quân đội nhân dân, 2004. - 486 tr. ; 21 cm     Tỉnh ủy Hà Nam. Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh    

Tóm tắt: Cuốn sách là 1 công trình khoa học góp phần tổng kết kinh nghiệm vận dụng quan điểm, đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng vào thực tiễn tổ chức lực lượng giành thắng lợi trong 9 năm kháng chiến chống Pháp     959.737/ĐC 625

 

 

 

 

136

 

     Pháp lệnh bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh. - Hà Nam : Sở Văn hóa Thông tin Hà Nam Ninh, 1987. - 48 tr. ; 19 cm    

344.597/ĐC 691

 

 

 

 

137

 

     Người tốt - Việc tốt : 2005-2010. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam, 2010. - 190 tr. ; 21 cm     Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Hà Nam     302/ĐC 685

 

 

 

 

138

 

     Niên giám thống kê 1991-1996. - Hà Nam : Cục thống kê Hà Nam, 1997. - 167 tr. ; 21 cm   

 315.9737/ĐC 683

 

 

 

 

139

 

     Hà Nam những sự kiện lịch sử quân sự (1975 - 2005) / Nguyễn Tiến Chủ, Phạm Quang Man, Lại Đức Thắng.... b.s. - H. : Nxb. Hà Nam, 2006. - 547 tr. ; 21 cm     Đảng ủy - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Nam    

355.0959737/ĐC 626

 

 

 

 

140

 

     Bùi Văn Dị - Nhà thơ yêu nước thế kỷ XIX / Nguyễn Văn Huyền sưu tầm, biên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 1995. - 39 tr. ; 19 cm     Hội Khoa học lịch sử Việt Nam    

895.9221/ĐC 690

 

 

 

 

141

 

     Văn kiện Đại hội đại biểu công đoàn tỉnh Hà Nam lần thứ VIIINhiệm kỳ 1997-2002. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam, 1997. - 46 tr. ; 19 cm     Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam. Liên đoàn lao động tỉnh Hà Nam    

331.87/ĐC 689

 

 

 

 

142

 

     Những văn bản về chế độ, chính sách dân số và công tác gia đình : Lưu hành nội bộ. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam, 2005. - 60 tr. ; 19 cm     Ủy ban dân số, gia đình và trẻ em tỉnh Hà Nam    

346.59701/ĐC 688

 

 

 

 

143

 

     Xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ ở cơ sở : Lưu hành nội bộ. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam, 2002. - 228 tr. ; 21 cm. - (Tạp chí Cộng sản)     Tỉnh ủy Hà Nam   

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách tập trung phân tích, đánh giá những mặt được và chưa được, nguyên nhân thành công và những mặt hạn chế của hệ thống chính trị ở cơ sở, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm đưa Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ năm, khóa IX của Đảng vào cuộc sống.    

324.259707/ĐC 687

 

 

 

 

144

 

     Thanh niên xung phong Hà NamNhững tháng năm tiền tuyến gọi. - Sách tư liệu lịch sử tái bản bổ sung. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam, 2011. - 229 tr. ; 21 cm     Ban liên lạc hội cựu TNXP tỉnh Hà Nam     959.737092/ĐC 686

 

 

 

 

145

 

     Niên giám thống kê 1991-1995. - Hà Nam : Cục thống kê Hà Nam, 1996. - 183 tr. ; 21 cm   

 315.9737/ĐC 682/ĐC 681

 

 

 

 

146

 

     Những điểm sang trong thời kỳ đổi mới. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam, 2000. - 160 tr. ; 19 cm. - (Tủ sách gương người tốt - việc tốt)     Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh - báo Hà Nam    

302/ĐC 680

 

 

 

 

147

 

     Vì bình yên cuộc sống. - H. : Công an nhân dân, 2005. - 211 tr. ; 21 cm     Công an tỉnh Hà Nam    

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu một phần những chiến công tiêu biểu, những tập thể, cá nhân xuất sắc thuộc các thế hệ công an Hà Nam vag quần chúng nhân dân qua các thời kỳ cách mạng trên mặt trận bảo vệ an ninh trật tự.     363.2/ĐC 679

