Hoạt động thư viện

Đại hội Công đoàn Thư viện tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022

Thực hiện công văn chỉ đạo của Công đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam về việc tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2017-2022. Nhằm đánh giá tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2014-2017 và đề ra phương hướng hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ mới 2017-2022. Được sự nhất trí, chỉ đạo của Chi bộ Thư viện tỉnh, ngày 8 tháng 9 năm 2017, Công đoàn Thư viện tỉnh long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022.


           Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đỗ Văn Hiến - Phó Chủ tịch Công đoàn Sở; Về phía đơn vị có đồng chí Dương Thị Thu Hồng - Bí thư Chi bộ; Các đồng chí đại diện cho Công đoàn các đơn vị trong Sở và toàn thể các đồng chí công đoàn viên trong đơn vị.

         Đại hội được nghe Báo cáo tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2014- 2017 và  phương hướng hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2014-2017 và các ý kiến tham luận của các đồng chí đoàn viên.

           Đại hội tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Đỗ Văn Hiến - Phó Chủ tịch Công đoàn Sở VHTTDL.       

         Đại hội đã sáng suốt bầu được BCH nhiệm kỳ mới 2017-2022 gồm 03 đồng chí công đoàn viên tiêu biểu, có đủ phẩm chất, năng lực, lòng nhiệt tình để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra:

                   1. Đồng chí Hà Thị Thu Hằng

                   2. Đồng chí Vũ Thị Hiệp

                   3. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Phương     

          Đại hội cũng đã lựa chọn ra 06 đồng chí đại diện cho các đồng chí đoàn viên công đoàn trong đơn vị đi dự Đại hội công đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

                  1. Đồng chí Dương Thị Thu Hồng

                  2. Đồng chí Trịnh Thị Hồng Anh

                  3. Đồng chí Hà Thị Thu Hằng

                  4. Đồng chí Phạm Thị Tuyết Mai

                  5. Đồng chí  Nguyễn Thị Minh Phương

                  6. Đồng chí Trương Thị Thủy

            Một số hình ảnh của Đại hội:

 Tác giả: Trịnh Thị Hồng Anh
Tìm sách