Giới thiệu sách hay
25 tướng lĩnh Việt Nam

25 tướng lĩnh Việt Nam

25 tướng lĩnh Việt Nam / Nguyễn Ngọc Phúc. - H. : Văn hoá thông tin, 2013. - 611 tr. ; 21 cm 355.0092/KC 3396/KC 3397/M 26479/M 26478/VL 7942

80 ngày vòng quanh thế giới

80 ngày vòng quanh thế giới

80 ngày vòng quanh thế giới / Jules Verne ; Phương Nhung dịch. - H. : Nxb. Mỹ thuật, 2015. - 143 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách văn học kinh điển thế giới) Sách bổ sung 843/M 6162

Tỏi trị bách bệnh

Tỏi trị bách bệnh

Tỏi trị bách bệnh / Hà Sơn. - H. : Nxb. Thời đại, 2010. - 237 tr. ; 21 cm. - (Sức khoẻ là vàng) 615.8/M 18865/VL 4829

33 truyện ngắn

33 truyện ngắn

33 truyện ngắn / Thạch Lam. - H. : Nxb. Văn học, 2009. - 271 tr. ; 21 cm 895.922 32/M 15314/M 15315/M 15316

Câu chuyện đời tôi

Câu chuyện đời tôi

Câu chuyện đời tôi / Helen Kellre ; Đàm Hưng dịch. - H. : Nxb. Mỹ thuật, 2015. - 143 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách văn học kinh điển thế giới) Sách bổ sung 813/M 6159/M 12115/TN 11371/TN 11372

Tìm sách