Giới thiệu sách hay
80 ngày vòng quanh thế giới

80 ngày vòng quanh thế giới

80 ngày vòng quanh thế giới / Jules Verne ; Phương Nhung dịch. - H. : Nxb. Mỹ thuật, 2015. - 143 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách văn học kinh điển thế giới) Sách bổ sung 843/M 6162

Tỏi trị bách bệnh

Tỏi trị bách bệnh

Tỏi trị bách bệnh / Hà Sơn. - H. : Nxb. Thời đại, 2010. - 237 tr. ; 21 cm. - (Sức khoẻ là vàng) 615.8/M 18865/VL 4829

33 truyện ngắn

33 truyện ngắn

33 truyện ngắn / Thạch Lam. - H. : Nxb. Văn học, 2009. - 271 tr. ; 21 cm 895.922 32/M 15314/M 15315/M 15316

Câu chuyện đời tôi

Câu chuyện đời tôi

Câu chuyện đời tôi / Helen Kellre ; Đàm Hưng dịch. - H. : Nxb. Mỹ thuật, 2015. - 143 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách văn học kinh điển thế giới) Sách bổ sung 813/M 6159/M 12115/TN 11371/TN 11372

Động vật có vũ khí riêng

Động vật có vũ khí riêng

Động vật có vũ khí riêng / Diệu Thúy lời ; Thùy Dung tranh. - H. : Kim Đồng, 2014. - 32 tr. ; 26 cm. - (Thắc mắc của bé) 372.21/TN 9155/TN 9156/M 26949/M 26948

Tìm sách