Giới thiệu sách hay
Người cận vệ của Bác Hồ

Người cận vệ của Bác Hồ

Người cận vệ của Bác HồChân dung văn học / Phùng Văn Khai. - H. : Lao động, 2015. - 130 tr. ; 19 cm Sách bổ sung 959.704092/M 8039 / VL 8831

“Con đường thiên lý từ bến Nhà Rồng đến Quảng Trường Ba Đình lịch sử”

“Con đường thiên lý từ bến Nhà Rồng đến Quảng Trường Ba Đình lịch sử”

Con đường thiên lý: Từ bến nhà Rồng đến quảng trường Ba Đình lịch sử / Lường Thị Lan, Trần Thị Thu Hương, Nguyễn Huy Hoan.... sưu tầm và biên soạn. - H. : Văn hoá thông tin, 2015. - 216 tr. ; 21 cm. - (70 năm thành lập nước. Nhà sách Thăng Long) 959.704092/VL 8525/M 28377

“Thời đại Hồ Chí Minh những mốc son rực rỡ”

“Thời đại Hồ Chí Minh những mốc son rực rỡ”

Thời đại Hồ Chí Minh - Những mốc son rực rỡ / Phạm Xuân Hằng, Bùi Thế Đức, Văn Thị Thanh Mai...; Vũ Kim Yến sưu tầm và b.s. - H. : Văn hoá thông tin, 2015. - 203 tr. ; 21 cm. - (Hồ Chí Minh - Người là niềm tin tất thắng) 959.704/M 27801/M 27800/ VL 8373

“Hồ Chí Minh và niềm tin tất thắng Bắc – Nam xum họp một nhà”

“Hồ Chí Minh và niềm tin tất thắng Bắc – Nam xum họp một nhà”

Hồ Chí Minh và niềm tin tất thắng Bắc Nam sum họp một nhà / Vũ Kim Yến, Văn Thị Thanh Mai, Hồ Sĩ Hiệp.... - H. : Văn hoá thông tin, 2015. - 200 tr. ; 21 cm. - (Hồ Chí Minh - Người là niềm tin tất thắng) 959.704092/VL 8369/M 27794/M 27793

"Sự ra đời của bản tuyên ngôn độc lập"

"Sự ra đời của bản tuyên ngôn độc lập"

Sự ra đời của bản tuyên ngôn độc lập / Nguyễn Văn Dương, Vũ Kim Yến sưu tầm và b.s. - H. : Văn hoá thông tin, 2015. - 196 tr. ; 21 cm 959.704/VL 8371/M 27797/M 27796

Tìm sách