Hoạt động thư viện

Hội nghị tổng kết công tác Thư viện năm 2017, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Thực hiện Chương trình công tác năm 2017, sự chỉ đạo của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 700/SVHTTDL-VP ngày 20/11/2017, chiều ngày 15/12/2017, Thư viện tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thư viện năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Văn Tiến - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các đồng chí lãnh đạo đại diện các phòng Quản lý Nhà nước thuộc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các đồng chí phụ trách Thư viện của 06 thư viện huyện, thành phố cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Thư viện tỉnh.


      Tại hội nghị, bà Dương Thị Thu Hồng - Giám đốc Thư viện Tỉnh đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác thư viện năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; đồng thời Hội nghị cũng được nghe các ý kiến tham luận về hoạt động công tác phục vụ bạn đọc, các hoạt động phong trào cơ sở... những việc đã làm được và chưa làm được trong năm qua, các giải pháp khắc phục hạn chế trong năm 2018. Công bố Quyết định và trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp VHTTDL” cho 04 viên chức của Thư viên tỉnh.

     Các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong công tác phối hợp luân chuyển sách giữa Bưu điện tỉnh với Thư viện tỉnh; giữa thư viện huyện, thư viện xã với Thư viện tỉnh ... và đi đến thống nhất các giải pháp, nhiệm vụ để duy trì và phát triển sự liên kết, hợp tác giữa các cơ quan, đơn vị tại địa phương, củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống thư viện, mở rộng phong trào đọc sách trên địa bàn tỉnh.

     Từ những kết quả đạt được trong năm qua, Hội nghị đã thống nhất phương hướng nhiệm vụ của năm 2018, tiếp tục duy trì công tác trao đổi thông tin, trao đổi nghiệp vụ, học tập kinh nghiệm giữa các thư viện trong hệ thống, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương và đất nước, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tích cực quảng bá các hình thức phục vụ, từng bước tạo lập và đưa vào khai thác các dịch vụ nhằm thu hút bạn đọc đến thư viện. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

     Một số hình ảnh của hội nghị:

 Tác giả: Trần Thị Hà Dung
Tìm sách