Nghiệp vụ thư viện
Nguồn nhân lực của hệ thống thư viện công cộng Việt Nam: Mạnh hay yếu?

Nguồn nhân lực của hệ thống thư viện công cộng Việt Nam: Mạnh hay yếu?

Những năm gần đây, nền kinh tế nước ta đã đạt tốc độ tăng trưởng cao, GDP tăng trung bình trên 7%/năm, cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch mạnh theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội trong đó có thư viện (TV) ngày càng phát triển, đầu tư trong và ngoài nước ngày càng tăng công nghệ mới được áp dụng ngày càng nhiều... Song nguồn nhân lực, một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định chất lượng hoạt động cũng như vị thế của ngành thư viện nói chung và hệ thống thư viện công cộng (TVCC) nói riêng chưa theo kịp yêu cầu phát triển cả về mặt cơ cấu chất lượng và số lượng. Công tác quản lý nguồn nhân lực, việc tuyển chọn, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực vẫn còn gặp khó khăn... nhiều TV vẫn còn lúng túng trong việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực của mình.

Một số nhận thức cơ bản về chuẩn hóa trong hoạt động thư viện

Một số nhận thức cơ bản về chuẩn hóa trong hoạt động thư viện

Trong hoạt động của ngành thư viện, “thống nhất, chuẩn hóa, chia sẻ và hội nhập” đã trở thành phương châm hoạt động của toàn ngành hàng chục năm nay. Bài viết đề cập tới sự cần thiết của chuẩn hóa, đánh giá tình hình xây dựng và thực hiện chuẩn hóa của ngành Thư viện Việt Nam trong những năm qua. Qua đó, tác giả đã đưa ra một số kiến nghị đối với các cấp và các thư viện nhằm phát huy tốt giá trị cảu chuẩn hóa, thiết thực góp phần thúc đẩy sự nghiệp thư viện Việt Nam phát triển mạnh mẽ và hội nhập toàn diện với thư viện thế giới.

Nâng cao chất lượng công tác phục vụ người đọc

Nâng cao chất lượng công tác phục vụ người đọc

Công tác người đọc hay việc tổ chức phục vụ tài liệu cho người đọc là một hoạt động của thư viện nhằm thúc đẩy, phát triển và thỏa mãn nhu cầu, hứng thú đọc tài liệu thông qua việc tuyên truyền, hướng dẫn và cung cấp tài liệu dưới nhiều hình thức. Công tác người đọc bao gồm các hình thức tổ chức và phương pháp phục vụ người đọc trong và ngoài thư viện. Đồng thời công tác người đọc còn là thước đo hiệu quả luân chuyển tài liệu và tác dụng của nó trong đời sống.

TVQG ra mắt Khung phân loại thập phân Dewey - Ấn bản 23 tiếng Việt

TVQG ra mắt Khung phân loại thập phân Dewey - Ấn bản 23 tiếng Việt

Được sự đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thư viện Quốc gia Việt Nam đã chủ trì triển khai Dự án dịch và in Khung phân loại thập phân Dewey, đến nay Ấn bản 23 tiếng Việt đã hoàn thành và được xuất bản.

Bộ Từ khóa 2012 của Thư viện Quốc gia Việt Nam

Bộ Từ khóa 2012 của Thư viện Quốc gia Việt Nam

Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQG) là thư viện luôn đi đầu trong công tác chuẩn hóa nghiệp vụ. Cùng với việc biên soạn các quy tắc mô tả thư mục, hợp tác với các nhà xuất bản biên mục trước xuất bản, dịch và phổ biến khung phân loại DDC, Thư viện cũng đã tiến hành 3 lần biên soạn, chỉnh lí và cập nhật Bộ Từ khóa (1997, 2005, 2012) nhằm thống nhất việc mô tả chủ đề nội dung tài liệu và hỗ trợ cho việc tìm tin được nhanh chóng và chính xác khi truy cập các cơ sở dữ liệu (CSDL).

Tìm sách