Giới thiệu sách hay

Lễ hội cổ truyền của người Việt

Lễ hội cổ truyền của người Việt : Cấu trúc và thành tố / Nguyễn Chí Bền. - H. : Khoa học xã hội, 2015. - 896 tr. ; 24 cm Sách tặng 394.269597/ĐC 1058/ĐC 1059/ĐC 1060


   Cho đến nay việc sưu tầm nghiên cứu về lễ hội cổ truyền của các dân tộc Việt Nam không còn là câu chuyện mới mẻ. Mỗi lần chứng kiến, quan sát một lễ hội ở một làng quê đã khiến cho không ít người có cảm giác ngạc nhiên, thích thú, tuy nhiên những cảm giác ấy cũng dần nhạt do sự phát triển và tiến hóa của xã hội. Do đó việc nghiên cứu lễ hội cổ truyền cần được quan tâm và giải quyết về cả vấn đề lý luận lẫn thực tiễn, cần tiếp cận và nghiên cứu về lễ hội cổ truyền nói chung, lễ hội cổ truyền người Việt nói riêng. Đó cũng là những băn khoăn trăn trở của tác giả Nguyễn Chí Bền để thôi thúc ông sớm đến với công trình nghiên cứu Lễ hội cổ truyền của người Việt cấu trúc và thành tố.

   Được xuất bản 2015 bởi nhà xuất bản Khoa học xã hội, tác phẩm là quá trình nhìn lại tiến trình sưu tầm, nghiên cứu lễ hội cổ truyền của người Việt từ đó tiếp cận vấn đề cấu trúc, các thành tố và quan hệ giữa các thành tố, rồi xem xét nên bảo tồn và phát huy lễ hội cổ truyền của người Việt như thế nào! Cùng với phần chính văn, tác giả thống kê các vấn đề đặt ra trong lễ hội cổ truyền như về nhân vật thờ, các thành tố hiện hữu, các thành tốt tàng ẩn nhưng hiện hữu trong thời gian thiêng, tập hợp lại thành phụ lục, kết với với phần chính văn, làm rõ hơn các vấn đề của chính văn, cùng với phụ lục ảnh theo cấu trúc lễ hội và các tành tố của lễ hội cổ truyền của người Việt.

  Sách được chia thành 8 chương cơ bản với tuần tự các nội dung: Lịch sử sưu tầm, nghiên cứu lễ hội cổ truyền của người Việt; Chủ/khách thể của lễ hội cổ truyền của người Việt ; Cấu trúc lễ hội cổ truyền của người Việt; Nhân vật phụng thờ trong lễ hội cổ truyền của người Việt; Các thành tố hiện hữu trong lễ hội cổ truyền của người Việt; Các thành tố tàng ẩn nhưng hiện hữu trong thời gian thiêng; Quan hệ giữa các thành tố trong cấu trúc của lễ hội cổ truyền của người Việt; Từ nghiên cứu cấu trúc đến bảo tồn, phát huy giá trị lễ hội cổ truyền trong xã hội đương đại

    Theo dòng tư liệu nghiên cứu trong tác phẩm của Giáo sư Nguyễn Chí Bền, Hà Nam là một trong những địa phương có nhiều lễ hội cổ truyền (113 lễ hội) với các nhân vật thờ như Thành hoàng, Nhân thần, Thiên thần, Thủy thần, Sơn thần  trong đó Thành hoàng (29), nhân vật lịch sử (82), Mẫu (1), việc phân loại nhân vật thờ được chia theo đơn vị hành chính cụ thể từ trang 339 đến  trang 464.

   Với góc nhìn cấu trúc và thành tố trong một cách tiếp cận mới tác giả mong muốn góp phần vào tiến trình nghiên cứu lễ hội cổ truyền của người Việt trong văn hóa dân gian của dân tộc. Đây là một cuốn tư liệu sử học quý báu mà Thư viện Hà Nam xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.!Tác giả: Phạm Thị Tuyết Mai
Tìm sách