Giới thiệu sách hay
Đại tướng Nguyễn Chí Thanh người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. - H. : Quân đội nhân dân, 2007. - 417 Tr. ; 21 cm 355.0092/M 16734/M 16735/M 17579/VL 4248

Sự thăng trầm của các đế chế

Sự thăng trầm của các đế chế

Sự thăng trầm của các đế chế / P. Turchin ; Nguyễn Kim Dân dịch. - H. : Từ điển bách khoa, 2012. - 447 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách: Việt Nam và thế giới) 909/M 22538/M 22539/M 22618/M 22617/VL 6284/VL 6393

Đặc điểm ca dao truyền thống Nam Hà

Đặc điểm ca dao truyền thống Nam Hà

Đặc điểm ca dao truyền thống Nam Hà / Trần Gia Linh, Phạm Thị Nhuần. - H. : Khoa học xã hội, 2015. - 495 tr. ; 21 cm. - (Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam) Sách tặng 398.80959737/ĐC 1034

Hội làng cổ truyền tỉnh Hà Nam

Hội làng cổ truyền tỉnh Hà Nam

Hội làng cổ truyền tỉnh Hà Nam / Lê Hữu Bách. - H. : Văn hoá thông tin, 2014. - 487 tr. ; 21 cm Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam Sách tặng T.I 390.0959737/ĐC 938 T.II 390.0959737/ĐC 1031

Thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước / Nguyễn Duy Hạnh. - H. : Thông tin và truyền thông, 2016. - 335 tr. ; 24 cm Sách tặng 959.7043/VL 9031/ĐC 1029/ĐC 1036

Tìm sách