 

 

 

 

148

 

     Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XVII. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam, 2005. - 100 tr. ; 19 cm     Đảng Cộng sản Việt Nam. Tỉnh ủy Hà Nam    

324.2597070959737/ĐC 678

 

 

 

 

149

 

     Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XV. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam, 1998. - 118 tr. ; 19 cm     324.2597070959737/ĐC 677

 

 

 

 

150

 

     Các văn bản triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam, 1999. - 88 tr. ; 19 cm     Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam    

342.597/ĐC 676/ĐC 675

 

151

 

     Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em : Nghị định 36/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam, 2005. - 40 tr. ; 21 cm     Ủy ban dân số, gia đình và trẻ em tỉnh Hà Nam    

346.59701/ĐC 674/ĐC 672

 

 

 

 

152

 

     Chùm thơ làng văn hóa / Trần Bình. - H. : Văn hoá thông tin, 2002. - 25 tr. ; 19 cm   

 895.9221/ĐC 673

 

 

 

 

153

 

     Người tốt việc tốt. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam, 2005. - 217 tr. ; 21 cm     Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh - báo Hà Nam    

302/ĐC 671

 

 

 

 

154

 

     Hỏi đáp về pháp lệnh dân số : Nghị định 104/NĐ-CP/2003. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam, 2005. - 69 tr. ; 21 cm    

346.59701/ĐC 670

 

 

 

 

155

 

     Các văn bản pháp luật về thuế sử dụng đất nông nghiệp. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam, 1993. - 87 tr. ; 19 cm     Cục thuế tỉnh Nam Hà     343.597/ĐC 666

 

 

 

 

156

 

     Lịch sử phong trào phụ nữ tỉnh Hà Nam 1930-2000 : Sơ thảo. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam, 2000. - 203 tr. ; 21 cm     Hôi Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Ban Chấp hành tỉnh hội Hà Nam    

305.40959737/ĐC 669

 

 

 

 

157

 

     Quy định chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của Sở tài chính - vật giá và các phòng, ban nghiệp vụ thuộc ngành tài chính tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam, 1997. - 26 tr. ; 21 cm     Sở Tài chính - vật giá tỉnh Hà Nam    

343.59737/ĐC 668

 

 

 

 

158

 

     Hà Nam cảnh sắc : Thơ. - H. : Lao động, 2001. - 142 tr. ; 19 cm     Hội sinh vật cảnh Hà Nam    

895.9221/ĐC 667

 

 

 

 

159

 

     Núi Đọi Sông Tô / Vũ Anh Thố. - H. : Văn học, 2006. - 236 tr. ; 19 cm

895.9221/ĐC 665

 

 

 

 

160

 

     Pháp lệnh về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ở mỗi cấp : Quy chế hoạt động của hội đồng nhân dân các cấp. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam, 1996. - 126 tr. ; 19 cm     342.597/ĐC 664

 

 

 

 

161

 

     Tiếng chim gọi mùa : Thơ và trường ca / Nguyễn Thế Vinh. - H. : Hội nhà văn, 1999. - 88 tr. ; 19 cm    

895.9221/ĐC 663

 

 

 

 

162

 

     Báo cáo tổng hợp qui hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Nam đến năm 2010. - Hà Nam, 1997. - 150 tr. ; 27 cm     UBND tỉnh Hà Nam. Dự án quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh     330.959737/ĐC 703

 

 

 

 

163

 

     Một số quy định về trật tự, an toàn giao thông. - Hà Nam : Sở Tư pháp Nam Hà, 1993. - 239 tr. ; 19 cm    

343.59709/ĐC 662/ĐC 661

 

 

 

 

164

 

     Danh thắng Chùa Đọi / Lương Hiền sưu tầm, b.s. - H. : Văn hoá thông tin, 2001. - 126 tr. ; 19 cm    

915.9737/ĐC 660

 

 

 

