Chi bộ Thư viện tỉnh Hà Nam tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2018-2020

Thực hiện Kế hoạch số 69-KH/ĐUK ngày 03/11/2017 của Đảng ủy Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, về việc tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2018-2020,chiều ngày 18/01/2018 chi bộ Thư viện tỉnh Hà Nam đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2018-2020. Chi bộ thư viện tỉnh Hà Nam hiện có 09 đảng viên, trong đó có 08 đảng viên chính thức, 01 đảng viên dự bị.

Tìm sách