Giới thiệu sách hay
Dân ca hát Dặm Hà Nam

Dân ca hát Dặm Hà Nam

Dân ca hát Dặm Hà Nam : Khảo luận, nghiên cứu / Trọng Văn. - H. : Văn hoá thông tin, 2014. - 175 tr. ; 21 cm Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 398.80959737/ĐC 962

Kỷ vật Điện Biên

Kỷ vật Điện Biên

Kỷ vật Điện Biên. - H. : Quân đội nhân dân, 2004. - 180 tr. ; 19 cm Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam 959.7041/M 10706/M 10705/Vv 2812/Vv 2813

Bí mật của hạnh phúc

Bí mật của hạnh phúc

Bí mật của hạnh phúc : 100 bí mật của những người hạnh phúc / David Niven, Ph.D. ; Nguyễn Văn Phước, Tâm Hằng, Phương Anh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.Trẻ, 2011. - 231 tr. ; 21 cm 158/M 19892/M 19891/VL 5405/KC 2388

Ta bên Người Người tỏa sáng trong ta

Ta bên Người Người tỏa sáng trong ta

Ta bên người người toả sáng trong ta / Nguyễn Sông Lam. - H. : Thanh niên, 2008. - (Tủ sách Danh nhân Hồ Chí Minh) 959.709 2/M 14729/M 14730/VL 3790

Dòng sông mang lửa

Dòng sông mang lửa

Dòng sông mang lửa : Tiểu thuyết / Hồ Sỹ Hậu. - H. : Hội nhà văn, 2012. - 627 tr. ; 21 cm 895.9223/VL 6832/M 23833/M 23832

Tìm sách