Tin tức
Ta bên Người Người tỏa sáng trong ta

Ta bên Người Người tỏa sáng trong ta

Ta bên người người toả sáng trong ta / Nguyễn Sông Lam. - H. : Thanh niên, 2008. - (Tủ sách Danh nhân Hồ Chí Minh) 959.709 2/M 14729/M 14730/VL 3790

Dòng sông mang lửa

Dòng sông mang lửa

Dòng sông mang lửa : Tiểu thuyết / Hồ Sỹ Hậu. - H. : Hội nhà văn, 2012. - 627 tr. ; 21 cm 895.9223/VL 6832/M 23833/M 23832

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. - H. : Quân đội nhân dân, 2007. - 417 Tr. ; 21 cm 355.0092/M 16734/M 16735/M 17579/VL 4248

Tìm sách