Giới thiệu sách hay
Dòng sông mang lửa

Dòng sông mang lửa

Dòng sông mang lửa : Tiểu thuyết / Hồ Sỹ Hậu. - H. : Hội nhà văn, 2012. - 627 tr. ; 21 cm 895.9223/VL 6832/M 23833/M 23832

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. - H. : Quân đội nhân dân, 2007. - 417 Tr. ; 21 cm 355.0092/M 16734/M 16735/M 17579/VL 4248

Sự thăng trầm của các đế chế

Sự thăng trầm của các đế chế

Sự thăng trầm của các đế chế / P. Turchin ; Nguyễn Kim Dân dịch. - H. : Từ điển bách khoa, 2012. - 447 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách: Việt Nam và thế giới) 909/M 22538/M 22539/M 22618/M 22617/VL 6284/VL 6393

Đặc điểm ca dao truyền thống Nam Hà

Đặc điểm ca dao truyền thống Nam Hà

Đặc điểm ca dao truyền thống Nam Hà / Trần Gia Linh, Phạm Thị Nhuần. - H. : Khoa học xã hội, 2015. - 495 tr. ; 21 cm. - (Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam) Sách tặng 398.80959737/ĐC 1034

Hội làng cổ truyền tỉnh Hà Nam

Hội làng cổ truyền tỉnh Hà Nam

Hội làng cổ truyền tỉnh Hà Nam / Lê Hữu Bách. - H. : Văn hoá thông tin, 2014. - 487 tr. ; 21 cm Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam Sách tặng T.I 390.0959737/ĐC 938 T.II 390.0959737/ĐC 1031

Tìm sách