Tin tức
Lý Nhân - điểm sáng Thư viện huyện

Lý Nhân - điểm sáng Thư viện huyện

Thư viện huyện Lý Nhân, được thành lập năm 1961, tòa nhà thư viện có diện tích 360m2 trong khuôn viên 1350m2 riêng biệt, với gần 20.000 bản sách, 45 tên báo, tạp chí cùng các trang thiết bị tin học, bàn ghế, tủ-giá sách... Cán bộ thư viện là người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, yêu nghề và nhiệt tình trách nhiệm.

Hướng dẫn bảo quản tài liệu lưu trữ

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN TÀI LIỆU LƯU TRỮ (Ban hành kèm theo Công văn số: 111 ngày 04 tháng 4 năm 1995 của Cục Lưu trữ Nhà nước)

Hướng dẫn đóng sách thư viện

Hướng dẫn đóng sách thư viện

Sách có giá trị khác nhau và được sử dụng khác nhau, do vậy cần lựa chọn cách đóng thích hợp khi chúng bị rách nát. Đóng lại sách thư viện là một hình thức phổ biến hơn cả. Đây là một sự lựa chọn hay nếu như lấy vấn đề kinh tế và tính bền làm mục tiêu. Việc làm này phù hợp với những cuốn sách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về mặt thông tin mà nó chứa đựng và không có giá trị như những vật thể. Sách có ý nghĩa tạo tạc hoặc có tính liên hợp ngoài giá trị về mặt thông tin cần được gửi tới chuyên gia bảo quản để xử lý.

Tìm sách