Nghiệp vụ thư viện
Hội thảo “Nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện phục vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”

Hội thảo “Nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện phục vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”

Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước ở Trung ương và địa phương, sự năng động, sáng tạo của đội ngũ những người làm thư viện, hoạt động của ngành Thư viện Việt Nam đã có nhiều thay đổi tích cực cả về số lượng và chất lượng phục vụ rộng rãi cộng đồng, bám sát nhu cầu thông tin, học tập, nghiên cứu, giải trí của mọi tầng lớp nhân dân trong từng giai đoạn phát triển của đất nước. Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ngày 01/12/2015, Vụ Thư viện đã tổ chức Hội thảo “Nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện phục vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Kỹ năng giao tiếp trong môi trường thư viện

Kỹ năng giao tiếp trong môi trường thư viện

Giao tiếp ứng xử là một nhu cầu không thể thiếu và luôn gắn kết chặt chẽ với hoạt động của con người. Giao tiếp ứng xử thông minh, lịch lãm và chân thành là bà đỡ cho thành công và danh vọng. Giao tiếp là một quá trình trao đổi thông tin giữa các chủ thể , thông qua ngôn ngữ nói, ngôn ngữ viết và ngôn ngữ biểu cảm, qua đó các chủ thể tham gia giao tiếp luôn hướng tới sự đồng thuận mà mình mong muốn.

Nguồn nhân lực của hệ thống thư viện công cộng Việt Nam: Mạnh hay yếu?

Nguồn nhân lực của hệ thống thư viện công cộng Việt Nam: Mạnh hay yếu?

Những năm gần đây, nền kinh tế nước ta đã đạt tốc độ tăng trưởng cao, GDP tăng trung bình trên 7%/năm, cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch mạnh theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội trong đó có thư viện (TV) ngày càng phát triển, đầu tư trong và ngoài nước ngày càng tăng công nghệ mới được áp dụng ngày càng nhiều... Song nguồn nhân lực, một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định chất lượng hoạt động cũng như vị thế của ngành thư viện nói chung và hệ thống thư viện công cộng (TVCC) nói riêng chưa theo kịp yêu cầu phát triển cả về mặt cơ cấu chất lượng và số lượng. Công tác quản lý nguồn nhân lực, việc tuyển chọn, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực vẫn còn gặp khó khăn... nhiều TV vẫn còn lúng túng trong việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực của mình.

Một số nhận thức cơ bản về chuẩn hóa trong hoạt động thư viện

Một số nhận thức cơ bản về chuẩn hóa trong hoạt động thư viện

Trong hoạt động của ngành thư viện, “thống nhất, chuẩn hóa, chia sẻ và hội nhập” đã trở thành phương châm hoạt động của toàn ngành hàng chục năm nay. Bài viết đề cập tới sự cần thiết của chuẩn hóa, đánh giá tình hình xây dựng và thực hiện chuẩn hóa của ngành Thư viện Việt Nam trong những năm qua. Qua đó, tác giả đã đưa ra một số kiến nghị đối với các cấp và các thư viện nhằm phát huy tốt giá trị cảu chuẩn hóa, thiết thực góp phần thúc đẩy sự nghiệp thư viện Việt Nam phát triển mạnh mẽ và hội nhập toàn diện với thư viện thế giới.

Nâng cao chất lượng công tác phục vụ người đọc

Nâng cao chất lượng công tác phục vụ người đọc

Công tác người đọc hay việc tổ chức phục vụ tài liệu cho người đọc là một hoạt động của thư viện nhằm thúc đẩy, phát triển và thỏa mãn nhu cầu, hứng thú đọc tài liệu thông qua việc tuyên truyền, hướng dẫn và cung cấp tài liệu dưới nhiều hình thức. Công tác người đọc bao gồm các hình thức tổ chức và phương pháp phục vụ người đọc trong và ngoài thư viện. Đồng thời công tác người đọc còn là thước đo hiệu quả luân chuyển tài liệu và tác dụng của nó trong đời sống.

Tìm sách