Hoạt động thư viện
Trưng bày tài liệu kỷ niệm 107 năm ngày “Quốc tế phụ nữ” (08/3/1910-08/3/2017), 1977 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3.

Trưng bày tài liệu kỷ niệm 107 năm ngày “Quốc tế phụ nữ” (08/3/1910-08/3/2017), 1977 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3.

Nhân kỷ niệm 107 năm ngày “Quốc tế phụ nữ” (08/3/1910 - 08/3/2017), 1977 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, Thư viện Tỉnh Hà Nam trưng bày gần 100 cuốn sách điển hình, tiêu biểu trong số hàng nghìn tài liệu của thư viện về chủ đề phụ nữ, khởi nghĩa Hai Bà Trưng và quốc tế hạnh phúc; Đồng thời, thư viện còn biên soạn thư mục giới thiệu sách hay theo chuyên đề “Phụ nữ Việt Nam”.

Ngày hội sách và văn hóa đọc năm 2016

Ngày hội sách và văn hóa đọc năm 2016

Sáng ngày 20/4, tại sân Trung tâm Văn hóa tỉnh Hà Nam đã diễn ra sự kiện Ngày hội Sách và Văn hóa đọc năm 2016 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam tổ chức nhằm tiến tới kỷ niệm 41 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XIV; Hưởng ứng ngày Sách Việt Nam (21/4) và ngày Sách và bản quyền thế giới (23/4), khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức và kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017

Thực hiện Hướng dẫn số 03/HD-SVHTTDL-CĐS ngày 29/12/2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Công đoàn Sở về việc tổ chức Hội nghị công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc năm 2017. Chiều ngày 12 tháng 01 năm 2017, Thư viện tỉnh Hà Nam (TVTHN) đã tổ chức “Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2017”. Hội nghị vinh dự được đón tiếp đồng chí Trần Văn Tiến - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo các phòng chức năng trực thuộc Sở, Ban chấp hành Đoàn TNCSHCM cùng toàn thể các đồng chí cán bộ, viên chức, người lao động Thư viện tỉnh.

Trưng bày tài liệu

Trưng bày tài liệu

Đây là bộ sưu tập các bài báo viết về Hà Nam từ năm 1997 đến năm 2016; tạp chí Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam; Tạp chí Sông châu; Thư mục Hà Nam qua báo chí Trung ương từ năm 2009 đến nay và hàng trăm cuốn sách tiêu biểu được chọn lựa trong số hơn 1.000 tài liệu địa chí có giá trị được lưu trữ tại kho Địa chí của Thư viện tỉnh Hà Nam. Nội dung sách trưng bày được chia thành 2 nội dung chính: Hà Nam trong sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ Tổ quốc và Hà Nam với công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Thư viện tỉnh Hà Nam trưng bày

Thư viện tỉnh Hà Nam trưng bày

Nhân dịp kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930-03/2/2017); Mừng Xuân Đinh Dậu 2017; 20 năm ngày tái lập tỉnh Hà Nam (01/01/1997-01/01/2017). Sáng ngày 23/01/2017 tại Tiền sảnh Nhà văn hóa tỉnh, Thư viện tỉnh Hà Nam phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức khai mạc “Trưng bày Báo Xuân - Câu đối Tết năm 2017”. với chủ đề “Mừng Đảng - Mừng Xuân Đinh Dậu 2017 - Mừng Hà Nam đổi mới và phát triển”.

Tìm sách