 

165

 

     Công an Hà Nam vì nước quên thân - vì dân phục vụ. - H. : Công an nhân dân, 2010. - 176 tr. ; 21 cm     Bộ Công an. Công an tỉnh Hà Nam    

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách bao gồm một số bài viết của cán bộ, chiến sĩ và công tác viên, phản ánh kết quả phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ Quốc" và thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"    

363.2/ĐC 659

 

 

 

 

166

 

     Lịch sử Công an nhân dân tỉnh Hà Nam : Tập 2: 1954-1975. - Hà Nam : Công an tỉnh Hà Nam, 2005. - 272 tr. ; 19 cm     Bộ Công an. Công an tỉnh Hà Nam    

363.2/ĐC 657

 

 

 

 

167

 

     Lịch sử Công an nhân dân tỉnh Hà Nam : Tập 3: 1975-2005. - Hà Nam : Công an tỉnh Hà Nam, 2010. - 388 tr. ; 19 cm     Bộ Công an. Công an tỉnh Hà Nam    

363.2/ĐC 656

 

 

 

 

168

 

     Hà Nam lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945 - 1975). - H. : Quân đội nhân dân, 2003. - 323 tr. ; 27 cm     Tỉnh ủy Hà Nam. Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh    

959.737/ĐC 695

 

 

 

 

169

 

     Lịch sử Đảng bộ huyện Duy Tiên 1954-1975 : Sơ thảo. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam, 2000. - 166 tr. ; 19 cm     Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam    

Tóm tắt: Cuốn sách ghi lại những sự kiện lịch sử dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân trong huyện đã tập trung sức khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương sau chiến tranh,...     324.2597070959737/ĐC 654

 

 

 

 

170

 

     Niên giám thống kê 10 năm (1990 - 1999). - Hà Nam : Cục thống kê Hà Nam, 2000. - 244 tr. ; 27 cm     Cục thống kê Hà Nam     315.9737/ĐC 696

 

171

 

     Một số văn bản về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam, 1984. - 71 tr. ; 19 cm     342.59737/ĐC 653

 

 

 

 

172

 

     Phủ Lý Nhân. - H. : [Knxb]. -  Tr. ;  cm. - (Thần tích thần sắc tỉnh Hà Nam)    

398.20959737/ĐC 712

 

 

 

 

173

 

     Huyện Thanh Liêm. - H. : [Knxb]. -  Tr. ;  cm. - (Thần tích thần sắc tỉnh Hà Nam)    

398.20959737/ĐC 711

 

 

 

 

174

 

     Huyện Kim Bảng. - H. : [Knxb]. -  Tr. ;  cm. - (Thần tích thần sắc tỉnh Hà Nam)    

398.20959737/ĐC 710

 

175

 

     Huyện Duy Tiên. - H. : [Knxb]. -  Tr. ;  cm. - (Thần tích thần sắc tỉnh Hà Nam)    

398.20959737/ĐC 709

 

176

 

     Tóm tắt báo cáo hội nghị khoa học môi trường - sức khỏe và mô hình bệnh tật : Huyện Kim Bảng tỉnh Nam Hà. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam, 1996. - 68 tr. ; 21 cm     Bộ Y tế. Trương Đại học Y khoa Hà Nội    

616.9/ĐC 652

 

 

 

 

177

 

     Nhớ về tiểu đoàn 71 Hà Nam / Lê Vân. - H. : Văn hoá thông tin, 2003. - 319 tr. ; 19 cm    

959.737092/ĐC 651

 

 

 

 

178

 

     Dân ca Hà Nam. - H. : Âm nhạc, 2000. - 34 tr. ; 19 cm     782.42162/ĐC 650

 

 

 

 

179

 

