Hoạt động thư viện

Trưng bày tài liệu

Đây là bộ sưu tập các bài báo viết về Hà Nam từ năm 1997 đến năm 2016; tạp chí Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam; Tạp chí Sông châu; Thư mục Hà Nam qua báo chí Trung ương từ năm 2009 đến nay và hàng trăm cuốn sách tiêu biểu được chọn lựa trong số hơn 1.000 tài liệu địa chí có giá trị được lưu trữ tại kho Địa chí của Thư viện tỉnh Hà Nam. Nội dung sách trưng bày được chia thành 2 nội dung chính: Hà Nam trong sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ Tổ quốc và Hà Nam với công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.


Trong đó, nội dung 1: các tư liệu lịch sử khái quát được những nội dung tiêu biểu như: phong trào kháng chiến chống Pháp ở Hà Nam từ cuối thế kỷ XIX đến trước khi có Đảng, sự đóng góp của quân và dân Hà Nam trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Nội dung 2: nêu bật những dấu mốc quan trọng khi Hà Nam cùng cả nước trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển kinh tế giai đoạn 1975 - 1986 và đặc biệt là những thành tựu kinh tế xã hội sau 20 năm kể từ khi tái lập tỉnh đến nay, những tiềm năng và triển vọng của tỉnh...

Hoạt động trưng bày sẽ diễn ra từ 15/12/ 2016 đến 30/01/2017. Địa điểm: Phòng đọc - Tầng 2, nhà Văn hóa Trung tâm tỉnh. Đường Lê Hoàn, phường Quang Trung, tp. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

 Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tuyên truyền, giáo dục và khơi dậy niềm tự hào về lịch sử, truyền thống văn hiến và cách mạng của quê hương Hà Nam và của Đảng bộ tỉnh; thông qua đó cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống trong xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Tác giả: Trần Thị Hà Dung
Tìm sách