Tin tức
Thư viện tỉnh Hà Nam tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ thư viện cơ sở năm 2017

Thư viện tỉnh Hà Nam tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ thư viện cơ sở năm 2017

Thực hiện chiến lược quốc gia về phát triển sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2020-2030; Thực hiện kế hoạch công tác năm 2017 của đơn vị từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 10 năm 2017 (Địa điểm tại Hội trường tầng I - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch), Thư viện tỉnh Hà Nam đã tổ chức “Lớp Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ thư viện cơ sở” nhằm bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ thư viện, tạo sự thống nhất trong việc quản lý, sử dụng và khai thác có hiệu quả các loại sách, báo cho hệ thống Thư viện, tủ sách trên phạm vi toàn tỉnh.

Trưng bày tài liệu kỷ niệm 107 năm ngày “Quốc tế phụ nữ” (08/3/1910-08/3/2017), 1977 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3.

Trưng bày tài liệu kỷ niệm 107 năm ngày “Quốc tế phụ nữ” (08/3/1910-08/3/2017), 1977 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3.

Nhân kỷ niệm 107 năm ngày “Quốc tế phụ nữ” (08/3/1910 - 08/3/2017), 1977 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, Thư viện Tỉnh Hà Nam trưng bày gần 100 cuốn sách điển hình, tiêu biểu trong số hàng nghìn tài liệu của thư viện về chủ đề phụ nữ, khởi nghĩa Hai Bà Trưng và quốc tế hạnh phúc; Đồng thời, thư viện còn biên soạn thư mục giới thiệu sách hay theo chuyên đề “Phụ nữ Việt Nam”.

Ngày hội sách và văn hóa đọc năm 2016

Ngày hội sách và văn hóa đọc năm 2016

Sáng ngày 20/4, tại sân Trung tâm Văn hóa tỉnh Hà Nam đã diễn ra sự kiện Ngày hội Sách và Văn hóa đọc năm 2016 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam tổ chức nhằm tiến tới kỷ niệm 41 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XIV; Hưởng ứng ngày Sách Việt Nam (21/4) và ngày Sách và bản quyền thế giới (23/4), khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức và kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017

Thực hiện Hướng dẫn số 03/HD-SVHTTDL-CĐS ngày 29/12/2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Công đoàn Sở về việc tổ chức Hội nghị công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc năm 2017. Chiều ngày 12 tháng 01 năm 2017, Thư viện tỉnh Hà Nam (TVTHN) đã tổ chức “Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2017”. Hội nghị vinh dự được đón tiếp đồng chí Trần Văn Tiến - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo các phòng chức năng trực thuộc Sở, Ban chấp hành Đoàn TNCSHCM cùng toàn thể các đồng chí cán bộ, viên chức, người lao động Thư viện tỉnh.

Tìm sách