     Báo cáo tổng kết đề tài năm 1998 - Điều tra hiện trạng, nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học - công nghệ khắc phục và bảo vệ môi trường thị xã Phủ Lý tỉnh Hà Nam : Dự án: Điều tra hiện trạng, nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học - công nghệ khắc phục và bảo vệ môi trường tỉnh Hà Nam / Lê Thị Nghinh c.b, Đào Thị Miên, Nguyễn Xuân Huyên, Doãn Đình Lâm.... - H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 1999. - 181 tr. ; 27 cm     UBND tỉnh Hà Nam. Sở KHCN &MT - Trung tâm KHTN&CNQG. Viện địa chất    

333.72/ĐC 699

 

 

 

 

180

 

     Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam : Từ 01/07/2011 đến 31/12/2011. - Hà Nam : Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam, 2012. - T.15. - 158 tr. ; 27 cm     343.59737/ĐC 649/ĐC 648

 

 

 

 

181

 

     Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam : Từ 01/07/2010 đến 21/12/2010. - Hà Nam : Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam, 2011. - T.17. - 208 tr. ; 27 cm     343.59737/ĐC 647/ĐC 646

 

 

 

 

182

 

     Dự án khả thi tin học hóa hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Hà Nam giai đoạn 2001 - 2005. - Hà Nam : [Knxb], 2003. - 64 tr. ; 27 cm     Đảng Cộng sản Việt Nam. Tỉnh ủy Hà Nam    

004/ĐC 702

 

 

 

 

183

 

     Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam : Từ 01/7/2009 đến 21/12/2009. - Hà Nam : Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam, 2010. - T.15. - 199 tr. ; 27 cm     343.59737/ĐC 645/ĐC 644

 

184

 

     Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam : Từ 01-07-2008 đến 31-12-2008. - Hà Nam : Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam, 2009. - T.13. - 194 tr. ; 27 cm     343.59737/ĐC 643/ĐC 642

 

 

 

 

185

 

     Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam : Từ 01-01-2007 đến 30-06-2007. - Hà Nam : Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam, 2007. - T.10. - 170 tr. ; 27 cm     343.59737/ĐC 641/ĐC 640/ĐC 633

 

 

 

 

186

 

     Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam : Từ 01-01-2009 đến 30-6-2009. - Hà Nam : Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam, 2009. - T.14. - 188 tr. ; 27 cm     343.59737/ĐC 639

 

 

 

 

187

 

     Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam : Từ 01-01-2006 đến 30-6-2006. - Hà Nam : Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam, 2006. - T.8. - 211 tr. ; 27 cm     343.59737/ĐC 638

 

 

 

 

188

 

     Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam : Từ 01-7-2006 đến 31-12-2006. - Hà Nam : Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam, 2007. - T.9. - 184 tr. ; 27 cm     343.59737/ĐC 637

 

 

 

 

189

 

     Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam : Từ 01-01-2008 đến 30-6-2008. - Hà Nam : Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam, 2008. - T.12. - 194 tr. ; 27 cm     343.59737/ĐC 636

 

 

 

 

190

 

     Danh sĩ đương đại Hà Nam : Tập 1 / Lương Hiền b.s. - H. : Hội nhà văn, 2007. - 561 tr. ; 24 cm    

920.059737/ĐC 631/ĐC 630/M 25238/VL 7289

 

 

 

 

191

 

     Tiềm năng và phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hà Nam : Giới thiệu tiềm năng tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam, 200?. - 32 tr. ; 24 cm    

330.959737/ĐC 628

 

 

 

 

192

 

     Huyện Bình Lục. - H. : [Knxb]. -  Tr. ;  cm. - (Thần tích thần sắc tỉnh Hà Nam)    

398.20959737/ĐC 713

 

 

 

 

193

 

     Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam : Tập 21. - Hà Nam : Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam, 2013. - 216 tr. ; 27 cm    

343.59737/ĐC 635

 

 

 

 

194

 

     Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam : Từ 01-7-2007 đến 31-12-2007. - Hà Nam : Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam, 2007. - T.11. - 201 tr. ; 27 cm     343.59737/ĐC 634/ĐC 632

 

 

 

 

195

 

