Hoạt động thư viện

Trưng bày tài liệu nhân dịp kỷ niệm "70 năm ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam"

Cách đây 70 năm ngày 09 tháng 11 năm 1946 đã trở thành lịch sử, ngày đánh dấu mốc son trong lịch sử lập pháp của Việt Nam - đây chính là ngày mà Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ban hành bản Hiến pháp năm 1946 - đạo luật cơ bản đầu tiên, một “tài sản” đặc biệt của Nhà nước ta. Hưởng ứng 70 năm ngày “Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11/1946 - 09/11/2016”, Thư viện tỉnh Hà Nam đã biên soạn Thư mục chuyên đề và trưng bày, giới thiệu tài liệu về “Luật pháp nước CHXHCNVN”, thu hút gần 500 lượt bạn đọc đến đọc tại chỗ và mượn sách về nhà.


Hơn 200 đầu sách được chọn lọc trong nguồn tài liệu phong phú của thư viện về chủ đề này được đưa ra giới thiệu nhằm tạo điều kiện giúp bạn đọc tiếp cận với các văn bản bản pháp luật tiêu biểu hiện hành của Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Thư viện tỉnh Hà Nam hiện đang lưu trữ hơn 2.000 bản sách có nội dung đa dạng: Luật Hiến pháp và hành chính; Luật Quân sự, quốc phòng, tài sản công, tài chính công, thuế, thương mại, công nghiệp; Luật lao động, dịch vụ xã hội, giáo dục, văn hóa; Luật Hình sự,…

Đây là hoạt động thiết thực góp phần tuyên truyên, phổ biến và giáo dục pháp luật sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh Hà Nam.

- Địa điểm trưng bày: Phòng đọc Thư viện tỉnh - Tầng 2 Nhà văn hóa trung tâm tỉnh (Đường Lê Hoàn, Phường Quang Trung, Tp. Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam)

- Thời gian: Từ 01/11/2016 - 31/11/2016Tác giả: Trần Thị Hà Dung
Tìm sách