Giới thiệu sách hay
Newton và quả táo rơi

Newton và quả táo rơi

Newton và quả táo rơi / Kjartan Poskitt ; Vũ Minh Tú dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 196 tr. ; 20 cm. - (Nổi danh vang dội) 530.092/M 8129/M 8135/TN 10400

Lễ hội Việt Nam

Lễ hội Việt Nam

Lễ hội Việt Nam / Vũ Thụy An b.s.. - H. : Thanh Niên, 2015. - 418 tr. ; 21 cm Sách tặng 394.269597/VL 8932/M 5772/M 5839/ĐC 1010

Từ Bến Nhà Rồng đến Ba Đình lịch sử

Từ Bến Nhà Rồng đến Ba Đình lịch sử

Từ bến Nhà Rồng đến Ba Đình lịch sử / Đặng Việt Thủy c.b. - H. : Quân đội nhân dân, 2011. - 246 tr. ; 19 cm 959.7092/M 21401/M 21400/VL 5910/KC 2635

25 tướng lĩnh Việt Nam

25 tướng lĩnh Việt Nam

25 tướng lĩnh Việt Nam / Nguyễn Ngọc Phúc. - H. : Văn hoá thông tin, 2013. - 611 tr. ; 21 cm 355.0092/KC 3396/KC 3397/M 26479/M 26478/VL 7942

80 ngày vòng quanh thế giới

80 ngày vòng quanh thế giới

80 ngày vòng quanh thế giới / Jules Verne ; Phương Nhung dịch. - H. : Nxb. Mỹ thuật, 2015. - 143 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách văn học kinh điển thế giới) Sách bổ sung 843/M 6162

Tìm sách