     Thực trạng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp qua kết quả điều tra doanh nghiệp và cơ sở sản xuất cá thể năm 2003 tỉnh Hà Nam. - H. : Thống Kê, 2004. - 118 tr. ; 25 cm     Cục Thống kê tỉnh Hà Nam     Tóm tắt: Nội dung cuốn sách bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu về số lượng: lao động; trình độ lao động; tài sản và nguồn vốn; kết quả, hiệu quả sản xuất, kinh doanh; thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước; thu nhập của người lao động    

338.959737/ĐC 629

 

 

 

 

196

 

     Thực trạng nông thôn nông nghiệp tỉnh Hà Nam qua kết quả 2 lần tổng điều tra. - H. : Thống Kê, 2002. - 274 tr. ; 25 cm     Cục thống kê Hà Nam    

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách đề cập, phân tích sâu sắc bốn nội dung cơ bản nhất về nông thôn, nông nghiệp trong tỉnh hiện nay là: Thực trạng và sự biến đổi về quy mô, cơ cấu hộ, nhân khẩu và lao động; Quan hệ sản xuất nông thôn; Cơ sở hạ tầng nông thôn, nông nghiệp; Kết quả sản xuất và đời sống dân cư nông thôn.    

338.10959737/ĐC 627

 

 

 

 

197

 

     Kinh tế Hà NamBản thảo lần IV / Hà Huy Thành, Phan Sĩ Mẫn, Trần Ngọc Ngoạn,.... - H., 2004. - 227 tr. ; 27 cm. - (Công trình địa chí Hà Nam)     Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam. Viện Khoa học xã hội Việt Nam    

330.959737/ĐC 705

 

 

 

 

198

 

     Lịch sử Hà NamBản thảo tháng 6 - 2004 / Trần Đức Cường, Nguyễn Văn Nhật, Vũ Huy Phúc,... - H., 2004. - 439 tr. ; 27 cm. - (Công trình địa chí Hà Nam)     Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam. Viện khoa học xã hội Việt Nam.    

959.737/ĐC 704

 

 

 

 

199

 

     Báo cáo tổng hợp quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam đến năm 2020. - Hà Nam : Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam, 2009. - 126 tr. ; 27 cm     Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam     330.959737/ĐC 706

 

 

 

 

200

 

     Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Hà Nam năm 2009. - H. : Cục thống kê Hà Nam, 2009. - 103 tr. ; 27 cm     Cục thống kê tỉnh Hà Nam    

304.60959737/ĐC 708/ĐC 707

 

 

 

 

201

 

     Những đoản Tình ca : Thơ / Trịnh Đạt. - H., 2007. - 108 tr. ; 19 cm    

895.9221/ĐC 721

 

 

 

 

202

 

     Thơ Kim Bảng. - H., 2005. - 134 tr. ; 19 cm     Chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam lần thứ XXIII     895.9221008/ĐC 719

 

 

 

 

203

 

     Hà Nam di tích và danh thắng. - H., 2000. - 444 tr. ; 27 cm    

Tóm tắt: Giới thiệu về những di tích khảo cổ học, di tích lịch sử văn hoá Hà Nam   

 915.9737/ĐC 718

 

 

 

 

204

 

     Các văn bản quy định của chính phủ và UBND tỉnh về tổ chức bộ máy, chế độ chính sách cán bộ xã, phường, thị trấn : Từ năm 1975 đến năm 2002. - H., 2002. - 351 tr. ; 19 cm     Ban tổ chức chính quyền tỉnh Hà Nam    

342.597/ĐC 715

 

 

 

 

205

 

     Những thông tin cơ bản của các phẫu diện đất tỉnh Hà Nam. - H., 2001. - 304 tr. ; 27 cm     Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Viện thổ nhưỡng nông hóa    

631.4/ĐC 717

 

 

 

 

206

 

     Ngành giao thông vận tải tỉnh Hà Nam 65 năm xây dựng và phát triển (28/8/1945 - 28/8/2010). - H., 2010. - 127 tr. ; 30 cm     Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam. Ngành giao thông vận tải tỉnh Hà Nam     388.0959737/ĐC 716

 


Tìm sách