Giới thiệu sách hay
Thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước / Nguyễn Duy Hạnh. - H. : Thông tin và truyền thông, 2016. - 335 tr. ; 24 cm Sách tặng 959.7043/VL 9031/ĐC 1029/ĐC 1036

Newton và quả táo rơi

Newton và quả táo rơi

Newton và quả táo rơi / Kjartan Poskitt ; Vũ Minh Tú dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 196 tr. ; 20 cm. - (Nổi danh vang dội) 530.092/M 8129/M 8135/TN 10400

Lễ hội Việt Nam

Lễ hội Việt Nam

Lễ hội Việt Nam / Vũ Thụy An b.s.. - H. : Thanh Niên, 2015. - 418 tr. ; 21 cm Sách tặng 394.269597/VL 8932/M 5772/M 5839/ĐC 1010

Từ Bến Nhà Rồng đến Ba Đình lịch sử

Từ Bến Nhà Rồng đến Ba Đình lịch sử

Từ bến Nhà Rồng đến Ba Đình lịch sử / Đặng Việt Thủy c.b. - H. : Quân đội nhân dân, 2011. - 246 tr. ; 19 cm 959.7092/M 21401/M 21400/VL 5910/KC 2635

25 tướng lĩnh Việt Nam

25 tướng lĩnh Việt Nam

25 tướng lĩnh Việt Nam / Nguyễn Ngọc Phúc. - H. : Văn hoá thông tin, 2013. - 611 tr. ; 21 cm 355.0092/KC 3396/KC 3397/M 26479/M 26478/VL 7942

Tìm sách