Hoạt động thư viện

Hội Nghị Cán bộ công chức, viên chức năm 2018

Thực hiện Hướng dẫn số 04/HD-SVHTTDL-CĐS ngày 12/12/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Công đoàn Sở về việc tổ chức Hội nghị công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc năm 2018.


       Chiều ngày 11 tháng 01 năm 2018, Thư viện tỉnh Hà Nam (TVTHN) đã tổ chức “Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2018”. Hội nghị vinh dự được đón tiếp đồng chí Trần Văn Tiến - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo công đoàn Sở cùng lãnh đạo các phòng chức năng trực thuộc Sở và toàn thể các đồng chí cán bộ, viên chức, người lao động Thư viện tỉnh.

        Năm 2017, được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sự phối hợp chặt chẽ của các phòng chức năng trực thuộc Sở, tập thể lãnh đạo, viên chức và người lao động TVTHN đã thực hiện có hiệu quả, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch. Kết quả năm 2017, đơn vị Thư viện tỉnh được UBND tỉnh tặng Bằng Khen ; Phòng phục vụ bạn đọc và Phòng Xử Lý nghiệp vụ được Giám đốc Sở tặng giấy khen. 14/14 CBVC- NLĐ của đơn vị đạt Lao động tiên tiến, 02 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 03 đồng chí được Giám đốc Sở VHTTDL tặng giấy khen.

        Trong Dự thảo Báo cáo thực hiện Cam kết trách nhiệm năm 2017 Định hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 do đồng chí Dương Thị Thu Hồng - Giám đốc Thư viện tỉnh trình bày đã nêu rõ nhiệm vụ chủ yếu năm 2018:

- Trú trọng công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức;

-  Tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc, đẩy mạnh số hóa tài liệu địa chí.

-  Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền giới thiệu sách, báo; Công tác luân chuyển tài liệu xuống cở sở. Tổ chức có hiệu quả đợt Trưng bày Báo Xuân - Câu đối Tết; Ngày Hội sách và Văn hóa đọc năm 2018; Liên hoan thiếu nhi tuyên truyền giới thiệu sách năm 2018; Tham gia Chung kết Hội thi Cán bộ Thư viện giỏi đạt kết quả tốt...

-  Bổ sung vốn tài liệu đảm bảo chất lượng, phù hợp và đáp ứng được nhu cầu của bạn đọc...

        Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ông Trần Văn Tiến - PGĐ Sở đã đánh giá cao và biểu dương những thành tích TVTHN đã đạt được trong năm 2017 và nhấn mạnh cần khắc phục khó khăn về mặt cơ sở vật chất tại trụ sở mới ; Thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn đặc biệt là phục vụ bạn đọc; Kiện toàn bộ máy tổ chức; Tăng cường công tác hướng dẫn nghiệp vụ, hướng về cơ sở; xã hội hóa công tác thư viện...

Một số hình ảnh của hội nghị:Tác giả: Thư viện tỉnh
Tìm sách