Giới thiệu sách hay
Hoa dâm bụt

Hoa dâm bụt

Hoa râm bụt / Sơn Tùng. - In lần thứ 3. - H. : Thanh Niên, 2010. - 391 tr. ; 21 cm 959.7092/M 18613/M 18612/M 19452/VL 4671/VL 5292/KC 1948/KC 2155

Những bông hoa nơi ngục tù Côn Đảo

Những bông hoa nơi ngục tù Côn Đảo

Những bông hoa nơi ngục tù Côn Đảo. - H. : Phụ nữ, 2011. - 439 tr. ; 21 cm 959.7043/M 18712/M 18711/VL 4758/VL 4757/KC 2015

Những lá thư thời chiến Việt Nam

Những lá thư thời chiến Việt Nam

Những lá thư thời chiến Việt Nam : Tập 1 / Đặng Vương Hưng sưu tầm. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2005. - 288 tr ; 21 cm 895.9226/KC 7735/M 11748/M 11749/VL 2809

Nhật ký Đặng Thùy Trâm

Nhật ký Đặng Thùy Trâm

Nhật ký Đặng Thùy Trâm / Đặng Thùy Trâm. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2005. - 322 tr ; 21 cm 959.7043/M 12251/M 12252/M 12253/M 12254/KC 7256/KC 7257/KC 7258/VL 2962

Dạt dào sông nước

Dạt dào sông nước

Dạt dào sông nước / Nguyễn Như Mai , Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Quốc Tín. - H. : Kim Đồng, 2016. - 228 tr. ; 21 cm. - (Thiên nhiên đất nước ta) Môn loại: 333.916209597/M 8877/TN 10492

Tìm sách