Giới thiệu sách hay
Những bậc hiền nhân trong lịch sử Việt Nam

Những bậc hiền nhân trong lịch sử Việt Nam

Những bậc hiền nhân trong lịch sử Việt Nam / Nhóm Trí thức Việt b.s. - H. : Lao động, 2013. - 205 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách "Việt Nam - đất nước, con người") 920.09597/M 23819/M 23818/M 23817/M 23816/VL 6795/VL 6796/KC 2990/KC 2991

Ký ức tàu không số

Ký ức tàu không số

Ký ức tàu không số / Mã Thiện Đồng. - Có sửa chữa và bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2011. - 248 tr. ; 21 cm 959.7043/M 19906/M 19905/VL 5410

Trường Sơn tượng đài bất tử

Trường Sơn tượng đài bất tử

Trường Sơn tượng đài bất tử : Tập văn, thơ. - H. : Quân đội nhân dân, 2009. - 514 tr ; 21 cm 959.7043/M 17291/M 17290/VL 4264

Mùa hè cháy

Mùa hè cháy

Mùa hè cháy : Nhật ký chiến tranh / Quý Hải. - Tái bản . - H. : Hội nhà văn, 2008. - 311 tr. ; 21 cm 959.704 332/M 15723/M 15724/VL 3938

Phong thủy thực vật

Phong thủy thực vật

Phong thủy thực vật / Lý Đức Hùng ; Vương Tuyển dịch ; Nguyễn Mạnh Linh hiệu đính. - H. : Nxb. Thời đại, 2010. - 319 tr. ; 24 cm 133/M 6208/M 6145/VL 8724

Tìm sách