Giới thiệu sách hay
Hội làng cổ truyền tỉnh Hà Nam

Hội làng cổ truyền tỉnh Hà Nam

Hội làng cổ truyền tỉnh Hà Nam / Lê Hữu Bách. - H. : Văn hoá thông tin, 2014. - 487 tr. ; 21 cm Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam Sách tặng T.I 390.0959737/ĐC 938 T.II 390.0959737/ĐC 1031

Thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước / Nguyễn Duy Hạnh. - H. : Thông tin và truyền thông, 2016. - 335 tr. ; 24 cm Sách tặng 959.7043/VL 9031/ĐC 1029/ĐC 1036

Newton và quả táo rơi

Newton và quả táo rơi

Newton và quả táo rơi / Kjartan Poskitt ; Vũ Minh Tú dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 196 tr. ; 20 cm. - (Nổi danh vang dội) 530.092/M 8129/M 8135/TN 10400

Lễ hội Việt Nam

Lễ hội Việt Nam

Lễ hội Việt Nam / Vũ Thụy An b.s.. - H. : Thanh Niên, 2015. - 418 tr. ; 21 cm Sách tặng 394.269597/VL 8932/M 5772/M 5839/ĐC 1010

Từ Bến Nhà Rồng đến Ba Đình lịch sử

Từ Bến Nhà Rồng đến Ba Đình lịch sử

Từ bến Nhà Rồng đến Ba Đình lịch sử / Đặng Việt Thủy c.b. - H. : Quân đội nhân dân, 2011. - 246 tr. ; 19 cm 959.7092/M 21401/M 21400/VL 5910/KC 2635

Tìm sách