Nghiệp vụ thư viện
TVQG ra mắt Khung phân loại thập phân Dewey - Ấn bản 23 tiếng Việt

TVQG ra mắt Khung phân loại thập phân Dewey - Ấn bản 23 tiếng Việt

Được sự đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thư viện Quốc gia Việt Nam đã chủ trì triển khai Dự án dịch và in Khung phân loại thập phân Dewey, đến nay Ấn bản 23 tiếng Việt đã hoàn thành và được xuất bản.

Bộ Từ khóa 2012 của Thư viện Quốc gia Việt Nam

Bộ Từ khóa 2012 của Thư viện Quốc gia Việt Nam

Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQG) là thư viện luôn đi đầu trong công tác chuẩn hóa nghiệp vụ. Cùng với việc biên soạn các quy tắc mô tả thư mục, hợp tác với các nhà xuất bản biên mục trước xuất bản, dịch và phổ biến khung phân loại DDC, Thư viện cũng đã tiến hành 3 lần biên soạn, chỉnh lí và cập nhật Bộ Từ khóa (1997, 2005, 2012) nhằm thống nhất việc mô tả chủ đề nội dung tài liệu và hỗ trợ cho việc tìm tin được nhanh chóng và chính xác khi truy cập các cơ sở dữ liệu (CSDL).

Liệu có áp dụng được triết lý chợ cá trong phục vụ ở các Thư viện Việt Nam?

Liệu có áp dụng được triết lý chợ cá trong phục vụ ở các Thư viện Việt Nam?

Xã hội phát triển, các thư viện ngày càng bị thúc ép phục vụ nhiều và có hiệu quả hơn trong khi các nguồn lực đầu tư, cả kinh phí và con người lại bị hạn chế. Trước bối cảnh đó, cũng có ý kiến cho rằng, với công việc “làm dâu trăm họ” lại thu nhập thấp như nghề thư viện thì khó mà đòi hỏi cán bộ thư viện phục vụ niềm nở và nhiệt tình. Tuy vậy cũng có những quan điểm khác cho rằng chỉ bằng cách cố gắng phục vụ người dùng tin thật tốt, thì các thư viện mới mong muốn tranh khỏi “cái vòng luẩn quẩn” và tự cứu mình. Theo chúng tôi, xác định và áp dùng một triết lý (văn hóa) phù hợp có thể là giải pháp tốt ch thư viện lúc này. Bài báo này với mục đích giới thiệu đôi nét về Triết lý chợ cá và kiến nghị về việc áp dụng triết lý này vào môi trường thư viện ở Việt Nam, bao gồm các nội dung sau đây: - Vài nét về triết lý chợ cá - Triết lý chợ cá trong các thư viện trên thế giới - Áp dụng triết lý chợ cá trong hoạt động thông tin - thư viện ở Việt Nam.

Quy tắc về đạo đức nghề nghiệp của cán bộ ngành Thư viện - Thông tin

Quy tắc về đạo đức nghề nghiệp của cán bộ ngành Thư viện - Thông tin

Lời nói đầu: Bản quy tắc về đạo đức nghề nghiệp này được xem như các khuyến nghị về mặt đạo đức mang tính định hướng cho các cán bộ thư viện - thông tin (TV-TT) và cũng là cơ sở để các Hiệp hội thư viện xem xét khi xây dựng hoặc chỉnh sửa các quy định của mình.

Nhu cầu đọc và văn hóa đọc

Nhu cầu đọc và văn hóa đọc

Bài viết luận giải thuật ngữ nhu cầu đọc, tầm quan trọng, bản chất cũng như cách xác định nhu cầu đọc và ba thành phần cấu thành nhu cầu đọc. Tác giả đã tập trung nghiên cứu nội dung và quá trình thỏa mãn nhu cầu đọc nghề nghiệp, mối quan hệ tương tác giữa nhu cầu đọc và văn hóa đọc. Qua đó, xác định vai trò của cán bộ thư viện trong quá trình thỏa mãn nhu cầu đọc với việc hình thành và nâng cao văn hóa cho người đọc.

Tìm sách