Thư viện tỉnh Hà Nam tặng sách cho một số thư viện, tủ sách cơ sở

Với mục đích nhằm làm phong phú thêm kho tài liệu của thư viện, tủ sách ở cơ sở. Đồng thời, duy trì và phát triển phong trào đọc sách, báo sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Nam đặc biệt là các xã nông thôn xa trung tâm, thời gian vừa qua (07/5/2017-19/5/2017), Thư viện tỉnh Hà Nam đã trao tặng 250-300 bản sách, 50 đầu báo cho Thư viện Hội Khuyến học xã Mỹ Thọ (huyện Bình Lục); “Câu lạc bộ Phụ nữ đọc sách, báo” của Hội LHPN xã Châu Sơn (huyện Duy Tiên) và Phòng truyền thống của Tủ sách gia đình đ/c Đại tướng Ngô Xuân Lịch (xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên).

Tìm sách