Trưng bày tài liệu kỷ niệm 107 năm ngày “Quốc tế phụ nữ” (08/3/1910-08/3/2017), 1977 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3.

Nhân kỷ niệm 107 năm ngày “Quốc tế phụ nữ” (08/3/1910 - 08/3/2017), 1977 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, Thư viện Tỉnh Hà Nam trưng bày gần 100 cuốn sách điển hình, tiêu biểu trong số hàng nghìn tài liệu của thư viện về chủ đề phụ nữ, khởi nghĩa Hai Bà Trưng và quốc tế hạnh phúc; Đồng thời, thư viện còn biên soạn thư mục giới thiệu sách hay theo chuyên đề “Phụ nữ Việt Nam”.

Tìm sách