Nghiệp vụ thư viện
Hội nghị tổng kết ứng dụng hoạt động công nghệ thông tin của hệ thống thư viện công cộng (2006-2016)

Hội nghị tổng kết ứng dụng hoạt động công nghệ thông tin của hệ thống thư viện công cộng (2006-2016)

Được sự đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, từ 24 - 26/5/2016, tại thành phố Đà Nẵng, Thư viện Quốc gia Việt Nam phối hợp với Vụ Thư viện tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của hệ thống thư viện công cộng (TVCC) 2006-2016.

Hội nghị - Hội thảo tổng kết 5 năm hoạt động của hệ thống thư viện công cộng (2011-2015)

Hội nghị - Hội thảo tổng kết 5 năm hoạt động của hệ thống thư viện công cộng (2011-2015)

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2016, từ 2-3/6/2016, tại thành phố Đà Lạt, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị - Hội thảo tổng kết 5 năm hoạt động của hệ thống thư viện công cộng và thực hiện chương trình mục tiêu vì văn hoá (2011-2015). Tham dự Hội nghị - Hội thảo, về phía các cơ quan Trung ương có Ông Huỳnh Vĩnh Ái - Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Bà Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện; Bà Kiều Thúy Nga - Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam; Ông Phạm Thế Khang - Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam; về phía tỉnh Lâm Đồng có Ông Phan Văn Đa - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; Bà Nguyễn Thị Nguyên - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch… và đại biểu đến từ các cơ quan Trung ương, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các thư viện trong hệ thống thư viện công cộng, đại diện Ban Quản lý Dự án Bill & Melinda Gates – Việt Nam.

Hội nghị - Hội thảo:

Hội nghị - Hội thảo:

Ngày 3/11/2016, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Hội nghị - Hội thảo “Tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh Thư viện” với mục đích nhìn nhận, đánh giá thực tiễn quá trình 15 năm thực hiện Pháp lệnh Thư viện.

Tác động của Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư

Tác động của Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư

1. Đặt vấn đề .Ngày 25/8/2004, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị 42-CT/TW "Về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản". Mục tiêu nhằm định hướng hoạt động cho lĩnh vực xuất bản, in và phát hành trong giai đoạn đât nước đang có những chuyển biến nhanh chóng về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục. Có thể khẳng định, đây là chủ trương đúng đắn và kịp thời mang tính định hướng cao không chỉ cho lĩnh vực xuất bản, in và phát hành mà cả đối với hoạt động thư viện. Trong thực tiễn hoạt động, xuất bản và thư viện là hai lĩnh vực có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, bổ sung cho nhau, thư viện là cầu nối quan trọng giữa xuất bản phẩm với bạn đọc. Do đó, việc nâng cao chất lượng hoạt động xuất bản, in và phát hành, cũng góp phần nâng cao chất lượng hoạt động thư viện, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn và đa dạng của xã hội về cung cấp thông tin, tri thức và thưởng thức văn học nghệ thuật trong thời kỳ đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mở rộng giao lưu, hội nhập quốc tế.

Nội dung và nguyên tắc hướng dẫn thiếu nhi đọc sách trong thư viện

Nội dung và nguyên tắc hướng dẫn thiếu nhi đọc sách trong thư viện

Đọc sách là một hoạt động tinh thần hết sức phức tạp của cá nhân, có sự tham gia của các yếu tố tâm lý: cảm giác, tri giác, biểu tượng, trí nhớ, tư duy… trong đó ngôn ngữ đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Là một loại hoạt động bên trong bị chi phối bởi tính chất các quá trình tâm lý của cá nhân và hệ thống tri thức kinh nghiệm của họ, hoạt động đọc hướng vào làm thay đổi chính chủ thể. Kết quả của hoạt động đọc là tri thức, giá trị thẩm mỹ, kinh nghiệm xã hội trong sách báo được chủ thể lĩnh hội đã tác động, cải biến năng lực và các phẩm chất của chính chủ thể, trong khi đó đối tượng của hoạt động, tức là nội dung tri thức, kinh nghiệm trong sách báo không hề bị hao mòn hay mất mát đi.

Tìm sách