Giới thiệu sách hay
Lễ hội cổ truyền của người Việt

Lễ hội cổ truyền của người Việt

Lễ hội cổ truyền của người Việt : Cấu trúc và thành tố / Nguyễn Chí Bền. - H. : Khoa học xã hội, 2015. - 896 tr. ; 24 cm Sách tặng 394.269597/ĐC 1058/ĐC 1059/ĐC 1060

Đắc nhân tâm

Đắc nhân tâm

Đắc nhân tâm : Quyển sách đầu tiên và hay nhất của mọi thời đại đưa bạn đến thành công / Dale Carnegie ; Nguyễn Văn Phước dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2016. - 319 tr. ; 21 cm Sách bổ sung 158.1/M 29401/M 29400/VL 9255

Tuyển tập điều kỳ diệu của tình yêu

Tuyển tập điều kỳ diệu của tình yêu

Tuyển tập điều kỳ diệu của tình yêu / First News tổng hợp và thực hiện. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2016. - 271 tr. ; 21 cm. - (Hạt giống tâm hồn) Sách bổ sung 158/M 29398/M 29397/VL 9272

Tuyển chọn những câu chuyện hay nhất hạt giống tâm hồn

Tuyển chọn những câu chuyện hay nhất hạt giống tâm hồn

Tuyển chọn những câu chuyện hay nhất : Hạt giống tâm hồn / Nhiều tác giả. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 333 tr. ; 21 cm Sách bổ sung 158/VL 9218/M 29304/M 29303

Những bậc hiền nhân trong lịch sử Việt Nam

Những bậc hiền nhân trong lịch sử Việt Nam

Những bậc hiền nhân trong lịch sử Việt Nam / Nhóm Trí thức Việt b.s. - H. : Lao động, 2013. - 205 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách "Việt Nam - đất nước, con người") 920.09597/M 23819/M 23818/M 23817/M 23816/VL 6795/VL 6796/KC 2990/KC 2991

Tìm sách