Tin tức
"Sự ra đời của bản tuyên ngôn độc lập"

"Sự ra đời của bản tuyên ngôn độc lập"

Sự ra đời của bản tuyên ngôn độc lập / Nguyễn Văn Dương, Vũ Kim Yến sưu tầm và b.s. - H. : Văn hoá thông tin, 2015. - 196 tr. ; 21 cm 959.704/VL 8371/M 27797/M 27796

Trần Quốc Hương Nhân cách và kỳ tích

Trần Quốc Hương Nhân cách và kỳ tích

Trần Quốc Hương - Nhân cách và kỳ tích / Trần Giang. - H. : Văn hoá thông tin, 2012. - 495 tr. ; 21 cm Tỉnh ủy Hà Nam 959.737092/ĐC 597/ĐC 598/ĐC 599/M 25249/M 25248/M 25582/VL 7322/KC 2804

Sách theo chủ đề "Đại thắng mùa xuân 1975"

Chiến thắng ngày 30/4/1975 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; là trang sử hào hùng, chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc.

Tìm sách