Giới thiệu sách hay
Động vật quý hiếm

Động vật quý hiếm

Động vật quý hiếm / Trác Việt c.b ; Minh Thúy dịch. - H. : Phụ nữ, 2016. - 128 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Thiên nhiên - Những bí mật còn ẩn giấu) Sách bổ sung 591.68/M 14128

Dám thành công

Dám thành công

Dám thành công = Dare to win / Jack Canfield & Mark Victor Hansen ; Gia Văn, Nguyễn Khang, Nguyễn Văn Phước b.dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.Trẻ, 2012. - 179 tr. ; 19 cm. - (Tủ sách: Hạt giống tâm hồn) 158/Vv 4517/M 22650/M 22649

Rừng thiêng nước trong

Rừng thiêng nước trong

Rừng thiêng nước trong : Tiểu thuyết / Trần Văn Tuấn. - H. : Hội nhà văn, 2014. - 311 tr. ; 21 cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước) Sách tặng 895.92234/M 2594/M 2595/ĐC 1011/ĐC 1026

Nam Cao sự nghiệp và chân dung

Nam Cao sự nghiệp và chân dung

Nam Cao sự nghiệp và chân dung / Phong Lê. - H. : Thông tin và truyền thông, 2014. - 344 tr. ; 24 cm Sách tặng 895.922332/ĐC 1018/ĐC 1019

Vẫn là binh nhất

Vẫn là binh nhất

Vẫn là binh nhất : Tiểu thuyết / Trần Văn Tuấn. - H. : Văn hoá dân tộc, 2016. - 396 tr. ; 21 cm Sách tặng 895.922334/VL 9027/ĐC 1023/ĐC 1024

Tìm sách